fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

«Valyty nemaje sensu zalyšatyś» — dyskusija top-menedžeriv K.Fund ta UNIT.City

«Валити немає сенсу залишатись» — дискусія топ-менеджерів K.Fund та UNIT.City

Zasnovnyk investycijnoї grupy UFUTURE ta fondu K.Fund Vasyľ Hmeľnyćkyj u rozmovi iz Maksymom Bahmatovym z UNIT.City obgovoryv na iForum-2018 perspektyvy ta problemy, jaki stojať nyni pered innovacijnym ukraїnśkym biznesom
Засновник інвестиційної групи UFUTURE та фонду K.Fund Василь Хмельницький у розмові із Максимом Бахматовим з UNIT.City обговорив на iForum-2018 перспективи та проблеми, які стоять нині перед інноваційним українським бізнесом
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  За 30 років у бізнесі він реалізував понад 100 різних проектів, проте вважає, що є ще багато напрямків, у яких потрібно розвивати український бізнес — і багато напрямків, де бізнес стикається із проблемами, а люди замислюються про потребу міграції до країн з кращими соціальними чи бізнесовими умовами. Василь Хмельницький налаштований оптимістично — а дискусія показала, що оптимізм притаманний не лише йому. Чи справді час валити. Роль злого поліцейського дісталася Бахматову, а Хмельницький обґрунтовував, чи настільки усе погано. Почали з негативного: за минулі декілька років Україну покинуло понад 1 млн осіб — Бахматов порівняв цю цифру із населенням Харкова. Основна категорія мігрантів — 20-35 років. На питання, хто збирається залишатися, а хто валити з країни, у залі, де проходила дискусія, піднялося лише 20 рук із кількох тисяч присутніх. На думку Хмельницького, міграція мізків та талантів — закономірний процес пошуку швидкого успіху та можливостей за формулою тут і зараз. Найбільша небезпека, на його думку, ховається не у міграційних процесах, а в тому, що країни Європи та Сполучені Штати Америки створюють спеціальні програми, які скеровані на переманювання кадрів з інших країн. Це спрощує завдання для розвинених країн із пошуку кадрів для своїх компаній. Вкладати у молодь — процес ризикований: стипендії великих закордонних вишів часто спокусливіші за приватні інвестиції чи стипендійні можливості від окремих меценатів. UNIT.City, за словами Хмельницького, зараз створює програму, яка покликана стати альтернативою вибору талановитої молоді між потребою виїжджати у пошуках кращої освіти та працевлаштування у секторі інновацій. Ця програма стимулює стартапи та компанії залучати молоді таланти: — Мета — аби талановити розробники не покидали Україну. Ми не просимо, а створюємо умови для цього. А ще маємо мету, аби ті, хто вже попрацював за кордоном, поверталися із досвідом працювати в Україну.. . . За словами Хмельницького, інтерес до української екосистеми та середовища проявили представники щонайменше 4 польських компаній — бо їм подобається Україна з точки зору можливостей та кадрового потенціалу. Це він називає позитивним явищем. Чому варто залишатися. Готуючись до дискусії, Бахматов підняв питання серед резидентів UNIT.City, чому вони залишаються в Україні. Серед варіантів відповідей, які прозвучали: достатня кількість знайомств та людей для реалізації нових проектів; потенціал ринку та досвід та підготовка українських фахівців; можливість починати без додаткових ресурсів; культурна та ментальна зручність середовища; можливість принести досвід в Україну; відчуття свободи, яке обмежують набагато менше, аніж в багатьох більш розвинених країнах. Хмельницький наголошує: гарне життя на середньому рівні тут і зараз — це за кордоном. Але створити щось нове і спричинити прорив — це Україна. 15-20 років йде на створення нових звязків та соціальної екосистеми навколо себе, погоджується Бахматов — за кордоном цього вам може не вистачити. Обидва спікери наголосили: партнерства, ризики та спроби із помилками — основні складові для досягнення успіху в інноваційній сфері.. . . Читатйте також: Як оновлена команда розвиватиме UNIT.City. UNIT.City обидва називають стартовим майданчиком для інновацій — можливості є і за кордоном, і в Україні. Проте з урахуванням культурного, технологічного, наукового та бізнесового бекґраунду успіх можна збудувати в Україні, і працювати варто саме над цим. У серії Q&A обидва учасники дискусії дали відповіді на запитання від стартапів. Серед питань, які прозвучали — про програми перепідготовки для старших людей щодо сфери інновацій. На це Василь Хмельницький відповів, що вікова категорія не є обмеженням — і тому немає сенсу готувати якісь окремі курси, які би були орієнтовані виключно на старший вік: розвиватися можуть усі. На питання про песимізм та кризу Хмельницький запитав зустрічно: Де ви бачите песимізм у цьому залі? — адже Бахматов нарахував лише менше 1% бажаючих виїхати. Найперспективнішими напрямками очільник K.Fund називає великі дані та blockchain.
08.05.2018,20:09
0
skrinšot z YouTube
Реклама 👇 Замовити

Za 30 rokiv u biznesi vin realizuvav ponad 100 riznyh proektiv, prote vvažaje, ščo je šče bagato naprjamkiv, u jakyh potribno rozvyvaty ukraїnśkyj biznes — i bagato naprjamkiv, de biznes stykajeťsja iz problemamy, a ljudy zamysljujuťsja pro potrebu migraciї do kraїn z kraščymy sociaľnymy čy biznesovymy umovamy. Vasyľ Hmeľnyćkyj nalaštovanyj optymistyčno — a dyskusija pokazala, ščo optymizm prytamannyj ne lyše jomu.

Čy spravdi «čas valyty»

Roľ «zlogo policejśkogo» distalasja Bahmatovu, a Hmeľnyćkyj obğruntovuvav, čy nastiľky use pogano. Počaly z negatyvnogo: za mynuli dekiľka rokiv Ukraїnu pokynulo ponad 1 mln osib — Bahmatov porivnjav cju cyfru iz naselennjam Harkova. Osnovna kategorija migrantiv — 20-35 rokiv. Na pytannja, hto zbyrajeťsja zalyšatysja, a hto «valyty» z kraїny, u zali, de prohodyla dyskusija, pidnjalosja lyše 20 ruk iz kiľkoh tysjač prysutnih.

Na dumku Hmeľnyćkogo, migracija «mizkiv» ta talantiv — zakonomirnyj proces pošuku švydkogo uspihu ta možlyvostej za formuloju «tut i zaraz». Najbiľša nebezpeka, na jogo dumku, hovajeťsja ne u migracijnyh procesah, a v tomu, ščo kraїny Jevropy ta Spolučeni Štaty Ameryky stvorjujuť speciaľni programy, jaki skerovani na «peremanjuvannja» kadriv z inšyh kraїn. Ce sproščuje zavdannja dlja rozvynenyh kraїn iz pošuku kadriv dlja svoїh kompanij. Vkladaty u moloď — proces ryzykovanyj: stypendiї velykyh zakordonnyh vyšiv často spokuslyviši za pryvatni investyciї čy stypendijni možlyvosti vid okremyh mecenativ. UNIT.City, za slovamy Hmeľnyćkogo, zaraz stvorjuje programu, jaka poklykana staty aľternatyvoju vyboru talanovytoї molodi miž potreboju «vyїždžaty» u pošukah kraščoї osvity ta pracevlaštuvannja u sektori innovacij. Cja programa stymuljuje startapy ta kompaniї zalučaty molodi talanty:

— Meta — aby talanovyty rozrobnyky ne pokydaly Ukraїnu. My ne prosymo, a stvorjujemo umovy dlja ćogo. A šče majemo metu, aby ti, hto vže popracjuvav za kordonom, povertalysja iz dosvidom pracjuvaty v Ukraїnu.

Za slovamy Hmeľnyćkogo, interes do ukraїnśkoї ekosystemy ta seredovyšča projavyly predstavnyky ščonajmenše 4 poľśkyh kompanij — bo їm podobajeťsja Ukraїna z točky zoru možlyvostej ta kadrovogo potencialu. Ce vin nazyvaje pozytyvnym javyščem.

Čomu varto zalyšatysja

Gotujučyś do dyskusiї, Bahmatov pidnjav pytannja sered rezydentiv UNIT.City, čomu vony zalyšajuťsja v Ukraїni. Sered variantiv vidpovidej, jaki prozvučaly:

  • dostatnja kiľkisť znajomstv ta ljudej dlja realizaciї novyh proektiv;
  • potencial rynku ta dosvid ta pidgotovka ukraїnśkyh fahivciv;
  • možlyvisť počynaty bez dodatkovyh resursiv;
  • kuľturna ta mentaľna zručnisť seredovyšča;
  • možlyvisť prynesty dosvid v Ukraїnu;
  • vidčuttja svobody, jake obmežujuť nabagato menše, aniž v bagaťoh biľš rozvynenyh kraїnah.

Hmeľnyćkyj nagološuje: garne žyttja na seredńomu rivni tut i zaraz — ce za kordonom. Ale stvoryty ščoś nove i spryčynyty proryv — ce Ukraїna. 15-20 rokiv jde na stvorennja novyh zv’jazkiv ta sociaľnoї ekosystemy navkolo sebe, pogodžujeťsja Bahmatov — za kordonom ćogo vam može ne vystačyty.

Obydva spikery nagolosyly: partnerstva, ryzyky ta sproby iz pomylkamy — osnovni skladovi dlja dosjagnennja uspihu v innovacijnij sferi.

Čytajte takož: Jak onovlena komanda rozvyvatyme UNIT.City

UNIT.City obydva nazyvajuť startovym majdančykom dlja innovacij — možlyvosti je i za kordonom, i v Ukraїni. Prote z urahuvannjam kuľturnogo, tehnologičnogo, naukovogo ta biznesovogo bekğraundu uspih možna zbuduvaty v Ukraїni, i pracjuvaty varto same nad cym.

U seriї Q&A obydva učasnyky dyskusiї daly vidpovidi na zapytannja vid startapiv. Sered pytań, jaki prozvučaly — pro programy perepidgotovky dlja staršyh ljudej ščodo sfery innovacij. Na ce Vasyľ Hmeľnyćkyj vidpoviv, ščo vikova kategorija ne je obmežennjam — i tomu nemaje sensu gotuvaty jakiś okremi kursy, jaki by buly orijentovani vyključno na staršyj vik: rozvyvatysja možuť usi. Na pytannja pro pesymizm ta kryzu Hmeľnyćkyj zapytav zustrično: «De vy bačyte pesymizm u ćomu zali?» — adže Bahmatov narahuvav lyše menše 1% bažajučyh vyїhaty. Najperspektyvnišymy naprjamkamy očiľnyk K.Fund nazyvaje velyki dani ta blockchain.

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: