fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

U Minosvity ogolosyly pravyla vstupu do vyšiv iz 2019-go

У Міносвіти оголосили правила вступу до вишів із 2019-го
Ministerstvo osvity i nauky rozrobylo novi Umovy pryjomu do vyšiv na 2019 rik. Vidomstvo predstavylo proekt dlja obgovorennja gromadśkistju ta vnesennja vidpovidnyh zmin
Міністерство освіти і науки розробило нові Умови прийому до вишів на 2019 рік. Відомство представило проект для обговорення громадськістю та внесення відповідних змін
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  У відомчому документі йдеться про скорочення термінів вступної кампанії, творчі конкурси до основної сесії ЗНО та першочергове зарахування тих, хто планує розвивати села. Сертифікати ЗНО. У 2019 році під час вступної кампанії дійсними будуть серитифікати ЗНО 2018 та 2019 років з усіх предметів. Сертифікати ЗНО за 2017 рік також діятимуть, однак усі, крім іноземних мов – англійської, французької, німецької та іспанської. Терміни вступної кампанії. Терміни вступної кампанії зменшаться. Початок подання заяв планують на 1 липня, реєстрацію електронних кабінетів — на 9 липня, а прийом заяв та документів на бюджет триватиме з 10 до 22 липня. Загальний період реєстрації електронних кабінетів — до 30 серпня, щоб вступники могли подати заяви на заочну форму, контракт. Творчі конкурси. Оскільки творчі конкурси все ще створюють простір для корупції, МОН пропонує проводити їх до основної сесії ЗНО, з 16 березня до 15 травня. Так результати творчих конкурсів не залежатимуть від оцінок на зовнішньому незалежному оцінюванні. Творчі конкурси для вступу на контрактні місця проводитимуться з 1 по 22 липня. Виші будуть змушені узгоджувати графік проведення конкурсів з МОН, щоб дати не дублювалися і всі охочі абітурієнти могли взяти участь. Першочергове зарахування. Задля покращення кадрового забезпечення в освітній та медичній сферах у сільській місцевості, до медичних та педагогічних вузів першочергово зараховуватимуть тих вступників, котрі планують працювати в селах. Вони укладатимуть угоду про відпрацювання не менш як 3 роки в селі або селищі міського типу. Це стосується галузей знань 01 Освіта/Педагогіка і 22 Охорона здоров’я. Мінімальна кількість балів ЗНО. Для спеціальностей з особливо високим рівнем суспільної відповідальності буде встановлена мінімальна кількість балів. Цьогоріч абітурієнтам потрібно було мати не менш як 150 балів з другого та третього конкурсних предметів (біології та хімії або математики), щоб взяти участь у відборі на спеціальності Стоматологія, Медицина, Педіатрія. На 2019-й планують збільшити мінімальний бал до 150 у таких галузях як Право, Публічне управління та адміністрування та Міжнародні відносини, а також з другого та третього конкурсних предметів — на спеціальність Фармація, промислова фармація. Фіксований перелік конкурсних предметів. Фіксований перелік конкурсних предметів для вступу після 11 класів на бакалавра пропонують залишити й на вступ 2019-го. Фіксованими були два конкурсні предмети, а третій вступник міг обрати з двох альтернативних варіантів — таку схему впроваджуватимуть і наступного року. Також міністерство пропонує розширити застосування сертифікатів ЗНО з математики та фізики, щоб підвищити популярність вивчення цих предметів серед школярів. Пільги . Пільги для учасників бойових дій поширюватимуться не тільки на учасників АТО/ООС, а й на всіх вступників цієї категорії. Вступ до магістратури. Перелік магістестерських спеціальностей, на які треба буде складати єдиний вступний іспит з іноземної мови за технологією ЗНО Для вступу в магістратуру буде збільшено кількість спеціальностей, де треба буде складати єдиний вступний іспит з іноземної мови. Серед нових спеціальностей — Музеєзнавство, пам’яткознавство, Менеджмент соціокультурної діяльності, Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, а також усі спеціальності галузей знань Богослов’я, Соціальні та поведінкові науки, Управління та адміністрування, Інформаційні технології, Публічне управління та адміністрування. Бакалаврат. Для вступу на бакалавра на основі молодшого спеціаліста за спеціальністю Економіка та спеціальностями галузі знань Управління та адміністрування треба буде подавати сертифікат ЗНО з української мови та літератури. А для вступу на базі молодшого спеціаліста на бакалавра чи магістра медичного спрямування обов’язковим буде сертифікат про складання Ліцензійного інтегрованого іспиту Крок М. Нагадаємо, що раніше ми розповідали про функціональність мобільного додатку Моє ЗНО.
05.09.2018,15:40
0
Unsplash
Реклама 👇 Замовити

U vidomčomu dokumenti jdeťsja pro skoročennja terminiv vstupnoї kampaniї, tvorči konkursy do osnovnoї sesiї ZNO ta peršočergove zarahuvannja tyh, hto planuje rozvyvaty sela.

Sertyfikaty ZNO

U 2019 roci pid čas vstupnoї kampaniї dijsnymy buduť serytyfikaty ZNO 2018 ta 2019 rokiv z usih predmetiv. Sertyfikaty ZNO za 2017 rik takož dijatymuť, odnak usi, krim inozemnyh mov – anglijśkoї, francuźkoї, nimećkoї ta ispanśkoї.

Terminy vstupnoї kampaniї

Terminy vstupnoї kampaniї zmenšaťsja. Počatok podannja zajav planujuť na 1 lypnja, rejestraciju elektronnyh kabinetiv — na 9 lypnja, a pryjom zajav ta dokumentiv na bjudžet tryvatyme z 10 do 22 lypnja. Zagaľnyj period rejestraciї elektronnyh kabinetiv — do 30 serpnja, ščob vstupnyky mogly podaty zajavy na zaočnu formu, kontrakt.

Tvorči konkursy

Oskiľky tvorči konkursy vse šče stvorjujuť prostir dlja korupciї, MON proponuje provodyty їh do osnovnoї sesiї ZNO, z 16 bereznja do 15 travnja. Tak rezuľtaty tvorčyh konkursiv ne zaležatymuť vid ocinok na zovnišńomu nezaležnomu ocinjuvanni. Tvorči konkursy dlja vstupu na kontraktni miscja provodytymuťsja z 1 po 22 lypnja. Vyši buduť zmušeni uzgodžuvaty grafik provedennja konkursiv z MON, ščob daty ne dubljuvalysja i vsi ohoči abiturijenty mogly vzjaty učasť.

Peršočergove zarahuvannja

Zadlja pokraščennja kadrovogo zabezpečennja v osvitnij ta medyčnij sferah u siľśkij miscevosti, do medyčnyh ta pedagogičnyh vuziv peršočergovo zarahovuvatymuť tyh vstupnykiv, kotri planujuť pracjuvaty v selah. Vony ukladatymuť ugodu pro vidpracjuvannja ne menš jak 3 roky v seli abo selyšči miśkogo typu. Ce stosujeťsja galuzej znań 01 «Osvita/Pedagogika» i 22 «Ohorona zdorov’ja».

Minimaľna kiľkisť baliv ZNO

Dlja speciaľnostej z osoblyvo vysokym rivnem suspiľnoї vidpovidaľnosti bude vstanovlena minimaľna kiľkisť baliv.

Cogorič abiturijentam potribno bulo maty ne menš jak 150 baliv z drugogo ta treťogo konkursnyh predmetiv (biologiї ta himiї abo matematyky), ščob vzjaty učasť u vidbori na speciaľnosti «Stomatologija», «Medycyna», «Pediatrija».

Na 2019-j planujuť zbiľšyty minimaľnyj bal do 150 u takyh galuzjah jak «Pravo», «Publične upravlinnja ta administruvannja» ta «Mižnarodni vidnosyny», a takož z drugogo ta treťogo konkursnyh predmetiv — na speciaľnisť «Farmacija, promyslova farmacija».

Fiksovanyj perelik konkursnyh predmetiv

Fiksovanyj perelik konkursnyh predmetiv dlja vstupu pislja 11 klasiv na bakalavra proponujuť zalyšyty j na vstup 2019-go. Fiksovanymy buly dva konkursni predmety, a tretij vstupnyk mig obraty z dvoh aľternatyvnyh variantiv — taku shemu vprovadžuvatymuť i nastupnogo roku. Takož ministerstvo proponuje rozšyryty zastosuvannja sertyfikativ ZNO z matematyky ta fizyky, ščob pidvyščyty populjarnisť vyvčennja cyh predmetiv sered školjariv.

Piľgy 

Piľgy dlja učasnykiv bojovyh dij pošyrjuvatymuťsja ne tiľky na učasnykiv ATO/OOS, a j na vsih vstupnykiv cijeї kategoriї.

Vstup do magistratury

Perelik magistesterśkyh speciaľnostej, na jaki treba bude skladaty jedynyj vstupnyj ispyt z inozemnoї movy za tehnologijeju ZNO

Dlja vstupu v magistraturu bude zbiľšeno kiľkisť speciaľnostej, de treba bude skladaty jedynyj vstupnyj ispyt z inozemnoї movy. Sered novyh speciaľnostej — «Muzejeznavstvo, pam’jatkoznavstvo», «Menedžment sociokuľturnoї dijaľnosti», «Informacijna, bibliotečna ta arhivna sprava», a takož usi speciaľnosti galuzej znań «Bogoslov’ja», «Sociaľni ta povedinkovi nauky», «Upravlinnja ta administruvannja», «Informacijni tehnologiї, «Publične upravlinnja ta administruvannja».

Bakalavrat

Dlja vstupu na bakalavra na osnovi molodšogo specialista za speciaľnistju «Ekonomika» ta speciaľnostjamy galuzi znań «Upravlinnja ta administruvannja» treba bude podavaty sertyfikat ZNO z ukraїnśkoї movy ta literatury.

A dlja vstupu na bazi molodšogo specialista na bakalavra čy magistra medyčnogo sprjamuvannja obov’jazkovym bude sertyfikat pro skladannja Licenzijnogo integrovanogo ispytu Krok M.

Nagadajemo, ščo raniše my rozpovidaly pro funkcionaľnisťU Minosvity ogolosyly pravyla vstupu do vyšiv iz 2019-go 1Dlja abiturijentiv zapustyly mobiľnyj dodatok «Moje ZNO» mobiľnogo dodatku «Moje ZNO».

Teğy: osvita, reformy
Džerelo: MON Ukraїny

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: