fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

Jak elektronni servisy dopomagajuť vladi ta gromadjanam — kejsy z Civic Tech Summit

Як електронні сервіси допомагають владі та громадянам — кейси з Civic Tech Summit

Šče 5 rokiv tomu v Ukraїni pro sivic tech (gromadjanśki tehnologiї) znaly odynyci. Ostannim časom cej naprjam stav rozvyvatysja intensyvniše spiľnota aktyvistiv zrosla. Pobiľšalo j servisiv ta instrumentiv, ščo sproščujuť komunikaciju miž gromadjanamy ta vladoju. Naperedodni ričnyci svojeї dijaľnosti 1991 Civic Tech Center organizuvav Sivic Tech Summit.  Prezentujemo 10 ključovyh tez cijeї podiї pro smysly, vyklyky ta prostir dlja rozvytku gromadśkyh elektronnyh servisiv
Ще 5 років тому в Україні про сivic tech (громадянські технології) знали одиниці. Останнім часом цей напрям став розвиватися інтенсивніше спільнота активістів зросла. Побільшало й сервісів та інструментів, що спрощують комунікацію між громадянами та владою. Напередодні річниці своєї діяльності 1991 Civic Tech Center організував Сivic Tech Summit.  Презентуємо 10 ключових тез цієї події про смисли, виклики та простір для розвитку громадських електронних сервісів
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  Сivic Tech Summit зібрав ключових експертів сфери з України, Польщі, Естонії та Грузії, які обмінялися досвідом створення синергії між громадянським суспільством, державою, ІТ-сектором та бізнесом.  Маркус Брант, радник та керівник проектів Програми розвитку ООН у сфері демократичного врядування, стверджує: зараз немає чіткої межі між країнами, що розвиваються, та розвиненими країнами. Ми всі наразі є країнами, що розвиваються, допоки існує digital-розрив між столицями та містечками, та допоки більшість сайтів та сервісів не адаптовано для вразливих верств населення, наприклад, для осіб з вадами зору, — зауважує він. Чим важливі подібні tech-проекти для України. Зараз для України особливо важливі громадянські технології, зазначили учасники зустрічі. Адже це — безпосередній інструмент для боротьби з корупцією, підвищення рівня залучення громадян у процеси управління містами та країною загалом. Завдяки civic-tech проектам можна підсилювати реформи у сфері освіти, охорони здоров’я, правоохоронної системи. Про це на саміті говорив Денис Гурський, голова правління SocialBoost. За словами Дмитра Романовського, сivic-tech активіста, такі проекти є прекрасним індикатором слабких місць не лише в Україні. Подивіться  у якій сфері ініціатив наразі найбільше у конкретній країні — саме вона, найвірогідніше, є слабким місцем. Про співпрацю бізнесу та держави у цій сфері. Євгенія Клепа, виконавча директорка 1991 Open Data Incubator, у своєму виступі наголосила: Одним із локальних викликів у розвитку сфери civic tech є те, що багато компаній та підприємств не використовують можливість ділитися своїми даними з стартапами чи державою. А саме така колаборація — бізнесу, держави та стартапів — є підгрунтям для створення ініціатив, які мають високе суспільне значення. Читатйте також: Денис Мацуй, eZdorovya: Головний наш виклик — це час. Денис Мацуй, Генеральний директор ДП Електронне здоров’я, переконаний, що втілення моделі Private-Public Partnership — запорука успішного впровадження нового ринку в Україні — ринку електронного здоров’я. eHealth відкриває нові можливості та перспективи для IT-компаній та буде сприяти створенню нових сервісів для користувачів. Щоби змінити парадигму співпраці бізнесу, суспільства та держави, ініціатива має йти з усіх боків. При цьому сторони мають довіряти одна одній. Держава має більше виступати як замовник, а компанії — активніше залучатися до розробки рішень національного значення. Про це відкрито говорить Марі Педак з E-Governance Academy Естонії. Катерина Оноліогву з ТАPAS розповіла, як стартапам працювати з державними підрозділами. Щоби почати вдале партнерство з державною інституцією, стартапу дуже важливо розуміти її пріоритети. Саме на цьому ґрунті простіше мотивувати міністерство чи іншу інституцію ділитися даними. Самого лише абстрактного аргументу про суспільну користь буде замало. Про роль активістів у розвитку громадських електронних сервісів . Основне завдання активістів civic tech — зруйнувати взаємні стереотипи між державним та приватним сектором. Перші мають упевнитися у потужностях стартапів, а ІТ сектор - у тому, що держава як замовник, може бути надійним партнером (Юстина Орловська, GovTech Polska). Надаючи підтримку громадянським технологіям, фонди враховують ту додану вартість, яку можна створити завдяки проекту — зниження корупції, підсилення партисипації громадян, економія державного бюджету, створення smart партнерств. Стартапи, у свою чергу, мають розуміти, що продумана можливість масштабізувати рішення на національний рівень значно підвищує шанси отримати грант чи інвестицію (Інна Підлуська, IRF). Сам лише факт наявності рішення не визначає його вплив. Щоби зміни насправді відбувалися, критично важливою є наявність активної спільноти, яка буде використовувати ці інструменти для покращення свого життя та удосконалення процесів у своїй країні (Ніно Мачарашвілі, організатор Tbilisi Data Fest, Грузія). Механіка громадянських ініціатив працюватиме ефективно у разі поєднання онлайн та офлайн інструментів, глибинного дослідження способу мислення та потреб усіх бенефіціарів інструменту, та чіткого донесення своїх месседжів до аудиторії (Віктор Гурський, співзасновник SocialBoost). Для нас Civic Tech Summit — це продовження місії центру з розвитку та зміцнення екосистеми civic tech у регіоні. За рік діяльності нам вдалося консолідувати найяскравіші місцеві ініціативи. Ми впевнилися у тому, що громадянські технології — це напрямок, за яким майбутнє. Ми й надалі продовжуватимемо популяризувати цей напрямок і сприяти розширенню спільноти та відкриттю подібних хабів у регіоні. Анастасія Силенок. виконавчий директор 1991 Civic Tech Center. Нагадаємо,  1991 Civic Tech Center  запустила у 2017 році громадська організація SocialBoost за підтримки філантропічного інвестиційного фонду Luminate. Це — перший хаб з розвитку civic tech проектів та комюніті у регіоні Центральної та Східної Європи. Civic Tech Summit проводиться за підтримки Luminate, UNDP та HiiL (The Hague Institute for Innovation of Law).
Реклама 👇 Замовити

Sivic Tech Summit zibrav ključovyh ekspertiv sfery z Ukraїny, Poľšči, Estoniї ta Gruziї, jaki obminjalysja dosvidom stvorennja synergiї miž gromadjanśkym suspiľstvom, deržavoju, IT-sektorom ta biznesom. 

Markus Brant, radnyk ta kerivnyk proektiv Programy rozvytku OON u sferi demokratyčnogo vrjaduvannja, stverdžuje: zaraz nemaje čitkoї meži miž «kraїnamy, ščo rozvyvajuťsja», ta rozvynenymy kraїnamy. «My vsi narazi je kraїnamy, ščo rozvyvajuťsja, dopoky isnuje digital-rozryv miž stolycjamy ta mistečkamy, ta dopoky biľšisť sajtiv ta servisiv ne adaptovano dlja vrazlyvyh verstv naselennja, napryklad, dlja osib z vadamy zoru», — zauvažuje vin.

Čym važlyvi podibni tech-proekty dlja Ukraїny

Zaraz dlja Ukraїny osoblyvo važlyvi gromadjanśki tehnologiї, zaznačyly učasnyky zustriči. Adže ce — bezposerednij instrument dlja boroťby z korupcijeju, pidvyščennja rivnja zalučennja gromadjan u procesy upravlinnja mistamy ta kraїnoju zagalom. Zavdjaky civic-tech proektam možna pidsyljuvaty reformy u sferi osvity, ohorony zdorov’ja, pravoohoronnoї systemy. Pro ce na samiti govoryv Denys Gurśkyj, golova pravlinnja SocialBoost.

Za slovamy Dmytra Romanovśkogo, sivic-tech aktyvista, taki proekty je prekrasnym indykatorom slabkyh misć ne lyše v Ukraїni. Podyviťsja  u jakij sferi iniciatyv narazi najbiľše u konkretnij kraїni — same vona, najvirogidniše, je slabkym miscem.

Pro spivpracju biznesu ta deržavy u cij sferi

Jevgenija Klepa, vykonavča dyrektorka 1991 Open Data Incubator, u svojemu vystupi nagolosyla: «Odnym iz lokaľnyh vyklykiv u rozvytku sfery civic tech je te, ščo bagato kompanij ta pidpryjemstv ne vykorystovujuť možlyvisť dilytysja svoїmy danymy z startapamy čy deržavoju. A same taka kolaboracija — biznesu, deržavy ta startapiv — je pidgruntjam dlja stvorennja iniciatyv, jaki majuť vysoke suspiľne značennja».

Čytajte takož: Denys Macuj, eZdorovya: «Golovnyj naš vyklyk — ce čas»

Denys Macuj, Generaľnyj dyrektor DP «Elektronne zdorov’ja», perekonanyj, ščo vtilennja modeli «Private-Public Partnership» — zaporuka uspišnogo vprovadžennja novogo rynku v Ukraїni — rynku elektronnogo zdorov’ja. eHealth vidkryvaje novi možlyvosti ta perspektyvy dlja IT-kompanij ta bude spryjaty stvorennju novyh servisiv dlja korystuvačiv.

Ščoby zminyty paradygmu spivpraci biznesu, suspiľstva ta deržavy, iniciatyva maje jty z usih bokiv. Pry ćomu storony majuť dovirjaty odna odnij. Deržava maje biľše vystupaty jak zamovnyk, a kompaniї — aktyvniše zalučatysja do rozrobky rišeń nacionaľnogo značennja. Pro ce vidkryto govoryť Mari PedakE-Governance Academy Estoniї.

«Gromadjanśki tehnologiї in nutshell» — pro ščo govoryly na Civic Tech Summit

Kateryna Onoliogvu z TAPAS rozpovila, jak startapam pracjuvaty z deržavnymy pidrozdilamy. Ščoby počaty vdale partnerstvo z deržavnoju instytucijeju, startapu duže važlyvo rozumity її priorytety. Same na ćomu ğrunti prostiše motyvuvaty ministerstvo čy inšu instytuciju dilytysja danymy. Samogo lyše abstraktnogo argumentu pro «suspiľnu korysť» bude zamalo.

Pro roľ aktyvistiv u rozvytku gromadśkyh elektronnyh servisiv 

  • Osnovne zavdannja aktyvistiv civic tech zrujnuvaty vzajemni stereotypy miž deržavnym ta pryvatnym sektorom. Perši majuť upevnytysja u potužnostjah startapiv, a IT sektor – u tomu, ščo deržava jak zamovnyk, može buty nadijnym partnerom (Justyna Orlovśka, GovTech Polska).
  • Nadajučy pidtrymku gromadjanśkym tehnologijam, fondy vrahovujuť tu dodanu vartisť, jaku možna stvoryty zavdjaky proektu — znyžennja korupciї, pidsylennja partysypaciї gromadjan, ekonomija deržavnogo bjudžetu, stvorennja smart partnerstv. Startapy, u svoju čergu, majuť rozumity, ščo produmana možlyvisť masštabizuvaty rišennja na nacionaľnyj riveń značno pidvyščuje šansy otrymaty grant čy investyciju (Inna Pidluśka, IRF).
  • Sam lyše fakt najavnosti rišennja ne vyznačaje jogo vplyv. Ščoby zminy naspravdi vidbuvalysja, krytyčno važlyvoju je najavnisť aktyvnoї spiľnoty, jaka bude vykorystovuvaty ci instrumenty dlja pokraščennja svogo žyttja ta udoskonalennja procesiv u svoїj kraїni (Nino Mačarašvili, organizator Tbilisi Data Fest, Gruzija).
  • Mehanika gromadjanśkyh iniciatyv pracjuvatyme efektyvno u razi pojednannja onlajn ta oflajn instrumentiv, glybynnogo doslidžennja sposobu myslennja ta potreb usih beneficiariv instrumentu, ta čitkogo donesennja svoїh messedživ do audytoriї (Viktor Gurśkyj, spivzasnovnyk SocialBoost).

«Gromadjanśki tehnologiї in nutshell» — pro ščo govoryly na Civic Tech Summit

Dlja nas Civic Tech Summit — ce prodovžennja misiї centru z rozvytku ta zmicnennja ekosystemy civic tech u regioni. Za rik dijaľnosti nam vdalosja konsoliduvaty najjaskraviši miscevi iniciatyvy. My vpevnylysja u tomu, ščo gromadjanśki tehnologiї — ce naprjamok, za jakym majbutnje. My j nadali prodovžuvatymemo populjaryzuvaty cej naprjamok i spryjaty rozšyrennju spiľnoty ta vidkryttju podibnyh habiv u regioni

Anastasija Sylenok, vykonavčyj dyrektor 1991 Civic Tech Center

Nagadajemo,  1991 Civic Tech Center  zapustyla u 2017 roci gromadśka organizacija SocialBoost za pidtrymky filantropičnogo investycijnogo fondu Luminate. Ce — peršyj hab z rozvytku civic tech proektiv ta kom’juniti u regioni Centraľnoї ta Shidnoї Jevropy. Civic Tech Summit provodyťsja za pidtrymky Luminate, UNDP ta HiiL (The Hague Institute for Innovation of Law).

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: