fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

🎭 U lypni vidbudeťsja festyvaľ Osten-Sacken Off-Stage pid vidkrytym nebom: ščo cikavogo

🎭 У липні відбудеться фестиваль Osten-Sacken Off-Stage під відкритим небом: що цікавого
Golovna meta Osten-Sacken Off-Stage – stvorennja spiľnoty odnodumciv, jakyh pojednuje ne profesija, vik čy sociaľnyj status, a pragnennja krytyčno osmysljuvaty dijsnisť ta reaguvaty na neї tvorčym aktom.
Головна мета Osten-Sacken Off-Stage – створення спільноти однодумців, яких поєднує не професія, вік чи соціальний статус, а прагнення критично осмислювати дійсність та реагувати на неї творчим актом.
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  Osten-Sacken Off-Stage — щорічний освітньо-мистецький фестиваль під відкритим небом, що відбувається у селищі міського типу Немішаєве Київської області. Цього року фестиваль проходить з 4 до 7 липня. Основна локація – напівзруйнована садиба почату ХІХ століття Остен-Сакенів. 🎭 Історія. Osten-Sacken Off-Stage зародився у 2016 році з ідеї культурної децентралізації — головним для організаторів було зруйнувати монополію мільйонних міст на мистецькі події та надати молодим незалежним митцям майданчик для творчості та самовираження. За чотири роки фестиваль змінювався та перетворювався, реагуючи на актуальні виклики. 🎭 Мистецька програма. Сучасні театральні колективи, які досліджують територію театру, продукують нові форми та змісти: КІТ, ЯКИЙ ГУЛЯЄ САМ ПО СОБІ (ТАМ); ШАФА (Кубара); ОСІНЬ НА ПЛУТОНІ (Сашко Брама); WELCOME TO (Майбуш); РЕКУРСІЯ (перформанс із Харкова); Музичні гурти, чия діяльність спрямована не на створення комерційного продукту, а на розширення існуючих рамок, на пошук нових музичних форм та рефлексію актуальних тем сьогодення: Олексій Дьячков, Space Spice Boy, Karr, Vestibule та ін. На фестивалі будуть презентовані сучасні українські документальні та художні фільми; відбудуться зустрічі з режисерами та героями документальних стрічок: Людина з табуретом, У пошуках Чунга-Чанги, АСКАНІЯ-НОВА, Колір фасаду синій. Окрема програма фестивалю, створена в співпраці з освітнім драматургічним фестивалем Тиждень актуальної п’єси та проектом Vidlikproject. У її рамках будуть презентовані вистави та читання п’єс підлітків зі сходу України: Дискотека в Авдіївіці, Щоденник, Тиша в Авдіївці та інші. Художники та урбаністи працюють до і протягом фестивалю, створюючи екологічні арт-об’єкти та функціональні інсталяції (зокрема глядацький амфітеатр) на території садиби й у селищі. Після кожного театрального та кінопоказу відбуватиметься обговорення між артистами та глядачами. 🎭 Освітня програма. Місцева молодь разом з менторами фестивалю створять виставу, яка буде презентована в перший день. Дискусійна платформа. Запрошені громадські активісти та організації з усієї країни візьмуть участь у дискусійній панелі, завданням якої є обговорення найбільш гостроактуальних тем сьогодення, обмін досвідом: мистецтво в умовах війни, культурна децентралізація та активізація громади, переосмислення культурної спадщини. Артисти з мистецької програми організовуватимуть своєрідні майстерні work-in-progress в чотирьох напрямках – театр, музика, кіно, арт, долучитися до яких зможе кожен охочий. Після дводенної роботи увесь напрацьований матеріал буде скомпільовано в єдине театрально-перформативне дійство, яке буде презентовано в останній день. Вхід на фестиваль, перегляд та участь у всіх подіях денної програми – безкоштовні. Читайте також, що робити на фестивалі VIDEOZHARA 2019.
07.06.2019,17:29
0
Foto z Facebook-spiľnoty festyvalju
Реклама 👇 Замовити

Osten-Sacken Off-Stage — ščoričnyj osvitńo-mystećkyj festyvaľ pid vidkrytym nebom, ščo vidbuvajeťsja u selyšči miśkogo typu Nemišajeve Kyїvśkoї oblasti. Cogo roku festyvaľ prohodyť z 4 do 7 lypnja. Osnovna lokacija – napivzrujnovana sadyba počatu HIH stolittja Osten-Sakeniv.

Osten-Sacken Off-Stage

🎭 Istorija

Osten-Sacken Off-Stage zarodyvsja u 2016 roci z ideї kuľturnoї decentralizaciї — golovnym dlja organizatoriv bulo zrujnuvaty monopoliju miľjonnyh mist na mystećki podiї ta nadaty molodym nezaležnym mytcjam majdančyk dlja tvorčosti ta samovyražennja.

Za čotyry roky festyvaľ zminjuvavsja ta peretvorjuvavsja, reagujučy na aktuaľni vyklyky.

Osten-Sacken Off-Stage

🎭 Mystećka programa

  • Sučasni teatraľni kolektyvy, jaki doslidžujuť terytoriju teatru, produkujuť novi formy ta zmisty: KIT, JaKYJ GULJaJe SAM PO SOBI (TAM); ŠAFA (Kubara); OSIŃ NA PLUTONI (Saško Brama); WELCOME TO (Majbuš); REKURSIJa (performans iz Harkova);
  • Muzyčni gurty, čyja dijaľnisť sprjamovana ne na stvorennja komercijnogo produktu, a na rozšyrennja isnujučyh ramok, na pošuk novyh muzyčnyh form ta refleksiju aktuaľnyh tem śogodennja: Oleksij Djačkov, Space Spice Boy, Karr, Vestibule ta in.
  • Na festyvali buduť prezentovani sučasni ukraїnśki dokumentaľni ta hudožni fiľmy; vidbuduťsja zustriči z režyseramy ta gerojamy dokumentaľnyh stričok: «Ljudyna z taburetom», «U pošukah Čunga-Čangy», «ASKANIJa-NOVA», «Kolir fasadu synij».
  • Okrema programa festyvalju, stvorena v spivpraci z osvitnim dramaturgičnym festyvalem «Tyždeń aktuaľnoї p’jesy» ta proektom «Vidlikproject». U її ramkah buduť prezentovani vystavy ta čytannja p’jes pidlitkiv zi shodu Ukraїny: «Dyskoteka v Avdiїvici», «Ščodennyk», «Tyša v Avdiїvci» ta inši.
  • Hudožnyky ta urbanisty pracjujuť do i protjagom festyvalju, stvorjujučy ekologični art-ob’jekty ta funkcionaľni instaljaciї (zokrema gljadaćkyj amfiteatr) na terytoriї sadyby j u selyšči.

Osten-Sacken Off-Stage

Pislja kožnogo teatraľnogo ta kinopokazu vidbuvatymeťsja obgovorennja miž artystamy ta gljadačamy.

🎭 Osvitnja programa

  • Misceva moloď razom z mentoramy festyvalju stvorjať vystavu, jaka bude prezentovana v peršyj deń.
  • Dyskusijna platforma. Zaprošeni gromadśki aktyvisty ta organizaciї z usijeї kraїny viźmuť učasť u dyskusijnij paneli, zavdannjam jakoї je obgovorennja najbiľš gostroaktuaľnyh tem śogodennja, obmin dosvidom: mystectvo v umovah vijny, kuľturna decentralizacija ta aktyvizacija gromady, pereosmyslennja kuľturnoї spadščyny.
  • Artysty z mystećkoї programy organizovuvatymuť svojeridni majsterni work-in-progress v čotyŕoh naprjamkah – teatr, muzyka, kino, art, dolučytysja do jakyh zmože kožen ohočyj. Pislja dvodennoї roboty uveś napraćovanyj material bude skompiľovano v jedyne teatraľno-performatyvne dijstvo, jake bude prezentovano v ostannij deń.

Osten-Sacken Off-Stage

Vhid na festyvaľ, peregljad ta učasť u vsih podijah dennoї programy – bezkoštovni.

Čytajte takož, ščo robyty🎭 U lypni vidbudeťsja festyvaľ Osten-Sacken Off-Stage pid vidkrytym nebom: ščo cikavogo 1📸 VIDEOZHARA 2019: ščo robyty na festyvali blogeriv ta videokreatyvu na festyvali VIDEOZHARA 2019.

Teğy: festyvaľ

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: