fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

🤨 Jak lokdaun vplynuv na oboroty zakladiv — doslidžennja Poster

🤨 Як локдаун вплинув на обороти закладів — дослідження Poster
Najbiľše za vse čerez lokdaun postraždaly restorany ta bary.
Найбільше за все через локдаун постраждали ресторани та бари.
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  Вплив локдауну. Виторг українських закладів громадського харчування в перші три дні зимового локдауна знизилася в середньому на 25% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це свідчать результати дослідження компанії з автоматизації кафе і ресторанів Poster, опубліковані в Telegram-каналі компанії Реве та стогне ресторатор. Найбільший спад прибутку спостерігається у ресторанів – 58% і барів – 51% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Кафе і кальянні втратили 40% і 39% виторгу відповідно. Пекарні – 37%, піцерії – 23%, фастфуд – 14%, кондитерські – 16%, а кавярні – 12% від торішніх продажів. Читатйте також: 🤞🏻 Дослідження: 86% людей хочуть, аби світ змінився після пандемії, а не був як раніше. Заклади, які минулого року орієнтувалися тільки на доставку, в зимовий локдаун виросли на 5%. А бізнес суші-барів і зовсім показав зростання на 25%. Як зазначив співзасновник і CEO компанії з автоматизації закладів Poster Родіон Єрошек, під час першого локдауну оберти знизилися відразу ж у всіх без винятку типів бізнесу, включаючи доставку. За його словами це було обумовлено не розумінням термінів карантину, відсутністю налагоджених процесів доставки та інформаційною панікою — все це зменшило прибуток закладів громадського харчування до 26%. Єдине, що краще зараз – немає паніки та масових закриттів. Близько 30% закладів з нашої вибірки зуміли показати зростання в порівнянні з минулим роком. В основному, це ті заклади, які змогли налагодити процеси власної доставки. Але, в цілому, цифри лише доводять, що доставка і робота на винос не дозволяють більшості рестораторів заробляти і зимовий локдаун ще більше погіршує ситуацію в галузі. Родіон Єрошек. Співзасновник і CEO компанії з автоматизації закладів Poster. Про дослідження. Дослідження засноване на неперсоналізовані даних про продажі близько 2 000 закладів громадського харчування України. Порівнянні періоди – 8-10 січня 2021 року і 10-12 січня 2020 року. У розрахунках використовується медіанний показник прибутку. Медіана – це таке число, що половина з елементів вибірки більше нього, а інша половина менше.
Реклама 👇 Замовити

Vplyv lokdaunu

Vytorg ukraїnśkyh zakladiv gromadśkogo harčuvannja v perši try dni zymovogo lokdauna znyzylasja v seredńomu na 25% v porivnjanni z analogičnym periodom mynulogo roku.

Pro ce svidčať rezuľtaty doslidžennja kompaniї z avtomatyzaciї kafe i restoraniv Poster, opublikovani v Telegram-kanali kompaniї «Reve ta stogne restorator». Najbiľšyj spad prybutku sposterigajeťsja u restoraniv – 58% i bariv – 51% v porivnjanni z analogičnym periodom mynulogo roku.

🤨 Jak lokdaun vplynuv na oboroty zakladiv — doslidžennja Poster 1

Kafe i kaľjanni vtratyly 40% i 39% vytorgu vidpovidno. Pekarni – 37%, piceriї – 23%, fastfud – 14%, kondyterśki – 16%, a kav’jarni – 12% vid torišnih prodaživ.

Čytajte takož: 🤞🏻 Doslidžennja: 86% ljudej hočuť, aby svit zminyvsja pislja pandemiї, a ne buv jak raniše

Zaklady, jaki mynulogo roku orijentuvalysja tiľky na dostavku, v zymovyj lokdaun vyrosly na 5%. A biznes suši-bariv i zovsim pokazav zrostannja na 25%.

Jak zaznačyv spivzasnovnyk i CEO kompaniї z avtomatyzaciї zakladiv Poster Rodion Jerošek, pid čas peršogo lokdaunu oberty znyzylysja vidrazu ž u vsih bez vynjatku typiv biznesu, vključajučy dostavku. Za jogo slovamy ce bulo obumovleno ne rozuminnjam terminiv karantynu, vidsutnistju nalagodženyh procesiv dostavky ta informacijnoju panikoju — vse ce zmenšylo prybutok zakladiv gromadśkogo harčuvannja do 26%.

Jedyne, ščo krašče zaraz – nemaje paniky ta masovyh zakryttiv. Blyźko 30% zakladiv z našoї vybirky zumily pokazaty zrostannja v porivnjanni z mynulym rokom. V osnovnomu, ce ti zaklady, jaki zmogly nalagodyty procesy vlasnoї dostavky. Ale, v cilomu, cyfry lyše dovodjať, ščo dostavka i robota na vynos ne dozvoljajuť biľšosti restoratoriv zarobljaty i «zymovyj» lokdaun šče biľše pogiršuje sytuaciju v galuzi

Rodion Jerošek, Spivzasnovnyk i CEO kompaniї z avtomatyzaciї zakladiv Poster

Pro doslidžennja

Doslidžennja zasnovane na nepersonalizovani danyh pro prodaži blyźko 2 000 zakladiv gromadśkogo harčuvannja Ukraїny. Porivnjanni periody – 8-10 sičnja 2021 roku i 10-12 sičnja 2020 roku.

U rozrahunkah vykorystovujeťsja mediannyj pokaznyk prybutku. Mediana – ce take čyslo, ščo polovyna z elementiv vybirky biľše ńogo, a inša polovyna menše.

📱 Čytajte Na chasi u Facebook i Twitter, pidpysujteś na kanal u Telegram.

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: