fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

💼 Valerij Makovećkyj: karantyn, jak vyprobuvannja dlja biznesu

💼 Валерій Маковецький: карантин, як випробування для бізнесу
Koronavirusnyj karantyn stav spravžnim vyprobuvannjam dlja biznesiv uśogo svitu. Ne vsi zmogly švydko zreaguvaty na novi realiї ta utrymatysja na plavu. V Ukraїni pryklad togo, ščo kryza — čas možlyvostej, prodemonstruvala torgova mereža Fokstrot, jaka za slovamy spivzasnovnyka GK Fokstrot Valerija Makovećkogo, «zmicnyla liderśki pozyciї u svoїj kategoriї, suttjevo zbiľšyla trafik pokupciv do svoїh torgiveľnyh točok, tovaroobig ta častku prysutnosti kompaniї u on-lajn komercijnomu poli Ukraїny».
Коронавірусний карантин став справжнім випробуванням для бізнесів усього світу. Не всі змогли швидко зреагувати на нові реалії та утриматися на плаву. В Україні приклад того, що криза — час можливостей, продемонструвала торгова мережа Фокстрот, яка за словами співзасновника ГК Фокстрот Валерія Маковецького, «зміцнила лідерські позиції у своїй категорії, суттєво збільшила трафік покупців до своїх торгівельних точок, товарообіг та частку присутності компанії у он-лайн комерційному полі України».
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  Коронавірусний карантин став справжнім випробуванням для бізнесів усього світу. Не всі змогли швидко зреагувати на нові реалії та утриматися на плаву. В Україні приклад того, що криза - час можливостей, продемонструвала торгова мережа Фокстрот, яка за словами співзасновника ГК Фокстрот Валерія Маковецького, зміцнила лідерські позиції у своїй категорії, суттєво збільшила трафік покупців до своїх торговельних точок, товарообіг та частку присутності компанії в он-лайн комерційному полі України. Пригадаймо ситуацію, яка склалася в Україні навесні 2020 року. Українці були обмежені у пересуваннях. Люди були позбавлені можливості відвідувати звичайні стаціонарні магазини, крім продуктових супермаркетів та аптек. Якщо говорити конкретно про магазини електроніки й техніки, то у реалі вони могли продавати лише засоби зв’язку (постанова КМУ №211). Звісно, більшість покупців перемістилася в онлайн. Заслуга Фокстроту у тому, що інтернет-магазин компанії у критичний час зміг підхопити та задовольнити попит покупців онлайн. Валерій Маковецький про показники Фокстроту під час карантину у цифрах. Лише за 1 день карантину офіційний інтернет-магазин Фокстрот відвідали 270 тисяч людей. У квітні сервіси моніторингу зафіксував 8,5 мільйонів відвідувачів інтернет-магазину Foxtrot. У піковий період карантину (середина березня, квітень 2020 року) менеджери інтернет-магазину обробили вдвічі більше замовлень, ніж за аналогічний період минулого року. Фінансові результати квітня 2020 року перевищили результати квітня 2019 року на 420%. За період карантину частка компанії в онлайн-продажах України зросла на 50% - зазначив Валерій Маковецький. Валерій Маковецький про причини успіху компанії в онлайн-продажах у період карантину. Бренд Фокстрот позиціює себе, як омніканальний. Це означає, що продажі офлайн в стаціонарних магазинах повністю синхронізовано з продажами онлайн в офіційному інтернет-магазині компанії. Завдяки платформі SAP CRM була синхронізована вся інформація про наявність та рух товарів, складські залишки, про бажання покупця придбати певну річ та точку, де йому найзручніше її отримати. Одночасно з синхронізацією каналів онлайн та офлайн продажів було оновлено офіційний сайт. Департамент інформаційних технологій осучаснив дизайн, поліпшив інтерфейс та оптимізував головний веб-ресурс компанії. Роботи з сайтом були завершені у грудні 2019 році. Тому в період коронавірусного карантину навесні 2020 року сайт  увійшов на максимумі своїх технічних можливостей. Що й дозволило, врешті решт, впевнено та якісно надати покупцям необхідні їм послуги. Паралельно була підсилена для онлайн споживачів нова маркетингова стратегія компанії. Її девіз  –   Живи наживо. А візуальний образ  –  оновлена Лисиця, динамічна, весела, анімована, одразу підкорила аудиторію наймолодших користувачів гаджетів. Коронавірусна криза довела, що ми обрали правильну  –  омніканальну  –  бізнес-модель розвитку Фокстроту. З початком карантину ми швидко спрямували сили в онлайн-продажі, тому досягли показників, які було заплановано досягти до кінця року,  –  підсумував Валерій Маковецький.  –  Одночасно з цим карантин став своєрідним краш-тестом, який вкотре гідно пройшла наша компанія, довівши свою стійкість та досвідченість на ринку електроніки та побутової техніки країни.
Реклама 👇 Замовити

Koronavirusnyj karantyn stav spravžnim vyprobuvannjam dlja biznesiv uśogo svitu. Ne vsi zmogly švydko zreaguvaty na novi realiї ta utrymatysja na plavu. V Ukraїni pryklad togo, ščo kryza – čas možlyvostej, prodemonstruvala torgova mereža Fokstrot, jaka za slovamy spivzasnovnyka GK Fokstrot Valerija Makovećkogo, «zmicnyla liderśki pozyciї u svoїj kategoriї, suttjevo zbiľšyla trafik pokupciv do svoїh torgoveľnyh točok, tovaroobig ta častku prysutnosti kompaniї v on-lajn komercijnomu poli Ukraїny».

Prygadajmo sytuaciju, jaka sklalasja v Ukraїni navesni 2020 roku. Ukraїnci buly obmeženi u peresuvannjah. Ljudy buly pozbavleni možlyvosti vidviduvaty zvyčajni stacionarni magazyny, krim produktovyh supermarketiv ta aptek. Jakščo govoryty konkretno pro magazyny elektroniky j tehniky, to u reali vony mogly prodavaty lyše zasoby zv’jazku (postanova KMU №211). Zvisno, biľšisť pokupciv peremistylasja v onlajn. Zasluga Fokstrotu u tomu, ščo internet-magazyn kompaniї u krytyčnyj čas zmig pidhopyty ta zadovoľnyty popyt pokupciv onlajn.

Valerij Makovećkyj pro pokaznyky Fokstrotu pid čas karantynu u cyfrah

  1. Lyše za 1 deń karantynu oficijnyj internet-magazyn Fokstrot vidvidaly 270 tysjač ljudej.
  2. U kvitni servisy monitoryngu zafiksuvav 8,5 miľjoniv vidviduvačiv internet-magazynu Foxtrot.
  3. U pikovyj period karantynu (seredyna bereznja, kviteń 2020 roku) menedžery internet-magazynu obrobyly vdviči biľše zamovleń, niž za analogičnyj period mynulogo roku.
  4. Finansovi rezuľtaty kvitnja 2020 roku perevyščyly rezuľtaty kvitnja 2019 roku na 420%.
  5. Za period karantynu častka kompaniї v onlajn-prodažah Ukraїny zrosla na 50% – zaznačyv Valerij Makovećkyj.

Valerij Makovećkyj pro pryčyny uspihu kompaniї v onlajn-prodažah u period karantynu

Brend Fokstrot pozycijuje sebe, jak omnikanaľnyj. Ce označaje, ščo prodaži oflajn v stacionarnyh magazynah povnistju synhronizovano z prodažamy onlajn v oficijnomu internet-magazyni kompaniї. Zavdjaky platformi SAP CRM bula synhronizovana vsja informacija pro najavnisť ta ruh tovariv, skladśki zalyšky, pro bažannja pokupcja prydbaty pevnu rič ta točku, de jomu najzručniše її otrymaty.

Odnočasno z synhronizacijeju kanaliv onlajn ta oflajn prodaživ bulo onovleno oficijnyj sajt. Departament informacijnyh tehnologij osučasnyv dyzajn, polipšyv interfejs ta optymizuvav golovnyj veb-resurs kompaniї. Roboty z sajtom buly zaveršeni u grudni 2019 roci. Tomu v period koronavirusnogo karantynu navesni 2020 roku sajt  uvijšov na maksymumi svoїh tehničnyh možlyvostej. Ščo j dozvolylo, vrešti rešt, vpevneno ta jakisno nadaty pokupcjam neobhidni їm poslugy.

Paraleľno bula pidsylena dlja onlajn spožyvačiv nova marketyngova strategija kompaniї. Її deviz  –   «Žyvy nažyvo». A vizuaľnyj obraz  –  onovlena Lysycja, dynamična, vesela, animovana, odrazu pidkoryla audytoriju najmolodšyh korystuvačiv gadžetiv.

«Koronavirusna kryza dovela, ščo my obraly pravyľnu  –  omnikanaľnu  –  biznes-modeľ rozvytku Fokstrotu. Z počatkom karantynu my švydko sprjamuvaly syly v onlajn-prodaži, tomu dosjagly pokaznykiv, jaki bulo zaplanovano dosjagty do kincja roku,  –  pidsumuvav Valerij Makovećkyj.  –  Odnočasno z cym karantyn stav svojeridnym kraš-testom, jakyj vkotre gidno projšla naša kompanija, dovivšy svoju stijkisť ta dosvidčenisť na rynku elektroniky ta pobutovoї tehniky kraїny».

📱 Čytajte Na chasi u Facebook i Twitter, pidpysujteś na kanal u Telegram.

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: