fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

Rozpočato rejestraciju na EdCamp Ukraine 2018

Розпочато реєстрацію на EdCamp Ukraine 2018

800 učasnyć i učasnykiv zberuťsja 2 i 3 lypnja v Harkovi na podiju roku dlja včyteľstva Ukraїny –  EdCamp Ukraine 2018. Tradycijno tut osnovopoložnymy buduť nezaležnisť i iniciatyvnisť pedagogiv, stvorennja goryzontaľnyh zv'jazkiv miž nymy, obmin dosvidom ta idejamy
800 учасниць і учасників зберуться 2 і 3 липня в Харкові на подію року для вчительства України –  EdCamp Ukraine 2018. Традиційно тут основоположними будуть незалежність і ініціативність педагогів, створення горизонтальних зв'язків між ними, обмін досвідом та ідеями
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  Особливістю формату (не)конференцій у форматі EdCamp є те, що частина програми формується не заздалегідь, а у перший день – залежно від запитів та зацікавленості самих учасниць і учасників. На таких сесіях – а їх відбудеться понад 50 – діляться досвідом чи пропонують теми для обговорення самі педагоги. Крім експертних і учительських сесій та традиційних інтерактивних елементів оранізаторська команда підготувала і низку нових родзинок програми – соціальний експеримент Коло освітянської взаємодопомоги, арт-лабіринт освітянських мрій, встановлення вчительством рекорду на найбільшій площі України. Яка тема цьогорічної (не)конференції. Цього року магістральна тема (не)конференції – навчання, ґрунтоване на цінностях. Кількість місць обмежена. Конкурсний відбір проходитиме за результатами заявок та телефонних інтервю, але за простими критеріями: мотивація до змін і бажання не тільки вчитися, а й ділитися знаннями, готовність до відкритого обміну педагогічним досвідом, співпраці й вирішення загальних завдань. Подати заявку на участь у Четвертій національній (не)конференції можна за посиланням до 23:59 20 квітня 2018 року. Серед запрошених цьогоріч експертів та спікерів: Хадлі Фергюсон (США), виконавча директорка The EdCamp Fundation, одна з тих 11-ти педагогів, які у 2010 році заснували EdCamp, Малала Юсуфзай (Пакистан/Велика Британія), нобелівська лауреатка Премії миру, пакистанська правозахисниця, яка виступає за доступність освіти для жінок в усьому світі, Кейт Робінсон (Велика Британія), донедавна головна редакторка платформи інновацій в освіті HundrED, а наразі як директорка Nevergrey допомагає розвиватися соціальним підприємствам, помічниця і донька Кена Робінсона, Еса Сінівуорі й Кайсу Хелмінен (Фінляндія), фінські педагоги з Lumo Education, які практикують співучителювання і втілювали разом з EdCamp Ukraine експеримент Змінитися за 7 днів, Річ Кзиз (США), завзятий едкемпер, який апробував і зібрав в одну книгу (The four o’clock faculty) найефективніші техніки підвищення кваліфікації для педагогів, Біргі Лоренц (Естонія), учителька інформатики і дослідниця у Талліннському технологічному університеті. На події презентують і результати опитування про підвищення кваліфікації педагогів та дискусійного обговорення критичних точок реформи на регіональних (не)конференціях, відбудуться відкриті уроки у збірному 10 класі, стартують наступні хвилі програм регіональних (не)конференцій ЕдКемп у коробці 4.0, ЕдМандри до різних країн світу за успішними освітніми кейсами і продовження українсько-фінського експерименту Змінитися за 7 днів. Нагадаємо, що у Києві відбудеться велика конференція із практичної кібербезпеки.  Захід відбудеться 17-18 травня у Києві, в Lavra Art Gallery.
Реклама 👇 Замовити

Osoblyvistju formatu (ne)konferencij u formati EdCamp je te, ščo častyna programy formujeťsja ne zazdalegiď, a u peršyj deń – zaležno vid zapytiv ta zacikavlenosti samyh učasnyć i učasnykiv. Na takyh sesijah – a їh vidbudeťsja ponad 50 – diljaťsja dosvidom čy proponujuť temy dlja obgovorennja sami pedagogy. Krim ekspertnyh i učyteľśkyh sesij ta tradycijnyh interaktyvnyh elementiv oranizatorśka komanda pidgotuvala i nyzku novyh rodzynok programy – sociaľnyj eksperyment «Kolo osvitjanśkoї vzajemodopomogy», art-labirynt osvitjanśkyh mrij, vstanovlennja včyteľstvom rekordu na najbiľšij plošči Ukraїny.

Jaka tema ćogoričnoї (ne)konferenciї

Cogo roku magistraľna tema (ne)konferenciї – navčannja, ğruntovane na cinnostjah. Kiľkisť misć obmežena. Konkursnyj vidbir prohodytyme za rezuľtatamy zajavok ta telefonnyh interv’ju, ale za prostymy kryterijamy: motyvacija do zmin i bažannja ne tiľky včytysja, a j dilytysja znannjamy, gotovnisť do vidkrytogo obminu pedagogičnym dosvidom, spivpraci j vyrišennja zagaľnyh zavdań. Podaty zajavku na učasť u Četvertij nacionaľnij (ne)konferenciї možna za posylannjam do 23:59 20 kvitnja 2018 roku.

Sered zaprošenyh ćogorič ekspertiv ta spikeriv:

  • Hadli Fergjuson (SŠA), vykonavča dyrektorka The EdCamp Fundation, odna z tyh 11-ty pedagogiv, jaki u 2010 roci zasnuvaly EdCamp,
  • Malala Jusufzaj (Pakystan/Velyka Brytanija), nobelivśka laureatka Premiї myru, pakystanśka pravozahysnycja, jaka vystupaje za dostupnisť osvity dlja žinok v uśomu sviti,
  • Kejt Robinson (Velyka Brytanija), donedavna golovna redaktorka platformy innovacij v osviti HundrED, a narazi jak dyrektorka Nevergrey dopomagaje rozvyvatysja sociaľnym pidpryjemstvam, pomičnycja i dońka Kena Robinsona,
  • Esa Sinivuori j Kajsu Helminen (Finljandija), finśki pedagogy z Lumo Education, jaki praktykujuť spivučyteljuvannja i vtiljuvaly razom z EdCamp Ukraine eksperyment «Zminytysja za 7 dniv»,
  • Rič Kzyz (SŠA), zavzjatyj edkemper, jakyj aprobuvav i zibrav v odnu knygu (The four o’clock faculty) najefektyvniši tehniky pidvyščennja kvalifikaciї dlja pedagogiv,
  • Birgi Lorenc (Estonija), učyteľka informatyky i doslidnycja u Tallinnśkomu tehnologičnomu universyteti.

Na podiї prezentujuť i rezuľtaty opytuvannja pro pidvyščennja kvalifikaciї pedagogiv ta dyskusijnogo obgovorennja krytyčnyh točok reformy na regionaľnyh (ne)konferencijah, vidbuduťsja vidkryti uroky u zbirnomu 10 klasi, startujuť nastupni hvyli program regionaľnyh (ne)konferencij «EdKemp u korobci 4.0», «EdMandry» do riznyh kraїn svitu za uspišnymy osvitnimy kejsamy i prodovžennja ukraїnśko-finśkogo eksperymentu «Zminytysja za 7 dniv».

Nagadajemo, ščo u Kyjevi vidbudeťsja velyka konferencija iz praktyčnoї kiberbezpeky.  Zahid vidbudeťsja 17-18 travnja u Kyjevi, v Lavra Art Gallery.

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: