fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

Nova buhgalterija — jakoju vona bude?

Нова бухгалтерія — якою вона буде?
16 lypnja v Ukraїni tradycijno vidznačajuť Deń buhgalteriv ta audytoriv. V cej deń v 1999 roci buv pryjnjatyj Zakon «Pro buhgalterśkyj oblik ta finansovu zvitnisť v Ukraїni». Roľ buhgaltera na pidpryjemstvi, zmist profesiї, vykorystannja IT-rišeń i pidhodiv zaznaly za cej čas kolosaľnoї transformaciї. Pro novu reaľnisť buhgalterśkogo obliku — vyklyky i zavdannja, a takož novi kompetenciї, jaki dyktuje rynok, — dali
16 липня в Україні традиційно відзначають День бухгалтерів та аудиторів. В цей день в 1999 році був прийнятий Закон «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Роль бухгалтера на підприємстві, зміст професії, використання IT-рішень і підходів зазнали за цей час колосальної трансформації. Про нову реальність бухгалтерського обліку — виклики і завдання, а також нові компетенції, які диктує ринок, — далі
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  Спрощене тлумачення бухгалтерського обліку як рахівництва, зосередженого на веденні рахунків і фіксації переміщення коштів підприємства — більш ніж архаїчне. На часі дізнатися, що входить у компетенції сучасного бухгалтера.  Трансформація змісту професії. Сучасний бухгалтерський облік охоплює дуже багато, а його основним завданням є збір і ретельна обробка повної інформації про діяльність підприємства. Дана інформація — основа фінансового контролю та прийняття управлінських рішень. А, враховуючи розвиток IT-рішень в бухгалтерському обліку і супутніх технологій, бухгалтер часто виконує функцію обробки й аналізу інформації. У сфері компетенцій бухгалтера лежить і формування облікової політики організації, й ведення бухгалтерського обліку операцій, й оптимізація податкового навантаження. До кола його обовязків входить як первинна обробка документів, так і завдання, що вимагають досвіду та високої кваліфікації: оформлення податкових документів, формування квартальної та річної звітності, комунікація з податковою інспекцією та підрядниками. А це — вже функціональність менеджера-управлінця. Крім професійних компетенцій, професія бухгалтера вимагає особливих особистісних якостей: відповідальності, організованості, математичних здібностей, високої концентрації уваги, логічного мислення, високої здатності до самостійного навчання. Останнє — вкрай важливе як для сучасного бухгалтера, так і для роботодавця. В умовах світу, що швидко трансформується, гнучкість і постійне навчання дозволяє оперативно реагувати, уникати помилок і фінансових втрат організації. Два ключових напрямки компетенцій бухгалтера:. моніторинг змін законодавства; навчання в сфері сучасних технологій (саме IT-рішення дають бухгалтеру нові інструменти для ефективного виконання завдань). Сучасний бухгалтер консервативний лише щодо відповідального підходу до роботи. В усьому іншому — це професія, що постійно трансформується та вимагає максимальної уваги до змін. Вимоги ринку: до чого потрібно бути готовим бухгалтеру. Хто ж він, ідеальный бухгалтер, на думку роботодавців України? Основні вимоги до компетенцій головного бухгалтера вже сформульовані ринком: Читатйте також: Як зареєструвати ФОП за добу. Знання законодавчих норм і стандартів: Незалежно від розміру та профілю підприємства, роботодавець очікує, що бухгалтер розбирається в Податковому кодексі, стандартах бухгалтерського обліку (П(С)БО) та супутніх нормативних актах, а також знає міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ, US GAAP), що викликано глобалізацією, розвитком співробітництва з західноєвропейськими компаніями та орієнтацією на світові ринки. Тенденційно, володіння МСФЗ стане однією з ключових вимог до бухгалтера вже найближчим часом. Володіння англійською мовою: Як і у випадку з МСФЗ, переорієнтація на світові ринки та розширення партнерських звязків призводить до все більшої взаємодії українських компаній з іноземними. В рамках такої співпраці первинні документи, звіти, договори та інші документи можуть формуватися англійською мовою. Можливість самостійно вивчити та проаналізувати документи перетворюється з конкурентної переваги в обовязкову вимогу до професії бухгалтера. Володіння спеціалізованим софтом: Кожне підприємство веде облік за допомогою спеціальних IT-рішень, і вміння працювати з ними — одна зі стандартних вимог. Гнучкість у навчанні, новаторство в підходах, запит на розширені рішення, методи обробки даних обліку, консолідацію й аналіз за допомогою програмних продуктів — нова вимога до компетенції бухгалтера-професіонала, від якого буде залежати розвиток підприємства. Soft Skills: Крім безпосередньо бухгалтерських компетенцій, роботодавці нерідко вимагають від своїх співробітників-бухгалтерів ряд особистісних якостей. В першу чергу — старанність, уважність, вміння організувати свій робочий час. Важливими навичками є здатність до самоосвіти, висока адаптація, аналітичне мислення, комунікабельність, вміння аргументовано обгрунтувати свою точку зору, що особливо важливо для головних бухгалтерів великих підприємств, де такий співробітник відіграє одну з ключових ролей у формуванні стратегії підприємства. Бухгалтерський облік — одна з найважливіших складових роботи будь-якого підприємства в умовах тотальної автоматизації бізнес-процесів, на чолі яких все одно буде стояти людина. Професія бухгалтера однозначно трансформується на краще. В англійській мові чітко розрізняються поняття book-keeper  та accountant: перший — простий рахівник, що заповнює таблиці, другий — фінансовий аналітик і внутрішній аудитор. Саме за accountant — майбутнє бухгалтерії.
Реклама 👇 Замовити

Sproščene tlumačennja buhgalterśkogo obliku jak «rahivnyctva», zoseredženogo na vedenni rahunkiv i fiksaciї peremiščennja koštiv pidpryjemstva — biľš niž arhaїčne. Na časi diznatysja, ščo vhodyť u kompetenciї sučasnogo buhgaltera. 

Transformacija zmistu profesiї

Sučasnyj buhgalterśkyj oblik ohopljuje duže bagato, a jogo osnovnym zavdannjam je zbir i reteľna obrobka povnoї informaciї pro dijaľnisť pidpryjemstva. Dana informacija — osnova finansovogo kontrolju ta pryjnjattja upravlinśkyh rišeń. A, vrahovujučy rozvytok IT-rišeń v buhgalterśkomu obliku i suputnih tehnologij, buhgalter často vykonuje funkciju obrobky j analizu informaciї.

U sferi kompetencij buhgaltera ležyť i formuvannja oblikovoї polityky organizaciї, j vedennja buhgalterśkogo obliku operacij, j optymizacija podatkovogo navantažennja. Do kola jogo obov’jazkiv vhodyť jak pervynna obrobka dokumentiv, tak i zavdannja, ščo vymagajuť dosvidu ta vysokoї kvalifikaciї: oformlennja podatkovyh dokumentiv, formuvannja kvartaľnoї ta ričnoї zvitnosti, komunikacija z podatkovoju inspekcijeju ta pidrjadnykamy. A ce — vže funkcionaľnisť menedžera-upravlincja.

ФОП-звітність та сплата податків за кілька кліків — рекомендуємо сервіс Taxer.ua

Зареєструватися

Krim profesijnyh kompetencij, profesija buhgaltera vymagaje osoblyvyh osobystisnyh jakostej:

 • vidpovidaľnosti,
 • organizovanosti,
 • matematyčnyh zdibnostej,
 • vysokoї koncentraciї uvagy,
 • logičnogo myslennja,
 • vysokoї zdatnosti do samostijnogo navčannja. Ostannje — vkraj važlyve jak dlja sučasnogo buhgaltera, tak i dlja robotodavcja.

V umovah svitu, ščo švydko transformujeťsja, gnučkisť i postijne navčannja dozvoljaje operatyvno reaguvaty, unykaty pomylok i finansovyh vtrat organizaciї.

Dva ključovyh naprjamky kompetencij buhgaltera:

 • monitoryng zmin zakonodavstva;
 • navčannja v sferi sučasnyh tehnologij (same IT-rišennja dajuť buhgalteru novi instrumenty dlja efektyvnogo vykonannja zavdań).

Sučasnyj buhgalter konservatyvnyj lyše ščodo vidpovidaľnogo pidhodu do roboty. V uśomu inšomu — ce profesija, ščo postijno transformujeťsja ta vymagaje maksymaľnoї uvagy do zmin.

Nova buhgalterija — jakoju vona bude

Vymogy rynku: do čogo potribno buty gotovym buhgalteru

Hto ž vin, ideaľnыj buhgalter, na dumku robotodavciv Ukraїny? Osnovni vymogy do kompetencij golovnogo buhgaltera vže sformuľovani rynkom:

Čytajte takož: Jak zarejestruvaty FOP za dobu
 • Znannja zakonodavčyh norm i standartiv: Nezaležno vid rozmiru ta profilju pidpryjemstva, robotodaveć očikuje, ščo buhgalter rozbyrajeťsja v Podatkovomu kodeksi, standartah buhgalterśkogo obliku (P(S)BO) ta suputnih normatyvnyh aktah, a takož znaje mižnarodni standarty finansovoї zvitnosti (MSFZ, US GAAP), ščo vyklykano globalizacijeju, rozvytkom spivrobitnyctva z zahidnojevropejśkymy kompanijamy ta orijentacijeju na svitovi rynky. Tendencijno, volodinnja MSFZ stane odnijeju z ključovyh vymog do buhgaltera vže najblyžčym časom.
 • Volodinnja anglijśkoju movoju: Jak i u vypadku z MSFZ, pereorijentacija na svitovi rynky ta rozšyrennja partnerśkyh zv’jazkiv pryzvodyť do vse biľšoї vzajemodiї ukraїnśkyh kompanij z inozemnymy. V ramkah takoї spivpraci pervynni dokumenty, zvity, dogovory ta inši dokumenty možuť formuvatysja anglijśkoju movoju. Možlyvisť samostijno vyvčyty ta proanalizuvaty dokumenty peretvorjujeťsja z konkurentnoї perevagy v obov’jazkovu vymogu do profesiї buhgaltera.
 • Volodinnja specializovanym softom: Kožne pidpryjemstvo vede oblik za dopomogoju speciaľnyh IT-rišeń, i vminnja pracjuvaty z nymy — odna zi standartnyh vymog. Gnučkisť u navčanni, novatorstvo v pidhodah, zapyt na rozšyreni rišennja, metody obrobky danyh obliku, konsolidaciju j analiz za dopomogoju programnyh produktiv — nova vymoga do kompetenciї buhgaltera-profesionala, vid jakogo bude zaležaty rozvytok pidpryjemstva.
 • Soft Skills: Krim bezposeredńo buhgalterśkyh kompetencij, robotodavci neridko vymagajuť vid svoїh spivrobitnykiv-buhgalteriv rjad osobystisnyh jakostej.

V peršu čergu — starannisť, uvažnisť, vminnja organizuvaty svij robočyj čas. Važlyvymy navyčkamy je zdatnisť do samoosvity, vysoka adaptacija, analityčne myslennja, komunikabeľnisť, vminnja argumentovano obgruntuvaty svoju točku zoru, ščo osoblyvo važlyvo dlja golovnyh buhgalteriv velykyh pidpryjemstv, de takyj spivrobitnyk vidigraje odnu z ključovyh rolej u formuvanni strategiї pidpryjemstva.

Buhgalterśkyj oblik — odna z najvažlyvišyh skladovyh roboty buď-jakogo pidpryjemstva v umovah totaľnoї avtomatyzaciї biznes-procesiv, na čoli jakyh vse odno bude stojaty ljudyna. Profesija buhgaltera odnoznačno transformujeťsja na krašče. V anglijśkij movi čitko rozriznjajuťsja ponjattja book-keeper  ta accountant:

 • peršyj — prostyj rahivnyk, ščo zapovnjuje tablyci,
 • drugyj — finansovyj analityk i «vnutrišnij audytor». Same za accountant — majbutnje buhgalteriї.

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: