fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

🤓 Doslidžennja: jaki kuľturni potreby miśkoї molodi v Ukraїni

🤓 Дослідження: які культурні потреби міської молоді в Україні
Analityčnyj centr Cedos opublikuvav zvit iz rezuľtatamy doslidžennja dozvillja i kuľturnyh potreb miśkoї molodi v Ukraїni, jake provodyly za pidtrymky Ukraїnśkogo kuľturnogo fondu. Zvit takož mistyť rekomendaciї organam vlady j zakladam kuľtury.
Аналітичний центр Cedos опублікував звіт із результатами дослідження дозвілля і культурних потреб міської молоді в Україні, яке проводили за підтримки Українського культурного фонду. Звіт також містить рекомендації органам влади й закладам культури.
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  Культурні потреби міської молоді. У цьому дослідженні Cedos звернув увагу на дозвілля та культурні потреби молодих людей, які живуть у Херсоні, Івано-Франківську та Хмельницькому, а також працюють у сфері послуг, інформаційних технологій, культури та креативності. Серед усіх витрат зі свого бюджету молодь найбільше схильна економити на витратах на дозвілля (73%), відпустки й подорожі (71%). Найбільше молоді у великих містах проводять позаробочий час за пасивним відпочинком: хоча б раз на тиждень використовують інтернет (82%), слухають музику (67%), переглядають відео (55%) і телебачення (50%). Порівняно набагато менше молоді принаймні раз на місяць відвідують кінотеатри (14%), концерти, театри й художні виставки (по 5%). Читатйте також: ♻️ У Києві запрацюють безкоштовні мобільні пункти прийому неробочої техніки. Вільний час. Молоді чоловіки та жінки мають різну кількість вільного часу. Аналіз кількісних даних продемонстрував суттєву різницю між чоловіками та жінками у способах проведення вільного часу. 78% молодих жінок займаються турботою про житло після роботи. Водночас схожі обов’язки виконують лише 38% молодих чоловіків. На дозвілля людей впливають різні фактори: сфера зайнятості та умови праці, кількість вільного часу, рівень доходу, гендер, вік, місце проживання, наявність і доступність інфраструктури для відпочинку і дозвілля. Для молодих людей характерними є тенденції до нестабільної зайнятості, стирання меж між роботою і вільним часом. Люди, які працюють віддалено або на фрілансі, частіше проводять дозвілля вдома, адже в будь-який момент можуть отримати нове робоче завдання. Молоді люди, які працюють у сфері культури та креативності, інколи ототожнюють роботу і дозвілля. Попри прекарні умови праці, вони схильні романтизувати свою роботу і сприймати її як покликання, яке приносить задоволення. Люди, які працюють у сфері послуг, вказували на брак вільного часу та неможливість відвідувати публічні міські заходи, бо вони часто працюють у вихідні та святкові дні. Молоді люди з різних сфер зайнятості потребують альтернативної до наявної культури. Державні заклади культури асоціюються у молоді з масовою культурою, яка доступна широким групам населення. Крім того, багато хто травмовані нав’язливим відвідування театрів і музеїв під час навчання у школі. Під час розробки культурних або молодіжних політик органи влади орієнтуються на молодь загалом і не виокремлюють інших підкатегорій. Крім того, виключеними залишаються деякі вразливі категорії населення. Детальніше ознайомитись зі звітом можна за посиланням.
Реклама 👇 Замовити

Kuľturni potreby miśkoї molodi

U ćomu doslidženni Cedos zvernuv uvagu na dozvillja ta kuľturni potreby molodyh ljudej, jaki žyvuť u Hersoni, Ivano-Frankivśku ta Hmeľnyćkomu, a takož pracjujuť u sferi poslug, informacijnyh tehnologij, kuľtury ta kreatyvnosti.

Sered usih vytrat zi svogo bjudžetu moloď najbiľše shyľna ekonomyty na vytratah na dozvillja (73%), vidpustky j podoroži (71%).

🤓 Doslidžennja: jaki kuľturni potreby miśkoї molodi v Ukraїni 1

Najbiľše molodi u velykyh mistah provodjať pozarobočyj čas za pasyvnym vidpočynkom: hoča b raz na tyždeń vykorystovujuť internet (82%), sluhajuť muzyku (67%), peregljadajuť video (55%) i telebačennja (50%). Porivnjano nabagato menše molodi prynajmni raz na misjać vidvidujuť kinoteatry (14%), koncerty, teatry j hudožni vystavky (po 5%).

Čytajte takož: ♻️ U Kyjevi zapracjujuť bezkoštovni mobiľni punkty pryjomu nerobočoї tehniky

Viľnyj čas

Molodi čoloviky ta žinky majuť riznu kiľkisť viľnogo času. Analiz kiľkisnyh danyh prodemonstruvav suttjevu riznycju miž čolovikamy ta žinkamy u sposobah provedennja viľnogo času. 78% molodyh žinok zajmajuťsja turbotoju pro žytlo pislja roboty. Vodnočas shoži obov’jazky vykonujuť lyše 38% molodyh čolovikiv.

🤓 Doslidžennja: jaki kuľturni potreby miśkoї molodi v Ukraїni 2

Na dozvillja ljudej vplyvajuť rizni faktory: sfera zajnjatosti ta umovy praci, kiľkisť viľnogo času, riveń dohodu, gender, vik, misce prožyvannja, najavnisť i dostupnisť infrastruktury dlja vidpočynku i dozvillja.

  • Dlja molodyh ljudej harakternymy je tendenciї do nestabiľnoї zajnjatosti, styrannja mež miž robotoju i viľnym časom.
  • Ljudy, jaki pracjujuť viddaleno abo na frilansi, častiše provodjať dozvillja vdoma, adže v buď-jakyj moment možuť otrymaty nove roboče zavdannja.
  • Molodi ljudy, jaki pracjujuť u sferi kuľtury ta kreatyvnosti, inkoly ototožnjujuť robotu i dozvillja. Popry prekarni umovy praci, vony shyľni romantyzuvaty svoju robotu i spryjmaty її jak poklykannja, jake prynosyť zadovolennja.
  • Ljudy, jaki pracjujuť u sferi poslug, vkazuvaly na brak viľnogo času ta nemožlyvisť vidviduvaty publični miśki zahody, bo vony často pracjujuť u vyhidni ta svjatkovi dni.

Molodi ljudy z riznyh sfer zajnjatosti potrebujuť aľternatyvnoї do najavnoї kuľtury. Deržavni zaklady kuľtury asocijujuťsja u molodi z masovoju kuľturoju, jaka dostupna šyrokym grupam naselennja. Krim togo, bagato hto travmovani nav’jazlyvym vidviduvannja teatriv i muzeїv pid čas navčannja u školi.

Pid čas rozrobky kuľturnyh abo molodižnyh polityk organy vlady orijentujuťsja na «moloď» zagalom i ne vyokremljujuť inšyh pidkategorij. Krim togo, vyključenymy zalyšajuťsja dejaki vrazlyvi kategoriї naselennja.

Detaľniše oznajomytyś zi zvitom možna za posylannjam.

📱 Čytajte Na chasi u Facebook i Twitter, pidpysujteś na kanal u Telegram.

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: