fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

Jak vygljadaje ukraїnśkyj godynnyk, ščo konkuruvatyme z Apple Watch

Як виглядає український годинник, що конкуруватиме з Apple Watch
Čy možna konkuruvaty z Apple Watch? Istorija čyslennyh sprob pobuduvaty smart-godynnyky na bazi Android Wear pokazala, ščo pytannja švydše rytoryčne. Prote komanda ukraїnśkyh rozrobnykiv kydaje vyklyk dityšču Tima Kuka — i proponuje smart-godynnyk, kotryj poklykanyj zmenšyty riveń vašogo stresu
Чи можна конкурувати з Apple Watch? Історія численних спроб побудувати смарт-годинники на базі Android Wear показала, що питання швидше риторичне. Проте команда українських розробників кидає виклик дітищу Тіма Кука — і пропонує смарт-годинник, котрий покликаний зменшити рівень вашого стресу
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  EMWatch — таку назву носить ґаджет, створений київським стартапом Force. Розробку представили вихідці з КПІ. Їхня основна мета — не розважати користувачів, а попереджати про рівень стресу та низку важливих показників стану здоровя. Годинник на запястку обраховує рівень артеріального тиску та показуватиме рівень стресу свого власника за допомогою додатків для Android та iOS. Як працює контроль стресу. Додатки для Android та iPhone показують рівень стресу користувача. Для цього за основу беруть 2 десятки показників. В залежності від зафіксованого рівня стресу додаток надаватиме рекомендації користувачеві щодо подолання стресу. Поки що додаток для годинника вже доступний для Android-смартфонів. Також пристрій вимірює кроки, витрату колорій, якість сну. Аналіз стресу здійснюється на основі патернів поведінки та власних досліджень від авторів розробки. Загалом у базу порад входить декілька сотень рекомендацій на основі показників, зафіксованих у користувача. Скільки це коштує і кому підходить. Годинники можна використовувати як індивідуальні трекери або як корпоративний інструмент для зниження рівня стресу в компанії. Годинник живиться від батареї 100 мА/год, що дає йому запас до 10 днів активного і 30 днів пасивного використання. Вартість склала $88 (2299 грн). Першими корпоративними замовниками в Україні стали Into-Sana та Computools. Чи можна вже потримати розробку в руках. 19 червня 2018-го співзасновниця проекту проінформувала, що перша партія годинників вже вирушила до своїх власників. Спочатку в інтерфейсі була лише англійська та російська версії, проте згодом російську замінили на українську. Показ дзвінків та текстових повідомлень обіцяють додати у новій версії застосунку для смартфонів: Перші зразки годинників, котрі були відвантажені замовникам протягом тижня, вочевидь задовільнили якістю та рівнем точності вимірювань: CEO стартапу зауважує, що в AppStore поки не схвалили додаток, тому доступи до тестової версії застосунку для iPhone надають через TestFlight (для цього охочі перевірити роботу годинника та додатку мають надати свій Apple ID). У полі зору — корпоративний сектор. Після успішної акселерації у Сполучених Штатах та підтримки проекту з боку Стенфордського університету ця ж команда створила програму корпоративного здоровя ще на етапі побудови остаточного hardware-продукту. У розмові із виданням Delo.ua Ліза Воронкова зазначала, що в рамках демо-періоду стартап безкоштовно надає 10 браслетів компаніям, котрі хотіли випробувати подібну технологію в польових умовах та скоригувати рівень стресу у своїх працівників. Річна передплата включає окремий інтерфейс для HR-спеціалістів та керівників компаній, які хочуть моніторити рівень стресу та коригувати робочі графіки підлеглих. Наступним кроком для корпоративного сектору має стати чат-бот для автоматизації спілкування зі співробітниками та анонімізації збору даних. Що варто знати про співзасновницю проекту. Керує проектом Ліза Воронкова. Вона навчалася в КПІ, зараз навчається в УКУ. Є співзасновницею та CEO FORCE. У 2017 році FORCEemotion запустив у виробництво браслети EmTracker та потрапив у платиновий акселератор в Стенфорді під назвою Alchemist. Компанія також почала співпрацювати з такими гігантами в США, як Philip Morris, Analog Devices, RGAx та мережею будинків для людей похилого віку.
Реклама 👇 Замовити

EMWatch — taku nazvu nosyť ğadžet, stvorenyj kyїvśkym startapom Force. Rozrobku predstavyly vyhidci z KPI. Їhnja osnovna meta — ne rozvažaty korystuvačiv, a poperedžaty pro riveń stresu ta nyzku važlyvyh pokaznykiv stanu zdorov’ja. Godynnyk na zap’jastku obrahovuje riveń arteriaľnogo tysku ta pokazuvatyme riveń stresu svogo vlasnyka za dopomogoju dodatkiv dlja Android ta iOS.

Jak pracjuje kontroľ stresu

Dodatky dlja Android ta iPhone pokazujuť riveń stresu korystuvača. Dlja ćogo za osnovu beruť 2 desjatky pokaznykiv. V zaležnosti vid zafiksovanogo rivnja stresu dodatok nadavatyme rekomendaciї korystuvačevi ščodo podolannja stresu. Poky ščo dodatok dlja godynnyka vže dostupnyj dlja Android-smartfoniv. Takož prystrij vymirjuje kroky, vytratu kolorij, jakisť snu. Analiz stresu zdijsnjujeťsja na osnovi paterniv povedinky ta vlasnyh doslidžeń vid avtoriv rozrobky. Zagalom u bazu porad vhodyť dekiľka soteń rekomendacij na osnovi pokaznykiv, zafiksovanyh u korystuvača.

Skiľky ce koštuje i komu pidhodyť

Godynnyky možna vykorystovuvaty jak indyviduaľni trekery abo jak korporatyvnyj instrument dlja znyžennja rivnja stresu v kompaniї. Godynnyk žyvyťsja vid batareї 100 mA/god, ščo daje jomu zapas do 10 dniv aktyvnogo i 30 dniv pasyvnogo vykorystannja. Vartisť sklala $88 (2299 grn). Peršymy korporatyvnymy zamovnykamy v Ukraїni staly Into-Sana ta Computools.

Čy možna vže potrymaty rozrobku v rukah

19 červnja 2018-go spivzasnovnycja proektu proinformuvala, ščo perša partija godynnykiv vže vyrušyla do svoїh vlasnykiv. Spočatku v interfejsi bula lyše anglijśka ta rosijśka versiї, prote zgodom rosijśku zaminyly na ukraїnśku. Pokaz dzvinkiv ta tekstovyh povidomleń obicjajuť dodaty u novij versiї zastosunku dlja smartfoniv:

Perši zrazky godynnykiv, kotri buly vidvantaženi zamovnykam protjagom tyžnja, vočevyď zadoviľnyly jakistju ta rivnem točnosti vymirjuvań:

CEO startapu zauvažuje, ščo v AppStore poky ne shvalyly dodatok, tomu dostupy do testovoї versiї zastosunku dlja iPhone nadajuť čerez TestFlight (dlja ćogo ohoči pereviryty robotu godynnyka ta dodatku majuť nadaty svij Apple ID).

U poli zoru — korporatyvnyj sektor

Pislja uspišnoї akseleraciї u Spolučenyh Štatah ta pidtrymky proektu z boku Stenfordśkogo universytetu cja ž komanda stvoryla programu korporatyvnogo zdorov’ja šče na etapi pobudovy ostatočnogo hardware-produktu. U rozmovi iz vydannjam Delo.ua Liza Voronkova zaznačala, ščo v ramkah demo-periodu startap bezkoštovno nadaje 10 brasletiv kompanijam, kotri hotily vyprobuvaty podibnu tehnologiju v poľovyh umovah ta skoryguvaty riveń stresu u svoїh pracivnykiv. Rična peredplata vključaje okremyj interfejs dlja HR-specialistiv ta kerivnykiv kompanij, jaki hočuť monitoryty riveń stresu ta koryguvaty roboči grafiky pidleglyh.

Jak vygljadaje ukraїnśkyj godynnyk, ščo konkuruvatyme z Apple Watch

Nastupnym krokom dlja korporatyvnogo sektoru maje staty čat-bot dlja avtomatyzaciї spilkuvannja zi spivrobitnykamy ta anonimizaciї zboru danyh.

Ščo varto znaty pro spivzasnovnycju proektu

Keruje proektom Liza Voronkova. Vona navčalasja v KPI, zaraz navčajeťsja v UKU. Je spivzasnovnyceju ta CEO FORCE. U 2017 roci FORCEemotion zapustyv u vyrobnyctvo braslety EmTracker ta potrapyv u platynovyj akselerator v Stenfordi pid nazvoju Alchemist. Kompanija takož počala spivpracjuvaty z takymy gigantamy v SŠA, jak Philip Morris, Analog Devices, RGAx ta merežeju budynkiv dlja ljudej pohylogo viku.

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.

1 komentar

spočatku novi
za rejtyngom spočatku novi za hronologijeju
1

Чи можна купити акції вашого продукту?

Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: