fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

⚡️ Rada uhvalyla zminy bjudžetu Ukraїny 2020 — na boroťbu z COVID-19 vydilyly 65 miľjardiv

⚡️ Рада ухвалила зміни бюджету України 2020 — на боротьбу з COVID-19 виділили 65 мільярдів
Sogodni vidbuloś pozačergove zasidannja Rady, de pryjnjaly zminy do bjudžetu kraїny na 2020 rik.
Сьогодні відбулось позачергове засідання Ради, де прийняли зміни до бюджету країни на 2020 рік.
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  Сьогодні Верховна Рада ухвалила проєкт закону №3279 про внесення змін до закону Про Державний бюджет України на 2020 рік. Головний привід ухвалення законопроєкту — створення фонду боротьби з COVID-19. Фонд боротьби з COVID-19. На фонд виділили 64,7 мільярда гривень, кошти якого підуть на: Закупівлю товарів, робіт та послуг, необхідних на запобігання розповсюдження хвороби; Додаткові виплати до заробітної плати медичним працівникам, які безпосередньо залучені в заходах з ліквідації вірусу; Надання грошової допомоги громадянам, зокрема особам похилого віку, у зв’язку із негативними наслідками поширення COVID-19; Разова грошова допомога членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я, які померли від вірусу; Відновлення видатків державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету за бюджетними програмами, скорочених у зв’язку зі створенням Фонду боротьби з COVID-19. Заради створення фонду скоротили інші видатки держбюджету. Зокрема, зменшено видатки на програми у галузі освіти, культури та науки, а саме: Держкіно скоротили на 303 мільйони гривень, наразі бюджет складає 450 мільйонів. А підтримка УКФ зменшилась на майже 547 мільйони гривень і зараз складає понад 150 мільйонів гривень. Також зменшили розмір заробітної плати на період карантину не лише чиновникам, а й нардепам, суддям, прокурорам та іншим особам, оплата праці яких регулюється спеціальними законами. Для розуміння масштабу, таким чином фінансування фонду складає майже половину чинного бюджету МОЗ на 2020 рік, Інші зміни бюджету. Депутати також змінили фінансування за іншими статтями держбюджету. Відновили дотації аграріям. Кабмін пропонував 2,5 мільярди гривень, але дотації збільшили до 4 мільярдів; Додали 100 мільйонів гривень на будівництво аеропорту у Дніпрі; Виділили 21 мільйон гривень на Український інститут при Міністерстві закордонних справ України — він покликаний захищати інтереси країни та покращити імідж і сприйняття культури у світі. Також додали 15 мільйонів на національний парк Софіївка в Умані. На минулому позачерговому засіданні уряд ухвалив банківський законопроєкт, про який ми детально писали раніше.
Реклама 👇 Замовити

Sogodni Verhovna Rada uhvalyla projekt zakonu №3279 pro vnesennja zmin do zakonu «Pro Deržavnyj bjudžet Ukraїny na 2020 rik».

Golovnyj pryvid uhvalennja zakonoprojektu — stvorennja fondu boroťby z COVID-19.

Fond boroťby z COVID-19

Na fond vydilyly 64,7 miľjarda gryveń, košty jakogo piduť na:

ФОП-звітність та сплата податків за кілька кліків — рекомендуємо сервіс Taxer.ua

Зареєструватися
 • Zakupivlju tovariv, robit ta poslug, neobhidnyh na zapobigannja rozpovsjudžennja hvoroby;
 • Dodatkovi vyplaty do zarobitnoї platy medyčnym pracivnykam, jaki bezposeredńo zalučeni v zahodah z likvidaciї virusu;
 • Nadannja grošovoї dopomogy gromadjanam, zokrema osobam pohylogo viku, u zv’jazku iz negatyvnymy naslidkamy pošyrennja COVID-19;
 • Razova grošova dopomoga členam simej medyčnyh ta inšyh pracivnykiv zakladiv ohorony zdorov’ja, jaki pomerly vid virusu;
 • Vidnovlennja vydatkiv deržavnogo bjudžetu ta nadannja kredytiv z deržavnogo bjudžetu za bjudžetnymy programamy, skoročenyh u zv’jazku zi stvorennjam Fondu boroťby z COVID-19.

Zarady stvorennja fondu skorotyly inši vydatky deržbjudžetu. Zokrema, zmenšeno vydatky na programy u galuzi osvity, kuľtury ta nauky, a same:

 • Deržkino skorotyly na 303 miľjony gryveń, narazi bjudžet skladaje 450 miľjoniv.
 • A pidtrymka UKF zmenšylaś na majže 547 miľjony gryveń i zaraz skladaje ponad 150 miľjoniv gryveń.

Takož zmenšyly rozmir zarobitnoї platy na period karantynu ne lyše čynovnykam, a j nardepam, suddjam, prokuroram ta inšym osobam, oplata praci jakyh reguljujeťsja speciaľnymy zakonamy.

Dlja rozuminnja masštabu, takym čynom finansuvannja fondu skladaje majže polovynu čynnogo bjudžetu MOZ na 2020 rik,

⚡️ Rada uhvalyla zminy bjudžetu Ukraїny 2020 — na boroťbu z COVID-19 vydilyly 65 miľjardiv 1

Inši zminy bjudžetu

Deputaty takož zminyly finansuvannja za inšymy stattjamy deržbjudžetu.

 • Vidnovyly dotaciї agrarijam. Kabmin proponuvav 2,5 miľjardy gryveń, ale dotaciї zbiľšyly do 4 miľjardiv;
 • Dodaly 100 miľjoniv gryveń na budivnyctvo aeroportu u Dnipri;
 • Vydilyly 21 miľjon gryveń na Ukraїnśkyj instytut pry Ministerstvi zakordonnyh sprav Ukraїny — vin poklykanyj zahyščaty interesy kraїny ta pokraščyty imidž i spryjnjattja kuľtury u sviti.
 • Takož dodaly 15 miľjoniv na nacionaľnyj park «Sofiїvka» v Umani.

Na mynulomu pozačergovomu zasidanni urjad uhvalyv bankivśkyj zakonoprojekt, pro jakyj my detaľno pysaly⚡️ Rada uhvalyla zminy bjudžetu Ukraїny 2020 — na boroťbu z COVID-19 vydilyly 65 miľjardiv 2⚡️ Verhovna Rada uhvalyla v peršomu čytanni neobhidnyj dokument dlja tranšu MVF — bankivśkyj zakonoprojekt raniše.

📱 Čytajte Na chasi u Facebook i Twitter, pidpysujteś na kanal u Telegram.

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: