fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

♻️ Sprostovujemo mify pro vidnovljuvanu energiju

♻️ Спростовуємо міфи про відновлювану енергію
Vidnovljuvani džerela energiї otočujuť postijni čutky, jaki ne vidpovidajuť dijsnosti. Nyžče rozvinčujemo dejaki z cyh pomylkovyh argumentiv, pošyrenyh protyvnykamy «zelenoї» energetyky.  
Відновлювані джерела енергії оточують постійні чутки, які не відповідають дійсності. Нижче розвінчуємо деякі з цих помилкових аргументів, поширених противниками «зеленої» енергетики.  
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  Різкий холод, який накрив більшу частину Європи, Азії та Північної Америки, призвів до колапсу енергетичної системи в окремих регіонах. Найбільше у лютому цього року постраждав американський штат Техас, який водночас став центром для поширення пліток стосовно енергії з відновлюваних джерел. Багато людей поспішили перекласти відповідальність на зелене покоління через енергетичну катастрофу. Батьківщина американських ковбоїв потрапила у темряву після смертоносного зимового шторму, який спричинив найгірший збій в електромережі штату за останні десятиліття. Жителям понад 100 міст Техасу сказали кипятити питну воду, оскільки очисні споруди продовжують страждати від відключення енергії. Станом на 17 лютого енергопостачання припинили 2,7 мільйона домогосподарств, заявили чиновники. Окрім цього, штат втратив 40% своїх генеруючих потужностей, а також трубопроводи природного газу та вітрові турбіни, які були заморожені. У Техасі вітер генерує 20% загальної електроенергії, природний газ забезпечує 47,4% електроенергії, вугілля — 20,3%, а сонячна енергія становить 1,1%. Як повідомляє USA Today, за останні роки Техас став не тільки національним, а і глобальним лідером у галузі побудов відновлюваних джерел енергії. Але спочатку всі почали звинувачувати відновлювані джерела живлення, які сприяли цьому несподіваному енергетичному збою. Висновок — це був загальносистемний збій Звичайно, можна прокладати трубопроводи, вітряки та електростанції при мінусовій температурі. Але вся електромережа Техасу розроблена для споживання енергії для пікових потреб влітку, коли кондиціонери вмикаються одразу, а не для суворих зимових умов. Насправді вітряні турбіни перестали працювати, але також замерзли: газові свердловини, трубопроводи й труби на вугільних та атомних електростанціях. У всіх типів генерацій електроенергії були проблеми. Я маю на увазі, що більша кількість електростанцій на природному газі не допомогла б нам, тому що ми не маємо змоги транспортувати газ навіть до тих, які є зараз. Джошуа Родс. науковий співробітник Техаського університету в Остінській групі Webber Energy Group. Тоді виникає питання про перезимівлю. Адже після заморозків десять років тому, в Техасі було рекомендовано підготувати електростанції до холодної погоди, але ці заходи є дорогими і ніколи не були обов’язковими. Я думаю, що ключовим моментом тут є те, що нам потрібно бути готовими до цих екстремальних подій сьогодні і в майбутньому, незалежно від типу джерел генерації. Лорі Берд. відповідальна за енергетичну програму США у World Resources Інституті. Ця ситуація продемонструвала, що всі джерела енергії є вразливими до екстремальних подій. Адже як вважає Лорі Берд: Звинувачувати вітер та сонячну енергію — це політичний крок. Що насправді потрібно у Техасі та в інших місцях — це краща підготовка. Директор IB Centre for Europe Віталій Давій впевнено заявив на своїй сторінці у Фейсбуці, що проблема була пов’язана з особливістю енергетичної системи Техасу. Не було змоги підключити додаткову потужність коли свердловини заморозилися, а поставки деревного вугілля в Техасі зупинилися. Ця ситуація стала потужним драйвером для розвитку сонячної енергетики. Єдині, хто не постраждав в штаті від енергетичної кризи — 700 тисяч домогосподарств, які встановили сонячні електростанції, тому впродовж тижня після колапсу попит на інсталяції домашніх станцій стрибнув у Техасі на 68%, і, на думку моїх американських колег, за підсумками року, як мінімум, подвоїться. Згідно з оцінкою IB Centre, попит на сонячні станції під власне споживання в Україні зросте в у 2021 році мінімум на 75%. Віталій Давій. директор IB Centre for Europe. 📈 Міф №1. Поновлювані джерела енергії не можуть покрити весь попит. .   🤨 Міф №2. Панелі сонячних батарей виготовляються з використанням процесів, що забруднюють навколишнє середовище. .   🌚 Міф №3. Вночі та похмуру погоду сонячна енергія марна. .   💸 Міф №4. Інвестиції у відновлювану енергетику – це дорого. . 🔌 Надійна електрика стала основою сучасного життя. Зберігання енергії є ключем до того, щоб зробити відновлювані джерела енергії більш надійною альтернативою для енергопостачання. Компанія Silvestri з Нойбергер Берман заявила, що відключення електроенергії в Техасі також може призвести до швидкого нарощування варіантів систем для зберігання. ⏳ Міф №5. Монтаж сонячних електростанцій потребує багато часу. .

Rizkyj holod, jakyj nakryv biľšu častynu Jevropy, Aziї ta Pivničnoї Ameryky, pryzviv do kolapsu energetyčnoї systemy v okremyh regionah. Najbiľše u ljutomu ćogo roku postraždav amerykanśkyj štat Tehas, jakyj vodnočas stav centrom dlja pošyrennja plitok stosovno energiї z vidnovljuvanyh džerel. Bagato ljudej pospišyly pereklasty vidpovidaľnisť na «zelene pokolinnja» čerez energetyčnu katastrofu. Baťkivščyna amerykanśkyh kovboїv potrapyla u temrjavu pislja smertonosnogo zymovogo štormu, jakyj spryčynyv najgiršyj zbij v elektromereži štatu za ostanni desjatylittja.

Žyteljam ponad 100 mist Tehasu skazaly kyp’jatyty pytnu vodu, oskiľky očysni sporudy prodovžujuť straždaty vid vidključennja energiї. Stanom na 17 ljutogo energopostačannja prypynyly 2,7 miľjona domogospodarstv, zajavyly čynovnyky. Okrim ćogo, štat vtratyv 40% svoїh generujučyh potužnostej, a takož truboprovody pryrodnogo gazu ta vitrovi turbiny, jaki buly zamoroženi.

U Tehasi viter generuje 20% zagaľnoї elektroenergiї, pryrodnyj gaz zabezpečuje 47,4% elektroenergiї, vugillja — 20,3%, a sonjačna energija stanovyť 1,1%. Jak povidomljaje USA Today, za ostanni roky Tehas stav ne tiľky nacionaľnym, a i globaľnym liderom u galuzi pobudov vidnovljuvanyh džerel energiї.

Ale spočatku vsi počaly zvynuvačuvaty vidnovljuvani džerela žyvlennja, jaki spryjaly ćomu nespodivanomu «energetyčnomu zboju».

Vysnovok — ce buv zagaľnosystemnyj zbij

Zvyčajno, možna prokladaty truboprovody, vitrjaky ta elektrostanciї pry minusovij temperaturi. Ale vsja elektromereža Tehasu rozroblena dlja spožyvannja energiї dlja pikovyh potreb vlitku, koly kondycionery vmykajuťsja odrazu, a ne dlja suvoryh zymovyh umov. Naspravdi vitrjani turbiny perestaly pracjuvaty, ale takož zamerzly: gazovi sverdlovyny, truboprovody j truby na vugiľnyh ta atomnyh elektrostancijah.

U vsih typiv generacij elektroenergiї buly problemy. Ja maju na uvazi, ščo biľša kiľkisť elektrostancij na pryrodnomu gazi ne dopomogla b nam, tomu ščo my ne majemo zmogy transportuvaty gaz naviť do tyh, jaki je zaraz

Džošua Rods, naukovyj spivrobitnyk Tehaśkogo universytetu v Ostinśkij grupi Webber Energy Group

Todi vynykaje pytannja pro perezymivlju. Adže pislja zamorozkiv desjať rokiv tomu, v Tehasi bulo rekomendovano pidgotuvaty elektrostanciї do holodnoї pogody, ale ci zahody je dorogymy i nikoly ne buly obov’jazkovymy.

Ja dumaju, ščo ključovym momentom tut je te, ščo nam potribno buty gotovymy do cyh ekstremaľnyh podij śogodni i v majbutńomu, nezaležno vid typu džerel generaciї

Lori Berd, vidpovidaľna za energetyčnu programu SŠA u World Resources Instytuti

Cja sytuacija prodemonstruvala, ščo vsi džerela energiї je vrazlyvymy do ekstremaľnyh podij. Adže jak vvažaje Lori Berd: «Zvynuvačuvaty viter ta sonjačnu energiju — ce polityčnyj krok. Ščo naspravdi potribno u Tehasi ta v inšyh miscjah — ce krašča pidgotovka».

Dyrektor IB Centre for Europe Vitalij Davij vpevneno zajavyv na svoїj storinci u Fejsbuci, ščo problema bula pov’jazana z osoblyvistju energetyčnoї systemy Tehasu. Ne bulo zmogy pidključyty dodatkovu potužnisť koly sverdlovyny zamorozylysja, a postavky derevnogo vugillja v Tehasi zupynylysja.

Cja sytuacija stala potužnym drajverom dlja rozvytku sonjačnoї energetyky. Jedyni, hto ne postraždav v štati vid energetyčnoї kryzy — 700 tysjač domogospodarstv, jaki vstanovyly sonjačni elektrostanciї, tomu vprodovž tyžnja pislja kolapsu popyt na instaljaciї domašnih stancij strybnuv u Tehasi na 68%, i, na dumku moїh amerykanśkyh koleg, za pidsumkamy roku, jak minimum, podvoїťsja. Zgidno z ocinkoju IB Centre, popyt na sonjačni stanciї pid vlasne spožyvannja v Ukraїni zroste v u 2021 roci minimum na 75%

Vitalij Davij, dyrektor IB Centre for Europe

📈 Mif №1. Ponovljuvani džerela energiї ne možuť pokryty veś popyt

Systemy zberigannja elektroenergiї strimko rozvyvajuťsja, i cja tehnologija može pidtrymuvaty vidnovljuvanu elektryčnu merežu.

Zgidno z doslidžennjamy, viter ta sonjačna energija obumovljujuť najbiľšu častku pošyrennja vidnovljuvanyh džerel v Jevropi. Vyrobnyctvo vitru zbiľšyloś na 9% u 2020 roci, todi jak sonjačne — na 15%. Ci dva džerela energiї vyrobljaly p’jatu častynu elektroenergiї v Jevropi u 2020 roci.

Bagato kraїn vže lidyrujuť u ćomu naprjamku. Švecija vstanovyla ciľ: vyrobljaty energiju na 100% z vidnovljuvanyh džerel energiї. Za doslidžennjamy Asociaciї komunaľnyh pidpryjemstv BDEW ta Centru Sonjačnoї Energiї ta Doslidžeń Vodnju, Nimeččyna vyrobyla majže 52% vnutrišńogo spožyvannja elektroenergiї vidnovljuvaľnoju energijeju za perši try misjaci 2020 roku. Ce buv peršyj povnyj kvartal, v jakomu «zelena» energetyka pokryvala biľš niž polovyna potreb Nimeččyny v elektroenergiї.

 

🤨 Mif №2. Paneli sonjačnyh batarej vygotovljajuťsja z vykorystannjam procesiv, ščo zabrudnjujuť navkolyšnje seredovyšče

Pidrahovano, ščo termin vykorystannja najsučasnišyh fotoelektryčnyh panelej, jaki generujuť energiju, — ponad 25 rokiv, protjagom jakogo vony buduť prodovžuvaty vyrobljaty «čystu» energiju.

Krim togo, osnovnymy komponentamy fotoelektryčnoї paneli je kremnij, aljuminij, sklo ta miď, tomu їhnje vygotovlennja ne peredbačaje osoblyvo zabrudnjujučogo procesu, jakyj vymagaje zahodiv zahystu ta bezpeky, krim standartnyh promyslovyh procesiv. Pislja zakinčennja terminu ekspluataciї fotoelektryčnoї paneli, її komponenty klasyfikujuťsja jak nebezpečni vidhody ta pidljagajuť utylizaciї.

 

🌚 Mif №3. Vnoči ta pohmuru pogodu sonjačna energija marna

Očevydno, sonjačni elektrostanciї zazvyčaj ne funkcionujuť vnoči, tak samo jak vitroelektrostanciї ne pracjujuť, koly viter ne dme. Vsupereč pošyrenij pomylci, v pohmuru pogodu sonjačni paneli vse odno prodovžujuť vyrobljaty energiju, hoča i ne tak efektyvno, jak v jasnu pogodu. Ale progres u rozrobci tehnologij zberigannja ta padinnja vytrat dozvoljaje zberigaty vyroblenu elektroenergiju ta podavaty її pizniše, koly vona potribna korystuvačevi, naviť jakščo ce vnoči abo koly nemaje vitru. Krim togo, vzajemodopovnennja riznyh tehnologij z vidnovljuvanymy džerelamy je odnym iz golovnyh dostoїnstv, tomu u buď-jakomu razi možna znajty najoptymaľniše rišennja.

Napryklad, skorystavšyś gibrydnoju sonjačnoju elektrostancijeju, je možlyvisť vykorystovuvaty centraľnu elektromerežu tiľky todi, koly sonce ne svityť, abo koly potužnosti sonjačnyh panelej ne dostatńo dlja roboty vsih potribnyh elektropryladiv. Gibrydna sonjačna elektrostancija dozvoljaje zabezpečyty biľšu častynu dennogo energospožyvannja domogospodarstva bez vykorystannja elektryky z centraľnoї energomereži.

Jakščo sonce svityť, ale postačaty elektroenergiju ne potribno, — gibrydna stancija napravyť elektroenergiju v AKB, ščob možna bulo skorystatysja neju todi, koly sonce ne svityť, abo koly vynykaje avarijna sytuacija.

 

💸 Mif №4. Investyciї u vidnovljuvanu energetyku – ce dorogo

Ce zovsim ne tak dorogo, jak možna bulo b podumaty!

Za ostannje desjatylittja vartisť fotoelektryčnyh moduliv vpala na 94%, naberežnyh vitrogeneratoriv — na 37%, a litijevyh batarej dlja zberigannja elektroenergiї — na 85%. Sogodni ci dva ponovljuvani džerela energiї deševši za zvyčajni džerela u biľšosti kraїn svitu.

Rič u tim, ščo mif pro dorogu sonjačnu energetyku vynyk zavdjaky avtonomnym sonjačnym elektrostancijam, osnaščenymy svyncevo-kyslotnymy AKB. Ti stanciї, dijsno, buly dorogymy ta maly resurs akumuljatoriv, jakyj vystačalo ne biľše jak na rik. Šče odnym minusom stancij kolyšńogo pokolinnja bula zmoga vykorystovuvaty tiľky ti domašni prylady, na jaki vystačalo potužnosti stanciї i resursu batareї. Varto dodaty, ščo zaraz vykorystovujuťsja sučasni bezpečni litijevi akumuljatory, jaki majuť velykyj resurs i majuť u 4-5 razy nyžču vartisnisť nakopyčenoї elektroenergiї, niž kyslotni AKB kolyšńogo pokolinnja. A stancija bez akumuljatoriv može okupytysja pryblyzno za 5-7 rokiv zavdjaky ekonomiї na kompensaciї vlasnogo spožyvannja.

🔌 Nadijna elektryka stala osnovoju sučasnogo žyttja

Zberigannja energiї je ključem do togo, ščob zrobyty vidnovljuvani džerela energiї biľš nadijnoju aľternatyvoju dlja energopostačannja. Kompanija Silvestri z Nojberger Berman zajavyla, ščo vidključennja elektroenergiї v Tehasi takož može pryzvesty do švydkogo naroščuvannja variantiv system dlja zberigannja.

⏳ Mif №5. Montaž sonjačnyh elektrostancij potrebuje bagato času

Čas, vytračenyj na montaž SES, zaležyť vid obsjagu ta skladnosti robit. Za dosvidom ukraїnśkogo dystryb’jutora sonjačnyh panelej kompaniї “Atmosfera”, montaž sonjačnoї elektrostanciї potužnistju 10 kVt na dahu zajmaje deś 3-4 dni, na zemli — 2-3 dni. U toj čas, jak vstanovlennja stanciї potužnistju 20 kVt na dahu zajmaje 6-8 dniv, na zemli — 5-6 dniv, a potužnistju 30 kVt: na dahu — 12-14 dniv, na zemli — 6-7 dniv.

Vodnočas ne je mifom te, ščo treba vrahuvaty njuansy pered sporudžennjam sonjačnoї elektrostanciї. Dlja budivnyctva sonjačnoї stanciї potribno provesty poperedni rozrahunky zadlja prymnožennja majbutnih investycij. Taki fahivci, jak, zokrema, u kompaniї «Atmosfera», moderujuť veś proces — vid otrymannja dokumentiv, vyboru ta postačannja obladnannja dlja zabezpečennja maksymaľnoї efektyvnosti do montažu. Razom iz komandoju specialistiv, u kožnogo je možlyvisť zrobyty svij vnesok do ekosystemnosti ta staty odnym iz gravciv energorynku na šljahu do nadijnogo ta ekonomičnogo spožyvannja energiї dlja vlasnogo budynku čy biznesu.

📱 Čytajte Na chasi u Facebook i Twitter, pidpysujteś na kanal u Telegram.

Ruslana Kočmar

Žurnalistka, ekologična ekspertka

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: