fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

Vizuaľna gramotnisť — ščo ce j jak її rozvyvaty

Візуальна грамотність — що це й як її розвивати
Vid redakciї: Marija Varlygina z Chekachkov Photo Academy rozpovidaje, jaka abetka vizuaľnoї gramotnosti, jak neju korystuvatysja, i jak rozumity te, ščo neju «napysane»
Від редакції: Марія Варлигіна з Chekachkov Photo Academy розповідає, яка абетка візуальної грамотності, як нею користуватися, і як розуміти те, що нею «написане»
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  Візуальна культура стала нашим буденним оточенням. Важко уявити житло без телевізора або комп’ютера, та й людей, занурених у телефон, більшає. Візуальна культура: давно і ґрунтовно. Як свідчать дані міжнародного соціологічного дослідження Global Digital Report (підготованого We are social та Hootsuite), станом на 2018 рік понад 4 млрд населення користується інтернетом, а більше 2/3 людства має власний мобільний телефон. Інтенсивний технічний розвиток прискорив загальний темп життя — а відтак, візуальна комунікація пришвидшується та універсифікується. Так виникає окуляроцентризм. Окуляроцентризм (термін Мартіна Джея) — стан суспільства, де візуальній інформації надається перевага. Ще у 1995 році В. Дж. Т. Мітчелл назвав наплив зображень образотворчим поворотом. Часи, коли текст був головним джерелом інформації, минули. Зображення все більше прагне не підкріплювати текст, а замінити його. Нащо пояснювати, коли можна надіслати фото? Навіщо описувати емоції, коли можна використати смайли? Ми не тільки споживаємо візуальну культуру, але й активно її продукуємо. Візуальна епоха про комунікативні зрушення — ми спілкуємося інакше. Виникає потреба у розумінні нових реалій — як читати візуальний текст? Візуальна грамотність — про що це. Це поняття — про те, як ми бачимо та інтерпретуємо. Термін visual literacy існує з 1969 року (його запровадив Джон Дебс) і є багатозначним. На сайті Асоціації візуальної грамотності зазначено: Майже кожен дослідник пропонує власне розуміння цього явища. Об’єднує різноманіття поглядів така базисна засада: . Візуальна грамотність дозволяє людині розрізняти та інтерпретувати явища, об’єкти, природні й штучні символи, з якими вона стикається. Зустріч із візуальним контентом відбувається на двох рівнях: Перший — безпосереднє сприйняття зображення. Зображення сприймається миттєво й цілісно. На відміну від тексту, який розгортається лінійно, задає темп і напрямок думці. Ключовий момент — враження, під яким формується ставлення до побаченого: подобається чи ні, які емоції викликає, чи виникає бажання роздивлятися уважніше. Другий рівень — це сприйняття контексту зображення. Будь-що є продуктом свого часу. Інтерпретація побаченого залежить від того, який контекст ми здатні створити навколо. Сюди входить, що ми знаємо про автора, про часи і обставини створення зображення, як воно вбудовується у сучасну культуру, які пропонує теми. Наприклад, проект Ноктюрни Джуді Шеррод та С. Гейлі Стівенс 2011–2013 років може заплутати глядача, якщо той нічого не знає про нього, бо він не схожий на сучасний. Авторки використали саморобну камеру-обскуру та старий фотографічний процес — тінтайп, — який застосовувався у XIX столітті. Ефект зсуву часу на зображеннях нагадує про те, наскільки розуміння залежить від звичних нам форм старе/ нове, красиве/ некрасиве тощо. Досліджуючи медіа, Маршалл Маклюен скаже: Засіб комунікації і є повідомлення. . . Фотографія та візуальна грамотність. Найстаріша фотографія, що дійшла до нас — робота Вид з вікна Жозефа Ньєпса, — датується 1826 роком. Серійний випуск компактних камер, які можна було носити з собою, почався майже за століття — у 1925 році. Першою в цій сфері стала нині легендарна компанія Leica. А сьогодні головне місце посіла цифрова фотографія, до того ж зявилася можливість робити знімки не тільки на фотоапарат: мобільна фотографія стала буденністю. З самого початку фотографія набула особливого статусу медіуму, який може слугувати мистецьким і документальним цілям. Репортажні зйомки засновників міжнародного агентства Magnum Photo Анрі Картье-Бресона, Роберта Капи та інших членів спільноти продемонстрували, що документальна фотографія може бути витвором мистецтва, так само як і художня фотографія документує свою епоху. Знімок є свідченням, підтвердженням — фотографія констатує. Здається, що на знімку зображено дійсність, яку сприймаємо постійно, з відмінністю тільки в тому, що тут виокремлено її фрагмент. А коли так, то розуміння цього фрагменту наче є вбудованим умінням, так само як сприймати світ. Проте це не зовсім так. Головна небезпека у роботі з фотографією — розуміння її як можливості безпосередньої фіксації дійсності. Історики та теоретики фотографії зазначають, що фотографія не може бути підґрунтям для об’єктивних узагальнень, бути неупередженим поглядом (Сьюзан Зонтаг, Ролан Барт). Фотографія не є фрагментом дійсності, що взято до рамки. Це — мова. Складна мова, яка розповідає про життя, але не є ним самим. Є критерії, за якими аналізують мапи, рентгенівські знімки. Окрім того — важливість правильного розуміння цих зображень не викликає сумнівів. Як щодо розуміння фотографії? Чи існують критерії, які могли б бути доречні у мистецькій сфері? Візуальна грамотність — вміння інтерпретувати фотографію, розуміти мову автора, притаманні саме йому символи. Як розвивати візуальну грамотність. Гарна новина полягає в тому, що для розвитку візуальної грамотності варто робити приємні речі: Читати інтернет-ресурси про сучасне мистецтво. Відвідувати виставки сучасного мистецтва у рідному місті та обов’язково у містах, куди потрапляєте. Щоби залишатися обізнаним з подіями, варто підписатися на акаунти галерей у соцмережах та відстежувати новини профільних інтернет-ресурсів. Читати фотокниги, артбуки. Шукати як класику, так і відслідковувати новинки. Бути уважним до всього: архітектура, промисловий дизайн тощо. Реклама у транспорті, оформлення улюблених закладів тощо — звертайте увагу, як зроблено, що вам подобається, про що нагадує. Візуальна грамотність можлива тоді, коли процес візуального збагачення не зупиняється і пошук не обмежується звичними вподобаннями. Візуальний контент — незлічена кількість форматів, які з’являються ледь не кожного дня: відео-арт, інсталяції, сайнс арт, концептуальна фотографія тощо. Можливо, відкритість до нового, неупередженість погляду і є запорукою візуальної грамотності. Підступаючи до нового зображення, ми переносимо на нього весь попередній досвід. Він виступає необхідним багажем знань і переживань, головне — не дати йому завадити сприймати нове. Добре, коли дивишся — і бачиш. . .
05.11.2018,10:01
0
Unsplash
Реклама 👇 Замовити

Vizuaľna kuľtura stala našym budennym otočennjam. Važko ujavyty žytlo bez televizora abo komp’jutera, ta j ljudej, zanurenyh u telefon, biľšaje.

Vizuaľna kuľtura: davno i ğruntovno

Jak svidčať dani mižnarodnogo sociologičnogo doslidžennja Global Digital Report (pidgotovanogo We are social ta Hootsuite), stanom na 2018 rik ponad 4 mlrd naselennja korystujeťsja internetom, a biľše 2/3 ljudstva maje vlasnyj mobiľnyj telefon. Intensyvnyj tehničnyj rozvytok pryskoryv zagaľnyj temp žyttja — a vidtak, vizuaľna komunikacija pryšvydšujeťsja ta universyfikujeťsja. Tak vynykaje okuljarocentryzm.

Okuljarocentryzm (termin Martina Džeja) — stan suspiľstva, de vizuaľnij informaciї nadajeťsja perevaga. Šče u 1995 roci V. Dž. T. Mitčell nazvav naplyv zobražeń «obrazotvorčym povorotom». Časy, koly tekst buv golovnym džerelom informaciї, mynuly. Zobražennja vse biľše pragne ne pidkripljuvaty tekst, a zaminyty jogo. Naščo pojasnjuvaty, koly možna nadislaty foto? Naviščo opysuvaty emociї, koly možna vykorystaty smajly?

My ne tiľky spožyvajemo vizuaľnu kuľturu, ale j aktyvno її produkujemo. Vizuaľna epoha pro komunikatyvni zrušennja — my spilkujemosja inakše. Vynykaje potreba u rozuminni novyh realij — jak čytaty vizuaľnyj tekst?

Vizuaľna gramotnisť — pro ščo ce

Ce ponjattja — pro te, jak my bačymo ta interpretujemo. Termin visual literacy isnuje z 1969 roku (jogo zaprovadyv Džon Debs) i je bagatoznačnym. Na sajti Asociaciї vizuaľnoї gramotnosti zaznačeno: «Majže kožen doslidnyk proponuje vlasne rozuminnja ćogo javyšča». Ob’jednuje riznomanittja pogljadiv taka bazysna zasada:

Vizuaľna gramotnisť — ščo ce j jak її rozvyvaty 1
Vizuaľna gramotnisť dozvoljaje ljudyni rozriznjaty ta interpretuvaty javyšča, ob’jekty, pryrodni j štučni symvoly, z jakymy vona stykajeťsja

Zustrič iz vizuaľnym kontentom vidbuvajeťsja na dvoh rivnjah: Peršyj — bezposerednje spryjnjattja zobražennja. Zobražennja spryjmajeťsja myttjevo j cilisno. Na vidminu vid tekstu, jakyj rozgortajeťsja linijno, zadaje temp i naprjamok dumci. Ključovyj moment — vražennja, pid jakym formujeťsja stavlennja do pobačenogo: podobajeťsja čy ni, jaki emociї vyklykaje, čy vynykaje bažannja rozdyvljatysja uvažniše.

Drugyj riveń — ce spryjnjattja kontekstu zobražennjaBuď-ščo je produktom svogo času. Interpretacija pobačenogo zaležyť vid togo, jakyj kontekst my zdatni stvoryty navkolo. Sjudy vhodyť, ščo my znajemo pro avtora, pro časy i obstavyny stvorennja zobražennja, jak vono vbudovujeťsja u sučasnu kuľturu, jaki proponuje temy. Napryklad, proekt «Noktjurny» Džudi Šerrod ta S. Gejli Stivens 2011–2013 rokiv može zaplutaty gljadača, jakščo toj ničogo ne znaje pro ńogo, bo vin ne shožyj na sučasnyj. Avtorky vykorystaly samorobnu kameru-obskuru ta staryj fotografičnyj proces — tintajp, — jakyj zastosovuvavsja u XIX stolitti. Efekt «zsuvu času» na zobražennjah nagaduje pro te, naskiľky rozuminnja zaležyť vid zvyčnyh nam form «stare/ nove», «krasyve/ nekrasyve» toščo.

Doslidžujučy media, Maršall Makljuen skaže: «Zasib komunikaciї i je povidomlennja»

Vizuaľna gramotnisť: ščo ce i jak rozvyvaty

Judy Sherrod and S. Gayle Stevens, Nocturnes
Vzjato z blogu fotografyń TwoOldWomen

Vizuaľna gramotnisť: ščo ce i jak rozvyvaty

Judy Sherrod and S. Gayle Stevens, Nocturnes
Vzjato z blogu fotografyń TwoOldWomen

Fotografija ta vizuaľna gramotnisť

Najstariša fotografija, ščo dijšla do nas — robota «Vyd z vikna» Žozefa Njepsa, — datujeťsja 1826 rokom. Serijnyj vypusk kompaktnyh kamer, jaki možna bulo nosyty z soboju, počavsja majže za stolittja — u 1925 roci. Peršoju v cij sferi stala nyni legendarna kompanija Leica. A śogodni golovne misce posila cyfrova fotografija, do togo ž z’javylasja možlyvisť robyty znimky ne tiľky na fotoaparat: mobiľna fotografija stala budennistju.

Z samogo počatku fotografija nabula osoblyvogo statusu mediumu, jakyj može sluguvaty mystećkym i dokumentaľnym ciljam. Reportažni zjomky zasnovnykiv mižnarodnogo agentstva Magnum Photo Anri Karťe-Bresona, Roberta Kapy ta inšyh členiv spiľnoty prodemonstruvaly, ščo dokumentaľna fotografija može buty vytvorom mystectva, tak samo jak i hudožnja fotografija dokumentuje svoju epohu.

Znimok je svidčennjam, pidtverdžennjam — fotografija konstatuje. Zdajeťsja, ščo na znimku zobraženo dijsnisť, jaku spryjmajemo postijno, z vidminnistju tiľky v tomu, ščo tut vyokremleno її fragment. A koly tak, to rozuminnja ćogo fragmentu nače je «vbudovanym» uminnjam, tak samo jak spryjmaty svit. Prote ce ne zovsim tak.

Vizuaľna gramotnisť: ščo ce i jak rozvyvaty

USA. New York City. Manhattan. Bankers Trust. 1960.

Vizuaľna gramotnisť: ščo ce i jak rozvyvaty

USA. New Jersey. Model prison of Leesburg. Solitary confinement. 1975.

Golovna nebezpeka u roboti z fotografijeju — rozuminnja її jak možlyvosti bezposeredńoї fiksaciї dijsnosti. Istoryky ta teoretyky fotografiї zaznačajuť, ščo fotografija ne može buty pidğruntjam dlja ob’jektyvnyh uzagaľneń, buty neuperedženym pogljadom (Sjuzan Zontag, Rolan Bart). Fotografija ne je fragmentom dijsnosti, ščo vzjato do ramky. Ce — mova. Skladna mova, jaka rozpovidaje pro žyttja, ale ne je nym samym.

Vizuaľna gramotnisť: ščo ce i jak rozvyvaty

Robert Capa © International Center of Photography 1950
FRANCE. Nice. August 1949. Henri MATISSE in his studio.

Vizuaľna gramotnisť: ščo ce i jak rozvyvaty

Robert Capa © International Center of Photography 1948
ISRAEL. Haifa. 1949–50. Arriving immigrants.

Je kryteriї, za jakymy analizujuť mapy, rentgenivśki znimky. Okrim togo — važlyvisť pravyľnogo rozuminnja cyh zobražeń ne vyklykaje sumniviv. Jak ščodo rozuminnja fotografiї? Čy isnujuť kryteriї, jaki mogly b buty dorečni u mystećkij sferi? Vizuaľna gramotnisť — vminnja interpretuvaty fotografiju, rozumity movu avtora, prytamanni same jomu symvoly.

Jak rozvyvaty vizuaľnu gramotnisť

Garna novyna poljagaje v tomu, ščo dlja rozvytku vizuaľnoї gramotnosti varto robyty pryjemni reči:

  • Čytaty internet-resursy pro sučasne mystectvo.
  • Vidviduvaty vystavky sučasnogo mystectva u ridnomu misti ta obov’jazkovo u mistah, kudy potrapljajete. Ščoby zalyšatysja obiznanym z podijamy, varto pidpysatysja na akaunty galerej u socmerežah ta vidstežuvaty novyny profiľnyh internet-resursiv.
  • Čytaty fotoknygy, artbuky. Šukaty jak klasyku, tak i vidslidkovuvaty novynky.
  • Buty uvažnym do vśogo: arhitektura, promyslovyj dyzajn toščo. Reklama u transporti, oformlennja uljublenyh zakladiv toščo — zvertajte uvagu, jak zrobleno, ščo vam podobajeťsja, pro ščo nagaduje.

Vizuaľna gramotnisť možlyva todi, koly proces vizuaľnogo zbagačennja ne zupynjajeťsja i pošuk ne obmežujeťsja zvyčnymy vpodobannjamy. Vizuaľnyj kontent — nezličena kiľkisť formativ, jaki z’javljajuťsja leď ne kožnogo dnja: video-art, instaljaciї, sajns art, konceptuaľna fotografija toščo. Možlyvo, vidkrytisť do novogo, neuperedženisť pogljadu i je zaporukoju vizuaľnoї gramotnosti. Pidstupajučy do novogo zobražennja, my perenosymo na ńogo veś poperednij dosvid. Vin vystupaje neobhidnym bagažem znań i perežyvań, golovne — ne daty jomu zavadyty spryjmaty nove.

Dobre, koly dyvyšsja — i bačyš

Marija Varlygina

SMM-menedžer, kopirajter Chekachkov Photo Academy

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: