fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

Novyny v maleńkomu i velykomu misti: jak švydko pysaty cikavi reportaži

Новини в маленькому і великому місті: як швидко писати цікаві репортажі
Osnovnym džerelom novyn dlja biľšosti naselennja je agregatory novyn ta informacijni agentstva. Do 40–50% statej v Ukraїni zaraz stvorjujeťsja pro polityku i konflikty, deficyt bjudžetu, skasuvannja JeS zymovogo času, zrostannja podatkiv toščo. Na častku rozvažaľnogo i pojasnjuvaľnogo kontentu prypadaje ne biľše 20%. Jak navčytysja pysaty švydko ta cikavo?
Основним джерелом новин для більшості населення є агрегатори новин та інформаційні агентства. До 40–50% статей в Україні зараз створюється про політику і конфлікти, дефіцит бюджету, скасування ЄС зимового часу, зростання податків тощо. На частку розважального і пояснювального контенту припадає не більше 20%. Як навчитися писати швидко та цікаво?
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  Нові редакції виникають і зникають. Слово стартап знають усі — це будь-який новий бізнес, який ще не вийшов на самоокупність і не досяг тих цілей, які ставили творці. Люди без досвіду в бізнесі, звичайно, іноді створюють приголомшливі проекти, але кількість тих стартапів, які не досягнули успіху і про які ми нічого не чуємо і не знаємо, набагато вища. Робота українських редакцій — це теж бізнес-процес. Від вартості якісного виробництва новин залежить загальний результат команди (жодного значення, чи грантовий це проект або приватний). Багато варіантів та класична пастка. Робота є — результату немає. Рутина завжди ховається за відмовками про людський фактор. Але як тільки розкласти будь-яку діяльність на етапи, олівцем намалювати алгоритм для замітки або PR-кампанії, завдання абсолютно спрощується. В середньому хороша редакція міського видання витрачає 70% часу на пошук інформації і нові ідеї для матеріалів, а 30% — на технічне написання текстів. Основними джерелами новин для ЗМІ були і поки залишаються: всеукраїнські портали новин; прес-релізи та звіти державних організацій (в т.ч. — на регіональних рівнях); міські події: свята, громадські заходи; кримінальні події; власні експерти-інформатори. За інформацією користувачів Deadline,  прес-служби працюють дуже оперативно, деякі навіть якісно — особливо це стосується державних установ, — але є проблеми з подачею матеріалу. Є прес-секретарі, особливо в силових відомствах, органах держконтролю, котрі — як і 30 років тому — пишуть чиновницькою складною мовою, і навіть цікава новина від такої подачі програє. На частку якісних пояснювальних аналітичних матеріалів доводиться не більше 15%. Частка розважального контенту, що надихає, не перевищує 10% онлайн шуму. Весь час в телефоні та на зустрічах — і на нові ідеї для розвитку медіа у головних редакторів видань часу майже не залишається. Є 2 відомих підходи при організації роботи журналіста: централізована робота — коли визначається нішева тема, потім відбувається збирання інформації за нею та відслідковуються матеріали; децентралізована робота — коли одну і ту ж тему підхоплюють кілька журналістів і займаються поясненнями з різних сторін. Щоби зібрати факти і думки, журналіст витрачає приблизно 70% робочого часу. Додайте до цього витрати на спілкування з експертом, оплату телефонних дзвінків, транскрибацію текстів за підсумком спілкування — виходить багато зусиль, а результат слабкий. За останніми даними ресурсу Trud.ua, зарплата штатного журналіста в липні 2018 складала 10 тис грн. Але ж можна спростити весь процес і економити десятки тисяч гривень на підготовку матеріалів — і при цьому піти з роботи вчасно. Зрозумілі новини. За даними спостережень, більшість експертів розуміють приземлені новини, тобто написані зрозумілою мовою статті, які цікавлять людей в конкретному регіоні: Пошук новин не залежить від масштабу міста. Найцікавіша тема для місцевого ЗМІ — це та, про яку говорять сусіди, родичі, друзі. Обговорюють погоду (зливи або посуха)? Пишіть про погоду, про її вплив на життя в місті, районі, селищі. Незадоволені роботою громадського транспорту? Чергами в виконкомі? Позбавленням субсидій? Будь-яка тема може стати поштовхом для матеріалу. Тут важливо стежити за подіями в розвитку. Буває, коли повертаєшся до піднятої теми або повертаєшся до героїв колишніх публікацій, дізнаєшся багато нової та цікавої інформації, яка лягає в основу нового матеріалу . Ліна Кущ. перший заступник голови Національної Спілки Журналістів України. Необхідно дотримуватися балансу міських і глобальних новин, стежити за розвитком подій, шукати місцевих героїв. Гарна журналістика потребує підтримки. Матеріали в ЗМІ — це цінність. Тож треба робити так, щоб відповіді експертів були якомога більш цікавими. Анонімний матеріал — як створити. Ринок медіа влаштований так, що 80% журналістів і 30% експертів працюють одночасно в декількох місцях. Причому цикл життя журналіста в одному виданні достатньої короткий — від 3 до 12 місяців. Гарні редакції планують свою роботу. Буває таке, що журналіст не хоче, щоб хтось знав над яким матеріалом зараз працює команда. Як бути, коли писати матеріал потрібно, а говорити про плани не хочеться? Без індивідуальних комп’ютерних програм запросити анонімно на інтерв’ю, звичайно, неможливо. Хто прийде? Всі розуміють, що 80% сюжетів новинів плавно перетікають в сайти інформаційних агентств з Facebook. Але є проблема: соцмережа не вміє анонімно ставити питання і запрошувати на інтерв’ю. Заощадити час журналісту можна тричі. Вперше — коли він шукає експерта. Вдруге — на узгодженні коментарів. А втретє — на повідомленні про вихід підсумкової статті.
Реклама 👇 Замовити

Novi redakciї vynykajuť i znykajuť. Slovo «startap» znajuť usi — ce buď-jakyj novyj biznes, jakyj šče ne vyjšov na samookupnisť i ne dosjag tyh cilej, jaki stavyly tvorci. Ljudy bez dosvidu v biznesi, zvyčajno, inodi stvorjujuť prygolomšlyvi proekty, ale kiľkisť tyh startapiv, jaki ne dosjagnuly uspihu i pro jaki my ničogo ne čujemo i ne znajemo, nabagato vyšča. Robota ukraїnśkyh redakcij — ce tež biznes-proces. Vid vartosti jakisnogo «vyrobnyctva» novyn zaležyť zagaľnyj rezuľtat komandy (žodnogo značennja, čy grantovyj ce proekt abo pryvatnyj).

Bagato variantiv ta klasyčna pastka

Robota je — rezuľtatu nemaje. Rutyna zavždy hovajeťsja za «vidmovkamy» pro ljudśkyj faktor. Ale jak tiľky rozklasty buď-jaku dijaľnisť na etapy, olivcem namaljuvaty algorytm dlja zamitky abo PR-kampaniї, zavdannja absoljutno sproščujeťsja.

V seredńomu horoša redakcija miśkogo vydannja vytračaje 70% času na pošuk informaciї i novi ideї dlja materialiv, a 30% — na tehnične napysannja tekstiv.

Osnovnymy džerelamy novyn dlja ZMI buly i poky zalyšajuťsja:

  • vseukraїnśki portaly novyn;
  • pres-relizy ta zvity deržavnyh organizacij (v t.č. — na regionaľnyh rivnjah);
  • miśki podiї: svjata, gromadśki zahody;
  • kryminaľni podiї;
  • vlasni eksperty-«informatory».

Za informacijeju korystuvačiv Deadline,  pres-služby pracjujuť duže operatyvno, dejaki naviť jakisno — osoblyvo ce stosujeťsja deržavnyh ustanov, — ale je problemy z podačeju materialu. Je pres-sekretari, osoblyvo v sylovyh vidomstvah, organah deržkontrolju, kotri — jak i 30 rokiv tomu — pyšuť «čynovnyćkoju» skladnoju movoju, i naviť cikava novyna vid takoї podači prograje.

Na častku jakisnyh pojasnjuvaľnyh analityčnyh materialiv dovodyťsja ne biľše 15%. Častka rozvažaľnogo kontentu, ščo nadyhaje, ne perevyščuje 10% onlajn šumu. Veś čas «v telefoni» ta na zustričah — i na novi ideї dlja rozvytku media u golovnyh redaktoriv vydań času majže ne zalyšajeťsja.

Je 2 vidomyh pidhody pry organizaciї roboty žurnalista:

  • centralizovana robota — koly vyznačajeťsja niševa tema, potim vidbuvajeťsja zbyrannja informaciї za neju ta vidslidkovujuťsja materialy;
  • decentralizovana robota — koly odnu i tu ž temu pidhopljujuť kiľka žurnalistiv i zajmajuťsja pojasnennjamy z riznyh storin.

Ščoby zibraty fakty i dumky, žurnalist vytračaje pryblyzno 70% robočogo času. Dodajte do ćogo vytraty na spilkuvannja z ekspertom, oplatu telefonnyh dzvinkiv, transkrybaciju tekstiv za pidsumkom spilkuvannja — vyhodyť bagato zusyľ, a rezuľtat slabkyj. Za ostannimy danymy resursu Trud.ua, zarplata štatnogo žurnalista v lypni 2018 skladala 10 tys grn. Ale ž možna sprostyty veś proces i ekonomyty desjatky tysjač gryveń na pidgotovku materialiv — i pry ćomu pity z roboty včasno.

Zrozumili novyny

Za danymy sposterežeń, biľšisť ekspertiv rozumijuť «pryzemleni novyny», tobto napysani zrozumiloju movoju statti, jaki cikavljať ljudej v konkretnomu regioni:

Pošuk novyn ne zaležyť vid masštabu mista. Najcikaviša tema dlja miscevogo ZMI — ce ta, pro jaku govorjať susidy, rodyči, druzi. Obgovorjujuť pogodu (zlyvy abo posuha)? Pyšiť pro pogodu, pro її vplyv na žyttja v misti, rajoni, selyšči. Nezadovoleni robotoju gromadśkogo transportu? Čergamy v vykonkomi? Pozbavlennjam subsydij? Buď-jaka tema može staty poštovhom dlja materialu. Tut važlyvo stežyty za podijamy v rozvytku. Buvaje, koly povertaješsja do pidnjatoї temy abo povertaješsja do geroїv kolyšnih publikacij, diznaješsja bagato novoї ta cikavoї informaciї, jaka ljagaje v osnovu novogo materialu

Lina Kušč, peršyj zastupnyk golovy Nacionaľnoї Spilky Žurnalistiv Ukraїny

Neobhidno dotrymuvatysja balansu miśkyh i globaľnyh novyn, stežyty za rozvytkom podij, šukaty miscevyh geroїv. Garna žurnalistyka potrebuje pidtrymky. Materialy v ZMI — ce cinnisť. Tož treba robyty tak, ščob vidpovidi ekspertiv buly jakomoga biľš cikavymy.

«Anonimnyj» material — jak stvoryty

Rynok media vlaštovanyj tak, ščo 80% žurnalistiv i 30% ekspertiv pracjujuť odnočasno v dekiľkoh miscjah. Pryčomu «cykl žyttja» žurnalista v odnomu vydanni dostatńoї korotkyj — vid 3 do 12 misjaciv.

Garni redakciї planujuť svoju robotu. Buvaje take, ščo žurnalist ne hoče, ščob htoś znav nad jakym materialom zaraz pracjuje komanda. Jak buty, koly pysaty material potribno, a govoryty pro plany ne hočeťsja?

Bez indyviduaľnyh komp’juternyh program zaprosyty anonimno na interv’ju, zvyčajno, nemožlyvo. Hto pryjde? Vsi rozumijuť, ščo 80% sjužetiv novyniv plavno peretikajuť v sajty informacijnyh agentstv z Facebook. Ale je problema: socmereža ne vmije anonimno stavyty pytannja i zaprošuvaty na interv’ju. Zaoščadyty čas žurnalistu možna tryči. Vperše — koly vin šukaje eksperta. Vdruge — na uzgodženni komentariv. A vtretje — na povidomlenni pro vyhid pidsumkovoї statti.

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: