fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

🥰 Vyjšov novyj tyzer muľtfiľmu «Mavka. Lisova pisnja» — reliz nastupnogo roku 

🥰 Вийшов новий тизер мультфільму «Мавка. Лісова пісня» — реліз наступного року 
Avtoramy saundtreku stanuť gurt DahaBraha ta foľklornyj muľtyinstrumentalist Maksym Berežnjuk.
Авторами саундтреку стануть гурт ДахаБраха та фольклорний мультиінструменталіст Максим Бережнюк.
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  Тизер Мавка. Лісова пісня. Мавка. Лісова пісня – другий повнометражний мультфільм української студії Animagrad, створений за мотивами пєси Лесі Українки Лісова пісня, а також на основі українських міфів і традицій. До 150-річного ювілею письменниці презентували другий тизер-трейлер мультфільму. Сценарій анімаційної стрічки Мавка. Лісова пісня засновано на класичному сюжеті драми-феєрії Лісова пісня та на образах з української міфології. https://www.youtube.com/watch?v=VbyUIXUAiCY&t=29s Сюжет тизера-трейлера заснований на одній з найбільш динамічних сцен у мультфільмі. Головна героїня Мавка приходить на допомогу наляканому стаду зубрів. Зубрів спеціально обрали для цього епізоду — наразі ці тварини на межі вимирання. популяції європейського зубра на території України налічується приблизно 320 особин. За допомогою мультфільму хочуть звернути увагу на проблеми довкілля: вирубки пралісів та зникнення рідкісних видів флори та фауни. Як наголошує креативна продюсерка FILM.UA Group Анна Єлісєєва, ліс Мавки — це збірний образ реальних локацій у Карпатах і на Поліссі, а населяють його різноманітні тварини. Деякі з них занесені до Червоної книги України. Крім зубрів, у тизері-трейлері глядачі побачать ще й чорного лелеку і рись із рисенятком – вони також зараз під загрозою зникнення. Тому ми прагнули створити яскравих незабутніх героїв, здатних зворушити серця дорослої і юної аудиторії й нагадати про те, як важливо берегти природу. В цій місії нас підтримали наші партнери зі Всесвітнього фонду природи WWF-Україна. Анна Єлісєєва. креативна продюсерка FILM.UA Group. Поряд із реальними тваринами в тизері-трейлері можна побачити й міфічних лісових створінь. А ще вперше тут з’явиться коханий Мавки – музикант Лукаш. Для роботи над пластикою та рухами головної героїні команда мультфільму запросила професійну балерину, солістку Національної опери, народну артистку України Катерину Кухар. На знімальному майданчику Катерина відтворювала дії головної героїні. Кожен її рух, зафіксований камерами, аніматори відтворили на екрані в образі Мавки. Читатйте також: 🥰 Леся Українка: 150 імен: створили сайт до дня народження поетеси. А до створення саундтреку автори мультфільму залучили етно-гурт ДахаБраха та фольклорного мультиінструменталіста Максима Бережнюка. Останній також працював над саундтреком тизера-трейлера. За задумом у ньому були використані мелодійні фрази, зібрані Лесею Українкою в етнографічних експедиціях. Концепція обєднання кінематографічної оркестрової музики й українських народних інструментів у музиці до мультфільму була розроблена спільно з італійським композитором Даріо Веро. Культурна місія мультфільму Мавка. Лісова пісня – популяризувати й експортувати багату національну культуру та унікальні українські традиції. Команда проєкту працює над тим, аби він потрапив на екрани більшості країн світу. Частина провідних держав уже придбали права на показ, адже стрічка знаходиться на стадії активних міжнародних продажів. Прогнозована дата премєри мультфільму Мавка. Лісова пісня – 2022 рік.
Реклама 👇 Замовити

Tyzer «Mavka. Lisova pisnja»

«Mavka. Lisova pisnja» – drugyj povnometražnyj muľtfiľm ukraїnśkoї studiї Animagrad, stvorenyj za motyvamy p’jesy Lesi Ukraїnky «Lisova pisnja», a takož na osnovi ukraїnśkyh mifiv i tradycij.

Do 150-ričnogo juvileju pyśmennyci prezentuvaly drugyj tyzer-trejler muľtfiľmu. Scenarij animacijnoї stričky «Mavka. Lisova pisnja» zasnovano na klasyčnomu sjužeti dramy-fejeriї «Lisova pisnja» ta na obrazah z ukraїnśkoї mifologiї.

Sjužet tyzera-trejlera zasnovanyj na odnij z najbiľš dynamičnyh scen u muľtfiľmi. Golovna geroїnja Mavka pryhodyť na dopomogu naljakanomu stadu zubriv. Zubriv speciaľno obraly dlja ćogo epizodu — narazi ci tvaryny na meži vymyrannja. populjaciї jevropejśkogo zubra na terytoriї Ukraїny naličujeťsja pryblyzno 320 osobyn.

Za dopomogoju muľtfiľmu hočuť zvernuty uvagu na problemy dovkillja: vyrubky pralisiv ta znyknennja ridkisnyh vydiv flory ta fauny.

🥰 Vyjšov novyj tyzer muľtfiľmu «Mavka. Lisova pisnja» — reliz nastupnogo roku  1

Jak nagološuje kreatyvna prodjuserka FILM.UA Group Anna Jelisjejeva, lis Mavky — ce zbirnyj obraz reaľnyh lokacij u Karpatah i na Polissi, a naseljajuť jogo riznomanitni tvaryny. Dejaki z nyh zaneseni do «Červonoї knygy Ukraїny».

Krim zubriv, u tyzeri-trejleri gljadači pobačať šče j čornogo leleku i ryś iz rysenjatkom – vony takož zaraz pid zagrozoju znyknennja. Tomu my pragnuly stvoryty jaskravyh nezabutnih geroїv, zdatnyh zvorušyty sercja dorosloї i junoї audytoriї j nagadaty pro te, jak važlyvo beregty pryrodu. V cij misiї nas pidtrymaly naši partnery zi Vsesvitńogo fondu pryrody WWF-Ukraїna

Anna Jelisjejeva, kreatyvna prodjuserka FILM.UA Group

Porjad iz reaľnymy tvarynamy v tyzeri-trejleri možna pobačyty j mifičnyh lisovyh stvoriń. A šče vperše tut z’javyťsja kohanyj Mavky – muzykant Lukaš.

🥰 Vyjšov novyj tyzer muľtfiľmu «Mavka. Lisova pisnja» — reliz nastupnogo roku  2

Dlja roboty nad plastykoju ta ruhamy golovnoї geroїni komanda muľtfiľmu zaprosyla profesijnu balerynu, solistku Nacionaľnoї opery, narodnu artystku Ukraїny Katerynu Kuhar. Na znimaľnomu majdančyku Kateryna vidtvorjuvala diї golovnoї geroїni. Kožen її ruh, zafiksovanyj kameramy, animatory vidtvoryly na ekrani v obrazi Mavky.

Čytajte takož: 🥰 «Lesja Ukraїnka: 150 imen»: stvoryly sajt do dnja narodžennja poetesy

A do stvorennja saundtreku avtory muľtfiľmu zalučyly etno-gurt DahaBraha ta foľklornogo muľtyinstrumentalista Maksyma Berežnjuka.

Ostannij takož pracjuvav nad saundtrekom tyzera-trejlera. Za zadumom u ńomu buly vykorystani melodijni frazy, zibrani Leseju Ukraїnkoju v etnografičnyh ekspedycijah. Koncepcija ob’jednannja kinematografičnoї orkestrovoї muzyky j ukraїnśkyh narodnyh instrumentiv u muzyci do muľtfiľmu bula rozroblena spiľno z italijśkym kompozytorom Dario Vero.

🥰 Vyjšov novyj tyzer muľtfiľmu «Mavka. Lisova pisnja» — reliz nastupnogo roku  3

Kuľturna misija muľtfiľmu «Mavka. Lisova pisnja» – populjaryzuvaty j eksportuvaty bagatu nacionaľnu kuľturu ta unikaľni ukraїnśki tradyciї. Komanda projektu pracjuje nad tym, aby vin potrapyv na ekrany biľšosti kraїn svitu. Častyna providnyh deržav uže prydbaly prava na pokaz, adže strička znahodyťsja na stadiї aktyvnyh mižnarodnyh prodaživ.

🥰 Vyjšov novyj tyzer muľtfiľmu «Mavka. Lisova pisnja» — reliz nastupnogo roku  4

Prognozovana data prem’jery muľtfiľmu «Mavka. Lisova pisnja» – 2022 rik.

📱 Čytajte Na chasi u Facebook i Twitter, pidpysujteś na kanal u Telegram.

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: