fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

V Ukraїni stvoryly fond dlja grantovoї pidtrymky naukovyh doslidžeń

В Україні створили фонд для грантової підтримки наукових досліджень

U 2019 roci v Ukraїni zapracjuje Nacionaľnyj fond doslidžeń Ukraїny, jakyj nadavatyme grantovu pidtrymku naukovyh doslidžeń ta rozrobok. Take rišennja Urjad pryjnjav 4 lypnja
У 2019 році в Україні запрацює Національний фонд досліджень України, який надаватиме грантову підтримку наукових досліджень та розробок. Таке рішення Уряд прийняв 4 липня
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  Завданням фонду стане грантова підтримка фундаментальних і прикладних наукових досліджень, науково-технічних експериментальних розробок. Фонд надаватиме не лише інституційні гранти, як це було раніше, але й індивідуальні та колективні. Як функціонуватиме фонд та які його завдання . Талановита група науковців з різних установ можуть працювати над одною темою і мати шанс отримати гранти, навіть якщо вони не прив’язані до конкретної інституції. Також будуть гранти для наукової мобільності, розвитку матеріально-технічної бази, розробок, створення дослідницької інфраструктури. Утворення Фонду передбачає зміну системи розподілу фінансування науки на чітких прозорих критеріях. В Україні досі не існувало інституції подібного формату, яка могла б надавати гранти на дослідження і розробки на умовах відкритих конкурсів і незалежно від відомчих ознак. У Фонді, який має статус неприбуткової бюджетної установи, працюватимуть 60 осіб. Кошти Фонду формуватимуться за рахунок держбюджету, благодійних внесків, іноземних донорів. Його діяльність контролюватиме Кабмін. Розмір бюджетного фінансування Фонду буде визначатися на підставі пропозицій Національної ради з питань науки й технологій, яку очолює прем’єр-міністр. Нагадаємо, що Україна та Чехія розпочинають спільні наукові дослідження. Дослідження фінансуватимуть за 7 пріоритетними напрямками: інформаційні технології; силова енергетика; екологія та використання природних ресурсів; біотехнології та нові методи профілактики зхворювань; нові речовини та матеріали; сучасне машинобудування; суспільні науки та мистецтво. Додамо, що станом на кінець 2017 року, в Рамковій програмі ЄС Горизонт 2020 українські та чеські інституції спільно виконують 32 проекти.  
Реклама 👇 Замовити

Zavdannjam fondu stane grantova pidtrymka fundamentaľnyh i prykladnyh naukovyh doslidžeń, naukovo-tehničnyh eksperymentaľnyh rozrobok. Fond nadavatyme ne lyše instytucijni granty, jak ce bulo raniše, ale j indyviduaľni ta kolektyvni.

Jak funkcionuvatyme fond ta jaki jogo zavdannja 

Talanovyta grupa naukovciv z riznyh ustanov možuť pracjuvaty nad odnoju temoju i maty šans otrymaty granty, naviť jakščo vony ne pryv’jazani do konkretnoї instytuciї. Takož buduť granty dlja naukovoї mobiľnosti, rozvytku materiaľno-tehničnoї bazy, rozrobok, stvorennja doslidnyćkoї infrastruktury.

Utvorennja Fondu peredbačaje zminu systemy rozpodilu finansuvannja nauky na čitkyh prozoryh kryterijah. V Ukraїni dosi ne isnuvalo instytuciї podibnogo formatu, jaka mogla b nadavaty granty na doslidžennja i rozrobky na umovah vidkrytyh konkursiv i nezaležno vid vidomčyh oznak.

U Fondi, jakyj maje status neprybutkovoї bjudžetnoї ustanovy, pracjuvatymuť 60 osib. Košty Fondu formuvatymuťsja za rahunok deržbjudžetu, blagodijnyh vneskiv, inozemnyh donoriv. Jogo dijaľnisť kontroljuvatyme Kabmin. Rozmir bjudžetnogo finansuvannja Fondu bude vyznačatysja na pidstavi propozycij Nacionaľnoї rady z pytań nauky j tehnologij, jaku očoljuje prem’jer-ministr.

Nagadajemo, ščo Ukraїna ta Čehija rozpočynajuť spiľni naukovi doslidžennja. Doslidžennja finansuvatymuť za 7 priorytetnymy naprjamkamy:

  • informacijni tehnologiї;
  • sylova energetyka;
  • ekologija ta vykorystannja pryrodnyh resursiv;
  • biotehnologiї ta novi metody profilaktyky zhvorjuvań;
  • novi rečovyny ta materialy;
  • sučasne mašynobuduvannja;
  • suspiľni nauky ta mystectvo.

Dodamo, ščo stanom na kineć 2017 roku, v Ramkovij programi JeS «Goryzont 2020» ukraїnśki ta čeśki instytuciї spiľno vykonujuť 32 proekty.

 

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: