fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

Reči zi zmistom — 5 ukraїnśkyh brendiv z nacionaľnym kolorytom

Речі зі змістом — 5 українських брендів з національним колоритом

Trend «UA made» uspišno transformuvavsja u trend «UA made with meaning». Reči zi zmistom vykonujuť ne lyše estetyčnu funkciju, a nesuť u sobi pevni symvoly, messedži, suť. Rozbyrajemosja, jaki ukraїnśki brendy pojednujuť u sobi etnosymvoly j sučasni tendenciї
Тренд «UA made» успішно трансформувався у тренд «UA made with meaning». Речі зі змістом виконують не лише естетичну функцію, а несуть у собі певні символи, месседжі, суть. Розбираємося, які українські бренди поєднують у собі етносимволи й сучасні тенденції
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  OBERIG Jewelry. Концепція по-перше, це красиво більше не працює. Точніше, вона отримала продовження – по-друге, це важливо. Важливо відчувати зв’язок поколінь, важливо шукати та знаходити глибинний сенс, важливо культивувати позитивну енергію, яку несе наше коріння. Для цього існують обереги – знаки та символи, вирізьблені у ювелірних виробах. Тому що прикраса – це більше, ніж просто красивий аксесуар, це – сильний амулет. І так було завжди. OBERIG Jewelry – це знаки та символи, відтворені в діамантах, рубінах, сапфірах і золоті. Ювелірний бренд OBERIG Jewelry отримав премію Marie Claire Prix D’Excellence de la Mode 2011 в спеціальній номінації За поєднання світових модних тенденцій і національних традицій. КОЛИСКАЙ. Пам’ятаєте мамині колискові? Вони огортали нас ніжністю та безпекою, щоб ми спокійно могли поринути у світ сну. Засновники першого сучасного дитячого етнобренду КОЛИСКАЙ створили колискову на дотик – ексклюзивну постільну білизну для дітей на основі 22 найсильніших українських оберегів. Символи, які оберігали з роду в рік покоління українців, – тепер будуть оберігати і сучасних діток. Для того, щоб відібрати ці етно-символи, автори ідеї кілька місяців досліджували фольклор та етнографіку. Стовідсоткова бавовна сатинового плетіння – ласкава, як мамині обійми, та довговічна, як українські обереги. Це — ідеальне полотно для ніжної шкіри дитинки. Серед оберегів КОЛИСКАЙ – дерево життя, гуля, квіти, гребінь і сокира, червона стрічка, часник, кіт, кінь, свічка, зоря, гріш, Берегиня, ружа, ключі-безкінечники, риба – і все у сучасній обробці. Вони відновлюють зв’язок поколінь, уособлюють спокій, захист та силу роду, кажуть автори бренду. В кожен комплект автори додають книгу з описом оберегів, іграшки, фірмові наклейки та листівки. PINAT Pins. Знаки оточують нас скрізь і всюди. Деякі із них беруть свій початок із давнини, а деякі з’являються тут і тепер. Перший український бренд значків PINAT транслює неофіційні символи Києва. Це і перепічка, і жетон метро, і Київський торт, і мобільна кав’ярня Рожевий равлик. Саме ці деталі створюють міський простір і з часом стають культовими. У новій колекції PINAT прочитуються й етносимволи. Наприклад, значок Музика і танець створений за мотивами реальної мозаїки навпроти київського Оперного Театру. Вона потроху руйнується, тому засновники PINAT вирішили зберегти її ще на багато років біля серця киян. Піни – це ще й спосіб заявити світу про свою позицію. Адже, навряд ти начепиш на груди те, у що сам не віриш. ЗЕРНО. Концепція живого одягу передбачає бережне ставлення до природних ресурсів та корінних українських традицій. Епоха масового споживання завдає шкоди екології. В нескінченній гонитві за трендами ми забуваємо про екологічну свідомість, про наше коріння. Бренд ЗЕРНО прагне виправити цю ситуацію. Свій внесок у збереження природи можна зробити, створюючи одяг з якісних текстильних матеріалів. Адже речі, які довго не зношуються, допомагають зберегти природні ресурси. ЗЕРНО прагне зберегти та переоцінити українське коріння, культурний код нації, кажуть засновники бренду. Етнічний дизайн, наповнений фольклором, служить об’єднуючим чинником люди Землі. Яскравим прикладом поєднання концепцій еко та етно є колекція дерев’яних сумок. Для створення сумок засновники ЗЕРНО віднайшли майстрів із найвіддаленіших куточків країни. Дерев’яні аксесуари виготовлені з природних матеріалів: явора, ясеня, бука, дуба та шкіри. NUKRAINE. Хлопці з NUKRAINE почали продавати українські світшоти і футболки з етномотивами ще до того, як це стало мейнстрімом, тобто у 2009 році. Головною метою проекту є формування стилю сучасної молодої людини, яка усвідомлює свою українську неповторність та знає свою культуру. Засновників надихнули на таку ідею художники зі стріт-арт-проекту Interesni Kazki, які згодом організували колаборацію з NUKRAINE. Чудернацькі міфічні створіння Interesni Kazki лягли в основу першої колекції. Усе для того, щоб зацікавити молодь сучасними українським мистецтвом та культурою, показати, що національні й автентичні мотиви можуть бути актуальні та стильні. Як, наприклад, футболки з колекції Продовження та початок, що влучно поєднали українські образи минулого із сучасними тенденціями у графічному дизайні та мистецтві. Автори пишаються неповторністю своєї культури та хочуть поділитися нею з навколишнім світом — і таке самовираження виглядає невимушено та стильно.

OBERIG Jewelry

Koncepcija «po-perše, ce krasyvo» biľše ne pracjuje. Točniše, vona otrymala prodovžennja – «po-druge, ce važlyvo». Važlyvo vidčuvaty zv’jazok pokoliń, važlyvo šukaty ta znahodyty glybynnyj sens, važlyvo kuľtyvuvaty pozytyvnu energiju, jaku nese naše korinnja. Dlja ćogo isnujuť oberegy – znaky ta symvoly, vyriźbleni u juvelirnyh vyrobah. Tomu ščo prykrasa – ce biľše, niž prosto krasyvyj aksesuar, ce – syľnyj amulet. I tak bulo zavždy.

OBERIG Jewelry – ce znaky ta symvoly, vidtvoreni v diamantah, rubinah, sapfirah i zoloti. Juvelirnyj brend OBERIG Jewelry otrymav premiju Marie Claire Prix D’Excellence de la Mode 2011 v speciaľnij nominaciї «Za pojednannja svitovyh modnyh tendencij i nacionaľnyh tradycij».

Reči zi zmistom — 5 ukraїnśkyh brendiv z nacionaľnym kolorytom

KOLYSKAJ

Pam’jatajete mamyni kolyskovi? Vony ogortaly nas nižnistju ta bezpekoju, ščob my spokijno mogly porynuty u svit snu. Zasnovnyky peršogo sučasnogo dytjačogo etnobrendu KOLYSKAJ stvoryly kolyskovu na dotyk – ekskljuzyvnu postiľnu bilyznu dlja ditej na osnovi 22 najsyľnišyh ukraїnśkyh oberegiv. Symvoly, jaki oberigaly z rodu v rik pokolinnja ukraїnciv, – teper buduť oberigaty i sučasnyh ditok. Dlja togo, ščob vidibraty ci etno-symvoly, avtory ideї kiľka misjaciv doslidžuvaly foľklor ta etnografiku.

Stovidsotkova bavovna satynovogo pletinnja – laskava, jak mamyni obijmy, ta dovgovična, jak ukraїnśki oberegy. Ce — ideaľne polotno dlja nižnoї škiry dytynky. Sered oberegiv KOLYSKAJ – derevo žyttja, gulja, kvity, grebiń i sokyra, červona strička, časnyk, kit, kiń, svička, zorja, griš, Beregynja, ruža, ključi-bezkinečnyky, ryba – i vse u sučasnij obrobci. Vony vidnovljujuť zv’jazok pokoliń, uosobljujuť spokij, zahyst ta sylu rodu, kažuť avtory brendu.

V kožen komplekt avtory dodajuť knygu z opysom oberegiv, igrašky, firmovi naklejky ta lystivky.

Reči zi zmistom — 5 ukraїnśkyh brendiv z nacionaľnym kolorytom

PINAT Pins

Znaky otočujuť nas skriź i vsjudy. Dejaki iz nyh beruť svij počatok iz davnyny, a dejaki z’javljajuťsja tut i teper. Peršyj ukraїnśkyj brend značkiv PINAT transljuje neoficijni symvoly Kyjeva. Ce i perepička, i žeton metro, i «Kyїvśkyj tort», i mobiľna kav’jarnja «Roževyj ravlyk». Same ci detali stvorjujuť miśkyj prostir i z časom stajuť kuľtovymy.

U novij kolekciї PINAT pročytujuťsja j etnosymvoly. Napryklad, značok «Muzyka i taneć» stvorenyj za motyvamy reaľnoї mozaїky navproty kyїvśkogo Opernogo Teatru. Vona potrohu rujnujeťsja, tomu zasnovnyky PINAT vyrišyly zberegty її šče na bagato rokiv bilja sercja kyjan. Piny – ce šče j sposib zajavyty svitu pro svoju pozyciju. Adže, navrjad ty načepyš na grudy te, u ščo sam ne viryš.

ZERNO

Koncepcija «žyvogo odjagu» peredbačaje berežne stavlennja do pryrodnyh resursiv ta korinnyh ukraїnśkyh tradycij. Epoha masovogo spožyvannja zavdaje škody ekologiї. V neskinčennij gonytvi za trendamy my zabuvajemo pro ekologičnu svidomisť, pro naše korinnja. Brend ZERNO pragne vypravyty cju sytuaciju. Svij vnesok u zberežennja pryrody možna zrobyty, stvorjujučy odjag z jakisnyh tekstyľnyh materialiv. Adže reči, jaki dovgo ne znošujuťsja, dopomagajuť zberegty pryrodni resursy.

ZERNO pragne zberegty ta pereocinyty ukraїnśke korinnja, kuľturnyj kod naciї, kažuť zasnovnyky brendu. Etničnyj dyzajn, napovnenyj foľklorom, služyť ob’jednujučym čynnykom «ljudy Zemli». Jaskravym prykladom pojednannja koncepcij «eko» ta «etno» je kolekcija derev’janyh sumok. Dlja stvorennja sumok zasnovnyky ZERNO vidnajšly majstriv iz najviddalenišyh kutočkiv kraїny. Derev’jani aksesuary vygotovleni z pryrodnyh materialiv: javora, jasenja, buka, duba ta škiry.

Reči zi zmistom — 5 ukraїnśkyh brendiv z nacionaľnym kolorytom

NUKRAINE

Hlopci z NUKRAINE počaly prodavaty ukraїnśki svitšoty i futbolky z etnomotyvamy šče do togo, jak ce stalo mejnstrimom, tobto u 2009 roci. Golovnoju metoju proektu je formuvannja stylju sučasnoї molodoї ljudyny, jaka usvidomljuje svoju ukraїnśku nepovtornisť ta znaje svoju kuľturu.

Zasnovnykiv nadyhnuly na taku ideju hudožnyky zi strit-art-proektu «Interesni Kazki», jaki zgodom organizuvaly kolaboraciju z NUKRAINE. Čudernaćki mifični stvorinnja «Interesni Kazki» ljagly v osnovu peršoї kolekciї. Use dlja togo, ščob zacikavyty moloď sučasnymy ukraїnśkym mystectvom ta kuľturoju, pokazaty, ščo nacionaľni j avtentyčni motyvy možuť buty aktuaľni ta styľni.

Reči zi zmistom — 5 ukraїnśkyh brendiv z nacionaľnym kolorytom

Jak, napryklad, futbolky z kolekciї «Prodovžennja ta počatok», ščo vlučno pojednaly ukraїnśki obrazy mynulogo iz sučasnymy tendencijamy u grafičnomu dyzajni ta mystectvi. Avtory pyšajuťsja nepovtornistju svojeї kuľtury ta hočuť podilytysja neju z navkolyšnim svitom — i take samovyražennja vygljadaje nevymušeno ta styľno.

Teğy: brendy, dobirky, moda

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: