fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

Čy možlyvo take, ščob biznes, vlada ta gromada pracjuvaly zaodno?

Чи можливо таке, щоб бізнес, влада та громада працювали заодно?
«Spivpracja» — ključove slovo novogo tysjačolittja, ce prekrasnyj sposib roboty dlja dejakyh iz nas i nemynučyj dlja biľšosti.
«Співпраця» — ключове слово нового тисячоліття, це прекрасний спосіб роботи для деяких із нас і неминучий для більшості.
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  В сучасному середовищі все частіше виникає проблема роботи в команді. Конфлікти, непорозуміння та скандали між організаторами проекту в результаті не приносять жодного задоволення від робочого процесу та не дають ніяких довгострокових позитивних результатів для проекту чи компанії. Через що виникають проблеми у співпраці/роботі в команді?. На розвиток конфліктних ситуацій впливають: непорозуміння, що базується на дисонансі особистих цілей; неякісна комунікація; розбіжності в особистих цінностях; низький рівень взаємоповаги серед учасників команди. Чи справді співпраця є важливою?. Так! Адже, на відміну від роботи поодинці - співпраця з групою людей може допомогти знайти більше актуальних можливостей, отримати необхідний досвід та знання. Це обумовлено тим, що кожна людина має різний багаж знань, піддається різному впливу навколишнього середовища та по-різному сприймає будь-які ситуації та обставини. Саме тому зібрати команду і рухатися разом до спільної мети — це одна з ключових частин успіху кожного проекту. Повертаємося до нашого головного питання: Чи можливо таке, щоб бізнес, влада та громада працювали заодно?. Так, можливо! Така співпраця є й в Україні, вона дає можливість залучити якомога більше необхідних ресурсів, а отже — охопити ширший спектр соціальних, економічних, природоохоронних, інформаційно-комунікаційних та інших завдань, подолати умовні та реальні бар’єри й ефективно вирішувати важливі суспільні завдання. Співпраця органів влади з громадськістю є ознакою демократичного суспільства, у якому потреби та комфорт жителів лежать в основі державної політики. Зараз в Україні співпраця органів влади та громадськості найчастіше відбувається за допомогою: організації різноманітних спортивних/освітніх конкурсів з врученням різного виду нагород за отримання призових місць; поширення інформації про можливості для молоді (стажування, оздоровчі чи освітні поїздки, табори, гранти) у формі прес-конференцій, публічних лекцій чи листів; надання соціальним проектам фінансової чи менторської підтримки у рамках гранту; підтримання молоді в соціальних ініціативах (допомога з налагодженням зв’язків та безпосередньо з організацією заходів чи проектів) організація спільних проектів з обласними чи місцевими представництвами органів влади; Співпраця громадського сектору з бізнесом. Така співпраця не лише сприяє активізації та розвитку соціальної відповідальності останнього, а й об’єднанню зусиль навколо спільних завдань (наприклад, розвиток території – окремої ділянки, всього міста, регіону, держави в цілому.) В Україні такого роду співпраця (між бізнесом та громадськістю) найчастіше відбувається у формі: надання фінансової підтримки під час підготовки та безпосередньо під час реалізації проекту/заходу; долучення до проекту, заходу, форуму, конференції у якості спікера чи організатора; поширення інформації про досвід своєї діяльності у тій чи іншій професійній сфері та надання освіт для представників громадськості; менторська підтримка під час реалізації та підготовки проектів; поширення інформації на своїх ресурсах про громадські проекти, що реалізовуються на локальному чи глобальному рівнях; Одним із важливих елементів налагодження якісного діалогу між партнерами є ефективна комунікація — вміння слухати та чути, обмінюватися інформацією, поширювати спільно прийняті ключові меседжі. Адже якісній співпраці значною мірою заважають стереотипи, особливо між секторами громада – влада і громада – бізнес, саме тому вже на етапі напрацювання домовленостей інституціям громадянського суспільства важливо правильно донести інформацію про себе, свої цінності й цілі, а також чітко проговорити, яку підтримку вони очікують від потенційних партнерів і що самі готові робити у вирішенні певних завдань. YouthSpeak Forum виступає платформою, де вище згадані три сектори (бізнес, влада та громадськість) мають можливість вступити в діалог та знайти спільне розв’язання актуальних проблем сучасності. Вже зараз ти можеш долучитися до одноденного форуму що відбудеться 21 квітня у місті Києві у Торгово промисловій платі України та внести свій вклад у створення національного розв’язання актуальних проблем України. https://nachasi.com/2019/02/20/chy-ye-mozhlyvosti-dlya-progresyvnoyi-molodi-v-ukrayini/
Реклама 👇 Замовити

V sučasnomu seredovyšči vse častiše vynykaje problema roboty v komandi. Konflikty, neporozuminnja ta skandaly miž organizatoramy proektu v rezuľtati ne prynosjať žodnogo zadovolennja vid robočogo procesu ta ne dajuť nijakyh dovgostrokovyh pozytyvnyh rezuľtativ dlja proektu čy kompaniї.

Čerez ščo vynykajuť problemy u spivpraci/roboti v komandi?

Na rozvytok konfliktnyh sytuacij vplyvajuť:

 • neporozuminnja, ščo bazujeťsja na dysonansi osobystyh cilej;
 • nejakisna komunikacija;
 • rozbižnosti v osobystyh cinnostjah;
 • nyźkyj riveń vzajemopovagy sered učasnykiv komandy.

Čy spravdi spivpracja je važlyvoju?

Tak! Adže, na vidminu vid roboty poodynci – spivpracja z grupoju ljudej može dopomogty znajty biľše aktuaľnyh možlyvostej, otrymaty neobhidnyj dosvid ta znannja. Ce obumovleno tym, ščo kožna ljudyna maje riznyj bagaž znań, piddajeťsja riznomu vplyvu navkolyšńogo seredovyšča ta po-riznomu spryjmaje buď-jaki sytuaciї ta obstavyny.

Same tomu zibraty komandu i ruhatysja razom do spiľnoї mety — ce odna z ključovyh častyn uspihu kožnogo proektu.

Povertajemosja do našogo golovnogo pytannja: «Čy možlyvo take, ščob biznes, vlada ta gromada pracjuvaly zaodno?»

Tak, možlyvo! Taka spivpracja je j v Ukraїni, vona daje možlyvisť zalučyty jakomoga biľše neobhidnyh resursiv, a otže — ohopyty šyršyj spektr sociaľnyh, ekonomičnyh, pryrodoohoronnyh, informacijno-komunikacijnyh ta inšyh zavdań, podolaty umovni ta reaľni bar’jery j efektyvno vyrišuvaty važlyvi suspiľni zavdannja.

Spivpracja organiv vlady z gromadśkistju je oznakoju demokratyčnogo suspiľstva, u jakomu potreby ta komfort žyteliv ležať v osnovi deržavnoї polityky.

Zaraz v Ukraїni spivpracja organiv vlady ta gromadśkosti najčastiše vidbuvajeťsja za dopomogoju:

 • organizaciї riznomanitnyh sportyvnyh/osvitnih konkursiv z vručennjam riznogo vydu nagorod za otrymannja pryzovyh misć;
 • pošyrennja informaciї pro možlyvosti dlja molodi (stažuvannja, ozdorovči čy osvitni poїzdky, tabory, granty) u formi pres-konferencij, publičnyh lekcij čy lystiv;
 • nadannja sociaľnym proektam finansovoї čy mentorśkoї pidtrymky u ramkah grantu;
 • pidtrymannja molodi v sociaľnyh iniciatyvah (dopomoga z nalagodžennjam zv’jazkiv ta bezposeredńo z organizacijeju zahodiv čy proektiv)
 • organizacija spiľnyh proektiv z oblasnymy čy miscevymy predstavnyctvamy organiv vlady;

Spivpracja gromadśkogo sektoru z biznesom

Taka spivpracja ne lyše spryjaje aktyvizaciї ta rozvytku sociaľnoї vidpovidaľnosti ostanńogo, a j ob’jednannju zusyľ navkolo spiľnyh zavdań (napryklad, rozvytok terytoriї – okremoї diljanky, vśogo mista, regionu, deržavy v cilomu.)

V Ukraїni takogo rodu spivpracja (miž biznesom ta gromadśkistju) najčastiše vidbuvajeťsja u formi:

 • nadannja finansovoї pidtrymky pid čas pidgotovky ta bezposeredńo pid čas realizaciї proektu/zahodu;
 • dolučennja do proektu, zahodu, forumu, konferenciї u jakosti spikera čy organizatora;
 • pošyrennja informaciї pro dosvid svojeї dijaľnosti u tij čy inšij profesijnij sferi ta nadannja osvit dlja predstavnykiv gromadśkosti;
 • mentorśka pidtrymka pid čas realizaciї ta pidgotovky proektiv;
 • pošyrennja informaciї na svoїh resursah pro gromadśki proekty, ščo realizovujuťsja na lokaľnomu čy globaľnomu rivnjah;
 • Odnym iz važlyvyh elementiv nalagodžennja jakisnogo dialogu miž partneramy je efektyvna komunikacija — vminnja sluhaty ta čuty, obminjuvatysja informacijeju, pošyrjuvaty spiľno pryjnjati ključovi mesedži.

Adže jakisnij spivpraci značnoju miroju zavažajuť stereotypy, osoblyvo miž sektoramy «gromada – vlada» i «gromada – biznes», same tomu vže na etapi napracjuvannja domovlenostej instytucijam gromadjanśkogo suspiľstva važlyvo pravyľno donesty informaciju pro sebe, svoї cinnosti j cili, a takož čitko progovoryty, jaku pidtrymku vony očikujuť vid potencijnyh partneriv i ščo sami gotovi robyty u vyrišenni pevnyh zavdań.

YouthSpeak Forum vystupaje platformoju, de vyšče zgadani try sektory (biznes, vlada ta gromadśkisť) majuť možlyvisť vstupyty v dialog ta znajty spiľne rozv’jazannja aktuaľnyh problem sučasnosti.

Vže zaraz ty možeš dolučytysja do odnodennogo forumu ščo vidbudeťsja 21 kvitnja u misti Kyjevi u Torgovo promyslovij plati Ukraїny ta vnesty svij vklad u stvorennja nacionaľnogo rozv’jazannja aktuaľnyh problem Ukraїny.

Čy je možlyvosti dlja progresyvnoї molodi v Ukraїni

Teğy: možlyvosti, forum

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: