fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

Moloď z usijeї Ukraїny 3 mis pracjuvatyme nad zapuskom svoїh sociaľnyh biznesiv

Молодь з усієї України 3 міс працюватиме над запуском своїх соціальних бізнесів
Ukraїnśka sociaľna akademija ogološuje pro zapusk litńoї inkubacijnoї programy z pidtrymky ta rozvytku sociaľnogo pidpryjemnyctva
Українська соціальна академія оголошує про запуск літньої інкубаційної програми з підтримки та розвитку соціального підприємництва
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  3-місячна інкубаційна програма спрямована на складання індивідуального плану розвитку проектів, експертно-менторську підтримку та творення спільноти лідерів у соціальній сфері, зазначають її організатори. Цьогоріч можливість навчатися на інкубаційній програмі отримали переможці освітніх програм та конкурсів Української соціальної академії, а також 15 фіналістів міжнародного конкурсу Social Impact Award, який академія вперше впроваджує в Україні. В основі програми — інновативна методика викладання, проведення бізнес-ігор та індивідуальна робота із менторами. Детальніше про програму для соціальних бізнесів. Першим етапом інкубаційної програми стане тижнева Літня школа інновацій та соціального підприємництва, а це — десятки лекцій, практичні завдання, командна та індивідуальна робота над власними бізнес-кейсами.  Особливістю літньої школи інновацій є здобуття не лише теоретичних та практичних навичок, а експертна оцінка проектів. Кожен учасник матиме змогу дізнатися про сильні та слабкі сторони своїх продуктів та матиме час для їхнього вдосконалення. Згодом учасники отримають індивідуального ментора, який допоможе молодим підприємцям дійти до кінцевої цілі — запуску власного підприємства. Завданням інкубаційної програми є сприяти розвитку соціального підприємництва в Україні. Хто стане тренерами програми. Надія Перевізник — незалежна спеціалістка з маркетингу та PR. Власниця консалт-бюро Hope&Partners, співвласниця закладу PR Bar Максим Рассамакін — керуючий партнер та керівник напрямку Digital маркетингового агентства Quadrate 28 Corp Ірина Тітіренко — координаторка першої в Україні програми для розвитку спеціалістів з комунікацій в некомерційному секторі при школі журналістики УКУ — Practicum Наталія Ольберт-Сінько — директорка піар-агентства Be It, співзасновниця Українського кризового медіа-центру Наталія Матусевич — директорка з розвитку бізнесу і маркетингу міжнародної компанії IDS Borjomi International Роман Ільченко — експерт з фінансового проектування, оптимізації бізнес процесів; власник та керуючий партнер міжнародної групи компаній NIAR; голова правління благодійного фонду Цвіт Нації Ольга Спектор — засновниця і голова управління благодійного фонду Happy Paw Сергій Потапов — консультант, менеджер, бізнес-тренер з управління проектами. Досвід в управлінні проектами більше 15 років. Запустив в українській ІТ-компанії управління проектами за методом критичного ланцюгу (Critical Chain Project Management — ССРМ), проводив експерименти щодо інтеграції ССРМ та скраму Наталія Заверуха — консультантка з формалізації, оптимізації та автоматизації бізнес-процесів. Спеціалістка у сфері ІТ та консалтингу, зокрема, в управлінні якістю та організації бізнес-процесів. Керівниця консалтингової компанії Manageable Ольга Дуднік — консультантка з управління, засновниця Edutainment Studio. Авторка програм для власників, менеджерів вищої і середньої ланки, HR-менеджерів, менеджерів з продажу Євгеній Пестерніков — засновник консалтингової компанії HRPuzzle. Майстерня розвитку організацій, Консультант з питань організаційного розвитку, управління змінами, пошуку стратегії розвитку, лідерства в організації. Як долучитися до подальших програм. Організатори закликають охочих відкрити власне соціальне підприємство долучатися до сторінка УСА у Facebook та стежити за анонсами і дедлайнами програм. Нагадаємо, раніше редакція Na chasi публікувала розмову із керівником програми УСА для соціальних підприємців.
Реклама 👇 Замовити

3-misjačna inkubacijna programa sprjamovana na skladannja indyviduaľnogo planu rozvytku proektiv, ekspertno-mentorśku pidtrymku ta tvorennja spiľnoty lideriv u sociaľnij sferi, zaznačajuť її organizatory.

Cogorič možlyvisť navčatysja na inkubacijnij programi otrymaly peremožci osvitnih program ta konkursiv Ukraїnśkoї sociaľnoї akademiї, a takož 15 finalistiv mižnarodnogo konkursu Social Impact Award, jakyj akademija vperše vprovadžuje v Ukraїni. V osnovi programy — innovatyvna metodyka vykladannja, provedennja biznes-igor ta indyviduaľna robota iz mentoramy.

Detaľniše pro programu dlja sociaľnyh biznesiv

Peršym etapom inkubacijnoї programy stane tyžneva Litnja škola innovacij ta sociaľnogo pidpryjemnyctva, a ce — desjatky lekcij, praktyčni zavdannja, komandna ta indyviduaľna robota nad vlasnymy biznes-kejsamy.  Osoblyvistju litńoї školy innovacij je zdobuttja ne lyše teoretyčnyh ta praktyčnyh navyčok, a ekspertna ocinka proektiv. Kožen učasnyk matyme zmogu diznatysja pro syľni ta slabki storony svoїh produktiv ta matyme čas dlja їhńogo vdoskonalennja.

Zgodom učasnyky otrymajuť indyviduaľnogo mentora, jakyj dopomože molodym pidpryjemcjam dijty do kincevoї cili — zapusku vlasnogo pidpryjemstva. Zavdannjam inkubacijnoї programy je spryjaty rozvytku sociaľnogo pidpryjemnyctva v Ukraїni.

Hto stane treneramy programy

 • Nadija PereviznykMoloď z usijeї Ukraїny 3 mis pracjuvatyme nad zapuskom svoїh sociaľnyh biznesiv 1Nadija Pereviznyk — pro PR, startapy, žinok ta samoosvitunezaležna specialistka z marketyngu ta PR. Vlasnycja konsalt-bjuro Hope&Partners, spivvlasnycja zakladu PR Bar
 • Maksym Rassamakinkerujučyj partner ta kerivnyk naprjamku Digital marketyngovogo agentstva Quadrate 28 Corp
 • Iryna Titirenko — koordynatorka peršoї v Ukraїni programy dlja rozvytku specialistiv z komunikacij v nekomercijnomu sektori pry školi žurnalistyky UKU — Practicum
 • Natalija Oľbert-Sińko — dyrektorka piar-agentstva Be It, spivzasnovnycja Ukraїnśkogo kryzovogo media-centru
 • Natalija Matusevyč — dyrektorka z rozvytku biznesu i marketyngu mižnarodnoї kompaniї IDS Borjomi International
 • Roman Iľčenko — ekspert z finansovogo proektuvannja, optymizaciї biznes procesiv; vlasnyk ta kerujučyj partner mižnarodnoї grupy kompanij NIAR; golova pravlinnja blagodijnogo fondu «Cvit Naciї»
 • Oľga Spektor — zasnovnycja i golova upravlinnja blagodijnogo fondu Happy Paw
 • Sergij Potapov — konsuľtant, menedžer, biznes-trener z upravlinnja proektamy. Dosvid v upravlinni proektamy biľše 15 rokiv. Zapustyv v ukraїnśkij IT-kompaniї upravlinnja proektamy za metodom krytyčnogo lancjugu (Critical Chain Project Management — SSRM), provodyv eksperymenty ščodo integraciї SSRM ta skramu
 • Natalija Zaveruhakonsuľtantka z formalizaciї, optymizaciї ta avtomatyzaciї biznes-procesiv. Specialistka u sferi IT ta konsaltyngu, zokrema, v upravlinni jakistju ta organizaciї biznes-procesiv. Kerivnycja konsaltyngovoї kompaniї Manageable
 • Oľga Dudnik — konsuľtantka z upravlinnja, zasnovnycja Edutainment Studio. Avtorka program dlja vlasnykiv, menedžeriv vyščoї i seredńoї lanky, HR-menedžeriv, menedžeriv z prodažu
 • Jevgenij Pesternikov — zasnovnyk konsaltyngovoї kompaniї «HRPuzzle. Majsternja rozvytku organizacij», Konsuľtant z pytań organizacijnogo rozvytku, upravlinnja zminamy, pošuku strategiї rozvytku, liderstva v organizaciї.

Jak dolučytysja do podaľšyh program

Organizatory zaklykajuť ohočyh vidkryty vlasne sociaľne pidpryjemstvo dolučatysja do storinka USA u Facebook ta stežyty za anonsamy i dedlajnamy program.

Nagadajemo, raniše redakcija Na chasi publikuvala rozmovuMoloď z usijeї Ukraїny 3 mis pracjuvatyme nad zapuskom svoїh sociaľnyh biznesiv 2Ivanka Beď, USA: «Socpidpryjemnyctvo — ce možlyvisť zrobyty ščoś pravyľne» iz kerivnykom programy USA dlja sociaľnyh pidpryjemciv.

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: