fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

💀 «Jak umru, to pohovajte»: skiľky koštujuť pohorony v Ukraїni — doslidžennja

💀 «Як умру, то поховайте»: скільки коштують похорони в Україні — дослідження
Komanda analitykiv Picodi porahuvala, skiľky koštuje pohoron i jak vidriznjajuťsja vytraty na tradycijne pohovannja i kremaciju. Takož vony pereviryly, jaku materiaľnu dopomogu nadajuť deržavy svoїm skorbotnym gromadjanam: Ukraїna vidnosyťsja do kraїn, de vyplačujeťsja kompensacija na pohoron, odnak її rozmir ne najbiľšyj.
Команда аналітиків Picodi порахувала, скільки коштує похорон і як відрізняються витрати на традиційне поховання і кремацію. Також вони перевірили, яку матеріальну допомогу надають держави своїм скорботним громадянам: Україна відноситься до країн, де виплачується компенсація на похорон, однак її розмір не найбільший.
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  Похорони в Україні — ціна. Торік смертність в Україні склала понад 534 тис. людей. Згідно з офіційною статистикою кремували лише 5% від загальної кількості померлих в країні, а в столиці ця цифра досягла 70%. Традиційне поховання і кремація мають значні відмінності, але деякі витрати однакові в обох випадках. Наприклад, підготовка тіла полегшить гаманець на 1 400₴. В цю послугу входять: обмивання, бальзамування, нанесення макіяжу і одягання. Також тіло потрібно транспортувати, а оренда катафалка в середньому становить 3 300₴. Самі похорони складаються з церемонії (світської чи церковної) і поминок. Вартість першої частини може обійтися в 1 180₴ — в цю суму входить оренда залу або храму і оплата послуг ведучого або священика. У свою чергу поминки в ресторані на 30 осіб можуть коштувати 5 000 грн.   У разі традиційних похоронів потрібно брати до уваги вартість труни — приблизно 3 000 грн. Відповідно до закону місце на кладовищі держава готова надати безкоштовно, а ось копка могили може обійтися в 2 500₴ в зимовий період. До дорогої атрибутики слід віднести памятник – стандартний простий надгробок коштує 10 000 грн. Якщо мова йде про кремацію, то її вартість становить 1 050 грн. (Включаючи вартість простої труни). Також до цієї статті витрат належить урна, а її середня вартість — 680₴. Для урни необхідно передбачити місце в колумбарії. Поховання урни і ніша обійдуться в 2 тисячі гривень. Читатйте також: ⚰️ Стартап виробляє домовини із грибів — це супер екологічно. Підсумовуючи всі витрати, можна стверджувати, що кремація обходиться дешевше: традиційні похорони обійдуться в середньому в 26 395 грн., А кремація — 14 625 грн. Де вмирати найдорожче. Команда аналітиків Picodi дізналась, який вид похорону найпопулярніший в інших 15 країнах і скільки він коштує. З країн, які потрапили до рейтингу, найдорожчі похорон в Японії: у цій країні середня вартість церемонії становить $12 721, а мешканці не можуть розраховувати на фінансову підтримку від держави. Відразу після неї йдуть дві європейські країни: Іспанія і Франція, де вартість похорону дорівнює $9 195 і $8 782. Що цікаво, в Іспанії можна отримати допомогу, але її розмір становить $55, що покриє менше 1% від витрат на похорони. Україна, де середня вартість похорону дорівнює 26 395 грн. (В перерахунку $946), знаходиться на найнижчій сходинці рейтингу. Соціальна допомога на поховання виплачується у розмірі двомісячної пенсії — 6 128 гривень ($220) і може покрити близько 23% від вартості всіх витрат.   У Мексиці також похорон близького не сильно обтяжує сімейний бюджет — середня вартість всіх витрат становить $1 414. Схожу суму віддадуть в Швеції. Громадяни цієї країни платять так званий похоронний податок, який покриває велику частину витрат, завдяки чому церемонія обійдеться в $1 625. У деяких країнах (наприклад, в Німеччині та Ірландії) не виплачують соціальну допомогу на похорон. Там громадяни повинні подумати про відповідну страховку заздалегідь. Однак у випадку з незаможними, самотніми або бездомними людьми держава бере на себе організацію похорону з мінімальними витратами. Ознайомитись з дослідженням можна за посиланням.
Реклама 👇 Замовити

Pohorony v Ukraїni — cina

Torik smertnisť v Ukraїni sklala ponad 534 tys. ljudej. Zgidno z oficijnoju statystykoju kremuvaly lyše 5% vid zagaľnoї kiľkosti pomerlyh v kraїni, a v stolyci cja cyfra dosjagla 70%.

Tradycijne pohovannja i kremacija majuť značni vidminnosti, ale dejaki vytraty odnakovi v oboh vypadkah. Napryklad, pidgotovka tila polegšyť gamaneć na 1 400₴. V cju poslugu vhodjať: obmyvannja, baľzamuvannja, nanesennja makijažu i odjagannja. Takož tilo potribno transportuvaty, a orenda katafalka v seredńomu stanovyť 3 300₴.

Sami pohorony skladajuťsja z ceremoniї (svitśkoї čy cerkovnoї) i pomynok. Vartisť peršoї častyny može obijtysja v 1 180₴ — v cju sumu vhodyť orenda zalu abo hramu i oplata poslug vedučogo abo svjaščenyka. U svoju čergu pomynky v restorani na 30 osib možuť koštuvaty 5 000 grn.

 

Vytraty

U razi tradycijnyh pohoroniv potribno braty do uvagy vartisť truny — pryblyzno 3 000 grn. Vidpovidno do zakonu misce na kladovyšči deržava gotova nadaty bezkoštovno, a oś kopka mogyly može obijtysja v 2 500₴ v zymovyj period. Do dorogoї atrybutyky slid vidnesty pam’jatnyk – standartnyj prostyj nadgrobok koštuje 10 000 grn.

Jakščo mova jde pro kremaciju, to її vartisť stanovyť 1 050 grn. (Vključajučy vartisť prostoї truny). Takož do cijeї statti vytrat naležyť urna, a її serednja vartisť — 680₴. Dlja urny neobhidno peredbačyty misce v kolumbariї. Pohovannja urny i niša obijduťsja v 2 tysjači gryveń.

Čytajte takož: ⚰️ Startap vyrobljaje domovyny iz grybiv — ce super ekologično

Pidsumovujučy vsi vytraty, možna stverdžuvaty, ščo kremacija obhodyťsja deševše: tradycijni pohorony obijduťsja v seredńomu v 26 395 grn., A kremacija — 14 625 grn.

De vmyraty najdorožče

Komanda analitykiv Picodi diznalaś, jakyj vyd pohoronu najpopuljarnišyj v inšyh 15 kraїnah i skiľky vin koštuje.

Z kraїn, jaki potrapyly do rejtyngu, najdorožči pohoron v Japoniї: u cij kraїni serednja vartisť ceremoniї stanovyť $12 721, a meškanci ne možuť rozrahovuvaty na finansovu pidtrymku vid deržavy. Vidrazu pislja neї jduť dvi jevropejśki kraїny: Ispanija i Francija, de vartisť pohoronu dorivnjuje $9 195 i $8 782. Ščo cikavo, v Ispaniї možna otrymaty dopomogu, ale її rozmir stanovyť $55, ščo pokryje menše 1% vid vytrat na pohorony.

Ukraїna, de serednja vartisť pohoronu dorivnjuje 26 395 grn. (V pererahunku $946), znahodyťsja na najnyžčij shodynci rejtyngu. Sociaľna dopomoga na pohovannja vyplačujeťsja u rozmiri dvomisjačnoї pensiї — 6 128 gryveń ($220) i može pokryty blyźko 23% vid vartosti vsih vytrat.

 

Finansuvannja vid deržavy

U Meksyci takož pohoron blyźkogo ne syľno obtjažuje simejnyj bjudžet — serednja vartisť vsih vytrat stanovyť $1 414. Shožu sumu viddaduť v Šveciї. Gromadjany cijeї kraїny platjať tak zvanyj pohoronnyj podatok, jakyj pokryvaje velyku častynu vytrat, zavdjaky čomu ceremonija obijdeťsja v $1 625.

U dejakyh kraїnah (napryklad, v Nimeččyni ta Irlandiї) ne vyplačujuť sociaľnu dopomogu na pohoron. Tam gromadjany povynni podumaty pro vidpovidnu strahovku zazdalegiď. Odnak u vypadku z nezamožnymy, samotnimy abo bezdomnymy ljuďmy deržava bere na sebe organizaciju pohoronu z minimaľnymy vytratamy.

Oznajomytyś z doslidžennjam možna za posylannjam.

📱 Čytajte Na chasi u Facebook i Twitter, pidpysujteś na kanal u Telegram.

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: