Нова бухгалтерія — якою вона буде?

Čytaty latynkoju
Нова бухгалтерія — якою вона буде?

Спрощене тлумачення бухгалтерського обліку як «рахівництва», зосередженого на веденні рахунків і фіксації переміщення коштів підприємства — більш ніж архаїчне. На часі дізнатися, що входить у компетенції сучасного бухгалтера. 

Трансформація змісту професії

Сучасний бухгалтерський облік охоплює дуже багато, а його основним завданням є збір і ретельна обробка повної інформації про діяльність підприємства. Дана інформація — основа фінансового контролю та прийняття управлінських рішень. А, враховуючи розвиток IT-рішень в бухгалтерському обліку і супутніх технологій, бухгалтер часто виконує функцію обробки й аналізу інформації.

У сфері компетенцій бухгалтера лежить і формування облікової політики організації, й ведення бухгалтерського обліку операцій, й оптимізація податкового навантаження. До кола його обов’язків входить як первинна обробка документів, так і завдання, що вимагають досвіду та високої кваліфікації: оформлення податкових документів, формування квартальної та річної звітності, комунікація з податковою інспекцією та підрядниками. А це — вже функціональність менеджера-управлінця.

Крім професійних компетенцій, професія бухгалтера вимагає особливих особистісних якостей:

 • відповідальності,
 • організованості,
 • математичних здібностей,
 • високої концентрації уваги,
 • логічного мислення,
 • високої здатності до самостійного навчання. Останнє — вкрай важливе як для сучасного бухгалтера, так і для роботодавця.

В умовах світу, що швидко трансформується, гнучкість і постійне навчання дозволяє оперативно реагувати, уникати помилок і фінансових втрат організації.

Два ключових напрямки компетенцій бухгалтера:

 • моніторинг змін законодавства;
 • навчання в сфері сучасних технологій (саме IT-рішення дають бухгалтеру нові інструменти для ефективного виконання завдань).

Сучасний бухгалтер консервативний лише щодо відповідального підходу до роботи. В усьому іншому — це професія, що постійно трансформується та вимагає максимальної уваги до змін.

Нова бухгалтерія — якою вона буде

Вимоги ринку: до чого потрібно бути готовим бухгалтеру

Хто ж він, ідеальный бухгалтер, на думку роботодавців України? Основні вимоги до компетенцій головного бухгалтера вже сформульовані ринком:

Читайте також: Як зареєструвати ФОП за добу
 • Знання законодавчих норм і стандартів: Незалежно від розміру та профілю підприємства, роботодавець очікує, що бухгалтер розбирається в Податковому кодексі, стандартах бухгалтерського обліку (П(С)БО) та супутніх нормативних актах, а також знає міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ, US GAAP), що викликано глобалізацією, розвитком співробітництва з західноєвропейськими компаніями та орієнтацією на світові ринки. Тенденційно, володіння МСФЗ стане однією з ключових вимог до бухгалтера вже найближчим часом.
 • Володіння англійською мовою: Як і у випадку з МСФЗ, переорієнтація на світові ринки та розширення партнерських зв’язків призводить до все більшої взаємодії українських компаній з іноземними. В рамках такої співпраці первинні документи, звіти, договори та інші документи можуть формуватися англійською мовою. Можливість самостійно вивчити та проаналізувати документи перетворюється з конкурентної переваги в обов’язкову вимогу до професії бухгалтера.
 • Володіння спеціалізованим софтом: Кожне підприємство веде облік за допомогою спеціальних IT-рішень, і вміння працювати з ними — одна зі стандартних вимог. Гнучкість у навчанні, новаторство в підходах, запит на розширені рішення, методи обробки даних обліку, консолідацію й аналіз за допомогою програмних продуктів — нова вимога до компетенції бухгалтера-професіонала, від якого буде залежати розвиток підприємства.
 • Soft Skills: Крім безпосередньо бухгалтерських компетенцій, роботодавці нерідко вимагають від своїх співробітників-бухгалтерів ряд особистісних якостей.

В першу чергу — старанність, уважність, вміння організувати свій робочий час. Важливими навичками є здатність до самоосвіти, висока адаптація, аналітичне мислення, комунікабельність, вміння аргументовано обгрунтувати свою точку зору, що особливо важливо для головних бухгалтерів великих підприємств, де такий співробітник відіграє одну з ключових ролей у формуванні стратегії підприємства.

Бухгалтерський облік — одна з найважливіших складових роботи будь-якого підприємства в умовах тотальної автоматизації бізнес-процесів, на чолі яких все одно буде стояти людина. Професія бухгалтера однозначно трансформується на краще. В англійській мові чітко розрізняються поняття book-keeper  та accountant:

 • перший — простий рахівник, що заповнює таблиці,
 • другий — фінансовий аналітик і «внутрішній аудитор». Саме за accountant — майбутнє бухгалтерії.