fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

V Ukraїni z 2019 roku zminjujuťsja umovy vstupu do vyšiv

В Україні з 2019 року змінюються умови вступу до вишів
Minimaľni prohidni baly 150 ta 130 dlja okremyh speciaľnostej, tvorči konkursy do podači zajav, kompaktniši terminy vstupnoї kampaniї – ci ta inši novaciї čekajuť na vstupnykiv 2019 roku, povidomyly u Minosvity Ukraїny
Мінімальні прохідні бали 150 та 130 для окремих спеціальностей, творчі конкурси до подачі заяв, компактніші терміни вступної кампанії – ці та інші новації чекають на вступників 2019 року, повідомили у Міносвіти України
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  Для вступу на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного, ветеринарного спрямування) прийматимуть сертифікати ЗНО 2017, 2018 та 2019 років, окрім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. З іноземних мов зараховуватимуть лише сертифікати 2018 та 2019 років. Вступник може подати сертифікати в будь-якій зручній йому комбінації. Що ще зміниться при вступу випускників шкіл до вишів. Можливість складання творчих конкурсів у кількох вишах, а також створення рівних умов для їх учасників незалежно від оцінок ЗНО потребували змін термінів проведення творчих конкурсів. Вони відбуватимуться з 1 до 10 липня, тобто до початку прийому заяв. Передбачена також друга сесія творчих конкурсів – з 11 до 22 липня, однак лише для тих вступників, які бажають навчатися на контракті. Незначні зміни торкнулися переліку конкурсних предметів за окремими спеціальностями. Це, зокрема, Середня освіта (фізика), Професійна освіта (Охорона праці), Аудіовізуальне мистецтво та виробництво, Дизайн, Менеджмент соціокультурної діяльності, Психологія, Хімія, Фізика та астрономія, Прикладна фізика та наноматеріали, Географія, Технології легкої промисловості, Агроінженерія, Цивільна безпека та всі спеціальності галузі знань Охорона здоров’я. У більшості випадків посилено роль знань з математики та фізики в оцінюванні знань вступників. Повна таблиця обовязкових іспитів та предметів доступна за посиланням. Жодних змін немає у кількості заяв, які можна подати для вступу на бакалавра. На бюджет це максимум 7 заяв на 4 спеціальності. На контракт кількість заяв не обмежується. Додатково з 2019 року запрацює механізм першочергового зарахування тих вступників у медичні та педагогічні виші, що готові після закінчення навчання працювати в сільській місцевості. Йдеться про вступників на спеціальності галузей знань 01 Освіта/Педагогіка і 22 Охорона здоров’я, які укладуть угоду про відпрацювання не менш як 3 роки в селі або селищі міського типу. При цьому з минулих років залишаться коригувальні коефіцієнти – першочерговий, сільський, галузевий. На 2019 рік розширено практику встановлення мінімальної кількості балів для вступу на спеціальності з особливо високим рівнем суспільної відповідальності. Йдеться про спеціальності Право, Публічне управління та адміністрування, Міжнародні відносини, Міжнародні економічні відносини, Міжнародне право, Фармація, промислова фармація. Щоб подати на них заяву, вступник повинен мати конкурсний бал не менше 130. Як і 2018-го, мінімальний поріг встановлено також на спеціальності Стоматологія, Медицина, Педіатрія. Для участі у конкурсі на ці спеціальності вступник повинен мати не менш як 150 балів з другого та третього конкурсних предметів. Важлива новація 2019-го – розширення пільг для учасників бойових дій. Пільги будуть поширені на всіх вступників цієї категорії, а не лише на учасників бойових дій АТО/ООС, як було раніше. Стосовно змін у термінах, то основна вступна кампанія буде проведена в компактніші строки, а можливість створення електронних кабінетів буде відкрита до кінця літа 2019 року, щоб їх могли використовувати вступники на заочну форму. Реєстрація електронних кабінетів та завантаження до них документів починається 1 липня 2019 року. Прийом заяв та документів – 10 липня. Закінчується подання заяв о 18:00 22 липня 2019 року – для тих, хто вступає лише за сертифікатами ЗНО, 18-й год. 16 липня – для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів. Раніше ми розповідали про те, як змінилася освіта в Україні за 27 років належності.
28.12.2018,21:03
0
Unsplash
Реклама 👇 Замовити

Dlja vstupu na bakalavra (magistra medyčnogo, farmacevtyčnogo, veterynarnogo sprjamuvannja) pryjmatymuť sertyfikaty ZNO 2017, 2018 ta 2019 rokiv, okrim ocinok z anglijśkoї, francuźkoї, nimećkoї ta ispanśkoї mov. Z inozemnyh mov zarahovuvatymuť lyše sertyfikaty 2018 ta 2019 rokiv. Vstupnyk može podaty sertyfikaty v buď-jakij zručnij jomu kombinaciї.

Ščo šče zminyťsja pry vstupu vypusknykiv škil do vyšiv

Možlyvisť skladannja tvorčyh konkursiv u kiľkoh vyšah, a takož stvorennja rivnyh umov dlja їh učasnykiv nezaležno vid ocinok ZNO potrebuvaly zmin terminiv provedennja tvorčyh konkursiv. Vony vidbuvatymuťsja z 1 do 10 lypnja, tobto do počatku pryjomu zajav. Peredbačena takož druga sesija tvorčyh konkursiv – z 11 do 22 lypnja, odnak lyše dlja tyh vstupnykiv, jaki bažajuť navčatysja na kontrakti.

Neznačni zminy torknulysja pereliku konkursnyh predmetiv za okremymy speciaľnostjamy. Ce, zokrema, «Serednja osvita (fizyka)», «Profesijna osvita (Ohorona praci)», «Audiovizuaľne mystectvo ta vyrobnyctvo», «Dyzajn», «Menedžment sociokuľturnoї dijaľnosti», «Psyhologija», «Himija», «Fizyka ta astronomija», «Prykladna fizyka ta nanomaterialy», «Geografija», «Tehnologiї legkoї promyslovosti», «Agroinženerija», «Cyviľna bezpeka» ta vsi speciaľnosti galuzi znań «Ohorona zdorov’ja». U biľšosti vypadkiv posyleno roľ znań z matematyky ta fizyky v ocinjuvanni znań vstupnykiv. Povna tablycja obov’jazkovyh ispytiv ta predmetiv dostupna za posylannjam. Žodnyh zmin nemaje u kiľkosti zajav, jaki možna podaty dlja vstupu na bakalavra. Na bjudžet ce maksymum 7 zajav na 4 speciaľnosti. Na kontrakt kiľkisť zajav ne obmežujeťsja.

Dodatkovo z 2019 roku zapracjuje mehanizm peršočergovogo zarahuvannja tyh vstupnykiv u medyčni ta pedagogični vyši, ščo gotovi pislja zakinčennja navčannja pracjuvaty v siľśkij miscevosti. Jdeťsja pro vstupnykiv na speciaľnosti galuzej znań 01 «Osvita/Pedagogika» i 22 «Ohorona zdorov’ja», jaki ukladuť ugodu pro vidpracjuvannja ne menš jak 3 roky v seli abo selyšči miśkogo typu. Pry ćomu z mynulyh rokiv zalyšaťsja koryguvaľni koeficijenty – peršočergovyj, siľśkyj, galuzevyj.

Na 2019 rik rozšyreno praktyku vstanovlennja minimaľnoї kiľkosti baliv dlja vstupu na speciaľnosti z osoblyvo vysokym rivnem suspiľnoї vidpovidaľnosti. Jdeťsja pro speciaľnosti «Pravo», «Publične upravlinnja ta administruvannja», «Mižnarodni vidnosyny», «Mižnarodni ekonomični vidnosyny», «Mižnarodne pravo», «Farmacija, promyslova farmacija». Ščob podaty na nyh zajavu, vstupnyk povynen maty konkursnyj bal ne menše 130.

Jak i 2018-go, minimaľnyj porig vstanovleno takož na speciaľnosti «Stomatologija», «Medycyna», «Pediatrija». Dlja učasti u konkursi na ci speciaľnosti vstupnyk povynen maty ne menš jak 150 baliv z drugogo ta treťogo konkursnyh predmetiv.

Važlyva novacija 2019-go – rozšyrennja piľg dlja učasnykiv bojovyh dij. Piľgy buduť pošyreni na vsih vstupnykiv cijeї kategoriї, a ne lyše na učasnykiv bojovyh dij ATO/OOS, jak bulo raniše.

Stosovno zmin u terminah, to osnovna vstupna kampanija bude provedena v kompaktniši stroky, a možlyvisť stvorennja elektronnyh kabinetiv bude vidkryta do kincja lita 2019 roku, ščob їh mogly vykorystovuvaty vstupnyky na zaočnu formu. Rejestracija elektronnyh kabinetiv ta zavantažennja do nyh dokumentiv počynajeťsja 1 lypnja 2019 roku. Pryjom zajav ta dokumentiv – 10 lypnja. Zakinčujeťsja podannja zajav o 18:00 22 lypnja 2019 roku – dlja tyh, hto vstupaje lyše za sertyfikatamy ZNO, 18-j god. 16 lypnja – dlja osib, jaki vstupajuť na osnovi spivbesidy, vstupnyh ispytiv abo tvorčyh konkursiv.

Raniše my rozpovidaly pro te, jak zminylasjaV Ukraїni z 2019 roku zminjujuťsja umovy vstupu do vyšiv 1V pošukah alma mater — ščo vidbuvajeťsja u sferi ukraїnśkoї osvity osvita v Ukraїni za 27 rokiv naležnosti.

Teğy: osvita, reformy
Džerelo: Pres-služba MON

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: