Реклама

Чому вам слід видалити FaceApp і застерегти друзів від його використання

Čytaty latynkoju
Чому вам слід видалити FaceApp і застерегти друзів від його використання

  Що таке FaceApp?

  Це — додаток, за допомогою якого жінкам та дівчатам пропонують «приміряти» колір волосся та стиль зачіски, який їм найбільше пасує. Зробити все це можна просто на власному смартфні, використовуючи нову чи вже існуючу фотографію користувача, а також надавши програмі доступ до частини своїх даних (включно із профілем у соціальних мережах).

  Чому вам терміново слід видалити FaceApp і застерегти друзів від його використання

  Кому належить компанія, яка створила цей сервіс?

  Як інформує Ярина Ключковська, за розробкою популярного додатку стоїть компанія із Санкт-Петербурга, РФ. Її СЕО — Ярослав Гончаров, «випускник» «Яндекса». Остання компанія доволі часто фігурує у новинах з РФ як потенційний предмет інтересу з боку російської влади та ймовірний об’єкт переходу під контроль умовної «групи Сбєрбанку Росії». У 2013-2014 роках представників «Яндекса» звинувачували у фільтруванні новин, які видавав російський пошуковик стосовно подій в Україні. У 2015-2016 роках критика поширилася також і на фільтрування «незручних» тем та новин стосовно подій у самій РФ.

  Які «цікаві» нюанси ховаються у користувацькій угоді?

  Ярина Ключковська дослідила складові політики приватності FaceApp і знайшла там такі нюанси використання.

  Про доступ до ваших даних та дій з боку сторонніх сервісів: «We use third-party analytics tools to help us measure traffic and usage trends for the Service. These tools collect information sent by your device or our Service, including the web pages you visit, add-ons, and other information that assists us in improving the Service. We collect and use this analytics information with analytics information from other Users so that it cannot reasonably be used to identify any particular individual User». | Переклад: «Ми використовуємо сторонні аналітичні інструменти, які допомагають нам вимірювати трафік і тенденції використання Сервісу. Ці інструменти збирають інформацію, надіслану вашим пристроєм або нашою Службою, включаючи веб-сторінки, які ви відвідуєте, доповнення та іншу інформацію, яка допомагає нам у вдосконаленні Послуги. Ми збираємо та використовуємо цю аналітичну інформацію з аналітичною інформацією інших користувачів, щоб її не можна було розумно використати для ідентифікації конкретного окремого користувача».

  Про збирання даних та їхнє подальше зберігання: «When you use a mobile device like a tablet or phone to access our Service, we may access, collect, monitor, store on your device, and/or remotely store one or more “device identifiers.” Device identifiers are small data files or similar data structures stored on or associated with your mobile device, which uniquely identify your mobile device. A device identifier may be data stored in connection with the device hardware, data stored in connection with the device’s operating system or other software, or data sent to the device by FaceApp». | Переклад: «Коли ви користуєтеся мобільним пристроєм, як планшет або телефон, для доступу до нашого Сервісу, ми можемо мати доступ, збирати, відстежувати, зберігати на своєму пристрої та / або віддалено зберігати один або кілька “ідентифікаторів пристрою”. Ідентифікатори пристрою — це невеликі файли даних або подібні структури даних, що зберігаються на вашому мобільному пристрої або пов’язані з нею, що однозначно ідентифікують ваш мобільний пристрій. Ідентифікатор пристрою може бути даними, що зберігаються у зв’язку з апаратним забезпеченням пристрою, даними, що зберігаються у зв’язку з операційною системою або іншим програмним забезпеченням пристрою, або даних, що надсилаються на пристрій за допомогою FaceApp».

  Про роботу з так званими «ідентифікаторами»: «A device identifier may deliver information to us or to a third party partner about how you browse and use the Service and may help us or others provide reports or personalized content and ads. Some features of the Service may not function properly if use or availability of device identifiers is impaired or disabled». | Переклад: «Ідентифікатор пристрою може надати нам або партнерам третьої сторони інформацію про те, як ви переглядаєте та використовуєте Сервіс, і може допомогти нам або іншим надавати звіти або персоналізований вміст та об’яви. Деякі функції Сервісу можуть не працювати належним чином, якщо використання або наявність ідентифікаторів пристрою порушено або вимкнено».

  Про те, кому можуть надавати ваші дані без вашого відома: «We may share User Content and your information (including but not limited to, information from cookies, log files, device identifiers, location data, and usage data) with businesses that are legally part of the same group of companies that FaceApp is part of, or that become part of that group (“Affiliates”). Affiliates may use this information to help provide, understand, and improve the Service (including by providing analytics) and Affiliates’ own services (including by providing you with better and more relevant experiences). But these Affiliates will honor the choices you make about who can see your photos. We also may share your information as well as information from tools like cookies, log files, and device identifiers and location data, with third-party organizations that help us provide the Service to you (“Service Providers”). Our Service Providers will be given access to your information as is reasonably necessary to provide the Service under reasonable confidentiality terms. We may also share certain information such as cookie data with third-party advertising partners. This information would allow third-party ad networks to, among other things, deliver targeted advertisements that they believe will be of most interest to you». | Переклад: «Ми можемо ділитися вмістом користувача та вашою інформацією (включаючи, але не обмежуючись цим, інформацію з файлів cookie, файлів журналів, ідентифікаторів пристроїв, даних про місцезнаходження та даних про використання) з компаніями, які юридично є частиною тієї ж групи компаній, до складу яких входить FaceApp, або стають частиною цієї групи (“Афілійовані особи”). Афілійовані особи можуть використовувати цю інформацію для надання, розуміння та вдосконалення Служби (у тому числі шляхом надання аналітики) та власних послуг філій (у тому числі, надаючи вам кращий та більш відповідний досвід). Але ці філії будуть вшановувати вибір, який ви робите про те, хто може бачити ваші фотографії. Ми також можемо ділитися вашою інформацією, а також інформацією з інструментів, таких як файли cookie, файли журналів, ідентифікатори пристроїв та даних про місцезнаходження, з сторонніми організаціями, які допомагають нам надавати Вам Послугу (“Постачальники послуг”). Нашим Постачальникам послуг буде надано доступ до Вашої інформації, як це є достатньою мірою необхідною для надання Сервісу відповідно до умов конфіденційності. Ми також можемо поділитися певною інформацією, такою як дані файлів cookie, із сторонніми партнерами реклами. Ця інформація дозволить стороннім рекламним мережам, серед іншого, показувати цільові об’яви, які, на їхню думку, будуть найбільш цікавими для вас».

  Чому вас має це непокоїти?

  Наближаються вибори. Дані, отримані російськими «фабриками тролів», їхніми кураторами та компаніями, що співпрацюють з ними в Україні, можуть активно використовувати в якості інструментів для таргетування «потрібної» реклами, статей та фейкових новин на вразливі групи аудиторії. Адже лише дуже наївні українці можуть вважати, що «російської карти» не буде в 2019-му ні на президентських, ні на парламентських виборах. Також викрадені чи тимчасово отримані дані можуть бути використані для створення фейкових профілів та поширення пропагади від імені таких користувачів. Крадіжка платіжних даних чи пов’язаної з ними інформації відкриватиме додаткові можливості для подальших атак (на кшталт NotPetyaPetya, NotPetya та 7 головних висновків після найбільшої хакерської атаки чи аналогічних, які відбувалися минулі декілька років проти українських банків, компаній та установ).

  До речі, перші застереження стосовно додатку від цього розробника з’явилися ще у 2017 році. Тому вам краще видалити цей додаток та в подальшому не відкривати і не встановлювати подібних додатків та не проходити тестів чи подібних «розважальних» програм і квестів. Ставтеся з повагою до себе та своєї приватності даних.

  Написати коментар