Reklama

Zagoriy Foundation

Zagoriy Foundation — rodynnyj fond Velykyh Istorij. Misijeju Fondu je rozvytoku kuľtury blagodijnosti v Ukraїni.