fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

🇪🇺 Finalisty EU Association Lab — 6 deržavnyh startapiv pracjuvatymuť nad jevrointegracijnymy rišennjamy

🇪🇺 Фіналісти EU Association Lab — 6 державних стартапів працюватимуть над євроінтеграційними рішеннями

24 lypnja vidbuvsja EU Association Day, na jakomu žuri vidibralo 6 komand-peremožciv, jaki projšly vidbir do EU Association Lab — inkubacijnoї programy dlja deržavnyh službovciv, ščo dopomože predstavnykam ukraїnśkyh ministerstv, spiľno z biznesom ta gromadśkistju, realizuvaty projekty u sferi jevrointegraciї. Finalistiv vyznačyly z-pomiž trynadcjaty poperedńo vidibranyh do učasti u pivfinali.
24 липня відбувся EU Association Day, на якому журі відібрало 6 команд-переможців, які пройшли відбір до EU Association Lab — інкубаційної програми для державних службовців, що допоможе представникам українських міністерств, спільно з бізнесом та громадськістю, реалізувати проєкти у сфері євроінтеграції. Фіналістів визначили з-поміж тринадцяти попередньо відібраних до участі у півфіналі.
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  Нагадаємо, що програма EU Association Lab стартувала у вересні 2018 та у першому циклі п’ять команд з представників міністерств та відомств вже створили та розвивають прототипи рішень, які сприятимуть імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Програма створена Урядовим офісом координації європейської та Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) за підтримки 1991 Open Data Incubator. . Хто фіналісти?. До участі у шестимісячній інкубаційній програмі для розробки інноваційних рішень у сфері імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС потрапили: Відкритий реєстр професійних водіїв, які здійснюють перевезення пасажирів та вантажів . Хто: Міністерство інфраструктури України Інструмент, завдяки якому перевізники отримають інформацію про професійних водіїв, а контролюючий орган зможе верифікувати кваліфікаційні картки водіїв, яка засвідчує компетентність водія. Мінінфраструктури отримає можливість обміну інформацією з контролюючих органів інших країн про водіїв, у яких є кваліфікаційна картка водія. Комплексна модель для прогнозування економічного і соціального розвитку регіонів України. Хто: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України Проєкт для підвищення інституційної спроможності у сфері прогнозування економічного і соціального розвитку регіонів на сценарній основі шляхом підвищення кваліфікації фахівців з питань стратегічного планування. Маркетингова модель науки для бізнесу S2BMM. Хто: Міносвіти і науки України Створення дієвого інструменту комунікації та ефективної взаємодії представників бізнесу та наукової спільноти України, який дасть можливість бізнесу знайти та втілити інновації, необхідні для розвитку його потужностей, а науковцям - реалізувати свій науковий потенціал та комерціалізувати результати свого дослідження. NOMOS Noise monitoring system. Хто: Державна авіаційна служба України Підвищення обізнаності населення щодо рівнів та контурів шуму навколо аеропортів, інтеграція інформації від аеропортів всієї України на одному ресурсі. Стале споживання для учнівської молоді. Хто: Міністерство освіти і науки України Мета ідеї – запровадити зручний онлайн інструмент наскрізної освіти, що містить інформаційні матеріали для вчителів, що допоможуть сформувати у школярів відповідальне споживання товарів та послуг, орієнтованe на здоровий спосіб життя, раціональне поводження з ресурсами і дбайливе ставлення до довкілля. Також до участі у програмі EU Association Lab долучається регіональна команда випускників програми стажувань ImpAcT. В складі команди представники Державної агенції інтелектуальної вланості (Молдова), Національного центру інтелектуальної власності SAKPATENTI (Грузія) та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Ідея команди — кампанія з підвищення обізнаності про права інтелектуальної власності серед молоді. . Що далі?. Протягом інтенсивної шестимісячної програми EU Association Lab на базі 1991 Open Data Incubator фахівці українських міністерств спільно з представниками органів державного управління, бізнесу та громадянського суспільства працюватимуть над новими підходами для імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. На команди чекають регулярні зустрічі з профільними менторами та тренінги з бізнес моделювання, налагодження партнерств, побудови маркетингової та комунікаційних стратегій. Окрім того, командам допоможуть підібрати найбільш релевантне технічне рішення для реалізації їх ідей. Результати роботи над проектами учасники публічно представлять у лютому/березні 2020 року. За перебігом програми можна слідкувати на фейсбуксторінці проекту. . Бонустрек. Розпочали державні стартапи розширення своїх горизонтів з лікбезу по застосуванню дизайн мислення для створення інновацій. Законспектували для вас декілька порад від лектора Олександра Акименка, засновника Платформи, Yes&Design, співзасновника Ukrainian Emerging Leaders Program у Стендфорському університеті: Дизайн-мислення – це не про графічний дизайн чи колір кнопок. Це окремий підхід до створення нових ідей та розвитку інновацій В основі дизайн-мислення пять етапів: емпатія до користувача, визначення проблеми, створення ідеї, пропотипування та тестування Держслужбовцям нової формації варто розвивати в собі декілька важливих навичок, зокрема творчу впевненність, емпатію, вміння працювати з невизначенністю. Також важливий принцип fail fast: якщо розумієте, що щось не працює – скоріш змінюйте підхід, так ви не втратите час Працюйте ітеративно – відмовляйтесь від ідеї ідеальності, вдосконалюйтесь по дорозі Корисне читання на тему: Мислення швидке й повільне від Деніела Канемана
Реклама 👇 Замовити

Nagadajemo, ščo programa EU Association Lab startuvala u veresni 2018 ta u peršomu cykli p’jať komand z predstavnykiv ministerstv ta vidomstv vže stvoryly ta rozvyvajuť prototypy rišeń, jaki spryjatymuť implementaciї Ugody pro asociaciju miž Ukraїnoju ta JeS. Programa stvorena Urjadovym ofisom koordynaciї jevropejśkoї ta Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) za pidtrymky 1991 Open Data Incubator.

🇪🇺 Finalisty EU Association Lab — 6 deržavnyh startapiv pracjuvatymuť nad jevrointegracijnymy rišennjamy 1
Hto finalisty?

Do učasti u šestymisjačnij inkubacijnij programi dlja rozrobky innovacijnyh rišeń u sferi implementaciї Ugody pro asociaciju miž Ukraїnoju ta JeS potrapyly:

Vidkrytyj rejestr profesijnyh vodiїv, jaki zdijsnjujuť perevezennja pasažyriv ta vantaživ

Hto: Ministerstvo infrastruktury Ukraїny

Instrument, zavdjaky jakomu pereviznyky otrymajuť informaciju pro profesijnyh vodiїv, a kontroljujučyj organ zmože veryfikuvaty kvalifikacijni kartky vodiїv, jaka zasvidčuje kompetentnisť vodija. Mininfrastruktury otrymaje možlyvisť obminu informacijeju z kontroljujučyh organiv inšyh kraїn pro vodiїv, u jakyh je kvalifikacijna kartka vodija.

Kompleksna modeľ dlja prognozuvannja ekonomičnogo i sociaľnogo rozvytku regioniv Ukraїny

Hto: Ministerstvo ekonomičnogo rozvytku i torgivli Ukraїny

Projekt dlja pidvyščennja instytucijnoї spromožnosti u sferi prognozuvannja ekonomičnogo i sociaľnogo rozvytku regioniv na scenarnij osnovi šljahom pidvyščennja kvalifikaciї fahivciv z pytań strategičnogo planuvannja.

Marketyngova modeľ nauky dlja biznesu S2BMM

Hto: Minosvity i nauky Ukraїny

Stvorennja dijevogo instrumentu komunikaciї ta efektyvnoї vzajemodiї predstavnykiv biznesu ta naukovoї spiľnoty Ukraїny, jakyj dasť možlyvisť biznesu znajty ta vtilyty innovaciї, neobhidni dlja rozvytku jogo potužnostej, a naukovcjam – realizuvaty svij naukovyj potencial ta komercializuvaty rezuľtaty svogo doslidžennja.

NOMOS Noise monitoring system

Hto: Deržavna aviacijna služba Ukraїny

Pidvyščennja obiznanosti naselennja ščodo rivniv ta konturiv šumu navkolo aeroportiv, integracija informaciї vid aeroportiv vsijeї Ukraїny na odnomu resursi.

Stale spožyvannja dlja učnivśkoї molodi

Hto: Ministerstvo osvity i nauky Ukraїny

Meta ideї – zaprovadyty zručnyj onlajn instrument naskriznoї osvity, ščo mistyť informacijni materialy dlja včyteliv, ščo dopomožuť sformuvaty u školjariv vidpovidaľne spožyvannja tovariv ta poslug, orijentovane na zdorovyj sposib žyttja, racionaľne povodžennja z resursamy i dbajlyve stavlennja do dovkillja.

Takož do učasti u programi EU Association Lab dolučajeťsja regionaľna komanda vypusknykiv programy stažuvań ImpAcT. V skladi komandy predstavnyky Deržavnoї agenciї intelektuaľnoї vlanosti (Moldova), Nacionaľnogo centru intelektuaľnoї vlasnosti SAKPATENTI (Gruzija) ta Ministerstva ekonomičnogo rozvytku i torgivli Ukraїny. Ideja komandy — kampanija z pidvyščennja obiznanosti pro prava intelektuaľnoї vlasnosti sered molodi.

🇪🇺 Finalisty EU Association Lab — 6 deržavnyh startapiv pracjuvatymuť nad jevrointegracijnymy rišennjamy 2
Ščo dali?

Protjagom intensyvnoї šestymisjačnoї programy EU Association Lab na bazi 1991 Open Data Incubator fahivci ukraїnśkyh ministerstv spiľno z predstavnykamy organiv deržavnogo upravlinnja, biznesu ta gromadjanśkogo suspiľstva pracjuvatymuť nad novymy pidhodamy dlja implementaciї Ugody pro asociaciju miž Ukraїnoju ta JeS. Na komandy čekajuť reguljarni zustriči z profiľnymy mentoramy ta treningy z biznes modeljuvannja, nalagodžennja partnerstv, pobudovy marketyngovoї ta komunikacijnyh strategij. Okrim togo, komandam dopomožuť pidibraty najbiľš relevantne tehnične rišennja dlja realizaciї їh idej.

Rezuľtaty roboty nad proektamy učasnyky publično predstavljať u ljutomu/berezni 2020 roku. Za perebigom programy možna slidkuvaty na fejsbukstorinci proektu.

🇪🇺 Finalisty EU Association Lab — 6 deržavnyh startapiv pracjuvatymuť nad jevrointegracijnymy rišennjamy 3
Bonustrek

Rozpočaly deržavni startapy rozšyrennja svoїh goryzontiv z likbezu po zastosuvannju dyzajn myslennja dlja stvorennja innovacij. Zakonspektuvaly dlja vas dekiľka porad vid lektora Oleksandra Akymenka, zasnovnyka Platformy, Yes&Design, spivzasnovnyka Ukrainian Emerging Leaders Program u Stendforśkomu universyteti:

  • Dyzajn-myslennja – ce ne pro grafičnyj dyzajn čy kolir knopok. Ce okremyj pidhid do stvorennja novyh idej ta rozvytku innovacij
  • V osnovi dyzajn-myslennja p’jať etapiv: empatija do korystuvača, vyznačennja problemy, stvorennja ideї, propotypuvannja ta testuvannja
  • Deržslužbovcjam novoї formaciї varto rozvyvaty v sobi dekiľka važlyvyh navyčok, zokrema tvorču vpevnennisť, empatiju, vminnja pracjuvaty z nevyznačennistju. Takož važlyvyj pryncyp fail fast: jakščo rozumijete, ščo ščoś ne pracjuje – skoriš zminjujte pidhid, tak vy ne vtratyte čas
  • Pracjujte iteratyvno – vidmovljajteś vid ideї ideaľnosti, vdoskonaljujteś po dorozi

Korysne čytannja na temu: «Myslennja švydke j poviľne» vid Deniela Kanemana

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: