fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

📈 Doslidžennja: 23% robotodavciv planujuť zbiľšyty zarplaty u 2021 roci

📈 Дослідження: 23% роботодавців планують збільшити зарплати у 2021 році
Počynajučy iz bereznja 2020 roku skorotyty zarplaty čerez karantyn buly zmušeni 18,8% kompanij. 72,4% povidomyly, ščo karantyn ne vplynuv na їhnju robotu i tomu zarplaty ne peregljadalyś, a 8,8% kompanij ćogorič navpaky їh zbiľšyly. Pro pidsumky roku, ščo mynaje, ta plany ukraїnśkyh kompanij na rik nastupnyj — v rezuľtatah opytuvannja robotodavciv, provedenogo sajtom iz pošuku roboty Jooble.
Починаючи із березня 2020 року скоротити зарплати через карантин були змушені 18,8% компаній. 72,4% повідомили, що карантин не вплинув на їхню роботу і тому зарплати не переглядались, а 8,8% компаній цьогоріч навпаки їх збільшили. Про підсумки року, що минає, та плани українських компаній на рік наступний — в результатах опитування роботодавців, проведеного сайтом із пошуку роботи Jooble.
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  Ринок праці 2021. Згідно з опитуванням Jooble, зі скороченням персоналу через карантинні обмеження у 2020 році стикнулись 21,6% компаній, в той час, як 78,4% відзначили, що продовжують працювати у незмінному складі. Рівень зарплат у 2020 році змінився у меншості опитаних компаній. Так, про зменшення зарплат повідомили 18,8% компаній, 72,4% залишили зарплатний фонд на незмінному рівні. 8,8% опитуваних компаній повідомили, що, попри карантин, їм вдалось навіть збільшили зарплати. Про свої плани щодо збільшення заробітних плат працівникам у 2021 році заявили 23,6% опитаних роботодавців. Залишити рівень оплати праці на незмінному рівні вирішили 19,4%. Про наміри зменшити зазначили тільки 1,4%, в той самий час як майже половина опитаних — 49,5% — ще не визначились із цими планами. Компенсація тестування на COVID-19. Медичне страхування давно стало нормою для низки українських компаній. Проте пандемія внесла свої корективи у згадані пільги для працівників. Повну компенсацію витрат, повязаних з тестуванням на COVID-19, згідно з опитуванням, пропонують лише 18,8% компаній, ще 11,7% — часткову. Планують вводити систему компенсацій за тестування у найближчому майбутньому тільки 4,2% підприємств. А от 58,2% не компенсують таких витрат і поки не планують. Плани щодо найму працівників. У 2020 році дещо змінились і підходи в наймі персоналу. Для декого нові обставини стали поштовхом до активного рекрутингу — 16,4% опитаних Jooble компаній на карантині почали наймати більше співробітників, ніж планували. 13,6% через карантинні обмеження переглянули плани та зменшили обсяги найму. Читатйте також: 👨🏼‍💻 10 лайфхаків: як перевести міжнародну конференцію в онлайн і зробити комунікації ще більш ефективними. Майже половина респондентів — 46,8% — відповіли, що суттєвих змін в їхній роботі не відбулось, і вони продовжили наймати людей згідно з планом. Також серед популярних відповідей, 23,2% відповідей, були про тимчасове зупинення рекрутингу нових працівників через невизначеність щодо майбутнього. При цьому у третини підприємств бюджет на нього зменшився — про це розповіли 30,6% опитаних. Ще у 4,1% компаній, навпаки, збільшився рекрутинговий бюджет. Однак у більшості компаній витрати, що пов`язані з рекрутингом не змінилися — про таку стабільність заявили 65,3%. Дослідження проведене аналітиками Jooble на основі опитування 300 українських роботодавців у період з 20 листопада по 11 грудня 2020 року.
Реклама 👇 Замовити

Rynok praci 2021

Zgidno z opytuvannjam Jooble, zi skoročennjam personalu čerez karantynni obmežennja u 2020 roci styknulyś 21,6% kompanij, v toj čas, jak 78,4% vidznačyly, ščo prodovžujuť pracjuvaty u nezminnomu skladi.

Riveń zarplat u 2020 roci zminyvsja u menšosti opytanyh kompanij.

Tak, pro zmenšennja zarplat povidomyly 18,8% kompanij, 72,4% zalyšyly zarplatnyj fond na nezminnomu rivni. 8,8% opytuvanyh kompanij povidomyly, ščo, popry karantyn, їm vdaloś naviť zbiľšyly zarplaty.

ФОП-звітність та сплата податків за кілька кліків — рекомендуємо сервіс Taxer.ua

Зареєструватися

Rynok praci 2021

Pro svoї plany ščodo zbiľšennja zarobitnyh plat pracivnykam u 2021 roci zajavyly 23,6% opytanyh robotodavciv.

Rynok praci 2021

Zalyšyty riveń oplaty praci na nezminnomu rivni vyrišyly 19,4%. Pro namiry zmenšyty zaznačyly tiľky 1,4%, v toj samyj čas jak majže polovyna opytanyh — 49,5% — šče ne vyznačylyś iz cymy planamy.

Rynok praci 2021

Kompensacija testuvannja na COVID-19

Medyčne strahuvannja davno stalo normoju dlja nyzky ukraїnśkyh kompanij. Prote pandemija vnesla svoї korektyvy u zgadani piľgy dlja pracivnykiv. Povnu kompensaciju vytrat, pov’jazanyh z testuvannjam na COVID-19, zgidno z opytuvannjam, proponujuť lyše 18,8% kompanij, šče 11,7% — častkovu. Planujuť vvodyty systemu kompensacij za testuvannja u najblyžčomu majbutńomu tiľky 4,2% pidpryjemstv. A ot 58,2% ne kompensujuť takyh vytrat i poky ne planujuť.

Rynok praci 2021

Plany ščodo najmu pracivnykiv

U 2020 roci deščo zminylyś i pidhody v najmi personalu. Dlja dekogo novi obstavyny staly poštovhom do aktyvnogo rekrutyngu — 16,4% opytanyh Jooble kompanij na karantyni počaly najmaty biľše spivrobitnykiv, niž planuvaly. 13,6% čerez karantynni obmežennja peregljanuly plany ta zmenšyly obsjagy najmu.

Rynok praci 2021

Čytajte takož: 👨🏼‍💻 10 lajfhakiv: jak perevesty mižnarodnu konferenciju v onlajn i zrobyty komunikaciї šče biľš efektyvnymy

Majže polovyna respondentiv — 46,8% — vidpovily, ščo suttjevyh zmin v їhnij roboti ne vidbuloś, i vony prodovžyly najmaty ljudej zgidno z planom. Takož sered populjarnyh vidpovidej, 23,2% vidpovidej, buly pro tymčasove zupynennja rekrutyngu novyh pracivnykiv čerez nevyznačenisť ščodo majbutńogo.

Pry ćomu u tretyny pidpryjemstv bjudžet na ńogo zmenšyvsja — pro ce rozpovily 30,6% opytanyh. Šče u 4,1% kompanij, navpaky, zbiľšyvsja rekrutyngovyj bjudžet. Odnak u biľšosti kompanij vytraty, ščo pov`jazani z rekrutyngom ne zminylysja — pro taku stabiľnisť zajavyly 65,3%.

Rynok praci 2021

Doslidžennja provedene analitykamy Jooble na osnovi opytuvannja 300 ukraїnśkyh robotodavciv u period z 20 lystopada po 11 grudnja 2020 roku.

📱 Čytajte Na chasi u Facebook i Twitter, pidpysujteś na kanal u Telegram.

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: