fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

🛰 Ukraїna ta Ameryka zapustjať vlasnyj suputnyk u kosmos u 2022 roci

🛰 Україна та Америка запустять власний супутник у космос у 2022 році
Ukraїnśko-amerykanśka kompanija EOS Data Analytics zapustyť suputnyk iz muľtyspektraľnymy kameramy Dragonfly Aerospace.
Українсько-американська компанія EOS Data Analytics запустить супутник із мультиспектральними камерами Dragonfly Aerospace.
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  Супутник EOS Data Analytics. Українсько-американська компанія EOS Data Analytics уклала угоду з південноафриканською компанією Dragonfly Aerospace про постачання високопродуктивних мультиспектральних камер HR-250 для оснащення власного супутника. Його запуск на низьку орбіту Землі (LEO) заплановано на початок 2022 року. Камери дадуть змогу отримувати широкодіапазонні зображення з відбитком із семи спектральних смуг із роздільною здатністю близько одного метра. Мультиспектральні знімки незамінні для відстеження змін навколишнього середовища. Вони дозволяють проводити регулярні спостереження на окремих територіях та точно локалізувати зони руйнівного впливу людини на природу. Відповідно, це дає можливість вчасно реагувати та запобігати його наслідкам як в окремому регіоні, так і по всій планеті. За допомогою двох наших камер HR-250 супутник EOS Data Analytics зможе охопити більші території, що є значною технологічною перевагою особливо для комерційної сільськогосподарської галузі. Для цієї місії Dragonfly Aerospace надасть спеціальні спектральні фільтри. Технічні інженери Dragonfly Aerospace проведуть інтенсивне передпольотне калібрування та калібрування на орбіті, щоб забезпечити високу точність даних для EOS Data Analytics.. Браян Дін. Генеральний директор Dragonfly Aerospace. Зображення із власного супутника допоможуть аграріям отримати точні дані для аналізу важливих показників стану їхніх угідь. Частота перегляду. За допомогою власного супутника, орієнтованого на комерційний моніторинг сільського господарства, EOS Data Analytics зможе у 5-7 разів швидше надавати доступ до мультиспектральних зображень у цій галузі. На відміну від даних із некомерційних супутників, користува4чам не потрібно чекати певного зображення впродовж місяців. Така частота перегляду дозволить швидко відстежувати усі зміни. Читатйте також: 🚀 HBO зніме міні-серіал про компанію Ілона Маска SpaceX. Роздільна здатність збільшена в 3-10 разів забезпечує точний аналіз меншої території у порівнянні з даними, отриманими із Sentinel або Landsat. Незалежні дані для власних моделей ведення сільського господарства. Прогнозування врожайності тощо. Покращена технологія виявлення аномалій. Завдяки високій роздільній здатності та наявності панохроматичного каналу, фермери отримуватимуть більш точну інформацію про стан своїх угідь. Ексклюзивні права на певні області та окремі дані. Локалізація. Покращенні знімки територій із невеликою площею полів. Космічні технології стають наріжним каменем захисту природних ресурсів та одним з основних засобів вирішення сучасних глобальних викликів. Вже сьогодні вони допомагають нам впроваджувати необхідні заходи безпеки для запобігання руйнівного впливу стихійних лих. Так, наприклад, застосування космічних технологій для моделювання розповсюдження лісових пожеж дає нам змогу запобігати летальним наслідкам.. Макс Поляков. Засновник EOS Data Analytics.
Реклама 👇 Замовити

Suputnyk EOS Data Analytics

Ukraїnśko-amerykanśka kompanija EOS Data Analytics uklala ugodu z pivdennoafrykanśkoju kompanijeju Dragonfly Aerospace pro postačannja vysokoproduktyvnyh muľtyspektraľnyh kamer HR-250 dlja osnaščennja vlasnogo suputnyka.

Jogo zapusk na nyźku orbitu Zemli (LEO) zaplanovano na počatok 2022 roku. Kamery daduť zmogu otrymuvaty šyrokodiapazonni zobražennja z vidbytkom iz semy spektraľnyh smug iz rozdiľnoju zdatnistju blyźko odnogo metra.

🛰 Ukraїna ta Ameryka zapustjať vlasnyj suputnyk u kosmos u 2022 roci 1

Muľtyspektraľni znimky nezaminni dlja vidstežennja zmin navkolyšńogo seredovyšča. Vony dozvoljajuť provodyty reguljarni sposterežennja na okremyh terytorijah ta točno lokalizuvaty zony rujnivnogo vplyvu ljudyny na pryrodu. Vidpovidno, ce daje možlyvisť včasno reaguvaty ta zapobigaty jogo naslidkam jak v okremomu regioni, tak i po vsij planeti.

Za dopomogoju dvoh našyh kamer HR-250 suputnyk EOS Data Analytics zmože ohopyty biľši terytoriї, ščo je značnoju tehnologičnoju perevagoju osoblyvo dlja komercijnoї siľśkogospodarśkoї galuzi. Dlja cijeї misiї Dragonfly Aerospace nadasť speciaľni spektraľni fiľtry. Tehnični inženery Dragonfly Aerospace proveduť intensyvne peredpoľotne kalibruvannja ta kalibruvannja na orbiti, ščob zabezpečyty vysoku točnisť danyh dlja EOS Data Analytics.

Brajan Din, Generaľnyj dyrektor Dragonfly Aerospace

🛰 Ukraїna ta Ameryka zapustjať vlasnyj suputnyk u kosmos u 2022 roci 2

Zobražennja iz vlasnogo suputnyka dopomožuť agrarijam otrymaty točni dani dlja analizu važlyvyh pokaznykiv stanu їhnih ugiď.

  • Častota peregljadu. Za dopomogoju vlasnogo suputnyka, orijentovanogo na komercijnyj monitoryng siľśkogo gospodarstva, EOS Data Analytics zmože u 5-7 raziv švydše nadavaty dostup do muľtyspektraľnyh zobražeń u cij galuzi. Na vidminu vid danyh iz nekomercijnyh suputnykiv, korystuva4čam ne potribno čekaty pevnogo zobražennja vprodovž misjaciv. Taka častota peregljadu dozvolyť švydko vidstežuvaty usi zminy.
Čytajte takož: 🚀 HBO znime mini-serial pro kompaniju Ilona Maska SpaceX
  • Rozdiľna zdatnisť zbiľšena v 3-10 raziv zabezpečuje točnyj analiz menšoї terytoriї u porivnjanni z danymy, otrymanymy iz Sentinel abo Landsat.
  • Nezaležni dani dlja vlasnyh modelej vedennja siľśkogo gospodarstva. Prognozuvannja vrožajnosti toščo.
  • Pokraščena tehnologija vyjavlennja anomalij. Zavdjaky vysokij rozdiľnij zdatnosti ta najavnosti panohromatyčnogo kanalu, fermery otrymuvatymuť biľš točnu informaciju pro stan svoїh ugiď.
  • Ekskljuzyvni prava na pevni oblasti ta okremi dani.
  • Lokalizacija. Pokraščenni znimky terytorij iz nevelykoju ploščeju poliv.

Kosmični tehnologiї stajuť narižnym kamenem zahystu pryrodnyh resursiv ta odnym z osnovnyh zasobiv vyrišennja sučasnyh globaľnyh vyklykiv. Vže śogodni vony dopomagajuť nam vprovadžuvaty neobhidni zahody bezpeky dlja zapobigannja rujnivnogo vplyvu styhijnyh lyh. Tak, napryklad, zastosuvannja kosmičnyh tehnologij dlja modeljuvannja rozpovsjudžennja lisovyh požež daje nam zmogu zapobigaty letaľnym naslidkam.

Maks Poljakov, Zasnovnyk EOS Data Analytics

📱 Čytajte Na chasi u Facebook i Twitter, pidpysujteś na kanal u Telegram.

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: