fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

🤳 Muzeї majbutńogo: u Kyjevi stvoryly VR/AR-dodatky dlja NAMU, muzeju «Čornobyľ» ta arhivu media-artu

🤳 Музеї майбутнього: у Києві створили VR/AR-додатки для НАМУ, музею «Чорнобиль» та архіву медіа-арту
Dodatky z dopovnenoju ta virtuaľnoju reaľnistju vidkryjuť vidviduvačam svit muzeїv majbutńogo. Čomu vony ne menš cikavi za kino abo videoigry ta jak piznavaty istoriju ta kuľturu za dopomogoju 3D-grafiky, VR-okuljariv ta vlasnogo smartfona z AR-dodatkom, pokazujemo na prykladi ukraїnśkyh muzeїv.
Додатки з доповненою та віртуальною реальністю відкриють відвідувачам світ музеїв майбутнього. Чому вони не менш цікаві за кіно або відеоігри та як пізнавати історію та культуру за допомогою 3D-графіки, VR-окулярів та власного смартфона з AR-додатком, показуємо на прикладі українських музеїв.
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  VR/AR-додатки для музеїв. У рамках курсу Sensorama Academy студенти розробили додатки з віртуальною та доповненою реальністю для чотирьох музеїв Києва: НАМУ, музею Чорнобиль, музею історії України у Другій світовій війні та відкритого архіву медіа-арту. Досі багато людей вважають музеї занадто нудними. Впровадження сучасних технологій допоможе музеям відкрити двері для більшої аудиторії та знайти друге дихання. Сьогодні музеї можуть бути захопливим атракціоном для дорослих та дітей, а не просто сховищем витворів мистецтва. Наприклад, Лувр пропонує відвідувачам аудіовізуальний гід від розробників Nintendo з 3D-зображеннями, розповіддю про експонати, а також інтерактивною картою, яка допоможе прокласти цікавий маршрут від Мони Лізи до картин Караваджо. Та вже найближчим часом VR/AR-додатки запрацюють і в київських музеях, продемонструвавши відвідувачам, яким може бути музей майбутнього. Що таке VR та AR. Віртуальна реальність (VR) – це штучний цифровий світ, який повністю замінює реальний. У ньому користувачі можуть чути штучні звуки, бачити віртуальні обєкти та взаємодіяти з ними. Доповнена реальність (AR) – це накладання додаткового цифрового контента на реальний світ. Це можуть бути зображення, відео або інтерактивні фігури. AR-екскурсія для Національного художнього музею України. NAMU (НХМУ) ховає у своїх стінах понад 40 тисяч експонатів українського живопису, скульптури та графіки всіх часів. Подорож з доповненою реальністю розкриє відвідувачам історію найцінніших шедеврів колекції. Також у додатку доступний 3D-план музею з позначеними експонатами та коротким описом кожної кімнати. Головна особливість додатку – можливість побачити та почути екскурсію людям із порушеннями зору або слуху. Наразі додаток працює тільки з операційною системою iOS, але найближчим часом творці обіцять підтримку Android. https://www.youtube.com/watch?v=7jH9JAVtTM0 AR-додаток для Національного музею Чорнобиль. Сьогодні тема Чорнобильської катастрофи як ніколи актуальна та важлива. Минуло понад 30 років з часів трагедії, люди починають забувати про наслідки та не завжди володіють правильною інформацією про базові поняття, на кшталт, що таке радіація. Ігровий AR-додаток про ліквідацію Чорнобильської катастрофи пояснить, що таке радіація, як вона впливає на навколишнє середовище та що робити в разі катастрофи на АЕС. У додатку гравець евакуюватиме людей, знешкоджуватиме наслідки аварії та керуватиме технікою ліквідаторів.  https://www.youtube.com/watch?v=tK7laGNhPgI AR-додаток для Національного музею історії України у Другій світовій війні.. Відвідувачі музею історії України у Другій світовій війні стикаються з різноманітними складностями: важко зрозуміти музей без гіда та відтворення хронології подій або відсутність інформації про деякі експонати у мережі. Це часто перешкоджає зануренню в історію та події тих часів. Щоб допомогти осягнути масштаби інформації, команда створила освітній AR-додаток з інтерактивними слайдами конкретних етапів війни: Оборонні битви за Україну; Визвольні битви за Україну; Нацистська окупація; Рух опору — національно визвольний рух та діяльність УПА; Сталінський режим. https://www.youtube.com/watch?v=uRyYIt0Idq8 VR-екскурсія Open Archive of Ukrainian Media Art. Додатком команда хоче привернути увагу до медіа-арту як виду мистецтва. Загалом створення взаємодії користувача з архівом у віртуальній реальності – великий крок для збереження української культурної спадщини. В основі додатку — формування колекцій у хронологічній послідовності. Користувач, що не має досвіду знайомства з темою українського медіа-арту зможе переглянути декілька заздалегідь створених тематичних колекцій, а надалі – створити власні.  https://www.youtube.com/watch?v=ZDtJ_iP7HDQ Читайте також про те, що станцію Дуга у Чорнобилі перетворили на найбільшу лазерну інсталяцію Чорнобильське сяйво.
Реклама 👇 Замовити

VR/AR-dodatky dlja muzeїv

U ramkah kursu Sensorama Academy studenty rozrobyly dodatky z virtuaľnoju ta dopovnenoju reaľnistju dlja čotyŕoh muzeїv Kyjeva: NAMU, muzeju «Čornobyľ», muzeju istoriї Ukraїny u Drugij svitovij vijni ta vidkrytogo arhivu media-artu.

Dosi bagato ljudej vvažajuť muzeї zanadto nudnymy. Vprovadžennja sučasnyh tehnologij dopomože muzejam vidkryty dveri dlja biľšoї audytoriї ta znajty druge dyhannja. Sogodni muzeї možuť buty zahoplyvym atrakcionom dlja doroslyh ta ditej, a ne prosto shovyščem vytvoriv mystectva.

🤳 Muzeї majbutńogo: u Kyjevi stvoryly VR/AR-dodatky dlja NAMU, muzeju «Čornobyľ» ta arhivu media-artu 1

Napryklad, Luvr proponuje vidviduvačam audiovizuaľnyj gid vid rozrobnykiv Nintendo z 3D-zobražennjamy, rozpoviddju pro eksponaty, a takož interaktyvnoju kartoju, jaka dopomože proklasty cikavyj maršrut vid Mony Lizy do kartyn Karavadžo.

Ta vže najblyžčym časom VR/AR-dodatky zapracjujuť i v kyїvśkyh muzejah, prodemonstruvavšy vidviduvačam, jakym može buty muzej majbutńogo.

Ščo take VR ta AR

Virtuaľna reaľnisť (VR) – ce štučnyj cyfrovyj svit, jakyj povnistju zaminjuje reaľnyj. U ńomu korystuvači možuť čuty štučni zvuky, bačyty virtuaľni ob’jekty ta vzajemodijaty z nymy.

Dopovnena reaľnisť (AR) – ce nakladannja dodatkovogo cyfrovogo kontenta na reaľnyj svit. Ce možuť buty zobražennja, video abo interaktyvni figury.

🤳 Muzeї majbutńogo: u Kyjevi stvoryly VR/AR-dodatky dlja NAMU, muzeju «Čornobyľ» ta arhivu media-artu 2

AR-ekskursija dlja Nacionaľnogo hudožńogo muzeju Ukraїny

NAMU (NHMU) hovaje u svoїh stinah ponad 40 tysjač eksponativ ukraїnśkogo žyvopysu, skuľptury ta grafiky vsih časiv.

Podorož z dopovnenoju reaľnistju rozkryje vidviduvačam istoriju najcinnišyh šedevriv kolekciї. Takož u dodatku dostupnyj 3D-plan muzeju z poznačenymy eksponatamy ta korotkym opysom kožnoї kimnaty.

Golovna osoblyvisť dodatku – možlyvisť pobačyty ta počuty ekskursiju ljudjam iz porušennjamy zoru abo sluhu. Narazi dodatok pracjuje tiľky z operacijnoju systemoju iOS, ale najblyžčym časom tvorci obicjať pidtrymku Android.

AR-dodatok dlja Nacionaľnogo muzeju «Čornobyľ»

Sogodni tema Čornobyľśkoї katastrofy jak nikoly aktuaľna ta važlyva. Mynulo ponad 30 rokiv z časiv tragediї, ljudy počynajuť zabuvaty pro naslidky ta ne zavždy volodijuť pravyľnoju informacijeju pro bazovi ponjattja, na kštalt, ščo take radiacija.

Igrovyj AR-dodatok pro likvidaciju Čornobyľśkoї katastrofy pojasnyť, ščo take radiacija, jak vona vplyvaje na navkolyšnje seredovyšče ta ščo robyty v razi katastrofy na AES. U dodatku graveć evakujuvatyme ljudej, zneškodžuvatyme naslidky avariї ta keruvatyme tehnikoju likvidatoriv. 

AR-dodatok dlja Nacionaľnogo muzeju istoriї Ukraїny u Drugij svitovij vijni.

Vidviduvači muzeju istoriї Ukraїny u Drugij svitovij vijni stykajuťsja z riznomanitnymy skladnostjamy: važko zrozumity muzej bez gida ta vidtvorennja hronologiї podij abo vidsutnisť informaciї pro dejaki eksponaty u mereži. Ce často pereškodžaje zanurennju v istoriju ta podiї tyh časiv.

Ščob dopomogty osjagnuty masštaby informaciї, komanda stvoryla osvitnij AR-dodatok z interaktyvnymy slajdamy konkretnyh etapiv vijny:

  • Oboronni bytvy za Ukraїnu;
  • Vyzvoľni bytvy za Ukraїnu;
  • Nacystśka okupacija;
  • Ruh oporu — nacionaľno vyzvoľnyj ruh ta dijaľnisť UPA;
  • Stalinśkyj režym.

VR-ekskursija Open Archive of Ukrainian Media Art

Dodatkom komanda hoče pryvernuty uvagu do media-artu jak vydu mystectva. Zagalom stvorennja vzajemodiї korystuvača z arhivom u virtuaľnij reaľnosti – velykyj krok dlja zberežennja ukraїnśkoї kuľturnoї spadščyny.

V osnovi dodatku — formuvannja kolekcij u hronologičnij poslidovnosti. Korystuvač, ščo ne maje dosvidu znajomstva z temoju ukraїnśkogo media-artu zmože peregljanuty dekiľka zazdalegiď stvorenyh tematyčnyh kolekcij, a nadali – stvoryty vlasni. 

Čytajte takož pro te, ščo stanciju «Duga» u Čornobyli peretvoryly🤳 Muzeї majbutńogo: u Kyjevi stvoryly VR/AR-dodatky dlja NAMU, muzeju «Čornobyľ» ta arhivu media-artu 3☢️ Čornobyľ – stanciju «Duga» peretvoryly na najbiľšu lazernu instaljaciju «Čornobyľśke sjajvo» na najbiľšu lazernu instaljaciju «Čornobyľśke sjajvo».

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: