fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

💰 Bitkoїn je dorožčym za kilogram zolota

💰 Біткоїн є дорожчим за кілограм золота
Vtim, riznycja pomiž kapitalizacijamy aktyviv vse šče velyka.
Втім, різниця поміж капіталізаціями активів все ще велика.
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  Біткоїн VS золото. Нещодавно завдяки останньому ралі біткоїн перетнув ринкову капіталізацію у більш ніж 1 трильйон доларів. Згідно з даними Gold.org, загальний ринковий капітал дорогоцінного металу становить близько 10 трильйонів доларів. Однак навіть попри таку різницю біткоїн вважається активнішим методом інвестиції — волатильність криптовалюти може як позитивно, так і негативно вплинути на її вартість. Під час написання цієї новини золото торгується на рівні $1 800, а один токен біткоїна сягає трішки більше аніж $56 тисяч. Останній рекорд біткоїна сягнув понад $58 000 — чого цілком достатньо, аби придбати кілограм золота. Щоправда, біткоїн лише починає звертати увагу великих інвесторів як актив. З кожним днем все більше й більше компаній та установ інвестують у криптовалюту. Навіть найбільші навчальні заклади США, як виявилось, мають активи у біткоїні. Читатйте також: 🥰 Мем Nyan Cat продали на криптоаукціоні за 300 ETH. Інвестиції університетів у криптовалюту. Одразу декілька найбільших університетів США інвестували у провідну криптовалюту — Гарвард, Єль, університети Брауна та Мічигану й безліч інших навчальних закладів. Більшість крипторахунків були відкриті протягом 2020 року, однак є деякі, які зробили приблизно 18 місяців тому, себто, у середині 2019 року. Усі облікові записи навчальних закладів знайшли на біржі Coinbase. Університети мають власні фонди, які формуються з пожертвувань. Кошти використовують для фінансування навчальної та дослідницької діяльності. Ці ж кошти можуть зберігати в різних активах та навіть інвестувати — як це й трапилось з біткоїном. Як пояснив співзасновник BlockTower Capital Арі Пол, така практика є абсолютно нормальною, оскільки університети також можна розцінювати як інституційних інвесторів. За підрахунками Гарвард має найбільший фонд — він складає приблизно $40 мільярдів. Фонд Єлю оцінюють в більш ніж $30 мільярдів, університет Мічигану в $12,5 мільярдів, а університет Брауна — $4,7 мільярда. Щоправда, точно не відомо, скільки саме активів університети інвестували у криптовалюту.

Bitkoїn VS zoloto

Neščodavno zavdjaky ostanńomu rali bitkoїn peretnuv rynkovu kapitalizaciju u biľš niž 1 tryľjon dolariv. Zgidno z danymy Gold.org, zagaľnyj rynkovyj kapital dorogocinnogo metalu stanovyť blyźko 10 tryľjoniv dolariv.

Odnak naviť popry taku riznycju bitkoїn vvažajeťsja aktyvnišym metodom investyciї — volatyľnisť kryptovaljuty može jak pozytyvno, tak i negatyvno vplynuty na її vartisť.

Bitkoїn VS zoloto

Foto unsplash.com

Для купівлі/продажу криптовалют рекомендуємо:

Binance

Найбільша світова крипто-біржа з величезним вибором криптовалют

Pid čas napysannja cijeї novyny zoloto torgujeťsja na rivni $1 800, a odyn token bitkoїna sjagaje trišky biľše aniž $56 tysjač. Ostannij rekord bitkoїna sjagnuv ponad $58 000 — čogo cilkom dostatńo, aby prydbaty kilogram zolota.

Ščopravda, bitkoїn lyše počynaje zvertaty uvagu velykyh investoriv jak aktyv. Z kožnym dnem vse biľše j biľše kompanij ta ustanov investujuť u kryptovaljutu. Naviť najbiľši navčaľni zaklady SŠA, jak vyjavyloś💰 Bitkoїn je dorožčym za kilogram zolota 1👨🏼‍🎓 Garvard, Jeľ ta inši velyki universytety svitu investuvaly u bitkoїn, majuť aktyvy u bitkoїni.

Čytajte takož: 🥰 Mem Nyan Cat prodaly na kryptoaukcioni za 300 ETH

Investyciї universytetiv u kryptovaljutu

Odrazu dekiľka najbiľšyh universytetiv SŠA investuvaly u providnu kryptovaljutu — Garvard, Jeľ, universytety Brauna ta Mičyganu j bezlič inšyh navčaľnyh zakladiv. Biľšisť kryptorahunkiv buly vidkryti protjagom 2020 roku, odnak je dejaki, jaki zrobyly pryblyzno 18 misjaciv tomu, sebto, u seredyni 2019 roku.

Usi oblikovi zapysy navčaľnyh zakladiv znajšly na birži Coinbase. Universytety majuť vlasni fondy, jaki formujuťsja z požertvuvań. Košty vykorystovujuť dlja finansuvannja navčaľnoї ta doslidnyćkoї dijaľnosti.

Ci ž košty možuť zberigaty v riznyh aktyvah ta naviť investuvaty — jak ce j trapyloś z bitkoїnom. Jak pojasnyv spivzasnovnyk BlockTower Capital Ari Pol, taka praktyka je absoljutno normaľnoju, oskiľky universytety takož možna rozcinjuvaty jak instytucijnyh investoriv.

Za pidrahunkamy Garvard maje najbiľšyj fond — vin skladaje pryblyzno $40 miľjardiv. Fond Jelju ocinjujuť v biľš niž $30 miľjardiv, universytet Mičyganu v $12,5 miľjardiv, a universytet Brauna — $4,7 miľjarda. Ščopravda, točno ne vidomo, skiľky same aktyviv universytety investuvaly u kryptovaljutu.

📱 Čytajte Na chasi u Facebook i Twitter, pidpysujteś na kanal u Telegram.

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: