fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

🏘 Opytuvannja: jak kyjany ocinjujuť svoї rajony. Spojler: najkraščyj Dniprovśkyj

🏘 Опитування: як кияни оцінюють свої райони. Спойлер: найкращий Дніпровський
Usi rajony ocinyly u try baly.
Усі райони оцінили у три бали.
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  Найкращі райони Києва. У OLX провели опитування щодо того, як Кияни оцінюють райони, у яких вони мешкають. Загалом в опитуванні брали участь 8 тисяч мешканців міста. Райони оцінювали за критеріями безпеки, чистоти, інфраструктури, транспорту та якості життя. Дніпровський район визнали найкомфортнішим для життя, хоча ще торік він був пятим у рейтингу. Райони Києва за 5-бальною шкалою: Дніпровський — 3,1 Дарницький — 3,08 Подільський — 3,07 Голосіївський — 3,064 Соломянський — 3,061 Оболонський — 3,061 Печерський — 3,04 Деснянський — 3,03 Святошинський — 3,02 Шевченківський — 3,01 У яких будинках живуть кияни?. Згідно з опитуванням 61% мешканців столиці живуть у старших будинках — сталінках, хрущовках чи чешках. При цьому найбільше мають власне житло чи винаймають такі домівки у Солом’янському (70%) та Дніпровському (67%) районах. Ще 26% киян зазначили, що обрали для проживання новобудови. При цьому найчастіше жителі столиці надають перевагу Голосіївському (35%), та Дарницькому (33%) районам. Решта 13% містян надали перевагу приватному сектору, зокрема у Святошинському районі та Голосіївському. У будинках житлового фонду до 2011 року мешкають 40% орендарів і 60% власників квартир. А от у новобудовах розподіл перекошується у сторону володарів — їх там 66%, а тих, хто винаймає житло — 34%. До речі, орендують найбільше у Печерському районі, а мають своє помешкання — у Деснянському. Безпека. Найбезпечнішим районом міста назвали Печерський (3,05 бала з 5). Його жителі задоволені тим, що за термінової потреби відповідні служби (швидка допомога, поліція, служба надзвичайних ситуацій і т.д.) оперативно реагують і приходять на виклик. Поділ за безпекою оцінили у 2,98 і відзначили, що тут не страшно ходити вночі. Найменш безпечними визнали Солом’янський (2,81 бала з 5) і Деснянський (2,76 бала з 5). Його жителі найчастіше чули про злочинність або стикались із нею. Респондентам також запропонували дати оцінку дотриманню карантинних вимог у їх місцевості. Прикладом для інших назвали Дніпровський (3,33 бала) та Голосіївський (3,32 бала). Жителі цих районів найвище оцінили те, як під час обмежень заклади харчування дотримувались рекомендованих графіків роботи, а громадські місця забезпечували дотримання дистанції та надавали антисептики та маски. А от Деснянському та Оболонському поставили найнижчі бали — 3,13 та 3,11. Читатйте також: 🚶🏼‍♂️ Урбаністика: 50 причин, чому в місті має бути більше пішохідних вулиць. Чистота. Найчистішими для киян є Голосіївський та Дніпровський райони (2,95 та 2,9 бала з 5 відповідно). Жителів цих місцевостей найбільше тішать чисте повітря та водойми. А от Солом’янку та Шевченківський за чистотою оцінюють найнижче — їм дали по 2,7 бала. Мешканці цих центральних регіонів столиці найбільш не згодні з твердженням, що їх місцевість чиста, а також розчаровані брудним повітрям та засміченими водоймами. Інфраструктура. Найкращі умови для життя у мешканців Солом’янки та Оболоні — інфраструктуру цих районів оцінили найвище (3,59 та 3,55 бала). Зокрема, у першому районі дуже цінують наявність парків і зелених зон, а у другому — що у пішій доступності достатньо продуктових і господарських магазинів, ринків і торгових центрів. Жителі ж Голосіївського району віддали йому передостанню позицію за інфраструктурою (3,3 бала), і зазначають, що останнім часом найбільше їм не вистачає місць для культурного дозвілля (раніше на ВДНГ можна було відвідувати фестивалі та виставки). Печерськ оцінили найнижче (3,25 бала і відмітили, що тут немає де займатися спортом). Транспорт. Найкращий транспорт у Дніпровському та Оболонському районах — їм дали 2,89 та 2,87 бала. А Печерськ і Поділ навпаки оцінили у 2,73 та 2,69 бала. Зокрема містяни обох регіонів столиці діляться, що часто потрапляють у затори, на Печерську ще й відзначають проблеми з паркувальними місцями. До речі, останньою місцевістю рекомендують пересуватися лише громадським транспортом, якщо є така можливість. А Деснянський район назвали найкращим для автомобілістів та велосипедистів. Якість життя. За результатами опитування найкраще життя на Солом’янці (3,21 бала) та Дарниці (3,2 бала). Жителі цих місцевостей дуже задоволені своїми стосунками із сусідами. У другому районі ще й високо оцінюють наявність великого вибору житла під будь-які потреби, а у першій — оптимальне співвідношення ціна/якість на нього. Населення Голосіївського та Шевченківського дають своїм районам оцінку в 3,12 та 3,08 бала відповідно. В обох випадках кияни незадоволені цінами на оренду житла та його якістю.
Реклама 👇 Замовити

Najkrašči rajony Kyjeva

U OLX provely opytuvannja ščodo togo, jak Kyjany ocinjujuť rajony, u jakyh vony meškajuť. Zagalom v opytuvanni braly učasť 8 tysjač meškanciv mista. Rajony ocinjuvaly za kryterijamy bezpeky, čystoty, infrastruktury, transportu ta jakosti žyttja.

Dniprovśkyj rajon vyznaly najkomfortnišym dlja žyttja, hoča šče torik vin buv p’jatym u rejtyngu.

Najkrašči rajony Kyjeva

Rajony Kyjeva za 5-baľnoju škaloju:

  • Dniprovśkyj — 3,1
  • Darnyćkyj — 3,08
  • Podiľśkyj — 3,07
  • Golosiїvśkyj — 3,064
  • Solom’janśkyj — 3,061
  • Obolonśkyj — 3,061
  • Pečerśkyj — 3,04
  • Desnjanśkyj — 3,03
  • Svjatošynśkyj — 3,02
  • Ševčenkivśkyj — 3,01

U jakyh budynkah žyvuť kyjany?

Zgidno z opytuvannjam 61% meškanciv stolyci žyvuť u staršyh budynkah — stalinkah, hruščovkah čy češkah. Pry ćomu najbiľše majuť vlasne žytlo čy vynajmajuť taki domivky u Solom’janśkomu (70%) ta Dniprovśkomu (67%) rajonah.

Šče 26% kyjan zaznačyly, ščo obraly dlja prožyvannja novobudovy. Pry ćomu najčastiše žyteli stolyci nadajuť perevagu Golosiїvśkomu (35%), ta Darnyćkomu (33%) rajonam.

Najkrašči rajony Kyjeva

Rešta 13% mistjan nadaly perevagu pryvatnomu sektoru, zokrema u Svjatošynśkomu rajoni ta Golosiїvśkomu.

U budynkah žytlovogo fondu do 2011 roku meškajuť 40% orendariv i 60% vlasnykiv kvartyr. A ot u novobudovah rozpodil perekošujeťsja u storonu volodariv — їh tam 66%, a tyh, hto vynajmaje žytlo — 34%. Do reči, orendujuť najbiľše u Pečerśkomu rajoni, a majuť svoje pomeškannja — u Desnjanśkomu.

Bezpeka

Najbezpečnišym rajonom mista nazvaly Pečerśkyj (3,05 bala z 5). Jogo žyteli zadovoleni tym, ščo za terminovoї potreby vidpovidni služby («švydka dopomoga», policija, služba nadzvyčajnyh sytuacij i t.d.) operatyvno reagujuť i pryhodjať na vyklyk. Podil za bezpekoju ocinyly u 2,98 i vidznačyly, ščo tut ne strašno hodyty vnoči. Najmenš bezpečnymy vyznaly Solom’janśkyj (2,81 bala z 5) i Desnjanśkyj (2,76 bala z 5). Jogo žyteli najčastiše čuly pro zločynnisť abo stykalyś iz neju.

Respondentam takož zaproponuvaly daty ocinku dotrymannju karantynnyh vymog u їh miscevosti. Prykladom dlja inšyh nazvaly Dniprovśkyj (3,33 bala) ta Golosiїvśkyj (3,32 bala). Žyteli cyh rajoniv najvyšče ocinyly te, jak pid čas obmežeń zaklady harčuvannja dotrymuvalyś rekomendovanyh grafikiv roboty, a gromadśki miscja zabezpečuvaly dotrymannja dystanciї ta nadavaly antyseptyky ta masky. A ot Desnjanśkomu ta Obolonśkomu postavyly najnyžči baly — 3,13 ta 3,11.

Čytajte takož: 🚶🏼‍♂️ Urbanistyka: 50 pryčyn, čomu v misti maje buty biľše pišohidnyh vulyć

Čystota

Najčystišymy dlja kyjan je Golosiїvśkyj ta Dniprovśkyj rajony (2,95 ta 2,9 bala z 5 vidpovidno). Žyteliv cyh miscevostej najbiľše tišať čyste povitrja ta vodojmy. A ot Solom’janku ta Ševčenkivśkyj za čystotoju ocinjujuť najnyžče — їm daly po 2,7 bala. Meškanci cyh centraľnyh regioniv stolyci najbiľš ne zgodni z tverdžennjam, ščo їh miscevisť čysta, a takož rozčarovani brudnym povitrjam ta zasmičenymy vodojmamy.

Infrastruktura

Najkrašči umovy dlja žyttja u meškanciv Solom’janky ta Oboloni — infrastrukturu cyh rajoniv ocinyly najvyšče (3,59 ta 3,55 bala). Zokrema, u peršomu rajoni duže cinujuť najavnisť parkiv i zelenyh zon, a u drugomu — ščo u pišij dostupnosti dostatńo produktovyh i gospodarśkyh magazyniv, rynkiv i torgovyh centriv. Žyteli ž Golosiїvśkogo rajonu viddaly jomu peredostannju pozyciju za infrastrukturoju (3,3 bala), i zaznačajuť, ščo ostannim časom najbiľše їm ne vystačaje misć dlja kuľturnogo dozvillja (raniše na VDNG možna bulo vidviduvaty festyvali ta vystavky). Pečerśk ocinyly najnyžče (3,25 bala i vidmityly, ščo tut nemaje de zajmatysja sportom).

Transport

Najkraščyj transport u Dniprovśkomu ta Obolonśkomu rajonah — їm daly 2,89 ta 2,87 bala. A Pečerśk i Podil navpaky ocinyly u 2,73 ta 2,69 bala. Zokrema mistjany oboh regioniv stolyci diljaťsja, ščo často potrapljajuť u zatory, na Pečerśku šče j vidznačajuť problemy z parkuvaľnymy miscjamy. Do reči, ostanńoju miscevistju rekomendujuť peresuvatysja lyše gromadśkym transportom, jakščo je taka možlyvisť. A Desnjanśkyj rajon nazvaly najkraščym dlja avtomobilistiv ta velosypedystiv.

Jakisť žyttja

Za rezuľtatamy opytuvannja najkrašče žyttja na Solom’janci (3,21 bala) ta Darnyci (3,2 bala). Žyteli cyh miscevostej duže zadovoleni svoїmy stosunkamy iz susidamy. U drugomu rajoni šče j vysoko ocinjujuť najavnisť velykogo vyboru žytla pid buď-jaki potreby, a u peršij — optymaľne spivvidnošennja cina/jakisť na ńogo. Naselennja Golosiїvśkogo ta Ševčenkivśkogo dajuť svoїm rajonam ocinku v 3,12 ta 3,08 bala vidpovidno. V oboh vypadkah kyjany nezadovoleni cinamy na orendu žytla ta jogo jakistju.

📱 Čytajte Na chasi u Facebook i Twitter, pidpysujteś na kanal u Telegram.

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: