fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

Judžyn Buff, PCIC — pro vyhid na mižnarodni rynky: «Oberežno z gumorom»

Юджин Буфф, PCIC — про вихід на міжнародні ринки: «Обережно з гумором»
Jak innovacijnomu lokaľnomu biznesu vyjty na svitovi rynky ta masštabuvaty svoju ideju? Pro vse ce govoryly pid čas zustriči z doktorom Judžynom Buffom u Lvovi. Vin maje ponad 20 rokiv naukovogo, konsuľtacijnogo ta upravlinśkogo dosvidu, je zasnovnykom ta prezydentom Innovacijnogo konsaltyngu pervynnoї dopomogy (PCIC)
Як інноваційному локальному бізнесу вийти на світові ринки та масштабувати свою ідею? Про все це говорили під час зустрічі з доктором Юджином Буффом у Львові. Він має понад 20 років наукового, консультаційного та управлінського досвіду, є засновником та президентом Інноваційного консалтингу первинної допомоги (PCIC)
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  Що таке інноваційний процес в компанії і які моделі потрібно, а які не варто використовувати бізнесу? Як знайти, оцінити та кваліфікувати клієнтів, і якими є відмінності між ними в різних бізнес-культурах та географічних умовах? Юджин Буфф спробував відповісти на ці питання. Часто нас оточують стереотипи про певну країну. Тому потрібно активно будувати міжкультурні відносини, виходити за межі комфортних зон. Мовні бар’єри є явним недоліком для ведення бізнесу на міжнародному рівні. У вас може виникнути потреба покладатися на перекладачів при спілкуванні з діловими партнерами. Часто те, що сказали представники за столом перемовин, може втратитись під час перекладу. Якими є відмінності в діловій культурі різних країн. В різних за ментальністю країнах ви зіткнетесь з різною корпоративною культурою у певних сферах. Ось деякі з них: Сила відстані. Готовність слабшого до прийняття нерівного розподілу влади (високий рівень — Латинська Америка, Африка, Азія, арабський світ, низький — англо-німецькі культури). Індивідуалізм (високий рівень — Латинська Америка та Європа, низький — Азія, Африка, Латинська Америка — сильніші колективістські цінності). Уникнення невизначеності. Толерантність до неоднозначності (високий рівень — Латинська Америка, Південна та Східна Європа, Японія, низький — Китай). Довгострокова орієнтація. Зосередження на віддалених результатах (високий рівень — Азія, поміркований — Європа, низький — мусульманські країни і Латинська Америка). Що важливо враховувати для ведення бізнесу за кордоном. Години (планувати зустріч, враховуючи специфіку країни) Дрес-код Знайомство Зустрічі Переговори Ділові прийоми Як правильно себе подати під час ділової зустрічі в різних країнах? Юджин Буфф розповів про цікаві нюанси. Читатйте також: Робота як задоволення — поради українських топ-менеджерів та творчих людей. Японія. Консервативні. Поліроване взуття. Макіяж, ювелірні вироби та парфуми для жінок. Відсутнє поняття холодний дзвінок. Німеччина. Довгі відпустки в липні-серпні та грудні. Не варто планувати візити на цей час. Консервативні. Потискайте руки як на зустрічі, так і на виїзді. Пунктуальність важлива. Зустрічі тут проводяться заздалегідь. Увага до деталей. Уникайте гумору. Багато рішень приймаються радниками за межами переговорної кімнати. Приходьте завжди вчасно. Сполучені Штати Америки. Короткі вітання, мінімальний фізичний контакт. Використання під час знайомства посади відображає повагу. Пряме Ні означає ні. Читатйте також: 5 порад щодо продукту від Елізабет Йін, 500 Startups. Канада. Використовуйте прізвище. Можна звертатись по імені, тільки якщо вас особисто запросили так робити. Підготуйте свої матеріали двома мовами — англійською та французькою. Темп повільніший, ніж у США — і менш формальний у французькій Канаді. Ізраїль. Англійською говорить більшість ізраїльтян. Зміст важливіший за форму та презентацію. Чим більше обговорення, тим краще. Будьте готові змінити вашу позицію. Дуже доброзичливі і неформальні. Розширення за кордоном — що ви повинні змінити. Прямий експорт — ви можете просто розширити його. Кооперативні відносини — зрозуміти, цінувати ділову культуру, різницю в управлінні, регіональні закони. У вас в команді повинен бути кваліфікований дистриб’ютор або торговий представник. Інші рекомендації. Під час презентації іноземним інвесторам чи колегам говоріть чітко і повільно, але не голосно, підтверджуйте телефонну розмову електронною поштою або нотатками. Використовуйте візуальну довідку та друк матеріалів, дотримуйтесь письмового резюме. Дізнайтеся основи іноземної мови (словесні та невербальні) та спробуйте використовувати обидві мови у вашій презентації. В жодному разі не використовуйте жаргон, регіональні вирази, тощо. Будьте обережні з гумором, не переривайте іноземного партнера.

Ščo take innovacijnyj proces v kompaniї i jaki modeli potribno, a jaki ne varto vykorystovuvaty biznesu? Jak znajty, ocinyty ta kvalifikuvaty klijentiv, i jakymy je vidminnosti miž nymy v riznyh biznes-kuľturah ta geografičnyh umovah? Judžyn Buff sprobuvav vidpovisty na ci pytannja.

Často nas otočujuť stereotypy pro pevnu kraїnu. Tomu potribno aktyvno buduvaty mižkuľturni vidnosyny, vyhodyty za meži komfortnyh zon. Movni bar’jery je javnym nedolikom dlja vedennja biznesu na mižnarodnomu rivni. U vas može vynyknuty potreba pokladatysja na perekladačiv pry spilkuvanni z dilovymy partneramy. Často te, ščo skazaly predstavnyky za stolom peremovyn, može vtratytyś pid čas perekladu.

Jakymy je vidminnosti v dilovij kuľturi riznyh kraїn

V riznyh za mentaľnistju kraїnah vy zitkneteś z riznoju korporatyvnoju kuľturoju u pevnyh sferah. Oś dejaki z nyh:

 • Syla vidstani. Gotovnisť slabšogo do pryjnjattja nerivnogo rozpodilu vlady (vysokyj riveń — Latynśka Ameryka, Afryka, Azija, arabśkyj svit, nyźkyj — anglo-nimećki kuľtury).
 • Indyvidualizm (vysokyj riveń — Latynśka Ameryka ta Jevropa, nyźkyj — Azija, Afryka, Latynśka Ameryka — syľniši kolektyvistśki cinnosti).
 • Unyknennja nevyznačenosti. Tolerantnisť do neodnoznačnosti (vysokyj riveń — Latynśka Ameryka, Pivdenna ta Shidna Jevropa, Japonija, nyźkyj — Kytaj).
 • Dovgostrokova orijentacija. Zoseredžennja na viddalenyh rezuľtatah (vysokyj riveń — Azija, pomirkovanyj — Jevropa, nyźkyj — musuľmanśki kraїny i Latynśka Ameryka).

Judžyn Buff, PCIC, pro vyhid na mižnarodni rynky: «Buďte oberežni z gumorom»

Ščo važlyvo vrahovuvaty dlja vedennja biznesu za kordonom

 1. Godyny (planuvaty zustrič, vrahovujučy specyfiku kraїny)
 2. Dres-kod
 3. Znajomstvo
 4. Zustriči
 5. Peregovory
 6. Dilovi pryjomy

Jak pravyľno sebe podaty pid čas dilovoї zustriči v riznyh kraїnah? Judžyn Buff rozpoviv pro cikavi njuansy.

Čytajte takož: Robota jak zadovolennja — porady ukraїnśkyh top-menedžeriv ta tvorčyh ljudej

Japonija

 • Konservatyvni. Polirovane vzuttja. Makijaž, juvelirni vyroby ta parfumy dlja žinok.
 • Vidsutnje ponjattja «holodnyj dzvinok».

Nimeččyna

 • Dovgi vidpustky v lypni-serpni ta grudni. Ne varto planuvaty vizyty na cej čas.
 • Konservatyvni. Potyskajte ruky jak na zustriči, tak i na vyїzdi.
 • Punktuaľnisť važlyva. Zustriči tut provodjaťsja zazdalegiď.
 • Uvaga do detalej. Unykajte gumoru.
 • Bagato rišeń pryjmajuťsja radnykamy za mežamy peregovornoї kimnaty.
 • Pryhoďte zavždy včasno.

Judžyn Buff, PCIC, pro vyhid na mižnarodni rynky: «Buďte oberežni z gumorom»

Spolučeni Štaty Ameryky

 • Korotki vitannja, minimaľnyj fizyčnyj kontakt. Vykorystannja pid čas znajomstva posady vidobražaje povagu.
 • Prjame «Ni» označaje ni.
Čytajte takož: 5 porad ščodo produktu vid Elizabet Jin, 500 Startups

Kanada

 • Vykorystovujte prizvyšče. Možna zvertatyś po imeni, tiľky jakščo vas osobysto zaprosyly tak robyty.
 • Pidgotujte svoї materialy dvoma movamy — anglijśkoju ta francuźkoju.
 • Temp poviľnišyj, niž u SŠA — i menš formaľnyj u francuźkij Kanadi.

Izraїľ

 • Anglijśkoju govoryť biľšisť izraїľtjan.
 • Zmist važlyvišyj za formu ta prezentaciju. Čym biľše obgovorennja, tym krašče.
 • Buďte gotovi zminyty vašu pozyciju.
 • Duže dobrozyčlyvi i neformaľni.

Judžyn Buff, PCIC, pro vyhid na mižnarodni rynky: «Buďte oberežni z gumorom»

Rozšyrennja za kordonom — ščo vy povynni zminyty

 • Prjamyj eksportvy možete prosto rozšyryty jogo.
 • Kooperatyvni vidnosynyzrozumity, cinuvaty dilovu kuľturu, riznycju v upravlinni, regionaľni zakony.
 • U vas v komandi povynen buty kvalifikovanyj dystryb’jutor abo torgovyj predstavnyk.

Inši rekomendaciї

 • Pid čas prezentaciї inozemnym investoram čy kolegam govoriť čitko i poviľno, ale ne golosno, pidtverdžujte telefonnu rozmovu elektronnoju poštoju abo notatkamy.
 • Vykorystovujte vizuaľnu dovidku ta druk materialiv, dotrymujteś pyśmovogo rezjume.
 • Diznajtesja osnovy inozemnoї movy (slovesni ta neverbaľni) ta sprobujte vykorystovuvaty obydvi movy u vašij prezentaciї.
 • V žodnomu razi ne vykorystovujte žargon, regionaľni vyrazy, toščo.
 • Buďte oberežni z gumorom, ne pereryvajte inozemnogo partnera.

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: