fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

🥰 78% ukraїnciv vvažajuť sebe ščaslyvymy, 55% tolerantni do LGBT ta lyše 32% pozytyvno stavljaťsja do vlady — opytuvannja

🥰 78% українців вважають себе щасливими, 55% толерантні до ЛГБТ та лише 32% позитивно ставляться до влади — опитування
U porivnjanni z 2011 rokom rizko zbiľšylyś pozytyvni pokaznyky ukraїnciv. Biľše zadovoleni finansovo ta počuvajuť sebe zdorovymy j u bezpeci.
У порівнянні з 2011 роком різко збільшились позитивні показники українців. Більше задоволені фінансово та почувають себе здоровими й у безпеці.
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  Щастя в Україні та інші цінності. Нещодавно компанія Info Sapiens та ГО Центр Соціальний моніторинг в межах глобального проєкту Світове дослідження цінностей (WVS) втретє провели соціологічне опитування, згідно з яким виявилось, що за останні дев’ять років українці стали щасливішими й толерантнішими. Цього року в опитуванні брали 1 289 людей віком від 18 років по всій Україні (за винятком тимчасово окупованих Донбасу й Криму). Дослідження відбулось з 21 липня по 17 серпня, а похибка складає 2,7% при довірчій імовірності 95%. У порівнянні з опитуванням 2011 року, більше українців стверджують, що почуваються щасливішими — 78,3% проти 68% девять років тому. Також збільшилась кількість людей, які себе здоровими 45,4%, та 37% відповідно. Майже вполовину зросла частка українців, які за останній рік не харчувалися погано (71,7%, було 52%). Фінанси. Також українці зазначили, що менше з них є незадоволеними фінансовим становищем аніж девять років тому — 48%, було 38,9%.  Трішки більше стало говорити, що їх дохід є середнім (37%, було 33%) і менше вважають, що їх прибуток низький (45,1% проти 55%). Читатйте також: 🤨 Соціологи оголосили результати опитування Зеленського. Ставлення до влади. Втім, різко зменшилось позитивне відношення до влади — лишень 31,9% українців кажуть, що позитивно оцінюють зростання поваги до влади, а у 2011 році цей показник складав 50%. Згідно з дослідженням українці менше сподіваються на державу та більше розраховують на власні сили. Також впала довіра до державних інституцій, окрім Збройних сил і Нацгвардії. Трішки збільшилась кількість людей, які за пряме народовладдя — зокрема для боротьби зі зростанням цін та підтримання порядку серед пріоритетів країни (23,8%, було 18,4%). Водночас збільшилась кількість людей, які готові захищати свою країну (56,9%, було 40%) та пишаються українським громадянством (82,2% дуже або скоріше пишаються, було 67%). Релігія та толерантність. Окрім віри у владу загалом зменшилась релігійність українців — Бога важливим у своєму житті зараз вважають менше українців, ніж у 2011-му (56,3%, було 64%). Своєю чергою це вплинуло на толерантніше ставлення до абортів (21% проти 15,1%), людей із ВІЛ (зараз із ними не хотіли б жити 36,4%, було 52%) і представників ЛГБТ (зараз із ними не хотіли б жити 44,8%, було 62%). Однак значно збільшилась кількість людей, які не хочуть жити разом з іммігрантами чи людьми іншої національності — зараз 27,1% і 24,8% відповідно, було 19% і 17%. Детально ознайомитись з дослідженням Info Sapiens та ГО Центр Соціальний моніторинг можна за посиланням.
Реклама 👇 Замовити

Ščastja v Ukraїni ta inši cinnosti

Neščodavno kompanija Info Sapiens ta GO «Centr «Sociaľnyj monitoryng» v mežah globaľnogo projektu «Svitove doslidžennja cinnostej» (WVS) vtretje provely sociologične opytuvannja, zgidno z jakym vyjavyloś, ščo za ostanni dev’jať rokiv ukraїnci staly ščaslyvišymy j tolerantnišymy.

Cogo roku v opytuvanni braly 1 289 ljudej vikom vid 18 rokiv po vsij Ukraїni (za vynjatkom tymčasovo okupovanyh Donbasu j Krymu). Doslidžennja vidbuloś z 21 lypnja po 17 serpnja, a pohybka skladaje 2,7% pry dovirčij imovirnosti 95%.

U porivnjanni z opytuvannjam 2011 roku, biľše ukraїnciv stverdžujuť, ščo počuvajuťsja ščaslyvišymy — 78,3% proty 68% dev’jať rokiv tomu. Takož zbiľšylaś kiľkisť ljudej, jaki sebe zdorovymy 45,4%, ta 37% vidpovidno. Majže vpolovynu zrosla častka ukraїnciv, jaki za ostannij rik ne harčuvalysja pogano (71,7%, bulo 52%).

Finansy

Takož ukraїnci zaznačyly, ščo menše z nyh je nezadovolenymy finansovym stanovyščem aniž dev’jať rokiv tomu — 48%, bulo 38,9%.  Trišky biľše stalo govoryty, ščo їh dohid je serednim (37%, bulo 33%) i menše vvažajuť, ščo їh prybutok nyźkyj (45,1% proty 55%).

Čytajte takož: 🤨 Sociology ogolosyly rezuľtaty «opytuvannja Zelenśkogo»

Stavlennja do vlady

Vtim, rizko zmenšyloś pozytyvne vidnošennja do vlady — lyšeń 31,9% ukraїnciv kažuť, ščo pozytyvno ocinjujuť zrostannja povagy do vlady, a u 2011 roci cej pokaznyk skladav 50%. Zgidno z doslidžennjam ukraїnci menše spodivajuťsja na deržavu ta biľše rozrahovujuť na vlasni syly.

Takož vpala dovira do deržavnyh instytucij, okrim Zbrojnyh syl i Nacgvardiї. Trišky zbiľšylaś kiľkisť ljudej, jaki za prjame narodovladdja — zokrema dlja boroťby zi zrostannjam cin ta pidtrymannja porjadku sered priorytetiv kraїny (23,8%, bulo 18,4%). Vodnočas zbiľšylaś kiľkisť ljudej, jaki gotovi zahyščaty svoju kraїnu (56,9%, bulo 40%) ta pyšajuťsja ukraїnśkym gromadjanstvom (82,2% duže abo skoriše pyšajuťsja, bulo 67%).

Religija ta tolerantnisť

Okrim viry u vladu zagalom zmenšylaś religijnisť ukraїnciv — Boga važlyvym u svojemu žytti zaraz vvažajuť menše ukraїnciv, niž u 2011-mu (56,3%, bulo 64%). Svojeju čergoju ce vplynulo na tolerantniše stavlennja do abortiv (21% proty 15,1%), ljudej iz VIL (zaraz iz nymy ne hotily b žyty 36,4%, bulo 52%) i predstavnykiv LGBT (zaraz iz nymy ne hotily b žyty 44,8%, bulo 62%).

Odnak značno zbiľšylaś kiľkisť ljudej, jaki ne hočuť žyty razom z immigrantamy čy ljuďmy inšoї nacionaľnosti — zaraz 27,1% i 24,8% vidpovidno, bulo 19% i 17%.

Detaľno oznajomytyś z doslidžennjam Info Sapiens ta GO «Centr «Sociaľnyj monitoryng» možna za posylannjam.

📱 Čytajte Na chasi u Facebook i Twitter, pidpysujteś na kanal u Telegram.

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: