fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

Deržzakupivli: vesnjana analityka

Держзакупівлі: весняна аналітика
Iz zaprovadžennjam systemy «Prozorro» deržavni zakupivli perestaly buty korumpovanym seredovyščem i natomisť utvoryly navkolo sebe žyvyj konkurentnyj rynok. Jak i buď jakyj inšyj rynok, vin potrebuje vyvčennja ta analizu z boku jogo učasnykiv — vid organizatoriv zakupiveľ do realizatoriv zamovleń, a takož tyh pidpryjemstv, jaki lyše bažajuť rozvyvaty svoju dijaľnisť u ćomu naprjami
Із запровадженням системи «Prozorro» державні закупівлі перестали бути корумпованим середовищем і натомість утворили навколо себе живий конкурентний ринок. Як і будь який інший ринок, він потребує вивчення та аналізу з боку його учасників — від організаторів закупівель до реалізаторів замовлень, а також тих підприємств, які лише бажають розвивати свою діяльність у цьому напрямі
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  Можливості публічного модуля аналітики ProZorro дозволяють оцінити замовників, конкурентів, простежити тенденції ринку державних закупівель і в якості бонусу допомагають краще зрозуміти загальноекономічні процеси України. Проаналізувавши роботу учасників системи першої половини кожного місяця цієї весни, ми здійснили низку цікавих спостережень. Лінивий День праці. Про любов українців до святкових неробочих днів відомо всім. У багатьох розвинених економіках у літній період відпусток спостерігається зниження деяких економічних показників, але це здебільшого стосується липня та серпня. Дякуючи, зокрема, радянській спадщині, в Україні дещо інакша ситуація — традиційний для багатьох країн літній спад економічної активності починається в нас ще в травні. Минулого 2017-го року динаміка роботи в системі ProZorro суттєво знижувалася з березня до травня, сягнувши мінімальних для цього періоду показників у першій половині травня. Цікавим є те, що вже цього 2018-го року, не дивлячись на аналогічну кількість офіційних вихідних, кількість організаторів закупівель стає не менше, а більше. Весною 2017-го з березня до травня кількість організаторів знизилася на 15% (із 8,8 тис до 7,47 тис), цієї весни вона зросла на 5,5% (із 9,1 тис до 9,6 тис). У той самий час кількість учасників торгів у першій половині травня зменшилася майже на 20%. Травневий дисбаланс. Читатйте також: ProZorro зекономила майже 30 млрд грн для бюджету. Отже, з певних причин цього року працівники державних установ органів та місцевого самоврядування активізували роботу із реалізації бюджетних коштів у травні, на що не звернули увагу підприємці. Ймовірно, останні проводили травневі свята більш традиційно — у відпустках і на дачних ділянках. У результаті конкуренція на кожен тендер була низькою (в середньому менше двох учасників у тендері), відповідно, кількість завершених торгів також на 20% нижча за середній місячний показник. Така ситуація призвела до певного дисбалансу в попиті та пропозиції на ринку державних закупівель. Організатором закупівель варто було оперативніше виконувати заплановані закупівлі, не відтерміновувати все на останній момент. У той самий час, учасникам торгів — не повністю віддаватися спокусі відпочивати в травні, щоби не пропустити ситуацію на ринку з мінімальною конкуренцією. Що закуповують?. Типовим для весняного ринку є різниця в структурі закупівель і співвідношенні послуг, товарів і робіт. Загальна тенденція до зменшення в двічі та більше разів частки оголошень тендерів на надання послуг у квітні-травні. Такий результат виглядає цілком зрозумілим, якщо згадати про загальне зменшення кількості бажаючих узяти участь у тендері в цей період і тим, що надання послуги часто складніше в реалізації. Якщо для березня типовою є потреба в перевезенні вантажів та інші транспортні послуги, то у квітні-травні замовники найбільше потребують фінансових та страхових послуг. Завдяки гнучкій системі аналітики, ми бачимо, як змінюються тенденції та конкурентні умови на ринку державних закупівель залежно від сезону, частини фінансового року, кількості вихідних та інших обставин. Що би не здійснило вплив — рішення КабМіну про кількість вихідних чи традиції українців — підприємцям та організаторам важливо тримати руку на пульсі для максимізації ефективності своєї роботи.
Реклама 👇 Замовити

Možlyvosti publičnogo modulja analityky ProZorro dozvoljajuť ocinyty zamovnykiv, konkurentiv, prostežyty tendenciї rynku deržavnyh zakupiveľ i v jakosti bonusu dopomagajuť krašče zrozumity zagaľnoekonomični procesy Ukraїny. Proanalizuvavšy robotu učasnykiv systemy peršoї polovyny kožnogo misjacja cijeї vesny, my zdijsnyly nyzku cikavyh sposterežeń.

Linyvyj Deń praci

Pro ljubov ukraїnciv do svjatkovyh nerobočyh dniv vidomo vsim. U bagaťoh rozvynenyh ekonomikah u litnij period vidpustok sposterigajeťsja znyžennja dejakyh ekonomičnyh pokaznykiv, ale ce zdebiľšogo stosujeťsja lypnja ta serpnja. Djakujučy, zokrema, radjanśkij spadščyni, v Ukraїni deščo inakša sytuacija — tradycijnyj dlja bagaťoh kraїn litnij spad ekonomičnoї aktyvnosti počynajeťsja v nas šče v travni.

Mynulogo 2017-go roku dynamika roboty v systemi ProZorro suttjevo znyžuvalasja z bereznja do travnja, sjagnuvšy minimaľnyh dlja ćogo periodu pokaznykiv u peršij polovyni travnja. Cikavym je te, ščo vže ćogo 2018-go roku, ne dyvljačyś na analogičnu kiľkisť oficijnyh vyhidnyh, kiľkisť organizatoriv zakupiveľ staje ne menše, a biľše. Vesnoju 2017-go z bereznja do travnja kiľkisť organizatoriv znyzylasja na 15% (iz 8,8 tys do 7,47 tys), cijeї vesny vona zrosla na 5,5% (iz 9,1 tys do 9,6 tys). U toj samyj čas kiľkisť učasnykiv torgiv u peršij polovyni travnja zmenšylasja majže na 20%.

ФОП-звітність та сплата податків за кілька кліків — рекомендуємо сервіс Taxer.ua

Зареєструватися

Deržzakupivli: vesnjana analityka 1

Travnevyj dysbalans

Čytajte takož: ProZorro zekonomyla majže 30 mlrd grn dlja bjudžetu

Otže, z pevnyh pryčyn ćogo roku pracivnyky deržavnyh ustanov organiv ta miscevogo samovrjaduvannja aktyvizuvaly robotu iz realizaciї bjudžetnyh koštiv u travni, na ščo ne zvernuly uvagu pidpryjemci. Jmovirno, ostanni provodyly travnevi svjata biľš tradycijno — u vidpustkah i na dačnyh diljankah. U rezuľtati konkurencija na kožen tender bula nyźkoju (v seredńomu menše dvoh učasnykiv u tenderi), vidpovidno, kiľkisť zaveršenyh torgiv takož na 20% nyžča za serednij misjačnyj pokaznyk.

Taka sytuacija pryzvela do pevnogo dysbalansu v popyti ta propozyciї na rynku deržavnyh zakupiveľ. Organizatorom zakupiveľ varto bulo operatyvniše vykonuvaty zaplanovani zakupivli, ne vidterminovuvaty vse na ostannij moment. U toj samyj čas, učasnykam torgiv — ne povnistju viddavatysja spokusi vidpočyvaty v travni, ščoby ne propustyty sytuaciju na rynku z minimaľnoju konkurencijeju.

Deržzakupivli: vesnjana analityka 2

Ščo zakupovujuť?

Typovym dlja vesnjanogo rynku je riznycja v strukturi zakupiveľ i spivvidnošenni poslug, tovariv i robit. Zagaľna tendencija do zmenšennja v dviči ta biľše raziv častky ogološeń tenderiv na nadannja poslug u kvitni-travni. Takyj rezuľtat vygljadaje cilkom zrozumilym, jakščo zgadaty pro zagaľne zmenšennja kiľkosti bažajučyh uzjaty učasť u tenderi v cej period i tym, ščo nadannja poslugy často skladniše v realizaciї. Jakščo dlja bereznja typovoju je potreba v perevezenni vantaživ ta inši transportni poslugy, to u kvitni-travni zamovnyky najbiľše potrebujuť finansovyh ta strahovyh poslug.

Zavdjaky gnučkij systemi analityky, my bačymo, jak zminjujuťsja tendenciї ta konkurentni umovy na rynku deržavnyh zakupiveľ zaležno vid sezonu, častyny finansovogo roku, kiľkosti vyhidnyh ta inšyh obstavyn. Ščo by ne zdijsnylo vplyv — rišennja KabMinu pro kiľkisť vyhidnyh čy tradyciї ukraїnciv — pidpryjemcjam ta organizatoram važlyvo trymaty ruku na puľsi dlja maksymizaciї efektyvnosti svojeї roboty.

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: