fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

Iz 2 kvitnja ukraїnci možuť obyraty terapevtiv, pediatriv i simejnyh likariv

Із 2 квітня українці можуть обирати терапевтів, педіатрів і сімейних лікарів

Vže vidnyni ukraїnci zmožuť obraty terapevtiv, pediatriv čy simejnyh likariv, zaklady jakyh pidključylyś do elektronnoї systemy ohorony zdorov’ja. Algorytm vyboru likarja ta pidpysannja deklaracij propysanyj v dokumenti «Porjadok vyboru likarja, jakyj nadaje pervynnu medyčnu dopomogu»
Вже віднині українці зможуть обрати терапевтів, педіатрів чи сімейних лікарів, заклади яких підключились до електронної системи охорони здоров’я. Алгоритм вибору лікаря та підписання декларацій прописаний в документі «Порядок вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу»
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  2 квітня в Україні розпочинається національна кампанія Лікар для кожної сім’ї. Українці зможуть підписати декларацію та обирати собі сімейного лікаря, терапевта чи педіатра. На часі дізнатися, навіщо такі реформи у системі охорони здоровя. Навіщо підписувати декларацію. Підписання декларації — це, фактично, форма заяви. З її допомогою українці повідомлятимуть, що обрали конкретного лікаря і конкретний заклад. Інформація про вибір лікаря міститиметься в електронній системі охорони здоров’я. З липня 2018 року Національна служба здоров’я України направлятиме гроші із загальних податків у медичний заклад лікарю, якого обрала конкретна людина. Відтепер вибирати лікаря можна у будь-якому закладі первинної допомоги незалежно від місця проживання або прописки. Кінцевого терміну підписання декларацій немає. Обрати свого лікаря встигнуть усі. Міністерство охорони здоров’я рекомендує не відкладати це на кінець року. Головне, щоб кожен обрав лікаря, якому довіряє, і під час наступного візиту підписав з ним декларацію. Підписуючи декларацію з конкретним лікарем, людина повідомляє державу, що оплата за її обслуговування має находити у цей медзаклад. Якщо людина захоче змінити лікаря, достатньо підписати декларацію з новим - стара автоматично скасується в системі Електронне здоров’я. Який алгоритм підписання декларації. 1. Оберіть за вашими особистими критеріями заклад чи лікаря. Ви можете скористатися порадами знайомих або відвідати найближчі заклади та дізнатися про лікарів там. 2. Перевірте, чи вже можна підписати декларацію у вибраному закладі. Вам у цьому допоможе наліпка Тут можна обрати свого лікаря. Заклад, у якому працює обраний вами лікар, має бути підключеним до системи Електронне здоров’я. 3. Зверніться у медзаклад, де працює терапевт, педіатр чи сімейний лікар, з яким ви хочете підписати декларацію. З собою потрібно мати паспорт, податковий номер і мобільний телефон. Якщо ви підписуєте декларацію з педіатром чи сімейним лікарем для дитини, то візьміть також свідоцтво про народження дитини. 4. Уповноважений працівник медзакладу (працівник реєстратури, медсестра або лікар) введе ваші дані в електронну систему. На мобільний надійде СМС з кодом. Повідомте цей код працівнику закладу. 5. З електронної системи роздруковується декларація з вашими даними. Уважно перевірте, чи всі ваші дані правильні. Якщо потрібно, працівник закладу внесе зміни в системі та роздрукує декларацію ще раз. Підпишіть два екземпляри роздрукованої декларації. Один ви забираєте з собою, інший лишається у закладі. 6. Працівник закладу підтверджує вашу декларацію електронним підписом і відправляє в електронну систему. Тепер ви в електронній системі охорони здоров’я, НСЗУ гарантовано направить гроші у ваш заклад і вашому лікарю з липня. Нагадаємо, що із 1 січня 2018 року реформа української системи охорони здоров’я набула чинності. Все, що варто знати про неї – простими словами ви можете дізнатися за посиланням. 
02.04.2018,12:48
0
Pixabay
Реклама 👇 Замовити

2 kvitnja v Ukraїni rozpočynajeťsja nacionaľna kampanija «Likar dlja kožnoї sim’ї». Ukraїnci zmožuť pidpysaty deklaraciju ta obyraty sobi simejnogo likarja, terapevta čy pediatra. Na časi diznatysja, naviščo taki reformy u systemi ohorony zdorov’ja.

Naviščo pidpysuvaty deklaraciju

Pidpysannja deklaraciї — ce, faktyčno, forma zajavy. Z її dopomogoju ukraїnci povidomljatymuť, ščo obraly konkretnogo likarja i konkretnyj zaklad. Informacija pro vybir likarja mistytymeťsja v elektronnij systemi ohorony zdorov’ja. Z lypnja 2018 roku Nacionaľna služba zdorov’ja Ukraїny napravljatyme groši iz zagaľnyh podatkiv u medyčnyj zaklad likarju, jakogo obrala konkretna ljudyna. Vidteper vybyraty likarja možna u buď-jakomu zakladi pervynnoї dopomogy nezaležno vid miscja prožyvannja abo propysky. Kincevogo terminu pidpysannja deklaracij nemaje. Obraty svogo likarja vstygnuť usi. Ministerstvo ohorony zdorov’ja rekomenduje ne vidkladaty ce na kineć roku. Golovne, ščob kožen obrav likarja, jakomu dovirjaje, i pid čas nastupnogo vizytu pidpysav z nym deklaraciju. Pidpysujučy deklaraciju z konkretnym likarem, ljudyna povidomljaje deržavu, ščo oplata za її obslugovuvannja maje nahodyty u cej medzaklad. Jakščo ljudyna zahoče zminyty likarja, dostatńo pidpysaty deklaraciju z novym – stara avtomatyčno skasujeťsja v systemi «Elektronne zdorov’ja».

Jakyj algorytm pidpysannja deklaraciї

1. Oberiť za vašymy osobystymy kryterijamy zaklad čy likarja. Vy možete skorystatysja poradamy znajomyh abo vidvidaty najblyžči zaklady ta diznatysja pro likariv tam.

2. Perevirte, čy vže možna pidpysaty deklaraciju u vybranomu zakladi. Vam u ćomu dopomože nalipka «Tut možna obraty svogo likarja». Zaklad, u jakomu pracjuje obranyj vamy likar, maje buty pidključenym do systemy «Elektronne zdorov’ja».

3. Zverniťsja u medzaklad, de pracjuje terapevt, pediatr čy simejnyj likar, z jakym vy hočete pidpysaty deklaraciju. Z soboju potribno maty pasport, podatkovyj nomer i mobiľnyj telefon. Jakščo vy pidpysujete deklaraciju z pediatrom čy simejnym likarem dlja dytyny, to viźmiť takož svidoctvo pro narodžennja dytyny.

4. Upovnovaženyj pracivnyk medzakladu (pracivnyk rejestratury, medsestra abo likar) vvede vaši dani v elektronnu systemu. Na mobiľnyj nadijde SMS z kodom. Povidomte cej kod pracivnyku zakladu.

5. Z elektronnoї systemy rozdrukovujeťsja deklaracija z vašymy danymy. Uvažno perevirte, čy vsi vaši dani pravyľni. Jakščo potribno, pracivnyk zakladu vnese zminy v systemi ta rozdrukuje deklaraciju šče raz. Pidpyšiť dva ekzempljary rozdrukovanoї deklaraciї. Odyn vy zabyrajete z soboju, inšyj lyšajeťsja u zakladi.

6. Pracivnyk zakladu pidtverdžuje vašu deklaraciju elektronnym pidpysom i vidpravljaje v elektronnu systemu. Teper vy v elektronnij systemi ohorony zdorov’ja, NSZU garantovano napravyť groši u vaš zaklad i vašomu likarju z lypnja.

Nagadajemo, ščo iz 1 sičnja 2018 roku reforma ukraїnśkoї systemy ohorony zdorov’ja nabula čynnosti. Vse, ščo varto znaty pro neї – prostymy slovamy vy možete diznatysja za posylannjam. 

Teğy: medycyna, reformy
Džerelo: MOZ

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: