fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

✅ Goliv oblderžadministracij ocinjuvatymuť za KPI — Dmytro Dubilet

✅ Голів облдержадміністрацій оцінюватимуть за KPI — Дмитро Дубілет
Zaprovadženo novu systemu ocinjuvannja goliv obdžeržadministraciї, rezuľtaty povyni buty protjagom peršogo kvartala.
Запроваджено нову систему оцінювання голів обджержадміністрації, результати повині бути протягом першого квартала.
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет оголосив про впровадження нової системи оцінювання голів обладміністрацій. За допомогою критеріїв регіонального оцінювання (аналог КРІ) щокварталу буде складатись рейтинг і вже до нього буде привязуватись система мотивації. До показників вказано лише ті критерії, на які очільники ОДА мають лише безпосередній та короткостроковий період, щоби вже протягом першого кварталу можна було підбити підсумки. Показників не може бути багато, бажано не більше 25. Спочатку в нас вийшло біля 100 критеріїв. Але тим, кого система вимірює, з таким було б неможливо працювати, то довелось чимсь жертвувати. Дмитро Дубілет. Міністр Кабінету Міністрів. Загалом система оцінювання розподіляється на чотири категорії: освіта, медицина, інфраструктура та фінанси. Ось повний список критеріїв оцінювання: Кількість дітей віком від трьох до п’яти років, охоплених дошкільною освітою Кількість дітей з особливими освітніми потребами, охоплених інклюзивним навчанням Розширення мережі опорних закладів загальної середньої освіти Організація підвезення учнів до закладів загальної середньої освіти шкільним автобусом Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яких влаштували до сімейних форм виховання Кількість укладених декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу Автономізація закладів охорони здоров’я вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та екстреної медичної допомоги Забезпечення комп’ютеризації та реєстрації в електронній системі охорони здоров’я закладів охорони здоров’я Рівень охоплення щепленнями Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких проведено капітальний ремонт, реконструкцію Забезпечення прийняття в експлуатацію об’єктів незавершеного будівництва комунальної форми власності, проектний строк реалізації яких перевищено на три та більше років Охоплення території області спроможними територіальними громадами, які мають високий та середній рівень спроможності Сумарна потужність альтернативних джерел енергії (електричної та теплової) Рівень інвентаризації земель регіону державної та комунальної власності Виконання бюджетної програми “Державний фонд регіонального розвитку”: Рівень використання коштів дорожнього фонду, передбачених для будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Рівень надходжень податку на доходи фізичних осіб на одну особу наявного населення станом на 1 січня попереднього року Рівень виконання доходів загального фонду зведеного бюджету області Обсяг доходів зведеного бюджету області Обсяг капітальних видатків зведеного бюджету області Рівень надходження плати за землю (земельного податку та орендної плати) Вартість закупівель в електронній системі закупівель Відкриті торги які належать до сфери їх управління Прострочена кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати (з нарахуваннями) працівникам бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів У 2017 році вже було запроваджено схожу оцінку регіонального розвитку. Проте минула система моніторингу дозволяла вимірювати досягнення лише за двома основними критеріями — індекс регіонального людського розвитку та індекс конкурентоспроможності. Поняття індексу конкурентоспроможності регіону було прийнято як здатність створювати привабливе та стійке середовище для діяльності підприємств та сприятливі та комфортні умови для життя його мешканців Розрахунок індексу регіонального людського розвитку відбувався за трьома напрямами: довге та здорове життя, добробут і гідна праця, освіта.
Реклама 👇 Замовити

Ministr Kabinetu Ministriv Dmytro Dubilet ogolosyv pro vprovadžennja novoї systemy ocinjuvannja goliv obladministracij. Za dopomogoju kryteriїv regionaľnogo ocinjuvannja (analog KRI) ščokvartalu bude skladatyś rejtyng i vže do ńogo bude pryv’jazuvatyś systema motyvaciї.

Do pokaznykiv vkazano lyše ti kryteriї, na jaki očiľnyky ODA majuť lyše bezposerednij ta korotkostrokovyj period, ščoby vže protjagom peršogo kvartalu možna bulo pidbyty pidsumky.

Pokaznykiv ne može buty bagato, bažano ne biľše 25. Spočatku v nas vyjšlo bilja 100 kryteriїv. Ale tym, kogo systema vymirjuje, z takym bulo b nemožlyvo pracjuvaty, to doveloś čymś žertvuvaty

ФОП-звітність та сплата податків за кілька кліків — рекомендуємо сервіс Taxer.ua

Зареєструватися
Dmytro Dubilet, Ministr Kabinetu Ministriv

Zagalom systema ocinjuvannja rozpodiljajeťsja na čotyry kategoriї: osvita, medycyna, infrastruktura ta finansy. Oś povnyj spysok kryteriїv ocinjuvannja:

 • Kiľkisť ditej vikom vid tŕoh do p’jaty rokiv, ohoplenyh doškiľnoju osvitoju
 • Kiľkisť ditej z osoblyvymy osvitnimy potrebamy, ohoplenyh inkljuzyvnym navčannjam
 • Rozšyrennja mereži opornyh zakladiv zagaľnoї seredńoї osvity
 • Organizacija pidvezennja učniv do zakladiv zagaľnoї seredńoї osvity škiľnym avtobusom
 • Kiľkisť ditej-syrit ta ditej, pozbavlenyh baťkivśkogo pikluvannja, jakyh vlaštuvaly do simejnyh form vyhovannja
 • Kiľkisť ukladenyh deklaracij pro vybir likarja, jakyj nadaje pervynnu medyčnu dopomogu
 • Avtonomizacija zakladiv ohorony zdorov’ja vtorynnoї (specializovanoї), tretynnoї (vysokospecializovanoї) ta ekstrenoї medyčnoї dopomogy
 • Zabezpečennja komp’juteryzaciї ta rejestraciї v elektronnij systemi ohorony zdorov’ja zakladiv ohorony zdorov’ja
 • Riveń ohoplennja ščeplennjamy
 • Protjažnisť avtomobiľnyh dorig zagaľnogo korystuvannja miscevogo značennja, na jakyh provedeno kapitaľnyj remont, rekonstrukciju
 • Zabezpečennja pryjnjattja v ekspluataciju ob’jektiv nezaveršenogo budivnyctva komunaľnoї formy vlasnosti, proektnyj strok realizaciї jakyh perevyščeno na try ta biľše rokiv
 • Ohoplennja terytoriї oblasti spromožnymy terytoriaľnymy gromadamy, jaki majuť vysokyj ta serednij riveń spromožnosti
 • Sumarna potužnisť aľternatyvnyh džerel energiї (elektryčnoї ta teplovoї)
 • Riveń inventaryzaciї zemeľ regionu deržavnoї ta komunaľnoї vlasnosti
 • Vykonannja bjudžetnoї programy “Deržavnyj fond regionaľnogo rozvytku”:
 • Riveń vykorystannja koštiv dorožńogo fondu, peredbačenyh dlja budivnyctva, rekonstrukciї, remontu ta utrymannja avtomobiľnyh dorig zagaľnogo korystuvannja miscevogo značennja, vulyć i dorig komunaľnoї vlasnosti u naselenyh punktah
 • Riveń nadhodžeń podatku na dohody fizyčnyh osib na odnu osobu najavnogo naselennja stanom na 1 sičnja poperedńogo roku
 • Riveń vykonannja dohodiv zagaľnogo fondu zvedenogo bjudžetu oblasti
 • Obsjag dohodiv zvedenogo bjudžetu oblasti
 • Obsjag kapitaľnyh vydatkiv zvedenogo bjudžetu oblasti
 • Riveń nadhodžennja platy za zemlju (zemeľnogo podatku ta orendnoї platy)
 • Vartisť zakupiveľ v elektronnij systemi zakupiveľ
 • Vidkryti torgy jaki naležať do sfery їh upravlinnja
 • Prostročena kredytorśka zaborgovanisť z vyplaty zarobitnoї platy (z narahuvannjamy) pracivnykam bjudžetnyh ustanov, jaki utrymujuťsja za rahunok koštiv miscevyh bjudžetiv

U 2017 roci vže bulo zaprovadženo shožu ocinku regionaľnogo rozvytku. Prote mynula systema monitoryngu dozvoljala vymirjuvaty dosjagnennja lyše za dvoma osnovnymy kryterijamy — indeks regionaľnogo ljudśkogo rozvytku ta indeks konkurentospromožnosti.

Ponjattja indeksu konkurentospromožnosti regionu bulo pryjnjato jak zdatnisť stvorjuvaty pryvablyve ta stijke seredovyšče dlja dijaľnosti pidpryjemstv ta spryjatlyvi ta komfortni umovy dlja žyttja jogo meškanciv

Rozrahunok indeksu regionaľnogo ljudśkogo rozvytku vidbuvavsja za tŕoma naprjamamy: dovge ta zdorove žyttja, dobrobut i gidna pracja, osvita.

📱 Čytajte Na chasi u Facebook i Twitter, pidpysujteś na kanal u Telegram.

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: