fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

V Ukraїni vperše vidbudeťsja litnja škola iz sučasnogo planuvannja vulyć

В Україні вперше відбудеться літня школа із сучасного планування вулиць

U Kyjevi 2-7 lypnja 2018 roku projde litnja škola «Dyzajn vulyć dlja jakisnogo miśkogo seredovyšča ta mobiľnosti» dlja specialistiv z transportnogo planuvannja ta mistobuduvannja z riznyh mist Ukraїny
У Києві 2-7 липня 2018 року пройде літня школа «Дизайн вулиць для якісного міського середовища та мобільності» для спеціалістів з транспортного планування та містобудування з різних міст України
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  Цим заходом організатори хочуть підготувати представників нового покоління українських спеціалістів з транспортного планування та містобудування. Вони у своїй роботі будуть застосовувати сучасні принципи дизайну вулиць, покликані зробити міські вулиці місцями вільного пересування, зустрічей людей та аренами міського життя. Навчання у школі безкоштовне, реєстрація відкрита до 11 червня. Яка мета літньої школи. Результатом цієї роботи стане залучення учасників школи у процес напрацювання майбутніх рішень для головних міських вулиць Києва через розробку кількох альтернативних сценаріїв розвитку обраної вулиці та відповідних рекомендацій для міста. У літній школі братимуть участь 24 учасники зі всієї України, що пройдуть конкурсний відбір. Участь у літній школі є безкоштовною (без покриття видатків на проживання). Формат роботи літньої школи буде побудований на основі міждисциплінарної взаємодії між представниками різних професій, дотичних до сфери міського розвитку. Очікується, що дві третини учасників школи складатимуть професіонали зі сфер цивільної інженерії, містобудування, архітектури та міського дизайну, що мають 2-3-річний досвід роботи з проектування міських вулиць та просторів. До третини учасників можуть бути представниками інститутів міст, НУО, співробітниками муніципалітетів, що працюють з питаннями мобільності та міського розвитку. Також до участі запрошуються дослідники з фаховою підготовкою в економіці, соціології, політології і культурології, що мають науковий інтерес до певних аспектів функціонування міських вулиць. Проекти студентів будуть розроблені та презентовані українською мовою. Робочими мовами літньої школи будуть українська, російська та англійська мови. Матеріали та виступи англомовних тьюторів будуть перекладені на українську мову. Реєстрація – за посиланням. Додамо, що українських архітекторів також запрошують до участі у проекті GADGET HOUSE.
11.06.2018,18:00
0
Pixabay
Реклама 👇 Замовити

Cym zahodom organizatory hočuť pidgotuvaty predstavnykiv novogo pokolinnja ukraїnśkyh specialistiv z transportnogo planuvannja ta mistobuduvannja. Vony u svoїj roboti buduť zastosovuvaty sučasni pryncypy dyzajnu vulyć, poklykani zrobyty miśki vulyci miscjamy viľnogo peresuvannja, zustričej ljudej ta arenamy miśkogo žyttja. Navčannja u školi bezkoštovne, rejestracija vidkryta do 11 červnja.

Jaka meta litńoї školy

Rezuľtatom cijeї roboty stane zalučennja učasnykiv školy u proces napracjuvannja majbutnih rišeń dlja golovnyh miśkyh vulyć Kyjeva čerez rozrobku kiľkoh aľternatyvnyh scenariїv rozvytku obranoї vulyci ta vidpovidnyh rekomendacij dlja mista.

U litnij školi bratymuť učasť 24 učasnyky zi vsijeї Ukraїny, ščo projduť konkursnyj vidbir. Učasť u litnij školi je bezkoštovnoju (bez pokryttja vydatkiv na prožyvannja). Format roboty litńoї školy bude pobudovanyj na osnovi miždyscyplinarnoї vzajemodiї miž predstavnykamy riznyh profesij, dotyčnyh do sfery miśkogo rozvytku.

Očikujeťsja, ščo dvi tretyny učasnykiv školy skladatymuť profesionaly zi sfer cyviľnoї inženeriї, mistobuduvannja, arhitektury ta miśkogo dyzajnu, ščo majuť 2-3-ričnyj dosvid roboty z proektuvannja miśkyh vulyć ta prostoriv.

V Ukraїni vperše vidbudeťsja litnja škola iz sučasnogo planuvannja vulyć

Do tretyny učasnykiv možuť buty predstavnykamy instytutiv mist, NUO, spivrobitnykamy municypalitetiv, ščo pracjujuť z pytannjamy mobiľnosti ta miśkogo rozvytku. Takož do učasti zaprošujuťsja doslidnyky z fahovoju pidgotovkoju v ekonomici, sociologiї, politologiї i kuľturologiї, ščo majuť naukovyj interes do pevnyh aspektiv funkcionuvannja miśkyh vulyć.

Proekty studentiv buduť rozrobleni ta prezentovani ukraїnśkoju movoju. Robočymy movamy litńoї školy buduť ukraїnśka, rosijśka ta anglijśka movy. Materialy ta vystupy anglomovnyh ťjutoriv buduť perekladeni na ukraїnśku movu.

Rejestracija – za posylannjam.

Dodamo, ščo ukraїnśkyh arhitektoriv takož zaprošujuť do učasti u proekti GADGET HOUSE.

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: