fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

10 ščodennyh onlajn-instrumentiv dlja ukraїnśkogo žurnalista

10 щоденних онлайн-інструментів для українського журналіста

Deń žurnalista vidsvjatkuvaly? Teper nastav čas budennoї roboty — a otže, potribni instrumenty, kotri cju robotu zrobljať zručnišoju (osoblyvo jakščo jdeťsja pro medijnykiv-počatkivciv). Na časi prygadaty instrumenty, kotri dopomagajuť iz vyrišennjam ščodennyh zavdań dlja žurnalistiv
День журналіста відсвяткували? Тепер настав час буденної роботи — а отже, потрібні інструменти, котрі цю роботу зроблять зручнішою (особливо якщо йдеться про медійників-початківців). На часі пригадати інструменти, котрі допомагають із вирішенням щоденних завдань для журналістів
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  Редакції невеликих видань та потужних холдингів однаково часто користуються цими інструментами та сервісами — тож радимо і вам спробувати добірку із 10 онлайн-інструментів для журналістів, котра згодиться у щоденній роботі. OpenData Bot. Бот, який дозволяє перевірити дані по ФОП та юридичним особам, котрі працюють в Україні. Команда проекту також займається дослідженням даних з відкритих джерел. Вона допомагає із пошуком актуальної інформації за базами електронного декларування та податкового обліку. Всеукраїнський портал відкритих даних. Із запровадженням законодавчих вимог щодо відкритих даних стало простіше не лише подавати запити, але й шукати серед вже оприлюднених наборів даних. А допоможе у цьому портал відкритих даних. Він надає доступ до усієї інформації відомств, компаній та міністерств щодо різних напрямків їхньої діяльності. Платформа перевірки фактів VoxCheck. Якщо ви працюєте у царині суспільно-політичної журналістики, вам неодноразово доводиться перевіряти, наскільки тези виступів, заклики політиків, показники та гасла збігаються із реаліями. На рівень неправди та маніпуляцій виступи громадських та політичних діячів в Україні допомагає перевіряти проект VoxCheck. Нещодавно команда цього проекту зібрала понад 580 тис грн для подальшого розвитку та складання передвиборчого рейтингу Брехунів та маніпуляторів. Агрегатор новин про криптовалютний ринок Cryptopys. Втомилися від пошуків у різних джерелах і хочете бачити усі курси криптовалют, усі новини та якісну аналітику на одній платформі? Новий український проект пропонує агреговані новини із різних джерел декількома іноземними мовами та українською. Тут можна читати новини щодо криптовалют, blockchain-стартапів та новітніх розробок у сфері криптотехнологій. Платформа журналістики даних Texty. Якщо ви лише починаєте роботу із журналістикою даних та хочете побачити, як агреговані дані можна візуалізувати і створювати на їхній основі якісні матеріали — тоді зверніть увагу на платформу Texty. З її допомогою можна побачити цікаві тренди у найрізноманітніших сферах діяльності. Тут розповідають про все — від створення ботів українськими громадськими діячами та роботи тролів у соцмережах і до показників розвитку економіки чи обсягах нелегального видобутку бурштину в країні. Платформа колективного фінансування Спільнокошт. Цікаві проекти, оригінальні ідеї, нішеві ЗМІ та кросмедійні проекти — усі вони можуть скористатися можливістю залучення коштів від спільноти своїх читачів. Ці кошти можна згодом використати для випуску нових тематичних проектів, підготовку циклу подкастів чи запуск принципово нових тематичних сайтів. Крім того, тут можна шукати цікаві стартапи та ініціативи, які можуть стати героями ваших наступних інтервю. Ресурс перевірки текстів на грамотність LanguageTool. Для тих, кого не задовольняє якість роботи Google Translate та тих, у кого виникають питання, які лапки чи тире доцільно ставити, цей сервіс (та низка інших) допоможе не лише зробити тексти грамотнішими, але й позбавити їх візуального сміття. Google Trends. Ті, хто володіє інформацією, володіють світом — особливо, коли стеження за трендами ЗМІ та інтернет-обговорень у окремих країнах відбуваються у автоматизованому та максимально зручному режимі. Із цим сервісом вивчення трендів інтернет-пошуку та найбільш обговорюваних тем стає простішим. Платформа журналістських запитів HelpSMI. Потрібно дізнатися думку експерта, але часу для пошуків та розпитувань катастрофічно бракує? На допомогу приходить ця платформа. За буквально три кліки ви зможете створити журналістський запит, зазначити дедлайн та отримати відгуки від експертів у потрібній вам сфері діяльності. Усі відповіді прийдуть на вашу робочу пошту в максимально стислий термін. Ресурс вже працює півроку і за цей час встиг допомогти роботі низці українських онлайн-ЗМІ. Редактор графіки для соцмереж Crello. Дизайнера завантажено іншими завданнями, а вам терміново треба зробити ілюстрацію для соцмереж чи колаж для заставки в YouTube-ролику? Останній інструмент із нашої добірки — однак не останній за значимістю — поспішає на допомогу. Просто у браузері створюйте заставки, презентації, колажі, картинки для популярних соцмереж і навіть інфографіку — цей проект також створено в Україні. А для тих, у кого постійні проблеми не зі створенням контенту, а з його просуванням для онлайн-аудиторії, нагадуємо про нашу добірку корисних сервісів для онлайн-маркетолога.
Реклама 👇 Замовити

Redakciї nevelykyh vydań ta potužnyh holdyngiv odnakovo často korystujuťsja cymy instrumentamy ta servisamy — tož radymo i vam sprobuvaty dobirku iz 10 onlajn-instrumentiv dlja žurnalistiv, kotra zgodyťsja u ščodennij roboti.

OpenData Bot

Bot, jakyj dozvoljaje pereviryty dani po FOP ta jurydyčnym osobam, kotri pracjujuť v Ukraїni. Komanda proektu takož zajmajeťsja doslidžennjam danyh z vidkrytyh džerel. Vona dopomagaje iz pošukom aktuaľnoї informaciї za bazamy elektronnogo deklaruvannja ta podatkovogo obliku.

Vseukraїnśkyj portal vidkrytyh danyh

Iz zaprovadžennjam zakonodavčyh vymog ščodo vidkrytyh danyh stalo prostiše ne lyše podavaty zapyty, ale j šukaty sered vže opryljudnenyh naboriv danyh. A dopomože u ćomu portal vidkrytyh danyh. Vin nadaje dostup do usijeї informaciї vidomstv, kompanij ta ministerstv ščodo riznyh naprjamkiv їhńoї dijaľnosti.

Platforma perevirky faktiv VoxCheck

Jakščo vy pracjujete u caryni suspiľno-polityčnoї žurnalistyky, vam neodnorazovo dovodyťsja perevirjaty, naskiľky tezy vystupiv, zaklyky politykiv, pokaznyky ta gasla zbigajuťsja iz realijamy. Na riveń nepravdy ta manipuljacij vystupy gromadśkyh ta polityčnyh dijačiv v Ukraїni dopomagaje perevirjaty proekt VoxCheck. Neščodavno komanda ćogo proektu zibrala ponad 580 tys grn dlja podaľšogo rozvytku ta skladannja peredvyborčogo rejtyngu «Brehuniv ta manipuljatoriv».

Agregator novyn pro kryptovaljutnyj rynok Cryptopys

Vtomylysja vid pošukiv u riznyh džerelah i hočete bačyty usi kursy kryptovaljut, usi novyny ta jakisnu analityku na odnij platformi? Novyj ukraїnśkyj proekt proponuje agregovani novyny iz riznyh džerel dekiľkoma inozemnymy movamy ta ukraїnśkoju. Tut možna čytaty novyny ščodo kryptovaljut, blockchain-startapiv ta novitnih rozrobok u sferi kryptotehnologij.

Platforma žurnalistyky danyh Texty

Jakščo vy lyše počynajete robotu iz žurnalistykoju danyh ta hočete pobačyty, jak agregovani dani možna vizualizuvaty i stvorjuvaty na їhnij osnovi jakisni materialy — todi zverniť uvagu na platformu Texty. Z її dopomogoju možna pobačyty cikavi trendy u najriznomanitnišyh sferah dijaľnosti. Tut rozpovidajuť pro vse — vid stvorennja botiv ukraїnśkymy gromadśkymy dijačamy ta roboty troliv u socmerežah i do pokaznykiv rozvytku ekonomiky čy obsjagah nelegaľnogo vydobutku burštynu v kraїni.

Platforma kolektyvnogo finansuvannja «Spiľnokošt»

Cikavi proekty, oryginaľni ideї, niševi ZMI ta krosmedijni proekty — usi vony možuť skorystatysja možlyvistju zalučennja koštiv vid spiľnoty svoїh čytačiv. Ci košty možna zgodom vykorystaty dlja vypusku novyh tematyčnyh proektiv, pidgotovku cyklu podkastiv čy zapusk pryncypovo novyh tematyčnyh sajtiv. Krim togo, tut možna šukaty cikavi startapy ta iniciatyvy, jaki možuť staty gerojamy vašyh nastupnyh interv’ju.

Resurs perevirky tekstiv na gramotnisť LanguageTool

Dlja tyh, kogo ne zadovoľnjaje jakisť roboty Google Translate ta tyh, u kogo vynykajuť pytannja, jaki lapky čy tyre dociľno stavyty, cej servis (ta nyzka inšyh) dopomože ne lyše zrobyty teksty gramotnišymy, ale j pozbavyty їh vizuaľnogo «smittja».

Google Trends

Ti, hto volodije informacijeju, volodijuť svitom — osoblyvo, koly stežennja za trendamy ZMI ta internet-obgovoreń u okremyh kraїnah vidbuvajuťsja u avtomatyzovanomu ta maksymaľno zručnomu režymi. Iz cym servisom vyvčennja trendiv internet-pošuku ta najbiľš obgovorjuvanyh tem staje prostišym.

Platforma žurnalistśkyh zapytiv HelpSMI

Potribno diznatysja dumku eksperta, ale času dlja pošukiv ta rozpytuvań katastrofično brakuje? Na dopomogu pryhodyť cja platforma. Za bukvaľno try kliky vy zmožete stvoryty žurnalistśkyj zapyt, zaznačyty dedlajn ta otrymaty vidguky vid ekspertiv u potribnij vam sferi dijaľnosti. Usi vidpovidi pryjduť na vašu roboču poštu v maksymaľno styslyj termin. Resurs vže pracjuje pivroku i za cej čas vstyg dopomogty roboti nyzci ukraїnśkyh onlajn-ZMI.

Redaktor grafiky dlja socmerež Crello

Dyzajnera zavantaženo inšymy zavdannjamy, a vam terminovo treba zrobyty iljustraciju dlja socmerež čy kolaž dlja zastavky v YouTube-rolyku? Ostannij instrument iz našoї dobirky — odnak ne ostannij za značymistju — pospišaje na dopomogu. Prosto u brauzeri stvorjujte zastavky, prezentaciї, kolaži, kartynky dlja populjarnyh socmerež i naviť infografiku — cej proekt takož stvoreno v Ukraїni.

A dlja tyh, u kogo postijni problemy ne zi stvorennjam kontentu, a z jogo prosuvannjam dlja onlajn-audytoriї, nagadujemo pro našu dobirku korysnyh servisiv dlja onlajn-marketologa.

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: