fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

Google Ukraїna prezentuvala proekt «Avtentyčna Ukraїna»: diznajsja pro kuľturu ta istoriju

Google Україна презентувала проект «Автентична Україна»: дізнайся про культуру та історію
Ministerstvo kuľtury Ukraїny za pidtrymky kompaniї Google Ukraїna prezentuvala proekt «Avtentyčna Ukraїna». Ce unikaľnyj virtuaľnyj prostir, jakyj mistyť kolekciju avtentyčnyh audio ta vizuaľnyh prykladiv ukraїnśkoї ajdentyky.  
Міністерство культури України за підтримки компанії Google Україна презентувала проект «Автентична Україна». Це унікальний віртуальний простір, який містить колекцію автентичних аудіо та візуальних прикладів української айдентики.  
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  Мета створення. Головна мета проекту Автентична Україна – збереження та популяризація культурної та історичної спадщини України. Відтепер кожен зможе пізнати для себе красу та різноманітність культури нашої країни. Україна готова відкритися у будь-якому куточку світу, варто лише мати доступ до інтернету. Важливою частиною проекту є освітня складова. Завдяки інтерактивним тестям у кінці кожного розділу, платформа може слугувати прекрасним інструментом для навчання дітей у школах та підвищенні знань у населення. Що можна дізнатися на сайті. Платформа Автентична Україна складається з 2 частин: Матеріальна культурна спадщина, представлена ​​віртуальними турами унікальними деревяними церквами Карпат зі списку ЮНЕСКО, музеями просто неба та оперними театрами України. Нематеріальна культурна спадщина, яка містить 5 розділів: Читатйте також: Українських митців запрошують до участі у Венеційській бієнале. Усні традиції та форми вираження – колискові пісні, колядки, щедрівки, казки, легенди, загадки та інших різнобарвний фольклор України. Ще у розділі можна дізнатися про виникнення фольклору та чому народна творчість вважається усною. Сценічне мистецтво – інформація про українських співи, танці, народні думи, драми та ігри. Третій розділ присвячений звичаям, обрядам та святкуванням. Знання та практики, що стосуються природи та всесвіту – традиції, звичаї та обряди. Усі вони уособлювали собою господарсько-побутову культуру українського народу та розширювали знання про навколишній світ. Традиційні ремесла – розповіді про українські ремесла. Насамперед про гончарство, розпис, ткацтво, різьбу, лозоплетіння, виготовлення іграшок і писанок. На сайті передбачена можливість додавати та розширювати інформаційне наповнення. Наразі можна знайти авторські тексти-описи, аудіо та відеоматеріали, ілюстрації, 3D-зображення і віртуальні тури. Інформація доступна українською та англійською мовами.
Реклама 👇 Замовити

Meta stvorennja

Golovna meta proektu «Avtentyčna Ukraїna» – zberežennja ta populjaryzacija kuľturnoї ta istoryčnoї spadščyny Ukraїny. Vidteper kožen zmože piznaty dlja sebe krasu ta riznomanitnisť kuľtury našoї kraїny. Ukraїna gotova vidkrytysja u buď-jakomu kutočku svitu, varto lyše maty dostup do internetu.

Važlyvoju častynoju proektu je osvitnja skladova. Zavdjaky interaktyvnym testjam u kinci kožnogo rozdilu, platforma može sluguvaty prekrasnym instrumentom dlja navčannja ditej u školah ta pidvyščenni znań u naselennja.

Google Ukraїna prezentuvala proekt «Avtentyčna Ukraїna»: diznajsja pro kuľturu ta istoriju 1

Ščo možna diznatysja na sajti

Platforma «Avtentyčna Ukraїna» skladajeťsja z 2 častyn:

«Materiaľna kuľturna spadščyna», predstavlena ​​virtuaľnymy turamy unikaľnymy derev’janymy cerkvamy Karpat zi spysku JuNESKO, muzejamy prosto neba ta opernymy teatramy Ukraїny.

«Nemateriaľna kuľturna spadščyna», jaka mistyť 5 rozdiliv:

Čytajte takož: Ukraїnśkyh mytciv zaprošujuť do učasti u Venecijśkij bijenale

«Usni tradyciї ta formy vyražennja» – kolyskovi pisni, koljadky, ščedrivky, kazky, legendy, zagadky ta inšyh riznobarvnyj foľklor Ukraїny.

Šče u rozdili možna diznatysja pro vynyknennja foľkloru ta čomu narodna tvorčisť vvažajeťsja «usnoju».

Google Ukraїna prezentuvala proekt «Avtentyčna Ukraїna»: diznajsja pro kuľturu ta istoriju 2

«Scenične mystectvo» – informacija pro ukraїnśkyh spivy, tanci, narodni dumy, dramy ta igry.

Google Ukraїna prezentuvala proekt «Avtentyčna Ukraїna»: diznajsja pro kuľturu ta istoriju 3

Tretij rozdil prysvjačenyj zvyčajam, obrjadam ta svjatkuvannjam.

Google Ukraїna prezentuvala proekt «Avtentyčna Ukraїna»: diznajsja pro kuľturu ta istoriju 4

«Znannja ta praktyky, ščo stosujuťsja pryrody ta vsesvitu» – tradyciї, zvyčaї ta obrjady. Usi vony uosobljuvaly soboju gospodarśko-pobutovu kuľturu ukraїnśkogo narodu ta rozšyrjuvaly znannja pro navkolyšnij svit.

Google Ukraїna prezentuvala proekt «Avtentyčna Ukraїna»: diznajsja pro kuľturu ta istoriju 5

«Tradycijni remesla» – rozpovidi pro ukraїnśki remesla. Nasampered pro gončarstvo, rozpys, tkactvo, riźbu, lozopletinnja, vygotovlennja igrašok i pysanok.

Google Ukraїna prezentuvala proekt «Avtentyčna Ukraїna»: diznajsja pro kuľturu ta istoriju 6

Na sajti peredbačena možlyvisť dodavaty ta rozšyrjuvaty informacijne napovnennja. Narazi možna znajty avtorśki teksty-opysy, audio ta videomaterialy, iljustraciї, 3D-zobražennja i virtuaľni tury.

Informacija dostupna ukraїnśkoju ta anglijśkoju movamy.

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: