fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

Entuziasty doslidyly roztašuvannja vulyć v ukraїnśkyh mistah

Ентузіасти дослідили розташування вулиць в українських містах

Urbanisty zi spiľnoty «Maparnja» doslidyly, jak roztašovano vulyci v ukraїnśkyh mistah ta jaki osnovni osoblyvosti planuvannja vulyć prytamanni kožnomu iz oblasnyh centriv
Урбаністи зі спільноти «Мапарня» дослідили, як розташовано вулиці в українських містах та які основні особливості планування вулиць притаманні кожному із обласних центрів
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  Учасники проекту Мапарня проаналізували мережі вулиць обласних центрів України та створили гістограми напрямків вулиць. На початку червня 2018 року таке дослідження опублікував науковець з Берклі Джеф Боїнґ для міст США, а також для деяких столиць світу. Його інструментами скористалися й українські дослідники. За словами урбаніста та архітектора Федора Гонци, довелося врахувати деякі особливості та адаптувати інструменти для аналізу українських міст, аби проаналізувати вуличні мережі міст України. Як планують розташування вулиць у світі. Більшість американських міст заплановані та забудовані за так званою Гіподамовою системою (Grid plan), коли місто складається з рівнозначних кварталів, котрі утворюються мережею взаємно перпендикулярних вулиць, направлених з півночі на південь чи з заходу на схід. Таке планування склалось в античні часи та набуло широкої популярності в добу класицизму. Проте є міста, де утворення вулиць відбувалось радіально чи за змішаною системою, бо на формування планувального каркаса впливали інші чинники: характер рельєфу, зміни попереднього планування, історичний характер забудови та багато інших чинників. Як відбувалося містопланування в Україні. Змішане хаотичне планування притаманне більшості європейських міст, де головними чинниками формування міста є рельєф та історично обумовлені умови забудови. Міста на різних етапах переплановувались та в їх планування вносились ті чи інші зміни. Такі ж складні історичні моделі планування притаманні й більшості українських міст. На загальному фоні історичного планування міст в Україні, за словами дослідника, можна виділити Черкаси, частину вулиць київського Подолу, центральної частини Одеси, Херсону, Миколаєва. Ці міста та частини міст найбільше зачепила хвиля масового перепланування початку ХІХ століття, коли з історично утворених вулиць, сформували чіткі та рівні квартали. За результатами дослідження в українських провідних містах вулиці розташовано наступним чином: Нагадаємо, раніше ми розповідали про урбаністичні практики ініціативи Код Міста.
18.07.2018,21:23
0
«Maparnja»
Реклама 👇 Замовити

Učasnyky proektu «Maparnja» proanalizuvaly mereži vulyć oblasnyh centriv Ukraїny ta stvoryly gistogramy naprjamkiv vulyć. Na počatku červnja 2018 roku take doslidžennja opublikuvav naukoveć z Berkli Džef Boїnğ dlja mist SŠA, a takož dlja dejakyh stolyć svitu. Jogo instrumentamy skorystalysja j ukraїnśki doslidnyky. Za slovamy urbanista ta arhitektora Fedora Goncy, dovelosja vrahuvaty dejaki osoblyvosti ta adaptuvaty instrumenty dlja analizu ukraїnśkyh mist, aby proanalizuvaty vulyčni mereži mist Ukraїny.

Jak planujuť roztašuvannja vulyć u sviti

Biľšisť amerykanśkyh mist zaplanovani ta zabudovani za tak zvanoju «Gipodamovoju systemoju» (Grid plan), koly misto skladajeťsja z rivnoznačnyh kvartaliv, kotri utvorjujuťsja merežeju vzajemno perpendykuljarnyh vulyć, napravlenyh z pivnoči na pivdeń čy z zahodu na shid. Take planuvannja sklaloś v antyčni časy ta nabulo šyrokoї populjarnosti v dobu klasycyzmu. Prote je mista, de «utvorennja» vulyć vidbuvaloś radiaľno čy za zmišanoju systemoju, bo na formuvannja planuvaľnogo karkasa vplyvaly inši čynnyky: harakter reľjefu, zminy poperedńogo planuvannja, istoryčnyj harakter zabudovy ta bagato inšyh čynnykiv.

Jak vidbuvalosja mistoplanuvannja v Ukraїni

Zmišane «haotyčne» planuvannja prytamanne biľšosti jevropejśkyh mist, de golovnymy čynnykamy formuvannja mista je reľjef ta istoryčno obumovleni umovy zabudovy. Mista na riznyh etapah pereplanovuvalyś ta v їh planuvannja vnosylyś ti čy inši zminy. Taki ž skladni istoryčni modeli planuvannja prytamanni j biľšosti ukraїnśkyh mist. Na zagaľnomu foni istoryčnogo planuvannja mist v Ukraїni, za slovamy doslidnyka, možna vydilyty Čerkasy, častynu vulyć kyїvśkogo Podolu, centraľnoї častyny Odesy, Hersonu, Mykolajeva. Ci mista ta častyny mist najbiľše začepyla hvylja masovogo pereplanuvannja počatku HIH stolittja, koly z istoryčno utvorenyh vulyć, sformuvaly čitki ta rivni kvartaly.

Za rezuľtatamy doslidžennja v ukraїnśkyh providnyh mistah vulyci roztašovano nastupnym čynom:

Entuziasty doslidyly roztašuvannja vulyć v ukraїnśkyh mistah

Nagadajemo, raniše my rozpovidaly pro urbanistyčni praktyky iniciatyvy «Kod Mista».

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: