fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

🖌️ 3 pryčyny organizuvaty lekciї z kuľtury u vašij kompaniї — dosvid GlobalLogic

🖌️ 3 причини організувати лекції з культури у вашій компанії — досвід GlobalLogic

Čy cikavo «ajtišnykam» mystectvo, literatura, muzyka ta inši gumanitarni sfery? Pro dosvid kompaniї GlobalLogic u vprovadženni projektu lekcij pro kuľturu rozpovidaje u svoїj kolonci Anastasija Javorśka, HR-ekspertka kompaniї.
Чи цікаво «айтішникам» мистецтво, література, музика та інші гуманітарні сфери? Про досвід компанії GlobalLogic у впровадженні проєкту лекцій про культуру розповідає у своїй колонці Анастасія Яворська, HR-експертка компанії.
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  Ми зі школи пам’ятаємо стереотип про те, що людей можна умовно поділити на технарів та гуманітаріїв. Що ІТ-спеціаліст, ймовірніше за все, не зможе зацікавитись і розібратись в літературі, філософії, психології. А представник нетехнічної професії, скажімо, мистецтвознавець або музикант, навряд зрозуміє як створювати програмний код чи тестувати забезпечення. Проте, приклад наших інженерів доводить, що варто лише мати бажання й зруйнувати стереотипи стає не так складно. Культурний проєкт в GlobalLogic — це експеримент, в успіх якого ми вірили, проте навіть і не думали про такі вражаючі результати. Ми шукали нові формати освітніх заходів для команди й спробували говорити з інженерами про мистецтво. Перша така зустріч-лекція з музикантом Павлом Гудімовим зібрала понад сотню консультантів компанії. Тож ми вирішили не зупинятись, пропонувати різні теми, оновлювати формати, запрошувати нових спікерів та збирати враження слухачів. За понад три роки існування проєкту ми провели більш ніж 80 лекцій, мали близько 4 тисяч відвідувань, приймали в гостях лекторів Любко Дереша, Євгенія Стасіневича, Олексія Когана, Андрія Баумейстера, Ольгу Балашову та багатьох інших культурних діячів та експертів. Ми встигли подискутувати на різні теми: про сучасну музику, літературу, мистецтво, архітектуру, а також міфологію, психологію, філософію та багато іншого. Наш досвід показує: які б сумніви у вас не виникали щодо доцільності культурного перезавантаження вашої команди, ось три основні причини, чому бізнесові варто говорити про мистецтво. . Розвиток м’яких навичок та культурна дипломатія. Це вже не секрет, що вміння висловлювати та аргументувати свої думки, працювати в команді, домовлятись з іншими, тобто так звані soft skills, − важливе доповнення навичок будь-якого спеціаліста, в тому числі технічного. Захоплення культурою, ширший погляд на світ та звичні речі формує нові думки, ідеї, надихає шукати несподівані рішення задач. Інженери продовжують дискутувати з колегами після лекцій, значно легше підтримують розмову в команді та спілкуються з замовниками. Останні, до речі, залишаються під враженням від освіченості українських фахівців, що також впливає на їхнє враження про країну загалом. Культурна дипломатія − це маленький бонус до знань, котрі дає проєкт, проте надзвичайно приємний і надихаючий. . Створення ком’юніті однодумців. У великій компанії, що об’єднує понад 4 тисячі спеціалістів, для підтримки зв’язків між різними командами необхідно шукати все нові канали комунікації. В ІТ-бізнесі часто буває, що на різних проєктах розробники не знайомі, майже не цікавляться роботою один одного й не знають про новини компанії загалом. Слухачі наших лекцій з культури об’єднались в свого роду ком’юніті – мають чат в соцмережах, де обмінюються цікавими статтями й подіями, їх часто можна зустріти на інших курсах з мистецтва, в музеях, в кіно та на виставках. Це зазвичай абсолютно різні спеціалісти, різного рівня підготовки, з різних проєктів та технологічних стеків, проте їх об’єднує бажання відкривати щось нове й знаходити нові сенси. . Нестандартний підхід до системи залучення. Спортзала, ігрова кімната, парковка біля офісу – існує доволі звичний перелік бонусів для спеціалістів ІТ-компаній. Проте можливість розширити свій світогляд, дізнатись щось цікаве від провідних українських фахівців – щось несподіване й більш вражаюче. Для цього не потрібно далеко йти, адже лекції проходять в офісі компанії. І це те, що серед інших рівних умов, може схилити фахівця зробити вибір на вашу користь. Ми отримуємо листи з вдячністю від слухачів у відповідь на запрошення, які надсилаємо напередодні лекції. Враховуючи те, що інженери мають більш критично-аналітичний погляд на речі, така реакція підтверджує цінність їхніх нових знань та думок, що виникли після зустрічей з експертами. Дійсно, іноді здається, що ІТ-фахівця важко зацікавити чимось крім програм, коду та технологій. Якщо зазирнути глибше, завжди можна знайти нові можливості для розвитку й комунікацій в компанії. Ми продовжуємо проєкт, шукаємо нові теми та формати – скоро слухачі зможуть взяти участь у Rooftop Talks для обговорення культурно-філософських ідей та думок на відкритому повітрі. Читайте також про Bottleneck Night Tech Ladies — захід, на якому жінки обговорять свої проблеми в технологічних індустріях.

My zi školy pam’jatajemo stereotyp pro te, ščo ljudej možna umovno podilyty na «tehnariv» ta «gumanitariїv». Ščo IT-specialist, jmovirniše za vse, ne zmože zacikavytyś i rozibratyś v literaturi, filosofiї, psyhologiї. A predstavnyk netehničnoї profesiї, skažimo, mystectvoznaveć abo muzykant, navrjad zrozumije jak stvorjuvaty programnyj kod čy testuvaty zabezpečennja. Prote, pryklad našyh inženeriv dovodyť, ščo varto lyše maty bažannja j zrujnuvaty stereotypy staje ne tak skladno.

Kuľturnyj projekt v GlobalLogic — ce eksperyment, v uspih jakogo my viryly, prote naviť i ne dumaly pro taki vražajuči rezuľtaty. My šukaly novi formaty osvitnih zahodiv dlja komandy j sprobuvaly govoryty z inženeramy pro mystectvo. Perša taka zustrič-lekcija z muzykantom Pavlom Gudimovym zibrala ponad sotnju konsuľtantiv kompaniї. Tož my vyrišyly ne zupynjatyś, proponuvaty rizni temy, onovljuvaty formaty, zaprošuvaty novyh spikeriv ta zbyraty vražennja sluhačiv.

Za ponad try roky isnuvannja projektu my provely biľš niž 80 lekcij, maly blyźko 4 tysjač vidviduvań, pryjmaly v gostjah lektoriv Ljubko Dereša, Jevgenija Stasinevyča, Oleksija Kogana, Andrija Baumejstera, Oľgu Balašovu ta bagaťoh inšyh kuľturnyh dijačiv ta ekspertiv. My vstygly podyskutuvaty na rizni temy: pro sučasnu muzyku, literaturu, mystectvo, arhitekturu, a takož mifologiju, psyhologiju, filosofiju ta bagato inšogo. Naš dosvid pokazuje: jaki b sumnivy u vas ne vynykaly ščodo dociľnosti «kuľturnogo perezavantažennja» vašoї komandy, oś try osnovni pryčyny, čomu biznesovi varto govoryty pro mystectvo.

🖌️ 3 pryčyny organizuvaty lekciї z kuľtury u vašij kompaniї — dosvid GlobalLogic 1
Rozvytok «m’jakyh» navyčok ta kuľturna dyplomatija

Ce vže ne sekret, ščo vminnja vyslovljuvaty ta argumentuvaty svoї dumky, pracjuvaty v komandi, domovljatyś z inšymy, tobto tak zvani soft skills, − važlyve dopovnennja navyčok buď-jakogo specialista, v tomu čysli tehničnogo. Zahoplennja kuľturoju, šyršyj pogljad na svit ta zvyčni reči formuje novi dumky, ideї, nadyhaje šukaty nespodivani rišennja zadač. Inženery prodovžujuť dyskutuvaty z kolegamy pislja lekcij, značno legše pidtrymujuť rozmovu v komandi ta spilkujuťsja z zamovnykamy. Ostanni, do reči, zalyšajuťsja pid vražennjam vid osvičenosti ukraїnśkyh fahivciv, ščo takož vplyvaje na їhnje vražennja pro kraїnu zagalom. Kuľturna dyplomatija − ce maleńkyj bonus do znań, kotri daje projekt, prote nadzvyčajno pryjemnyj i nadyhajučyj.

🖌️ 3 pryčyny organizuvaty lekciї z kuľtury u vašij kompaniї — dosvid GlobalLogic 2
Stvorennja kom’juniti odnodumciv

U velykij kompaniї, ščo ob’jednuje ponad 4 tysjači specialistiv, dlja pidtrymky zv’jazkiv miž riznymy komandamy neobhidno šukaty vse novi kanaly komunikaciї. V IT-biznesi často buvaje, ščo na riznyh projektah rozrobnyky ne znajomi, majže ne cikavljaťsja robotoju odyn odnogo j ne znajuť pro novyny kompaniї zagalom. Sluhači našyh lekcij z kuľtury ob’jednalyś v svogo rodu kom’juniti – majuť čat v socmerežah, de obminjujuťsja cikavymy stattjamy j podijamy, їh často možna zustrity na inšyh kursah z mystectva, v muzejah, v kino ta na vystavkah. Ce zazvyčaj absoljutno rizni specialisty, riznogo rivnja pidgotovky, z riznyh projektiv ta tehnologičnyh stekiv, prote їh ob’jednuje bažannja vidkryvaty ščoś nove j znahodyty novi sensy.

🖌️ 3 pryčyny organizuvaty lekciї z kuľtury u vašij kompaniї — dosvid GlobalLogic 3
Nestandartnyj pidhid do systemy zalučennja

Sportzala, igrova kimnata, parkovka bilja ofisu – isnuje dovoli zvyčnyj perelik bonusiv dlja specialistiv IT-kompanij. Prote možlyvisť rozšyryty svij svitogljad, diznatyś ščoś cikave vid providnyh ukraїnśkyh fahivciv – ščoś nespodivane j biľš vražajuče. Dlja ćogo ne potribno daleko jty, adže lekciї prohodjať v ofisi kompaniї. I ce te, ščo sered inšyh rivnyh umov, može shylyty fahivcja zrobyty vybir na vašu korysť. My otrymujemo lysty z vdjačnistju vid sluhačiv u vidpoviď na zaprošennja, jaki nadsylajemo naperedodni lekciї. Vrahovujučy te, ščo inženery majuť biľš krytyčno-analityčnyj pogljad na reči, taka reakcija pidtverdžuje cinnisť їhnih novyh znań ta dumok, ščo vynykly pislja zustričej z ekspertamy.

Dijsno, inodi zdajeťsja, ščo IT-fahivcja važko zacikavyty čymoś krim program, kodu ta tehnologij. Jakščo zazyrnuty glybše, zavždy možna znajty novi možlyvosti dlja rozvytku j komunikacij v kompaniї. My prodovžujemo projekt, šukajemo novi temy ta formaty – skoro sluhači zmožuť vzjaty učasť u Rooftop Talks dlja obgovorennja kuľturno-filosofśkyh idej ta dumok na vidkrytomu povitri.

Čytajte takož pro Bottleneck Night Tech Ladies — zahid, na jakomu žinky obgovorjať svoї problemy v tehnologičnyh industrijah.

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.

1 komentar

spočatku novi
za rejtyngom spočatku novi za hronologijeju
1

Спасибо за статью. Какие темы и курсы были наиболее популярными среди специалистов вашей компании?

Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: