fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

U Nacbanku sprognozuvaly, jak zroste VVP u 2018 roci

У Нацбанку спрогнозували, як зросте ВВП у 2018 році

U 2017-mu roci ukraїnśka ekonomika zrosla na 2,5%, takym čynom vyperedyvšy očikuvannja Nacionaľnogo banku. Pidğruntjam dlja pryskorennja ekonomičnogo zrostannja buly biľš suttjeve rozšyrennja vnutrišńogo spožyvčogo popytu ta vysoka investycijna aktyvnisť

У 2017-му році українська економіка зросла на 2,5%, таким чином випередивши очікування Національного банку. Підґрунтям для прискорення економічного зростання були більш суттєве розширення внутрішнього споживчого попиту та висока інвестиційна активність

Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  Основним двигуном зростання економіки залишатиметься приватне споживання. По-перше, зберігатимуться високі темпи зростання реальних заробітних плат, простимульовані активними міграційними процесами. По-друге, помякшується фіскальна політика, у тому числі через подальше підвищення соціальних стандартів. Також, як і минулого року, збережеться активна інвестиційна діяльність підприємств. Усе це вплине і на ВВП. Як зростатиме українська економіка . У 2017 році українська економіка зросла на 2,5%, таким чином випередивши очікування Національного банку. Підґрунтям для прискорення економічного зростання були більш суттєве розширення внутрішнього споживчого попиту та висока інвестиційна активність. Як і раніше, Національний банк прогнозує подальше прискорення зростання реального ВВП у 2018 році до 3,4%. Основним двигуном зростання економіки залишатиметься приватне споживання. По-перше, зберігатимуться високі темпи зростання реальних заробітних плат, простимульовані активними міграційними процесами. По-друге, помякшується фіскальна політика, у тому числі через подальше підвищення соціальних стандартів. Також, як і минулого року, збережеться активна інвестиційна діяльність підприємств. У 2019 – 2020 роках зростання реального ВВП дещо уповільниться (до 2,9%). Це відбуватиметься через зниження ефектів фіскального пом’якшення та достатньо жорстку монетарну політику, необхідну для повернення інфляції до цільового рівня. Однак у випадку більш рішучого проведення структурних реформ темпи економічного зростання можуть бути й вищими. Які прогнози щодо споживчої інфляції . Національний банк залишив незмінним прогноз споживчої інфляції – вона буде знижуватися і досягне цільового рівня у середині 2019 року. Протягом 2018 року інфляція буде поступово уповільнюватися – до 8,9% у грудні, проте залишатиметься вищою за цільові орієнтири. З одного боку, зміцнення курсу гривні у І кварталі буде стримувати зростання цін, насамперед на непродовольчі товари, і відповідно забезпечить більш швидке зниження базової інфляції, ніж прогнозувалось у січні. Крім того, інфляцію буде стримувати подальше відображення попередніх рішень з підвищення облікової ставки на депозитних ставках комерційних банків. З іншого боку, підтримуватиме інфляційний тиск більш суттєве, ніж очікувалося раніше, зростання цін на продовольчі товари на тлі розширення їх експорту та посилення споживчого попиту внаслідок збільшення доходів населення. Нагадаємо, що індекс споживчої довіри в Україні зростає вже 5 квартал поспіль. За підсумками четвертого кварталу 2017 року індекс склав 61 пункт (що на 3 пункти вище, ніж в ІІІ кварталі 2017 року, і на 9 пунктів, ніж в IV кварталі роком раніше). Такими є результати дослідження споживчої довіри The Conference Board Global Consumer Confidence Survey, підготовленого в співпраці з Nielsen. Значення індексу вище 100 пунктів говорить про переважання в країні оптимістів, нижче 100 пунктів – песимістів, а значення в 100 пунктів свідчить про рівновагу між оптимістичними і песимістичними очікуваннями від майбутнього. На часі дізнатися, яку позицію займають українці.
13.04.2018,11:30
0
Pixabay
Реклама 👇 Замовити

Osnovnym dvygunom zrostannja ekonomiky zalyšatymeťsja pryvatne spožyvannja. Po-perše, zberigatymuťsja vysoki tempy zrostannja reaľnyh zarobitnyh plat, prostymuľovani aktyvnymy migracijnymy procesamy. Po-druge, pom’jakšujeťsja fiskaľna polityka, u tomu čysli čerez podaľše pidvyščennja sociaľnyh standartiv. Takož, jak i mynulogo roku, zberežeťsja aktyvna investycijna dijaľnisť pidpryjemstv. Use ce vplyne i na VVP.

Jak zrostatyme ukraїnśka ekonomika 

U 2017 roci ukraїnśka ekonomika zrosla na 2,5%, takym čynom vyperedyvšy očikuvannja Nacionaľnogo banku. Pidğruntjam dlja pryskorennja ekonomičnogo zrostannja buly biľš suttjeve rozšyrennja vnutrišńogo spožyvčogo popytu ta vysoka investycijna aktyvnisť. Jak i raniše, Nacionaľnyj bank prognozuje podaľše pryskorennja zrostannja reaľnogo VVP u 2018 roci do 3,4%.

ФОП-звітність та сплата податків за кілька кліків — рекомендуємо сервіс Taxer.ua

Зареєструватися

Osnovnym dvygunom zrostannja ekonomiky zalyšatymeťsja pryvatne spožyvannja. Po-perše, zberigatymuťsja vysoki tempy zrostannja reaľnyh zarobitnyh plat, prostymuľovani aktyvnymy migracijnymy procesamy. Po-druge, pom’jakšujeťsja fiskaľna polityka, u tomu čysli čerez podaľše pidvyščennja sociaľnyh standartiv. Takož, jak i mynulogo roku, zberežeťsja aktyvna investycijna dijaľnisť pidpryjemstv. U 2019 – 2020 rokah zrostannja reaľnogo VVP deščo upoviľnyťsja (do 2,9%). Ce vidbuvatymeťsja čerez znyžennja efektiv fiskaľnogo pom’jakšennja ta dostatńo žorstku monetarnu polityku, neobhidnu dlja povernennja infljaciї do ciľovogo rivnja. Odnak u vypadku biľš rišučogo provedennja strukturnyh reform tempy ekonomičnogo zrostannja možuť buty j vyščymy.

Jaki prognozy ščodo spožyvčoї infljaciї 

Nacionaľnyj bank zalyšyv nezminnym prognoz spožyvčoї infljaciї – vona bude znyžuvatysja i dosjagne ciľovogo rivnja u seredyni 2019 roku. Protjagom 2018 roku infljacija bude postupovo upoviľnjuvatysja – do 8,9% u grudni, prote zalyšatymeťsja vyščoju za ciľovi orijentyry. Z odnogo boku, zmicnennja kursu gryvni u I kvartali bude strymuvaty zrostannja cin, nasampered na neprodovoľči tovary, i vidpovidno zabezpečyť biľš švydke znyžennja bazovoї infljaciї, niž prognozuvaloś u sični.

Krim togo, infljaciju bude strymuvaty podaľše vidobražennja poperednih rišeń z pidvyščennja oblikovoї stavky na depozytnyh stavkah komercijnyh bankiv. Z inšogo boku, pidtrymuvatyme infljacijnyj tysk biľš suttjeve, niž očikuvalosja raniše, zrostannja cin na prodovoľči tovary na tli rozšyrennja їh eksportu ta posylennja spožyvčogo popytu vnaslidok zbiľšennja dohodiv naselennja.

Nagadajemo, ščo indeks spožyvčoї doviry v Ukraїni zrostajeU Nacbanku sprognozuvaly, jak zroste VVP u 2018 roci 1Nielsen vyvčyla, na ščo vytračajuť groši ukraїnci vže 5 kvartal pospiľ. Za pidsumkamy četvertogo kvartalu 2017 roku indeks sklav 61 punkt (ščo na 3 punkty vyšče, niž v III kvartali 2017 roku, i na 9 punktiv, niž v IV kvartali rokom raniše). Takymy je rezuľtaty doslidžennja spožyvčoї doviry The Conference Board Global Consumer Confidence Survey, pidgotovlenogo v spivpraci z Nielsen. Značennja indeksu vyšče 100 punktiv govoryť pro perevažannja v kraїni optymistiv, nyžče 100 punktiv – pesymistiv, a značennja v 100 punktiv svidčyť pro rivnovagu miž optymistyčnymy i pesymistyčnymy očikuvannjamy vid majbutńogo. Na časi diznatysja, jaku pozyciju zajmajuť ukraїnci.

Teğy: ekonomika, NBU, finansy
Džerelo: NBU

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: