fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

Jaroslav Kosť, EasyWay: «Nastupnyj krok — pidgotuvatysja do elektronnyh kvytkiv»

Ярослав Кость, EasyWay: «Наступний крок — підготуватися до електронних квитків»
EasyWay — ukraїnśkyj proekt, ščo vže 6 rokiv dopomagaje meškancjam nyzky mist orijentuvatysja u rozkladah ruhu gromadśkogo transportu. Jak rozvyvajeťsja servis i jak bezgotivkovi plateži transformujuť praktyku jogo roboty, na počatku lypnja rozpoviv spivzasnovnyk i tehničnyj dyrektor EasyWay Jaroslav Kosť
EasyWay — український проект, що вже 6 років допомагає мешканцям низки міст орієнтуватися у розкладах руху громадського транспорту. Як розвивається сервіс і як безготівкові платежі трансформують практику його роботи, на початку липня розповів співзасновник і технічний директор EasyWay Ярослав Кость
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  Що таке EasyWay. Це — сервіс, який допомагає доїхати громадським траспортом будь-куди по місту вчасно. Можливості сайту та мобільних додатків дають змогу знайти маршрут від точки А в точку В і подивитися на сайті чи на смартфоні. Все, що потрібно — доступ до мобільного інтернету чи WiFi. За словами Ярослава Костя, EasyWay допоможе підібрати зручний маршрут з урахуванням фінансових та часових затрат, а також прокладе найкоротший автомобільний шлях. У дорозі можна скористатися мобільними застосунками для Android та iOS. Також розробникам можуть запропонувати API-доступ. Проект є соціальним і не потребує плати за використання. Зручність для містян очевидна і щоденна: — Можна подивитися, коли маршрутка приїде на мою зупинку. Зрозуміти, чекати мені чи пройтися пішки. Все це — у понад 50 містах тільки в Україні, а ще ми працюємо і за кордоном. EasyWay з точки зору даних. Читатйте також: Киянин розробив схему нічних маршрутів транспорту. — Ми лише збираємо дані. Нічого не встановлюємо на маршрутки, не плануємо схеми руху — цими завданнями ми не займаємося. Лише збираємо та надаємо дані про маршрути громадськості. Ми постійно слідкуємо за змінами в схемах руху маршрутів. За нашою внутрішньою статистикою, лише у Львові ми змінюємо схеми руху кожні декілька днів. Все це — щоби користувач бачив оновлення оперативно і завжди знав, куди рушає ваш автобус, маршрутка чи трамвай. Що це дає для містян. Як стверджує Ярослав Кость, щоденне використання EasyWay значно полегшує планування маршрутів на роботу, навчання чи у власних справах: Приміром, я вийшов, чекаю на маршрутку, а її не має тому, що десь там ремонтні роботи і вона поїхала в обїзд — як мені інакше про це дізнатися?. Для відстеження сервіс користується даними з GPS-систем: — Дані, якими ми оперуємо, — це схеми руху, а також дані GPS. Їх надають пристрої, які встановлюються в маршрутці і передають місцеположення маршрутки на поточний момент часу. На жаль, низка міст не надають ці дані, або вони дуже часто неякісні. А саме від якості інформації залежить, наскільки точно ми можемо спрогнозувати. Ми беремо місцезнаходження маршрутки і розраховуємо час прибуття на зупинку, дивимося на цю маршрутку на карті — і показуємо її для користувача. Про аудиторію та плани на подальший розвиток. Як розповідає технічний директор EasyWay, свою роботу сервіс почав у 2012 році — до Євро-2012: Читатйте також: Як швидкісний автобус рятує жителів Стамбулу від заторів. — У нас було 50 тис унікальних користувачів за перший місяць в усіх 4 містах. Зараз є 100 тис щодоби і понад 1 млн осіб — щомісячно.  Послуги сайту запущені в усіх великих містах України, в обласних центрах. Є ми й у менших містах, таких як Дрогобич, Конотоп. В нас — 58 міст України, а також ми є у 5 містах Болгарії, 4 Молдови і по 1 місту в Сербії, Казахстані, Польщі, Хорватії. Лідирує за кількістю користувачів саме Україна — Кость жартує, що можливо, за кордоном транспорт більше ходить за розкдадом без несподіваних змін, тому й попит на подібні сервіси менший. Серед найближчий планів команди — розвивати якість надання та оновлення даних: — Тиждень тому (розмову записували на початку липня — прим.ред.) отримали хороші дані про GPS-сигнали з маршруток, і зараз на сайті є достовірна інформація про їх реальне перебування у Львові, Маємо план зробити однакову якість покриття у всіх українських містах. За словами спікера, нині проект відчуває потребу в роботі над якістю даних для користувачів, а також адаптації до майбутніх змін – зокрема, до впровадження єдиного електронного квитка у всіх містах України. Також уважно стежать у команді й за тим, як запроваджуються безготівкові платіжні рішення — і як це впливає на ринок пасажирських перевезень. Раніше ми публікували основні тези виступу топ-менеджера MasterCard в Україні під час дискусії про інновації в містах, що відбулася у Львові.
Реклама 👇 Замовити

Ščo take EasyWay

Ce — servis, jakyj dopomagaje doїhaty gromadśkym trasportom buď-kudy po mistu včasno. Možlyvosti sajtu ta mobiľnyh dodatkiv dajuť zmogu znajty maršrut vid točky A v točku V i podyvytysja na sajti čy na smartfoni. Vse, ščo potribno — dostup do mobiľnogo internetu čy WiFi. Za slovamy Jaroslava Kostja, EasyWay dopomože pidibraty zručnyj maršrut z urahuvannjam finansovyh ta časovyh zatrat, a takož proklade najkorotšyj avtomobiľnyj šljah. U dorozi možna skorystatysja mobiľnymy zastosunkamy dlja Android ta iOS. Takož rozrobnykam možuť zaproponuvaty API-dostup. Proekt je sociaľnym i ne potrebuje platy za vykorystannja. Zručnisť dlja mistjan očevydna i ščodenna:

— Možna podyvytysja, koly maršrutka pryїde na moju zupynku. Zrozumity, čekaty meni čy projtysja pišky. Vse ce — u ponad 50 mistah tiľky v Ukraїni, a šče my pracjujemo i za kordonom.

EasyWay z točky zoru danyh

Čytajte takož: Kyjanyn rozrobyv shemu ničnyh maršrutiv transportu

— My lyše zbyrajemo dani. Ničogo ne vstanovljujemo na maršrutky, ne planujemo shemy ruhu — cymy zavdannjamy my ne zajmajemosja. Lyše zbyrajemo ta nadajemo dani pro maršruty gromadśkosti. My postijno slidkujemo za zminamy v shemah ruhu maršrutiv. Za našoju vnutrišńoju statystykoju, lyše u Lvovi my zminjujemo shemy ruhu kožni dekiľka dniv. Vse ce — ščoby korystuvač bačyv onovlennja operatyvno i zavždy znav, kudy rušaje vaš avtobus, maršrutka čy tramvaj.

Ščo ce daje dlja mistjan

Jak stverdžuje Jaroslav Kosť, ščodenne vykorystannja EasyWay značno polegšuje planuvannja maršrutiv na robotu, navčannja čy u vlasnyh spravah: «Prymirom, ja vyjšov, čekaju na maršrutku, a її ne maje tomu, ščo deś tam remontni roboty i vona poїhala v ob’їzd — jak meni inakše pro ce diznatysja?». Dlja vidstežennja servis korystujeťsja danymy z GPS-system:

— Dani, jakymy my operujemo, — ce shemy ruhu, a takož dani GPS. Їh nadajuť prystroї, jaki vstanovljujuťsja v maršrutci i peredajuť miscepoložennja maršrutky na potočnyj moment času. Na žaľ, nyzka mist ne nadajuť ci dani, abo vony duže často nejakisni. A same vid jakosti informaciї zaležyť, naskiľky točno my možemo sprognozuvaty. My beremo misceznahodžennja maršrutky i rozrahovujemo čas prybuttja na zupynku, dyvymosja na cju maršrutku na karti — i pokazujemo її dlja korystuvača.

Jaroslav Kosť, EasyWay: «Nastupnyj krok — vidstežuvaty maršrutky»

Pro audytoriju ta plany na podaľšyj rozvytok

Jak rozpovidaje tehničnyj dyrektor EasyWay, svoju robotu servis počav u 2012 roci — do Jevro-2012:

Čytajte takož: Jak švydkisnyj avtobus rjatuje žyteliv Stambulu vid zatoriv

— U nas bulo 50 tys unikaľnyh korystuvačiv za peršyj misjać v usih 4 mistah. Zaraz je 100 tys ščodoby i ponad 1 mln osib — ščomisjačno.  Poslugy sajtu zapuščeni v usih velykyh mistah Ukraїny, v oblasnyh centrah. Je my j u menšyh mistah, takyh jak Drogobyč, Konotop. V nas — 58 mist Ukraїny, a takož my je u 5 mistah Bolgariї, 4 Moldovy i po 1 mistu v Serbiї, Kazahstani, Poľšči, Horvatiї.

Lidyruje za kiľkistju korystuvačiv same Ukraїna — Kosť žartuje, ščo možlyvo, za kordonom transport biľše hodyť za rozkdadom bez nespodivanyh zmin, tomu j popyt na podibni servisy menšyj. Sered najblyžčyj planiv komandy — rozvyvaty jakisť nadannja ta onovlennja danyh:

— Tyždeń tomu (rozmovu zapysuvaly na počatku lypnja — prym.red.) otrymaly horoši dani pro GPS-sygnaly z maršrutok, i zaraz na sajti je dostovirna informacija pro їh reaľne perebuvannja u Lvovi, Majemo plan zrobyty odnakovu jakisť pokryttja u vsih ukraїnśkyh mistah.

Za slovamy spikera, nyni proekt vidčuvaje potrebu v roboti nad jakistju danyh dlja korystuvačiv, a takož adaptaciї do majbutnih zmin – zokrema, do vprovadžennja jedynogo elektronnogo kvytka u vsih mistah Ukraїny. Takož uvažno stežať u komandi j za tym, jak zaprovadžujuťsja bezgotivkovi platižni rišennja — i jak ce vplyvaje na rynok pasažyrśkyh perevezeń.

Raniše my publikuvaly osnovni tezyJaroslav Kosť, EasyWay: «Nastupnyj krok — pidgotuvatysja do elektronnyh kvytkiv» 1Sergij Franciško, MasterCard Ukraine: «Transport zminjuje platižnu povedinku ljudej» vystupu top-menedžera MasterCard v Ukraїni pid čas dyskusiї pro innovaciї v mistah, ščo vidbulasja u Lvovi.

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: