fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

U Poltavi vidbudeťsja mižnarodnyj literaturnyj festyvaľ

У Полтаві відбудеться міжнародний літературний фестиваль

Protjagom tŕoh dniv, 8-10 červnja 2018 roku, v Poltavi vidbudeťsja Mižnarodnyj poetyčnyj festyvaľ MERIDIAN POLTAVA. Učasť u ńomu viźmuť predstavnyky vyščoї poetyčnoї ligy zi Šveciї, Nimeččyny ta Ukraїny
Протягом трьох днів, 8-10 червня 2018 року, в Полтаві відбудеться Міжнародний поетичний фестиваль MERIDIAN POLTAVA. Участь у ньому візьмуть представники вищої поетичної ліги зі Швеції, Німеччини та України
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  MERIDIAN POLTAVA – це триденна культурологічна прогулянка Полтавою, Решетилівкою та полем Полтавської битви із зупинками в місцях, які репрезентують регіон, для поетичних читань та перформенсів. Загалом відбудеться 24 події у 14-ти локаціях. Хто серед учасників . Серед поетів – впливові журналісти, професори, а також члени Нобелівського комітету з літератури. Зокрема, Пер Вестберг, Дональд Бустрьом, Агнета Плейель, Езізабет Хьюрт, Мальте Перссон, Інгрід Калленбек, Ева Стакельберг, Томас Йеннефельт (Швеція), Катя Петровська (Німеччина). З українських митців на фестивалі  братимуть участь Сергій Жадан, Юрій Андрухович, Оксана Забужко, Ігор Померанцев, Галина Крук, Андрій Любка, Ірина Цілик, Міріам Драгіна та інші. Захід відбувається за підтримки Полтавської ОДА та обласної ради, Посольства Швеції в Україні, Open Society Fondation в кооперації з OSIFE. Нагадаємо, що у Вінниці проведуть фестиваль малих літератур Острів Європа. Особливістю фестивалю є залучення унікальних урбаністичних острівців у різних точках Вінниці, прив’язаних до атмосфери літературності. Тут відбуватимуться літературні читання, дискусії інтелектуалів, перформанси та концерти, виставки й екскурсії, наповнюючи простір міста новими сенсами та видобуваючи його органічні контексти. Відвідувачі фестивалю зможуть відчути атмосферу літературного безвізу, який органічно поєднуватиме європейських митців з їхніми українськими колегам,и – доводячи понад столітню традицію інтегрованості української культури в континентальні та світові тенденції. Острів Європа – літературний проект, заснований українськими літераторками Катериною Калитко й Анною Вовченко у 2015 році. Проект покликаний артикулювати здобутки малих та камерних літератур Європи (Центрально-Східна Європа, Балкани, Середземномор’я та інші регіони, а також творчість мігрантів) та їхній зв’язок з українським історико-культурним контекстом. Реалізував події в рамках Форуму видавців у Львові, Міжнародного фестивалю Книжковий Арсенал, Міжнародного фестивалю оповідання Intermezzo.
Реклама 👇 Замовити

MERIDIAN POLTAVA – ce trydenna kuľturologična proguljanka Poltavoju, Rešetylivkoju ta polem Poltavśkoї bytvy iz zupynkamy v miscjah, jaki reprezentujuť region, dlja poetyčnyh čytań ta performensiv. Zagalom vidbudeťsja 24 podiї u 14-ty lokacijah.

Hto sered učasnykiv 

Sered poetiv – vplyvovi žurnalisty, profesory, a takož členy Nobelivśkogo komitetu z literatury. Zokrema, Per Vestberg, Donaľd Bustŕom, Agneta Plejeľ, Ezizabet Hjurt, Maľte Persson, Ingrid Kallenbek, Eva Stakeľberg, Tomas Jennefeľt (Švecija), Katja Petrovśka (Nimeččyna). Z ukraїnśkyh mytciv na festyvali  bratymuť učasť Sergij Žadan, Jurij Andruhovyč, Oksana Zabužko, Igor Pomerancev, Galyna Kruk, Andrij Ljubka, Iryna Cilyk, Miriam Dragina ta inši. Zahid vidbuvajeťsja za pidtrymky Poltavśkoї ODA ta oblasnoї rady, Posoľstva Šveciї v Ukraїni, Open Society Fondation v kooperaciї z OSIFE.

Nagadajemo, ščo u Vinnyci proveduť festyvaľ malyh literatur «Ostriv Jevropa». Osoblyvistju festyvalju je zalučennja unikaľnyh urbanistyčnyh «ostrivciv» u riznyh točkah Vinnyci, pryv’jazanyh do atmosfery literaturnosti. Tut vidbuvatymuťsja literaturni čytannja, dyskusiї intelektualiv, performansy ta koncerty, vystavky j ekskursiї, napovnjujučy prostir mista novymy sensamy ta vydobuvajučy jogo organični konteksty. Vidviduvači festyvalju zmožuť vidčuty atmosferu «literaturnogo bezvizu», jakyj organično pojednuvatyme jevropejśkyh mytciv z їhnimy ukraїnśkymy kolegam,y – dovodjačy ponad stolitnju tradyciju integrovanosti ukraїnśkoї kuľtury v kontynentaľni ta svitovi tendenciї.

«Ostriv Jevropa» – literaturnyj proekt, zasnovanyj ukraїnśkymy literatorkamy Katerynoju Kalytko j Annoju Vovčenko u 2015 roci. Proekt poklykanyj artykuljuvaty zdobutky «malyh» ta «kamernyh» literatur Jevropy (Centraľno-Shidna Jevropa, Balkany, Seredzemnomor’ja ta inši regiony, a takož tvorčisť migrantiv) ta їhnij zv’jazok z ukraїnśkym istoryko-kuľturnym kontekstom. Realizuvav podiї v ramkah Forumu vydavciv u Lvovi, Mižnarodnogo festyvalju «Knyžkovyj Arsenal», Mižnarodnogo festyvalju opovidannja «Intermezzo».

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: