fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

Miž morem ta frontom — GogoľFest u Mariupoli

Між морем та фронтом — ГогольFest у Маріуполі

Cej festyvaľ dobre znanyj kyjanam — prote iz 27 kvitnja po 1 travnja ćogorič vin vidbuvsja u Mariupoli na Doneččyni. Nazva trohy inša — Startup Gogoľfest. Ponad 300 vykonavciv, dekiľka lokacij, kino, muzyka, perfomansy ta lekciї — use  za kiľkadesjat kilometriv vid tak zvanoї «liniї rozmežuvannja» (a faktyčno — poblyzu frontu neogološenoї vijny)
Цей фестиваль добре знаний киянам — проте із 27 квітня по 1 травня цьогоріч він відбувся у Маріуполі на Донеччині. Назва трохи інша — Startup Гогольfest. Понад 300 виконавців, декілька локацій, кіно, музика, перфоманси та лекції — усе  за кількадесят кілометрів від так званої «лінії розмежування» (а фактично — поблизу фронту неоголошеної війни)
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  Ці 5 днів у прифронтовому Маріуполі втілювали задум сучасних українських митців щодо синтезу мистецтва та індастріалу. Організатори зібрали 20 театральних проектів у 5 локаціях, провели концерти у міському саду та просто на березі моря, вистави у місцевих будинках культури. На все це пішло чимало зусиль, грошей — але й цим експериментальним виїздом дітища команди однодумців Влада Троїцького усе не обмежилося. Є плани на майбутнє — але про це та про подальші перспективи розвитку ГогольFest у інших містах та регіонах України говоримо із директором маріупольського ГогольFestу Максимом Демським. Про місто мистецьких експериментів. Із 27 квітня по 1 травня 9 маріупольских локацій стали місцем проведення основних подій фестивалю: кінотеатр Перемога, Ляльковий театр, палаци культури Молодіжний та Металургів, сцени у міському парку та на березі моря (тут знаходилася нічна сцена, і виступи гуртів завершувалися подекуди о 5 ранку й навіть пізніше). За словами директора фестивалю Максима Демського, мистецтву вдалося прижитися протягом цього часу в індустріальному місті, бо фестиваль спеціалізується саме на таких речах. Проте навіть бувалого організатора це східне місто зуміло здивувати: — Я не очікував такого фідбеку від Маріуполя. Я закохався в це місто. Маріуполь продемонстрував, що він є містом, де можуть здійснюватись реально класні мистецькі експерименти. Але треба враховувати, що ці мистецькі експерименти несуть декілька месійних штук. Це — така собі культурна експансія, яка, на мою думку, є основою державності. Про те, навіщо потрібні такі події. Одна із цілей таких проектів у Маріуполі, вважає Демський, є створення таких подій на систематичній основі. Якщо це відбуватиметься, то у Маріуполя є всі шанси стати культурною столицею Донбасу, підкреслює Максим. На фестивалі поєдналися музичні хед-лайнерські події  та низка освітніх речей, лекції авторитетних для всієї країни спікерів та навіть спеціальна дитяча програма. Декілька проектів, які привезли в Маріуполь, — справді міжнародного масштабу. Найперше до цього переліку належать проекти Влада Троїцького: вистава Собача будка, гурти Dakh Daughters, Цешо та ДахаБраха. Про команду фестивалю. Фестиваль створювали та організовували 5 осіб. Усього пятеро людей опікувалося усіма питаннями, починаючи від ідеї та концепції і аж до перемовин та світла, звуку й сцен. Під час самого фестивалю за перебігом заходу та тим, оби усе працювало як слід, вже стежила команда із близько 30 людей. — Команда невелика, але, в принципі, більше й не треба. Нам вдалося зліпити з кількох одну монолітну потужну команду. Вона працювала під час фестивалю як годинник: як місцева, так і київська.. Максим Демський. директор фестивалю. Про плани клонувати проект для інших регіонів. У подальших планах творців не просто продовжувати східний напрямок. Їх цікавить організація фестивалів у різних точках України. За попередньою інформацією, до переліку заходів має увійти 5-10 фестивалів протягом року в різних українських містах. Максим Демський так змальовує подальші перспективи й задуми гогольфестівців: — Маємо ідею перетворення великої частини міста в реальну артзону. Там буде задіяно не 8 майданчиків, а 20-30 із різними напрямками та стилістиками. З концептуальними рішеннями, обговореннями тощо. Важливо, щоб під час фестивалю генерувався продукт – це головна мета. Фест може залишатися в Маріуполі, може розповсюджуватися по країні із залученням міжнародних геніїв – це вже покаже час. Демський тут же додає: вже у вересні 2018-го покажуть тизер аналогічного фестивалю на Поділлі. Його пропонують провести у Вінниці на одному із колишніх заводів, розташованих у міській промзоні. Поки що конкретних строків проведення немає: увесь процес перебуває на стадії перемовин із місцевою владою та співорганізаторами. Про гроші та бюджети. Нас цікавило, яким був кошторис масштабного 5-денного дійства для прифронтового міста. Проте поки що організатори підраховують загальну суму та утримуються від того, аби називати конкретні суми. Зазначили лише, що у відсотковому співвідношенні кошти розподілилися таким чином: міська рада Маріуполя надала на проведення фестивалю трохи більше 30% від загального бюджету фестивалю, американський урядовий грантодавець USAID – понад 50%, місцева організація Фонд розвитку Маріуполя — ще 10% кошторису. За словами директора, 20% бюджету всього фестивалю склали транспортні витрати, логістика, проживання, перельоти, машини для виконавців та персоналу й вантажівки для обладнання, світла, звуку та сцени. Чимало декорацій та обладнання також звозили із усієї території України. Про майбутнє. За словами засновника фестивалю Влада Троїцького, майбутнє Маріуполя – не у металургії та важкій індустрії, а у креативній та туристично-курортній привабливості міста на узбережжі Азовського моря. Творці сучасного мистецтва обіцяють примножувати те, що вже вдалося створити й показати на вільній Донеччині. А вже днями читайте у Na chasi поради Влада Троїцького щодо розбудови культурного продукту та кроків, які слід зробити Маріуполю й іншим українським містам для розвитку.
07.05.2018,19:40
1
GOGOĽFEST, repor.to
Реклама 👇 Замовити

Ci 5 dniv u pryfrontovomu Mariupoli vtiljuvaly zadum sučasnyh ukraїnśkyh mytciv ščodo syntezu mystectva ta indastrialu. Organizatory zibraly 20 teatraľnyh proektiv u 5 lokacijah, provely koncerty u miśkomu sadu ta prosto na berezi morja, vystavy u miscevyh budynkah kuľtury. Na vse ce pišlo čymalo zusyľ, grošej — ale j cym eksperymentaľnym vyїzdom dityšča komandy odnodumciv Vlada Troїćkogo use ne obmežylosja. Je plany na majbutnje — ale pro ce ta pro podaľši perspektyvy rozvytku GogoľFest u inšyh mistah ta regionah Ukraїny govorymo iz dyrektorom mariupoľśkogo GogoľFest’u Maksymom Demśkym.

Pro misto mystećkyh eksperymentiv

Iz 27 kvitnja po 1 travnja 9 mariupoľskyh lokacij staly miscem provedennja osnovnyh podij festyvalju:

  • kinoteatr «Peremoga»,
  • Ljaľkovyj teatr,
  • palacy kuľtury «Molodižnyj» ta «Metalurgiv»,
  • sceny u miśkomu parku ta na berezi morja (tut znahodylasja nična scena, i vystupy gurtiv zaveršuvalysja podekudy o 5 ranku j naviť pizniše).

Za slovamy dyrektora festyvalju Maksyma Demśkogo, mystectvu vdalosja pryžytysja protjagom ćogo času v industriaľnomu misti, bo festyvaľ specializujeťsja same na takyh rečah. Prote naviť buvalogo organizatora ce shidne misto zumilo zdyvuvaty:

— Ja ne očikuvav takogo fidbeku vid Mariupolja. Ja zakohavsja v ce misto. Mariupoľ prodemonstruvav, ščo vin je mistom, de možuť zdijsnjuvatyś reaľno klasni mystećki eksperymenty. Ale treba vrahovuvaty, ščo ci mystećki eksperymenty nesuť dekiľka mesijnyh štuk. Ce — taka sobi kuľturna ekspansija, jaka, na moju dumku, je osnovoju deržavnosti.

Poblyzu frontu j morja — jak u Mariupoli GogoľFest provely

Zemlja industriaľnyh pejzaživ | Foto: GOGOĽFEST, repor.to

Pro te, naviščo potribni taki podiї

Odna iz cilej takyh proektiv u Mariupoli, vvažaje Demśkyj, je stvorennja takyh podij na systematyčnij osnovi. Jakščo ce vidbuvatymeťsja, to u Mariupolja je vsi šansy staty «kuľturnoju stolyceju Donbasu», pidkresljuje Maksym.

Na festyvali pojednalysja muzyčni hed-lajnerśki podiї  ta nyzka osvitnih rečej, lekciї avtorytetnyh dlja vsijeї kraїny spikeriv ta naviť speciaľna dytjača programa. Dekiľka proektiv, jaki pryvezly v Mariupoľ, — spravdi mižnarodnogo masštabu. Najperše do ćogo pereliku naležať proekty Vlada Troїćkogo:

  • vystava «Sobača budka»,
  • gurty Dakh Daughters, «Cešo» ta «DahaBraha».
Poblyzu frontu j morja — jak u Mariupoli GogoľFest provely

Dakh Daughters | Foto: GOGOĽFEST, repor.to

Pro komandu festyvalju

Festyvaľ stvorjuvaly ta organizovuvaly 5 osib. Uśogo p’jatero ljudej opikuvalosja usima pytannjamy, počynajučy vid ideї ta koncepciї i až do peremovyn ta svitla, zvuku j scen. Pid čas samogo festyvalju za perebigom zahodu ta tym, oby use pracjuvalo jak slid, vže stežyla komanda iz blyźko 30 ljudej.

— Komanda nevelyka, ale, v pryncypi, biľše j ne treba. Nam vdalosja zlipyty z kiľkoh odnu monolitnu potužnu komandu. Vona pracjuvala pid čas festyvalju jak godynnyk: jak misceva, tak i kyїvśka.

Maksym Demśkyj, dyrektor festyvalju
Poblyzu frontu j morja — jak u Mariupoli GogoľFest provely

Rizna publika: cyviľna… | Foto: GOGOĽFEST, repor.to

Poblyzu frontu j morja — jak u Mariupoli GogoľFest provely

… ta vijśkova | Foto: GOGOĽFEST, repor.to

Pro plany «klonuvaty» proekt dlja inšyh regioniv

U podaľšyh planah tvorciv ne prosto prodovžuvaty «shidnyj» naprjamok. Їh cikavyť organizacija festyvaliv u riznyh točkah Ukraїny. Za poperedńoju informacijeju, do pereliku zahodiv maje uvijty 5-10 festyvaliv protjagom roku v riznyh ukraїnśkyh mistah. Maksym Demśkyj tak zmaľovuje podaľši perspektyvy j zadumy «gogoľfestivciv»:

— Majemo ideju peretvorennja velykoї častyny mista v reaľnu artzonu. Tam bude zadijano ne 8 majdančykiv, a 20-30 iz riznymy naprjamkamy ta stylistykamy. Z konceptuaľnymy rišennjamy, obgovorennjamy toščo. Važlyvo, ščob pid čas festyvalju generuvavsja produkt – ce golovna meta. Fest može zalyšatysja v Mariupoli, može rozpovsjudžuvatysja po kraїni iz zalučennjam mižnarodnyh geniїv – ce vže pokaže čas.

Demśkyj tut že dodaje: vže u veresni 2018-go pokažuť tyzer analogičnogo festyvalju na Podilli. Jogo proponujuť provesty u Vinnyci na odnomu iz kolyšnih zavodiv, roztašovanyh u miśkij promzoni. Poky ščo konkretnyh strokiv provedennja nemaje: uveś proces perebuvaje na stadiї peremovyn iz miscevoju vladoju ta spivorganizatoramy.

Poblyzu frontu j morja — jak u Mariupoli GogoľFest provely

V očikuvanni vystavy | Foto: GOGOĽFEST, repor.to

Pro groši ta bjudžety

Nas cikavylo, jakym buv koštorys masštabnogo 5-dennogo dijstva dlja pryfrontovogo mista. Prote poky ščo organizatory pidrahovujuť zagaľnu sumu ta utrymujuťsja vid togo, aby nazyvaty konkretni sumy. Zaznačyly lyše, ščo u vidsotkovomu spivvidnošenni košty rozpodilylysja takym čynom:

  • miśka rada Mariupolja nadala na provedennja festyvalju trohy biľše 30% vid zagaľnogo bjudžetu festyvalju,
  • amerykanśkyj urjadovyj grantodaveć USAID – ponad 50%,
  • misceva organizacija «Fond rozvytku Mariupolja» — šče 10% koštorysu.

Za slovamy dyrektora, 20% bjudžetu vśogo festyvalju sklaly transportni vytraty, logistyka, prožyvannja, pereľoty, mašyny dlja vykonavciv ta personalu j vantaživky dlja obladnannja, svitla, zvuku ta sceny. Čymalo dekoracij ta obladnannja takož zvozyly iz usijeї terytoriї Ukraїny.

Pro majbutnje

Za slovamy zasnovnyka festyvalju Vlada Troїćkogo, majbutnje Mariupolja – ne u metalurgiї ta važkij industriї, a u kreatyvnij ta turystyčno-kurortnij pryvablyvosti mista na uzberežži Azovśkogo morja. Tvorci sučasnogo mystectva obicjajuť prymnožuvaty te, ščo vže vdalosja stvoryty j pokazaty na viľnij Doneččyni. A vže dnjamy čytajte u Na chasi porady Vlada Troїćkogo ščodo rozbudovy kuľturnogo produktu ta krokiv, jaki slid zrobyty Mariupolju j inšym ukraїnśkym mistam dlja rozvytku.

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.

1 komentar

spočatku novi
za rejtyngom spočatku novi za hronologijeju
1

Отличный фестиваль! Друзья были, получили исключительно положительные эмоции.

Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: