fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

V Ukraїni OTG možuť otrymaty granty na rozdiľnyj zbir smittja

В Україні ОТГ можуть отримати гранти на роздільний збір сміття

Ob'jednani terytoriaľni gromady v Ukraїni možuť otrymaty granty vid USAID na organizaciju rozdiľnogo zboru smittja ta pererobku siľśkogospodarśkyh vidhodiv. Podaty koncepciju možna do 18 travnja
Об'єднані територіальні громади в Україні можуть отримати гранти від USAID на організацію роздільного збору сміття та переробку сільськогосподарських відходів. Подати концепцію можна до 18 травня
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  Як повідомляє EcoTown з посиланням на agravery.com безповоротне фінансування на впровадження місцевих ініціатив та інвестиційних проектів надаватиме проект USAID Підтримка аграрного і сільського розвитку (Агросільрозвиток). Гранти зможуть отримати ОТГ у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Луганській, Миколаївській, Одеській і Запорізькій областях. А також громади, які підписали протоколи про наміри з проектом Агросільрозвиток з інших областей. Або на території яких розташовані та здійснюють діяльність підприємства, які підписали протокол про наміри з проектом Агросільрозвиток. На що видаватимуться гранти. Гранти видаватимуться на розвиток несільськогосподарського бізнесу. Зокрема, для вдосконалення комунально-побутових послуг. Це розвиток туризму і гостинності, поводження із твердими побутовими відходами тощо. Також для розвитку аграрної маркетингової інфраструктури: - створення чи оновлення потужностей для переробки місцевої сільськогосподарської продукції; - виробництва місцевих продуктів харчування; - створення та управління оптово-роздрібними та локальними ринками для збуту місцевої сільськогосподарської продукції; - переробка відходів сільського господарства, зокрема на тваринницьких фермах і комплексах. Також грантова програма покликана сприяти впровадженню на території ОТГ енергоефективних технологій: - зеленої енергетики; - виготовлення альтернативного палива: пелети, брикети; - автоматизація виробництва; - моніторинг енергоресурсів. ОТГ зможуть отримати фінансування від проекту Агросільрозвиток на: - закупівлю нового обладнання; - проектування, розробку документації; - проведення інженерних вишукувань; - залучення експертів, консультантів та проведення досліджень, навчань; - розробку інформаційно-комунікаційних рішень; - впровадження нових IT-технологій; - проведення інформаційних та публічних заходів. Проект Агросільрозвиток в першу чергу, підтримає пропозиції, які направлені на впровадження декількох місцевих інвестиційних проектів. Як податися на проект. Концепції грантових проектів подаються українською мовою обсягом не більше 5 сторінок і приймаються за адресою: м. Київ, 01032, б-р Тараса Шевченка, буд. 35, корпус 2, 6-й поверх, Проект USAID Агросільрозвиток, [email protected] - до кінця робочого дня 28 грудня 2018 року. Аби потрапити до першого раунду оцінки заявок, необхідно подати концепцію до 18 травня 2018 року. Раніше в матеріалі Na chasi ми повідомляли, що об’єднані громади зможуть створювати сайти на єдиній платформі
04.05.2018,15:30
0
Pixabay
Реклама 👇 Замовити

Jak povidomljaje EcoTown z posylannjam na agravery.com bezpovorotne finansuvannja na vprovadžennja miscevyh iniciatyv ta investycijnyh proektiv nadavatyme proekt USAID «Pidtrymka agrarnogo i siľśkogo rozvytku» («Agrosiľrozvytok»).

Granty zmožuť otrymaty OTG u Dnipropetrovśkij, Donećkij, Harkivśkij, Hersonśkij, Luganśkij, Mykolaїvśkij, Odeśkij i Zaporiźkij oblastjah. A takož gromady, jaki pidpysaly protokoly pro namiry z proektom «Agrosiľrozvytok» z inšyh oblastej. Abo na terytoriї jakyh roztašovani ta zdijsnjujuť dijaľnisť pidpryjemstva, jaki pidpysaly protokol pro namiry z proektom «Agrosiľrozvytok».

Na ščo vydavatymuťsja granty

Granty vydavatymuťsja na rozvytok nesiľśkogospodarśkogo biznesu. Zokrema, dlja vdoskonalennja komunaľno-pobutovyh poslug. Ce rozvytok turyzmu i gostynnosti, povodžennja iz tverdymy pobutovymy vidhodamy toščo. Takož dlja rozvytku agrarnoї marketyngovoї infrastruktury:

– stvorennja čy onovlennja potužnostej dlja pererobky miscevoї siľśkogospodarśkoї produkciї;
– vyrobnyctva miscevyh produktiv harčuvannja;
– stvorennja ta upravlinnja optovo-rozdribnymy ta lokaľnymy rynkamy dlja zbutu miscevoї siľśkogospodarśkoї produkciї;
– pererobka vidhodiv siľśkogo gospodarstva, zokrema na tvarynnyćkyh fermah i kompleksah.

Takož grantova programa poklykana spryjaty vprovadžennju na terytoriї OTG energoefektyvnyh tehnologij:

– «zelenoї» energetyky;
– vygotovlennja aľternatyvnogo palyva: pelety, brykety;
– avtomatyzacija vyrobnyctva;
– monitoryng energoresursiv.

OTG zmožuť otrymaty finansuvannja vid proektu «Agrosiľrozvytok» na:

– zakupivlju novogo obladnannja;

– proektuvannja, rozrobku dokumentaciї;

– provedennja inženernyh vyšukuvań;

– zalučennja ekspertiv, konsuľtantiv ta provedennja doslidžeń, navčań;

– rozrobku informacijno-komunikacijnyh rišeń;

– vprovadžennja novyh IT-tehnologij;

– provedennja informacijnyh ta publičnyh zahodiv.

Proekt «Agrosiľrozvytok» v peršu čergu, pidtrymaje propozyciї, jaki napravleni na vprovadžennja dekiľkoh miscevyh investycijnyh proektiv.

Jak podatysja na proekt

Koncepciї grantovyh proektiv podajuťsja ukraїnśkoju movoju obsjagom ne biľše 5 storinok i pryjmajuťsja za adresoju: m. Kyїv, 01032, b-r Tarasa Ševčenka, bud. 35, korpus 2, 6-j poverh, Proekt USAID «Agrosiľrozvytok», [email protected] – do kincja robočogo dnja 28 grudnja 2018 roku.

Aby potrapyty do peršogo raundu ocinky zajavok, neobhidno podaty koncepciju do 18 travnja 2018 roku.

Raniše v materiali Na chasi my povidomljaly, ščo ob’jednani gromady zmožuť stvorjuvaty sajty na jedynij platformi

Džerelo: EcoTown

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: