Українці можуть купувати цінні папери світових компаній

Čytaty latynkoju
Українці можуть купувати цінні папери світових компаній

Наразі громадяни України можуть придбати іноземні цінні папери та вільно ними розпоряджатися: продавати, дарувати, передавати в спадщину тощо.

Як працює нова процедура

Спрощена процедура допуску цінних паперів на ринок України дозволить збільшити обсяги торгів на українському фондовому ринку. Це зробить його більш привабливим для первинного публічного розміщення. У Депозитарії зауважують, що ухвалення документа дає поштовх для збільшення обсягу пропозицій. Будуть створені нові можливості для бізнесу, скоротиться дефіцит якісних фінансових інструментів. Фонди і страхові компанії зможуть збалансувати свої портфелі за допомогою активів, номінованих в іноземній валюті. Розшириться спектр послуг, на яких можуть заробляти депозитарні установи України, залучаючи нових клієнтів і конкуруючи один з одним.

Нагадаємо, що у минулому році в Україні підписаноПідписано закон, що звільняє нерезидентів від оподаткування цінних паперів закон, який звільняє нерезидентів від оподаткування цінних паперів. Не підлягають оподаткуванню доходи, отримані нерезидентами у вигляді процентів або доходу (дисконту) на державні цінні папери або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов’язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями.