fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

Startuvav konkurs dlja žurnalistiv na temu decentralizaciї

Стартував конкурс для журналістів на тему децентралізації

Meta konkursu – pidvyščyty riveń obiznanosti ljudej pro reformu ta uriznomanitnyty motyvacijni resursy dlja žurnalistiv regionaľnogo rivnja, ščo sponukatymuť do vysvitlennja procesu decentralizaciї v Ukraїni
Мета конкурсу – підвищити рівень обізнаності людей про реформу та урізноманітнити мотиваційні ресурси для журналістів регіонального рівня, що спонукатимуть до висвітлення процесу децентралізації в Україні
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  Мінрегіон втретє проводить щорічний Всеукраїнський конкурс журналістських робіт Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Постійними партнерами Міністерства у питаннях проведення Конкурсу є Програма Ради Європи Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні та ГO Інтерньюз-Україна. Коли дедлайн подачі заявок. Учасник може подати не більше однієї конкурсної роботи за кожною з номінацій, оформивши їх окремими конкурсними заявками.  До участі у конкурсі приймаються матеріали за чотирма номінаціями: онлайн-публікація, стаття (в друкованому ЗМІ), радіоматеріал, відеоматеріал. Матеріали мають бути опублікованими вперше у період із 15 жовтня 2017 року до 20 грудня 2018 року. Конкурсні роботи подаються до 20 грудня 2018 року. Пріоритетними на конкурсі будуть такі теми: Мета, завдання, зміст, очікувані результати та переваги реформи, спрямованої на децентралізацію та розбудову місцевого самоврядування; Добровільне об’єднання територіальних громад; Співробітництво територіальних громад; Фінансова децентралізація та ресурсна підтримка місцевого і регіонального розвитку; Збільшення спроможності органів місцевого самоврядування у наданні якісних послуг населенню та розбудові добробуту громад; Кращі практики органів місцевого самоврядування в Україні з питань соціально-економічного розвитку територій, їх відповідність європейським стандартам і світовим тенденціям. У кожній з чотирьох номінацій передбачені три премії:  І премія – 20 000 грн,  ІІ премія – 15 000 грн,  ІІІ премія – 10 000 грн. Отримати форму заявки можна за посиланням.  Нагадаємо, що Національна Академія Наук оголосила конкурс на проведення спільних міжнародних досліджень. Висвітлення ваших досліджень (Enlighten Your Research, EYR) – це програма, що надає підтримку використанню ресурсів комп’ютерних мереж для сприяння міжнародній співпраці в проведенні спільних досліджень. Для отримання додаткових переваг при використанні цього ресурсу і для розширення науковцями меж співпраці з іншими країнами програма підтримує національні науково-дослідницькі й освітні мережі.
Реклама 👇 Замовити

Minregion vtretje provodyť ščoričnyj Vseukraїnśkyj konkurs žurnalistśkyh robit «Reformuvannja miscevogo samovrjaduvannja ta terytoriaľnoї organizaciї vlady». Postijnymy partneramy Ministerstva u pytannjah provedennja Konkursu je Programa Rady Jevropy «Decentralizacija i reforma miscevogo samovrjaduvannja v Ukraїni» ta GO «Interńjuz-Ukraїna».

Koly dedlajn podači zajavok

Učasnyk može podaty ne biľše odnijeї konkursnoї roboty za kožnoju z nominacij, oformyvšy їh okremymy konkursnymy zajavkamy.  Do učasti u konkursi pryjmajuťsja materialy za čotyrma nominacijamy:

 • onlajn-publikacija,
 • stattja (v drukovanomu ZMI),
 • radiomaterial,
 • videomaterial.

Materialy majuť buty opublikovanymy vperše u period iz 15 žovtnja 2017 roku do 20 grudnja 2018 roku. Konkursni roboty podajuťsja do 20 grudnja 2018 roku. Priorytetnymy na konkursi buduť taki temy:

 • Meta, zavdannja, zmist, očikuvani rezuľtaty ta perevagy reformy, sprjamovanoї na decentralizaciju ta rozbudovu miscevogo samovrjaduvannja;
 • Dobroviľne ob’jednannja terytoriaľnyh gromad;
 • Spivrobitnyctvo terytoriaľnyh gromad;
 • Finansova decentralizacija ta resursna pidtrymka miscevogo i regionaľnogo rozvytku;
 • Zbiľšennja spromožnosti organiv miscevogo samovrjaduvannja u nadanni jakisnyh poslug naselennju ta rozbudovi dobrobutu gromad;
 • Krašči praktyky organiv miscevogo samovrjaduvannja v Ukraїni z pytań sociaľno-ekonomičnogo rozvytku terytorij, їh vidpovidnisť jevropejśkym standartam i svitovym tendencijam.

U kožnij z čotyŕoh nominacij peredbačeni try premiї:

 •  I premija – 20 000 grn,
 •  II premija – 15 000 grn,
 •  III premija – 10 000 grn.

Otrymaty formu zajavky možna za posylannjam. 

Nagadajemo, ščo Nacionaľna Akademija Nauk ogolosyla konkurs na provedennja spiľnyh mižnarodnyh doslidžeń. «Vysvitlennja vašyh doslidžeń» (Enlighten Your Research, EYR) – ce programa, ščo nadaje pidtrymku vykorystannju resursiv komp’juternyh merež dlja spryjannja mižnarodnij spivpraci v provedenni spiľnyh doslidžeń. Dlja otrymannja dodatkovyh perevag pry vykorystanni ćogo resursu i dlja rozšyrennja naukovcjamy mež spivpraci z inšymy kraїnamy programa pidtrymuje nacionaľni naukovo-doslidnyćki j osvitni mereži.

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: