fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

💡 YASNO zaprovadžuje novyj format oplaty za elektroenergiju dlja zručnosti klijentiv

💡 YASNO запроваджує новий формат оплати за електроенергію для зручності клієнтів
Kyjany zmožuť splačuvaty za očikuvane spožyvannja elektroenergiї u potočnomu misjaci.
Кияни зможуть сплачувати за очікуване споживання електроенергії у поточному місяці.
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  У липні кияни отримають рахунки з сумами до сплати за фактично спожиту електроенергію та за очікуване споживання у поточному місяці. Такий формат дозволяє клієнтам планувати витрати на електроенергію, сплачувати за світло на час відпустки або відрядження, та не витрачати час на розрахунки щомісяця. ❓ Який формат?. Отже, у рахунку за червень, який кияни отримають у липні, будуть зазначені суми: До сплати за фактичне споживання — за спожиту електроенергію у червні; Очікуване споживання у поточному місяці — сума для кожного клієнта визначається індивідуально і залежить від об’єму споживання в минулому місяці. Якщо у червні родина використала 120 кВт-год, плановий платіж на липень буде розраховано на той самий об’єм; Рекомендовано до сплати — плюсується сума за фактичне споживання та очікуване. Але кожен клієнт сам обирає, за якою із запропонованих сум здійснювати розрахунок. 💸 Де можна сплатити?. Сплатити за фактично спожиту електроенергію та здійснити платіж за очікуване споживання також можна і в Особистому кабінеті. Рекомендовані платежі — це звична практика у багатьох європейських країнах. Переваги таких платежів уже змогли оцінити клієнти YASNO у Дніпропетровській та Донецькій областях. У липні такі рахунки за електроенергію отримають усі приватні клієнти у столиці. Сплачувати лише за фактично спожиті кіловат-години або також і за очікуване споживання – це вибір кожного. Якщо внесений платіж виявиться більшим, ніж ви спожили по факту, це буде враховано та відображено у рахунку наступного місяця як переплата, — запевнив директор YASNO в Києві Віктор Мельников. 🔋 Про компанію. YASNO — постачальник електроенергії, рішень з енергоефективності та для електромобілів, що надає послуги для 3,5 мільйонів українських сімей та юридичних клієнтів у Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях. Компанія прагне забезпечити клієнтам сервіс європейського рівня, запроваджує онлайн-сервіси для обслуговування клієнтів. Для зменшення витрат клієнтів на електроенергію постачальник пропонує енергоефективні набори, розумне освітлення, сонячні дахи, системи зберігання енергії, послуги енергоаудиту, енергосервісу та енергоменеджменту. Електроавтомобілісти можуть замовити в YASNO зарядні станції для встановлення вдома або в офісі та отримувати додатковий дохід. Читайте також про те, як глобальні виклики та загрози створюють інновації в Україні.
09.07.2020,14:48
0
Unsplash/Matthew Henry
Реклама 👇 Замовити

U lypni kyjany otrymajuť rahunky z sumamy do splaty za faktyčno spožytu elektroenergiju ta za očikuvane spožyvannja u potočnomu misjaci. Takyj format dozvoljaje klijentam planuvaty vytraty na elektroenergiju, splačuvaty za svitlo na čas vidpustky abo vidrjadžennja, ta ne vytračaty čas na rozrahunky ščomisjacja.

❓ Jakyj format?

Otže, u rahunku za červeń, jakyj kyjany otrymajuť u lypni, buduť zaznačeni sumy:

  • Do splaty za faktyčne spožyvannja — za spožytu elektroenergiju u červni;
  • Očikuvane spožyvannja u potočnomu misjaci — suma dlja kožnogo klijenta vyznačajeťsja indyviduaľno i zaležyť vid ob’jemu spožyvannja v mynulomu misjaci. Jakščo u červni rodyna vykorystala 120 kVt-god, planovyj platiž na lypeń bude rozrahovano na toj samyj ob’jem;
  • Rekomendovano do splaty — pljusujeťsja suma za faktyčne spožyvannja ta očikuvane. Ale kožen klijent sam obyraje, za jakoju iz zaproponovanyh sum zdijsnjuvaty rozrahunok.

💡 YASNO zaprovadžuje novyj format oplaty za elektroenergiju dlja zručnosti klijentiv 1

💸 De možna splatyty?

Splatyty za faktyčno spožytu elektroenergiju ta zdijsnyty platiž za očikuvane spožyvannja takož možna i v Osobystomu kabineti.

«Rekomendovani plateži — ce zvyčna praktyka u bagaťoh jevropejśkyh kraїnah. Perevagy takyh plateživ uže zmogly ocinyty klijenty YASNO u Dnipropetrovśkij ta Donećkij oblastjah. U lypni taki rahunky za elektroenergiju otrymajuť usi pryvatni klijenty u stolyci. Splačuvaty lyše za faktyčno spožyti kilovat-godyny abo takož i za očikuvane spožyvannja – ce vybir kožnogo. Jakščo vnesenyj platiž vyjavyťsja biľšym, niž vy spožyly po faktu, ce bude vrahovano ta vidobraženo u rahunku nastupnogo misjacja jak pereplata», — zapevnyv dyrektor YASNO v Kyjevi Viktor Meľnykov.

🔋 Pro kompaniju

YASNO — postačaľnyk elektroenergiї, rišeń z energoefektyvnosti ta dlja elektromobiliv, ščo nadaje poslugy dlja 3,5 miľjoniv ukraїnśkyh simej ta jurydyčnyh klijentiv u Kyjevi, Dnipropetrovśkij ta Donećkij oblastjah.

Kompanija pragne zabezpečyty klijentam servis jevropejśkogo rivnja, zaprovadžuje onlajn-servisy dlja obslugovuvannja klijentiv. Dlja zmenšennja vytrat klijentiv na elektroenergiju postačaľnyk proponuje energoefektyvni nabory, rozumne osvitlennja, sonjačni dahy, systemy zberigannja energiї, poslugy energoaudytu, energoservisu ta energomenedžmentu.

Elektroavtomobilisty možuť zamovyty v YASNO zarjadni stanciї dlja vstanovlennja vdoma abo v ofisi ta otrymuvaty dodatkovyj dohid.

Čytajte takož pro te, jak globaľni vyklyky ta zagrozy💡 YASNO zaprovadžuje novyj format oplaty za elektroenergiju dlja zručnosti klijentiv 2♻️ Jak globaľni vyklyky ta zagrozy stvorjujuť innovaciї v Ukraїni stvorjujuť innovaciї v Ukraїni.

📱 Čytajte Na chasi u Facebook i Twitter, pidpysujteś na kanal u Telegram.

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: