fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

📱Zakonoproekt pro dezinformaciju: personaľna identyfikacija ta štrafy za fake news

📱Законопроект про дезінформацію: персональна ідентифікація та штрафи за fake news
Ministr kuľtury, molodi ta sportu Ukraїny Volodymyr Borodjanśkyj predstavyv projekt zakonu «Pro protydiju dezinformaciї». U ńomu peredbačajeťsja, ščo stvorjať posadu Upovnovaženogo, jakyj slidkuvatyme za informacijnym prostorom, a pošyrjuvačiv masovoї informaciї zobov’jažuť rozmiščuvaty personaľni dani
Міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський представив проєкт закону «Про протидію дезінформації». У ньому передбачається, що створять посаду Уповноваженого, який слідкуватиме за інформаційним простором, а поширювачів масової інформації зобов’яжуть розміщувати персональні дані
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  Міністерство культури, молоді та спорту України представило законопроект про дезінформацію. ♦️ Загальні визначення. Дезінформація — недостовірна інформація, що становить суспільний інтерес. Сюди не потрапляють оцінні судження, в тому числі критичні, сатира та пародія, недобросовісна реклама. Поширювач масової інформації — людина, що створює або збирає і поширює масову інформацію. Масова інформація — будь-яка інформація, що є доступною для необмеженого кола осіб. ❓ Ідентифікація особи, яка поширює масову інформацію. Поширювачі масової інформації зобов’язані розміщувати власні ідентифікаційні дані у доступному місці (на головній сторінці власного веб- сайту або на початку власної веб-сторінки, у розділі з інформацією про власника облікового запису). 📱 Провайдери. Постачальники послуг хостингу, провайдери платформ спільного доступу до інформації та провайдери сервісів обміну миттєвими повідомленнями, за допомогою яких можливе поширення масової інформації на території України зобов’язані. мати представництво або дочірню компанію в Україні розміщувати власні ідентифікаційні дані. 💸 Штрафи. Перші два поширення дезінформації за умови добровільного спростування каратися не будуть. Починаючи з третього порушення протягом одного року, штраф у розмірі 1000 мінімальних зарплат (4,7 млн ​​гривень) за кожен випадок порушення. Відмова від добровільного спростування — штраф у 2000 мінімальних зарплат (9,4 млн гривень) за кожен випадок. Видалення матеріалу з дезінформацією або зміна його адреси — штраф у розмірі 5 мінімальних зарплат (23,6 тисячі грн). 🔔 Увязнення за масову дезінформацію. Масова дезінформація про факти, що становлять загрозу національній безпеці та територіальній цілісності, — штраф від 5000 до 10000 неоподатковуваних мінімумів або виправні роботи до 2 років. Поширення дезінформації з використанням ботів, фейкових акаунтів або фінансування масової дезінформації — позбавлення волі терміном від 2 до 5 років. Повторна масова дезінформація організованою групою, яка призвела до тяжких наслідків або завдала матеріальної шкоди у великому розмірі — позбавлення волі  на термін від 5 до 7 років. Відповідальність за дезінформацію передбачена тільки на період російської агресії до відновлення територіальної цілісності України. ❗Статус журналіста. Професійний статус журналіста буде підтверджуватися єдиною прес-картою, яка може бути анульована при порушенні Кодексу професійної етики. Держава бере на себе витрати по правову допомогу у кримінальних справах, повязаних з журналістською діяльністю, а також забезпечує охорону журналіста і членів його сімї у разі загрози їхньому життю. Також створять Асоціацію в рамках журналістського самоврядування, що буде стежити за дотриманням професійної етики та стандартів. 🔢 Індекс довіри. Це спеціальний знак якості, що підтверджує дотримання медіа принципів журналістської етики та вимог щодо перевірки інформації. Він може бути присвоєний будь-якому медіа після перевірки, що проводиться на підставі його добровільного звернення до однієї з незалежних організацій. 🇺🇦 Уповноважений з питань інформації. Його обовязки: моніторинг інформаційного простору та реагування на заяви про дезінформацію; звернення до поширювачів інформації із заявами про відповідь або про спростування дезінформації; звернення до суду із позовами про спростування та надання права на відповідь щодо дезінформації; фіксування та перевірка інформації на предмет наявності ознак дезінформації; звернення до суду із заявами про обмеження доступу до інформації; звернення до правоохоронних органів у випадку наявності ознак кримінального правопорушення. ✅ Навчання медіаграмотності. Передбачається введення обовязкового навчання основам медіаграмотності у школах, вищих навчальних закладах та при підвищенні кваліфікації держслужбовців. Читайте також про те, що з 16 січня реклама лише українською мовою, що з онлайн. 📱 Читайте Na chasi у Facebook і Twitter, підписуйтесь на канал у Telegram.
Реклама 👇 Замовити

Ministerstvo kuľtury, molodi ta sportu Ukraїny predstavylo zakonoproekt pro dezinformaciju.

♦️ Zagaľni vyznačennja

Dezinformacija — nedostovirna informacija, ščo stanovyť suspiľnyj interes. Sjudy ne potrapljajuť ocinni sudžennja, v tomu čysli krytyčni, satyra ta parodija, nedobrosovisna reklama.

Pošyrjuvač masovoї informaciї — ljudyna, ščo stvorjuje abo zbyraje i pošyrjuje masovu informaciju.

ФОП-звітність та сплата податків за кілька кліків — рекомендуємо сервіс Taxer.ua

Зареєструватися

Masova informacija — buď-jaka informacija, ščo je dostupnoju dlja neobmeženogo kola osib.

❓ Identyfikacija osoby, jaka pošyrjuje masovu informaciju

Pošyrjuvači masovoї informaciї zobov’jazani rozmiščuvaty vlasni identyfikacijni dani u dostupnomu misci (na golovnij storinci vlasnogo veb- sajtu abo na počatku vlasnoї veb-storinky, u rozdili z informacijeju pro vlasnyka oblikovogo zapysu).

📱 Provajdery

Postačaľnyky poslug hostyngu, provajdery platform spiľnogo dostupu do informaciї ta provajdery servisiv obminu myttjevymy povidomlennjamy, za dopomogoju jakyh možlyve pošyrennja masovoї informaciї na terytoriї Ukraїny zobov’jazani.

 • maty predstavnyctvo abo dočirnju kompaniju v Ukraїni
 • rozmiščuvaty vlasni identyfikacijni dani.

💸 Štrafy

 • Perši dva pošyrennja dezinformaciї za umovy dobroviľnogo sprostuvannja karatysja ne buduť.
 • Počynajučy z treťogo porušennja protjagom odnogo roku, štraf u rozmiri 1000 minimaľnyh zarplat (4,7 mln ​​gryveń) za kožen vypadok porušennja.
 • Vidmova vid dobroviľnogo sprostuvannja — štraf u 2000 minimaľnyh zarplat (9,4 mln gryveń) za kožen vypadok.
 • Vydalennja materialu z dezinformacijeju abo zmina jogo adresy — štraf u rozmiri 5 minimaľnyh zarplat (23,6 tysjači grn).

🔔 Uv’jaznennja za masovu dezinformaciju

 • Masova dezinformacija pro fakty, ščo stanovljať zagrozu nacionaľnij bezpeci ta terytoriaľnij cilisnosti, — štraf vid 5000 do 10000 neopodatkovuvanyh minimumiv abo vypravni roboty do 2 rokiv.
 • Pošyrennja dezinformaciї z vykorystannjam botiv, fejkovyh akauntiv abo finansuvannja masovoї dezinformaciї — pozbavlennja voli terminom vid 2 do 5 rokiv.
 • Povtorna masova dezinformacija organizovanoju grupoju, jaka pryzvela do tjažkyh naslidkiv abo zavdala materiaľnoї škody u velykomu rozmiri — pozbavlennja voli  na termin vid 5 do 7 rokiv.

Vidpovidaľnisť za dezinformaciju peredbačena tiľky na period rosijśkoї agresiї do vidnovlennja terytoriaľnoї cilisnosti Ukraїny.

📱Zakonoproekt pro dezinformaciju: personaľna identyfikacija ta štrafy za fake news 1

❗Status žurnalista

Profesijnyj status žurnalista bude pidtverdžuvatysja jedynoju pres-kartoju, jaka može buty anuľovana pry porušenni Kodeksu profesijnoї etyky. Deržava bere na sebe vytraty po pravovu dopomogu u kryminaľnyh spravah, pov’jazanyh z žurnalistśkoju dijaľnistju, a takož zabezpečuje ohoronu žurnalista i členiv jogo sim’ї u razi zagrozy їhńomu žyttju.

Takož stvorjať Asociaciju v ramkah žurnalistśkogo samovrjaduvannja, ščo bude stežyty za dotrymannjam profesijnoї etyky ta standartiv.

🔢 Indeks doviry

Ce speciaľnyj «znak jakosti», ščo pidtverdžuje dotrymannja media pryncypiv žurnalistśkoї etyky ta vymog ščodo perevirky informaciї.

Vin može buty prysvojenyj buď-jakomu media pislja perevirky, ščo provodyťsja na pidstavi jogo dobroviľnogo zvernennja do odnijeї z nezaležnyh organizacij.

🇺🇦 Upovnovaženyj z pytań informaciї

Jogo obov’jazky:

 • monitoryng informacijnogo prostoru ta reaguvannja na zajavy pro dezinformaciju;
 • zvernennja do pošyrjuvačiv informaciї iz zajavamy pro vidpoviď abo pro sprostuvannja dezinformaciї;
 • zvernennja do sudu iz pozovamy pro sprostuvannja ta nadannja prava na vidpoviď ščodo dezinformaciї;
 • fiksuvannja ta perevirka informaciї na predmet najavnosti oznak dezinformaciї;
 • zvernennja do sudu iz zajavamy pro obmežennja dostupu do informaciї;
 • zvernennja do pravoohoronnyh organiv u vypadku najavnosti oznak kryminaľnogo pravoporušennja.

✅ Navčannja mediagramotnosti

Peredbačajeťsja vvedennja obov’jazkovogo navčannja osnovam mediagramotnosti u školah, vyščyh navčaľnyh zakladah ta pry pidvyščenni kvalifikaciї deržslužbovciv.

Čytajte takož pro te, ščo z 16 sičnja reklama📱Zakonoproekt pro dezinformaciju: personaľna identyfikacija ta štrafy za fake news 2🇺🇦 Zakon pro movu: z 16 sičnja reklama lyše ukraїnśkoju movoju, ščo z onlajn lyše ukraїnśkoju movoju, ščo z onlajn.

📱 Čytajte Na chasi u Facebook i Twitter, pidpysujteś na kanal u Telegram.

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: