fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

💼 Vyznačyly startapy, ščo otrymajuť deržfinansuvannja u lystopadi — etapy seed ta pre-seed

💼 Визначили стартапи, що отримають держфінансування у листопаді — етапи seed та pre-seed
Ogolosyly startapy-peremožci 14-go, 15-go ta 16-go Pitch Day.
Оголосили стартапи-переможці 14-го, 15-го та 16-го Pitch Day.
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  Держфінансування стартапів. Нещодавно відбулися 14-ий, 15-ий та 16-ий пітчі, організовані Українським фондом стартапів — державним фондом, започаткований за ініціативою Кабінету Міністрів України. Грантова акселераційна програма фонду має на меті збільшити кількість успішних стартапів, підвищити їх кваліфікацію та вдосконалити навички, які стосуються розвитку бізнесу і не тільки. Процес відбору стартапів для надання грантів відбувається на конкурсній основі: компанії оцінюються та обираються радою незалежних інвестиційних експертів. Цього разу свої ідеї презентували 32 стартапи. На засіданні Наглядової ради Фонду було прийнято рішення профінансувати сім з них, а саме: . Стартапи на етапі pre-seed (грант 25 000 доларів). Основними критеріями оцінки pre-seed проєктів є: команда, ринок, доцільність фінансування, ідея, стратегія розвитку. RE-leaf PAPER. Крафтовий папір, який виготовлений за технологією RE-leaf, на основі волокнистої маси з опалого листя. iceFood. Заморожені ready-to-eat здорові та корисні перші страви, другі страви, десерти, смузі та хелсі боули, на приготування яких достатньо 3-5 хв. AI Impulsar. Програмне забезпечення Impulsar може зазирнути в майбутнє і врятувати життя. Impulsar допомагає контролювати й аналізувати стан людей з аутизмом та деменцією, і заздалегідь сповіщає людей з епілепсією про ймовірність розвитку кризового стану. Muscreators. Онлайн сервіс для ефективного та масштабного промоушену артиста. Надає готові рішення для ефективних промо-кампаній на світові та локальні ринки. Muscreators — надійний міст між артистом та фаном через media канали по всьому світу. Smart Way. Сервіс для міжнародних перевезень. Мобільний застосунок для: водія, перевізника, відправника/отримувача товару, з метою швидкого проходження кордону, замовлення онлайн митних послуг та отримання корисних сервісів в дорозі. Мобільний застосунок для простої взаємодії з митницею на кордоні. . Стартапи на етапі seed (грант 50 000 доларів). Основними критеріями оцінки seed проєктів є: команда, ринок, доцільність фінансування, продукт, стратегія розвитку. eSalesPlatform. E-commerce платформа, що допомагає ритейлеру розширити ринки збуту на міжнародні маркетплейси, такі як Amazon та eBay. HackenAI. Мобільний застосунок для особистої кібербезпеки. ХакенАІ поєднує в собі найбільш необхідні засоби кібербезпеки, такі як парольний менеджер, моніторинг скомпроментованих аккаунтів, двохфакторна аутентифікація, ВПН, захищене хранилище, антифішинг та багато іншого. Інтерактивні навчальні модулі, нагороди, предмети колекціонування мотивуватимуть користувачів більш відповідально відноситись до своєї особистої кібербезпеки та навчатимуть їх найкращих практик, щоб уникнути майбутніх проблем. Повні записи пітчів можна подивитися на офіційному ютуб-каналі за посиланням.
Реклама 👇 Замовити

Deržfinansuvannja startapiv

Neščodavno vidbulysja 14-yj, 15-yj ta 16-yj pitči, organizovani Ukraїnśkym fondom startapiv — deržavnym fondom, započatkovanyj za iniciatyvoju Kabinetu Ministriv Ukraїny.

Grantova akseleracijna programa fondu maje na meti zbiľšyty kiľkisť uspišnyh startapiv, pidvyščyty їh kvalifikaciju ta vdoskonalyty navyčky, jaki stosujuťsja rozvytku biznesu i ne tiľky. Proces vidboru startapiv dlja nadannja grantiv vidbuvajeťsja na konkursnij osnovi: kompaniї ocinjujuťsja ta obyrajuťsja radoju nezaležnyh investycijnyh ekspertiv.

Cogo razu svoї ideї prezentuvaly 32 startapy. Na zasidanni Nagljadovoї rady Fondu bulo pryjnjato rišennja profinansuvaty sim z nyh, a same:

💼 Vyznačyly startapy, ščo otrymajuť deržfinansuvannja u lystopadi — etapy seed ta pre-seed 1
Startapy na etapi pre-seed (grant 25 000 dolariv)

Osnovnymy kryterijamy ocinky pre-seed projektiv je: komanda, rynok, dociľnisť finansuvannja, ideja, strategija rozvytku.

  • RE-leaf PAPER. Kraftovyj papir, jakyj vygotovlenyj za tehnologijeju RE-leaf, na osnovi voloknystoї masy z opalogo lystja.
  • iceFood. Zamoroženi ready-to-eat zdorovi ta korysni perši stravy, drugi stravy, deserty, smuzi ta helsi bouly, na prygotuvannja jakyh dostatńo 3-5 hv.
  • AI Impulsar. Programne zabezpečennja Impulsar može «zazyrnuty v majbutnje» i vrjatuvaty žyttja. Impulsar dopomagaje kontroljuvaty j analizuvaty stan ljudej z autyzmom ta demencijeju, i zazdalegiď spoviščaje ljudej z epilepsijeju pro jmovirnisť rozvytku kryzovogo stanu.
  • Muscreators. Onlajn servis dlja efektyvnogo ta masštabnogo promoušenu artysta. Nadaje gotovi rišennja dlja efektyvnyh promo-kampanij na svitovi ta lokaľni rynky. Muscreators — nadijnyj mist miž artystom ta fanom čerez media kanaly po vśomu svitu.
  • Smart Way. Servis dlja mižnarodnyh perevezeń. Mobiľnyj zastosunok dlja: vodija, pereviznyka, vidpravnyka/otrymuvača tovaru, z metoju švydkogo prohodžennja kordonu, zamovlennja onlajn mytnyh poslug ta otrymannja korysnyh servisiv v dorozi. Mobiľnyj zastosunok dlja prostoї vzajemodiї z mytnyceju na kordoni.
💼 Vyznačyly startapy, ščo otrymajuť deržfinansuvannja u lystopadi — etapy seed ta pre-seed 2
Startapy na etapi seed (grant 50 000 dolariv)

Osnovnymy kryterijamy ocinky seed projektiv je: komanda, rynok, dociľnisť finansuvannja, produkt, strategija rozvytku.

  • eSalesPlatform. E-commerce platforma, ščo dopomagaje rytejleru rozšyryty rynky zbutu na mižnarodni marketplejsy, taki jak Amazon ta eBay.
  • HackenAI. Mobiľnyj zastosunok dlja osobystoї kiberbezpeky. HakenAI pojednuje v sobi najbiľš neobhidni zasoby kiberbezpeky, taki jak paroľnyj menedžer, monitoryng skompromentovanyh akkauntiv, dvohfaktorna autentyfikacija, VPN, zahyščene hranylyšče, antyfišyng ta bagato inšogo. Interaktyvni navčaľni moduli, nagorody, predmety kolekcionuvannja motyvuvatymuť korystuvačiv biľš vidpovidaľno vidnosytyś do svojeї osobystoї kiberbezpeky ta navčatymuť їh najkraščyh praktyk, ščob unyknuty majbutnih problem.

Povni zapysy pitčiv možna podyvytysja na oficijnomu jutub-kanali za posylannjam.

📱 Čytajte Na chasi u Facebook i Twitter, pidpysujteś na kanal u Telegram.

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: